Patenty so značkou «odpadného»

Systém na prevádzanie odpadného tepla zo zdroja odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10851

Dátum: 05.12.2007

Autor: Buerki Thomas

MPK: F02C 6/18, F02B 39/00, F01K 23/08...

Značky: zdroja, tepla, systém, odpadného, prevádzanie

Text:

...obehu, majú teplotu zhruba 700 °F alebo 370 °C. Vo výparníku je chladivo uvedenédo teplosmenného vzťahu s prúdom horúcich výstupných plynova ohriate zhruba na 225 °F alebo 107 °C. Na výstupe turbíny má pracovná tekutina teplotu 140 °F alebo 60 °C.0005 Úlohou tohto vynálezu je preto využitie odpadného tepla z priemyselných procesov na výrobu energie a na výrobu stlačených plynov alebo elektrickej energie. Ďalšou úlohou tohto vynálezu je...

Spôsob spracovania kyslých roztokov s obsahom železa, najmä roztokov odpadného moridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280267

Dátum: 08.10.1999

Autori: Prior Adalbert, Ritter Franz

MPK: C23G 1/36, C01G 9/00

Značky: moridla, odpadného, železa, kyslých, najmä, spôsob, spracovania, obsahom, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje extrakciou z kvapaliny do kvapaliny s organickými ionexmi, pričom z roztokov, ktoré obsahujú tiež zinok, sa v prvom extrakčnom stupni spoločne extrahuje obsah železa a zinku. Takto získaný prvý organický extrakt s obsahom železitých (Fe3+), železnatých (Fe2+) a zinočnatých (Zn2+) iónov sa použije na opakovanú extrakciu ďalšieho množstva roztoku, pri ktorej sa vymení obsah železnatých (Fe2+) iónov prvého extraktu za obsah...

Zariadenie na spätné využívanie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 390

Dátum: 06.04.1994

Autor: Šváral Julius

MPK: F28D 21/00

Značky: zariadenie, využívanie, tepla, špatně, odpadného

Text:

...odpadného tepla môže byt zostavené z viacerých výmenníkov tepla s oddelenými okruhmi na strane kvapaliny, ako aj 2 viacerých ventilátorov, čoďalej zvyšuje univerzálnost zariadenia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 čelný pohľad a obr. 2 pohľad z bokana zariadenie podľa technického riešenia.Príklady prevedenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. 1 a...

Zariadenie na súčasné využitie konvektívnej a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265528

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlobeň Pavol, Kadáš Anton, Mach Anton, Kostka Jozef, Martauz Pavol, Šiška Július

MPK: F27D 17/00

Značky: plášťa, radiačnej, využitie, odpadného, konvektívnej, zariadenie, tepla, zložky, súčasné, rotačnej

Text:

...a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že absorbéry tepelného žiarenia majú v spodnej časti vytvorený nasávací otvor a k jednémuabsorbéru tepelného žiarenia je pripevnené odsávacie potrubie.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že súčasne využíva konvektívnu a radiačnú zložku odpadneho tepla z plâšťa rotačnej pece tým, že sa do priestoru, vytvoreného plášťom rotačnej pece...

Zapojenie kontaktného výmenníka v zariadení pre využitie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257495

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00

Značky: zapojenie, tepla, kontaktného, výmenníka, využitie, zariadení, odpadného

Text:

...v jednoduchosti zariadenia a po zavedení automatickejregulácie i v nízkych nárokoch naobs 1 uhu a údržbu. Dosahuje sa vysoký stupeň využitia odpadového tepla a to najmä kondenzáciou vodnej pary obsiahnutej v odpadných vzdušinách prúdiacich do komína. Taktiež zachytávanie mechanických nečistôt ako i kondenzácia škodlivých plynov a ich neutralizácia sú taktiež nie zanedbatelné účinky, ktoré priamo vplyvajú naNa pripojenom výkrese je na obr. 1...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 244307

Dátum: 15.11.1987

Autor: Řepka Jan

MPK: D01F 6/06, C08K 5/53, C08L 23/12...

