Patenty so značkou «odpadnej»

Sposob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266960

Dátum: 12.01.1990

Autori: Poór Robert, Hauskrecht Peter

MPK: C01B 7/07

Značky: odpadnej, chlorovodíkovej, spôsob, kyseliny, úpravy

Text:

...sa robi, ak je požiadavky, aby výsledná hodnota pH bola v blizkosti 7 alebo nad hodnotou 7. Hodnotu pH po doneutralizovani určujú pri vypúštani do vodných tokov príslušné Vodohospodárska orgány. Niekedy sa hodnote pH po doneutralizovaní určí z toho, do akej miery sa majú z odpadnej kyseliny chlorovodlkovej odstánił znečisćujúce látky, napriklad kationy Fe, Mg, zn a pod. Výhodne je možné predneutralizáciu odpadnej kyseliny ohlorovodikovej robiť...

Spôsob neutralizácie odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby aktivovaného bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247350

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poijal Ladislav

MPK: C01B 7/00

Značky: aktivovaného, kyseliny, spôsob, výroby, bentonitu, chlorovodíkovej, odpadnej, neutralizácie

Text:

...a 1 až 2 D 0/0 hmotnosti živičných látok. Odpadná kyselina chlorovodíková obsahuje 0,5 až 10 hmotnosti chlorovodíka a premenlivé množstvo chložidov železnatého, hlinitého, vápenatého,horečnatého, sodného a draselného, ktorých množstvo závisí od typu surového ben 4tonitu, jeho ložiska a prímesi. Hodnota pH po neutralizácii je 4 až 7, s výhodou 5 až 6,5. Z reakčnej zmesi sa nerozpustné nečistoty ako hydroxid hlinitý a železnatý,...

Spôsob čistenia odpadnej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smítka Jaromír, Novotný Josef, Pech Zdenik

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, čistenia, sírovej, spôsob, odpadnej

Text:

...nitroza- í suL foderiváty sa zaoberajú 209 567 ako i čl. foderiváty sa zaoberajú čs. A 0 209 567 ako i čs. AO 208 337, pričom podstatou čistenia je, že sa organické nečistoty adsorbujú kremičitanmi, aktívnym uhlím, aktívnym how tonitom alebo použitím niekolkostupňovrgj adsorbcíe za využitia uvedených adsorbčných činidiel.Nevýhodou postupu je nedokonalé odde lenie NOX, použitie dvojstupňovej adsorbcie, 4nasledovné zahustovanie kyseliny...

Spôsob výroby hexafluórokremičitanu sodného za použitia odpadnej soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243596

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pešta Pavel, Trampota František, Pospíšil Ladislav, Pololáník Luboš, Blatný Jan, Šula Karel, Karhan Pavel

MPK: C01B 33/32

Značky: odpadnej, hexafluórokremičitanu, sodného, soľanky, použitia, výroby, spôsob

Text:

...rozpustený voľný chlór a koncentrácia ortuti sa zníži na minimum.Pre odstránenie voľného chlóru je najvhodnejšou metódou stripovanie - preľukovanie roztoku plynom, inertným z technologického hľadiska, najvýhodnejšie vzduchom, z ktoreho potom chlór možno vyprať vo vodných skrúbroch a vypieraciu vodu použiť pri výrobe technického roztoku chlórnanu sodného, event. pri výrobe propylénchlórhydrínu. Obsah ortuti sa zníži adsorpciou na vhodných...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Krasnický Slavomír, Mojžíš Vratislav, Pokorný František, Javurek Jan, Hájek Vladimír, Grössl Jioí, Šolc Jaroslav, Žáeek Václav

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04, C02F 1/66...

Značky: kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, chlorovodíkovej, výroby, odpadnej, úpravy

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk, Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav

MPK: C01B 17/02

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsobu, tohto, čistenia, síry, spôsob, odpadnej

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Sposob neutralizácie odpadnej nitračnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248146

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C01B 21/46

Značky: spôsob, kyseliny, neutralizácie, odpadnej, nitračnej

Text:

...nitroestery iba v rozpustnej forme. Nitračná kyselina sa zneutralizilje s odpadnými vápenatými kalmi z výroby kaptaxu, obsahujúcimi 1 až 50 hmotnosti hyclroxidu vápenatého, 0,1 až 5 hmotnosti vápenatej soli kaptaxu a 1 až 20 °/0 hmotnosti živičnatých látok. Hodnota pH po neutralizácii je 3 až 7. Z reakč 4nej zmesi po neutralizácii sa vyzrážajú kaptax a smolovité látky. Ak obsahuje odpadná nitračná kyselina väčšie množstvo kyseliny...

Sposob neutralizácie odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247586

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C01B 7/00

Značky: spôsob, odpadnej, kyseliny, 3-metyl-4-nitrofenolu, chlorovodíkovej, neutralizácie, výroby

Text:

...smolovité látky, 3-metyl-4-nitrofenol a nečistoty z technického hydroxidu vápennatého, predovšetkým kremičitany. Vyzrážané nečistoty sa oddelia s výhodou sedimen táciou a získaný roztok sa môže vypustiť do odpadných vôd.Výhodou podla vynálezu je, že sa použije na neutralizáciu odpadný hydroxid vápenatý,ktorý sa doteraz nevyužíva a skladuje sa nákladne na skládke chemických odpadov. Pri neutralizácii sa na ňu využije z vápenatých kalov...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie pre vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226650

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Červenka Zdeněk, Štibrányi Ladislav, Fančovič Karol

Značky: vykonávanie, tohto, spôsob, odpadnej, síry, čistenia, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že odpadná síra sa extrahuje rozpúšťadlom, ktorým je aromatický, alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesou s počtom atómov uhlíka v molekule rovnom 6 až 7 pri teplote pod teplotou varu tohoto rozpúšťadla, pričom rozpúšťadlo sa odparuje nepretržite z extraktu, kondenzuje a po oddelení vody extrahuje síru, ktorá kryštalizuje v rozpúšťadle, oddelí sa a rozpúšťadlo sa...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226649

Dátum: 15.02.1986

Autori: Štibrányi Ladislav, Fančovič Karol, Červenka Zdeněk, Hauskrecht Peter

Značky: tohto, odpadnej, vykonávanie, spôsobu, síry, čistenia, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že rozpúšťadlo, ktorým je alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesi s teplotou varu nad 110 stupňov C, sa odparuje za miešania, temperuje parami odpadnú síru, kondenzuje a steká cez odpadnú síru, ktorú čiastočne taví a čiastočne rozpúšťa a po oddelení nerozpustných podielov steká do rozpúšťadla, od ktorého sa oddelí a rozpúšťadlo sa opätovne použije po oddelení...

Spôsob získavania ľudského gemaglobulínu z odpadnej frakcie vznikajúcej pri depyrogenizácii injekčného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223511

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bulík Josef

Značky: získavania, roztoku, odpadnej, vznikajúcej, frakcie, spôsob, depyrogenizácii, injekčného, gemaglobulínu, ľudského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález možno využiť v imunologicko-biologickej výrobe liečebných prípravkov. Účelom vynálezu je zvýšenie výťažnosti ľudského gamaglobulínu pripravovaného z ľudskej plazmy, využitim odpadnej frakcie vznikajúcej pri depyrogenizácii injekčného roztoku. Zvýšenie účinku, najmä výťažnosti ľudského gamaglobulínu sa dosahuje tým, že z odpadnej frakcie vznikajúcej pri depyrogenizácii injekčného roztoku sa pri pH 5,5 až 5,8 iónovej sile 0,001 až 0,01 až...