Značky: polypropylénových, přípravy, vlákien, odpadného, stabilizácie, spôsob, materiálů

Text:

...70 až 1800 m/min, s výhodou 100 až 1 400 m/min a dĺžiacim pomerom 1 2 až 1 5,5, s výhodou 1 2,8 až 1 3,5.Ako ďalšia možnosť odpad vo forme buď aglomerátu alebo regranulátu alebo drti alebo jemne porezaného z vlákien alebo zmesi týchto foriem medzi sebou sa pridá v množsve do 10 , s výhodou do 5 na báze polyméru a pomieša v kuželovej miešačke pri trvalosti miešania 8 až 40 min, s výhodou 20 až 30 min, poprípade v inom vhodnom zmiešovacom...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubina Slavoj, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Hromek František, Bohuš Jioí, Hladký Jan, Peška Rudolf, Divák Boetislav

MPK: A23K 3/02, C07C 31/24, C07C 49/403...

Značky: kyseliny, odpadného, vodného, spracovania, spôsob, octovej, mravčej, roztoku

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Sposob získavania 3-metyl-4-nitrofenolánu sodného z odpadného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249484

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poór Robert, Zervan Ivan, Žitňanský Jozef, Lacko Juraj

MPK: C02F 1/38, C07C 39/06

Značky: roztoku, sodného, spôsob, získavania, odpadného, 3-metyl-4-nitrofenolánu

Text:

...0,5 až 15 g/1 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného v závislosti od spôsobu vedenia technológie výroby 3-metyl-4-nitrofenolu i v závislosti od stupňa nasýtenia roztoku hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným. Na množstvo rozpusteného 3-metyl-3-nitrofenolu vplýva 1 teplota a pH roztoku.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získania 3 ~metyl-4-nitrofenolu sodného z odpadného roztoku po filtracii suspenzie podľa vynálezu, ktorého podstatou je to, ze...

Spôsob výroby koncentrátu z odpadného hydrolyzátu predhydrolýzy listnatého dreva a zariadenie k uskutočneniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230252

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hubaľ Ján, Leško Zoltán, Hojnoš Ján, Foltín Jozef

MPK: B01D 1/30, D21C 11/10

Značky: hydrolyzátů, uskutočneniu, koncentrátů, odpadného, spôsobu, výroby, predhydrolýzy, listnatého, zariadenie, spôsob, dřeva, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre výrobu koncentrátu z predhydrolýzy listnatého dreva. Koncentrát sa tvorí zo zahusteného a inkrustu zbaveného odpadového hydrolyzátu, ktorý sa zhromažďuje v zásobnej nádrži, kde sa z neho vylúčia nerozpustné látky pomocou odstredivky, sedimentáciou, neutralizáciou hydroxidom, alebo uhličitanom vápenatým, zahustí sa v odparke na koncentráciu 20 - 60 % a. s., pričom sa ďalej zbaví zbytku vylúčených...

Spôsob a zariadenie využitia odpadného tepla z práčiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225162

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Škrada Dušan, Krajčí Pavol

Značky: odpadného, spôsob, zariadenie, práčiek, využitia, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využitia odpadného tepla z práčiek vyznačený tým, že pracia kvapalina odtekajúca z pracej nádoby práčky nateká do nepriameho výmenníka odpadného tepla, kde sa ochladí čerstvou vodou stacionárne a/alebo v prietoku.

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 243560

Dátum: 17.09.1985

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: D01F 6/06, C08K 5/52

Značky: stabilizácie, vlákien, materiálů, polypropylénových, odpadného, spôsob, přípravy

Text:

...alebo v bočnom ~ pri 200 až 380 °C, alebo súčasne v obidvoch šnekoch pri týchto teplotách. Zvláknenie, odstavenie a dlženie prebiehajú pri vyššie uvedených podmienkach ako u 100 -nej odpadovej suroviny.Ekonomická výhodnosť navrhovaného použitia organických fosfitových stabilizátorov spočíva v tom, že pri výrobe polypropylénových vlákien odpady so súčasným zlepšením niekoľkých potrebných vlastností sa využívajú samostatne alebo v malých...

Spôsob výroby vrtného zaťažkávadla z odpadného jemnozrnitého ferrobarytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214496

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kalafut Štefan, Bajkay Štefan

Značky: jemnozrnitého, výroby, ferrobarytu, vrtného, zaťažkávadla, odpadného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tepelnej úpravy jemných ferrobarytových podielov, ktoré sa vyplavujú pri zahusťovaní rmutov pri výrobe barytového flotačného koncentrátu. Tieto jemné ferrobarytové podiely sú odpadom, pretože sa ťažko zošľachťujú pre vysoký obsah superjemných zŕn. Vykazujú tiež nedostatočnú mernú hmotnosť, čo je na prekážku ich využitiu na výrobu vrtného zaťažkávadla. Uvedené nedostatky sa podľa vynálezu odstraňujú tak, že vysušené jemné...