Patenty so značkou «odpad»

Spôsob lisovania odpadkov pre smetné nádoby na komunálny a separovaný odpad a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288047

Dátum: 07.03.2013

Autor: Baráth Peter

MPK: B09B 3/00, B30B 9/04, B65F 1/14...

Značky: odpadkov, spôsob, smetné, odpad, vykonávanie, komunálny, spôsobu, nádoby, zariadenie, lisovania, separovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Princíp lisovacieho zariadenia na odpadky spočíva v tom, že do zariadenia sa vloží štandardná smetná nádoba (8) cez hlavné dvierka (2). Smetná nádoba je vedená koľajničkami (10) a zafixovaná do rámu zariadenia (11), zo spodku vystužená podporným rámom (11) na vyrovnanie tlaku. Po vložení smetnej nádoby (8) je zariadenie pripravené na prevádzku. Vhadzovací priestor na odpadky (4) je uzavretý posuvnými dvierkami (3). Po vhodení odpadkov do...

Zásobník kontajnerov na komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5849

Dátum: 04.10.2011

Autori: Jirsák Otakar, Široký Vojtech

MPK: B65F 1/14, B65F 1/00

Značky: kontajnerov, komunálny, odpad, zásobník

Text:

...stlpiku g, horná stena zásobníka je vystužená rovnako ako jeho bočné steny, zásobník má šikrnú striešku. Zámok Q je napájaný zo zdroja elektrického prúdu cez prívodný komponent prechádzajúci spojnicou g zadného stlpika g s predným stlpikom g, na ktorom je zámok Q umiestnený. Bránka 4 pozostáva z vodorovne vystuženého rámu, na ľavej strane má puzdrá pántov 5 a na protiľahlej strane má umiestnený komponent elektromagnetického zámku Q na...

Spôsob lisovania odpadkov pre smetné nádoby na komunálny a separovaný odpad a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5596

Dátum: 08.11.2010

Autor: Stuchlíková Denisa

MPK: B65F 1/14, B30B 9/00

Značky: spôsob, vykonávanie, separovaný, odpad, smetné, komunálny, nádoby, lisovania, spôsobu, odpadkov, zariadenie

Text:

...B a činnosti zariadenia sú manipulačné dvierka 2 a dvierka na vhadzovanie odpadu 3 zaistené a pri dvierkach na vhadzovanie odpadu 3 signalizuje prevádzku zariadenia červené svetlo.Posuvný hydraulický valec 7 poháňaný hydraulickým agregátom 16 odsúva lisovaciu platňu 5 z polohy A spod vhadzovacieho priestoru 4 do polohy B. Smeti gravitačnou silou prepadnú do smetnej nádoby 8. Následne hydraulický valec 7 zasunie lisovaciu platňu 5 do...

Podlahový odpad s nastaviteľnou inštalačnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13234

Dátum: 24.09.2009

Autori: Schäfer Patrick, Grosskopf Ulrich, Schulte Reinhard, Skrodolies Klaus, Arndt Johannes

MPK: E03F 5/04

Značky: nastaviteľnou, výškou, inštalačnou, odpad, podlahový

Text:

...s výhodou vytvorená tak, že pre redukciu svojej axiálnej dĺžky musí byť skrátená prostredníctvom oddelenia rürkového úseku. Z odpadového telesa vyberateľná ponorná rürka, ktorá je s výhodou uskutočnená jednodielna, tak môže byť V prípade potreby skrátená naVýhoda odpadu podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom,že tento nevykazuje ako bežný odpad pevné parametre čo sa týka inštalačnej výšky, výšky uzatváracej vody a odpadového výkonu,ale čo...

Otočný prípravok pre nádoby na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5136

Dátum: 05.03.2009

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: B65F 1/00, B65F 1/14

Značky: prípravok, odpad, nádoby, otočný

Text:

...na odpad. Prípravok je uzavretý voči vonkajšiemu prostrediu krycou platňou. Môže byť manuálne alebo automaticky otočené o 180 °, kedy nádoby na odpad sú presunutć mimo nehnuteľnosť, pričom otvor v plote alebo stene je uzatvorený.Vďaka uzamykaciemu zariadeniu môže byť otočný tanier zabezpečený proti nežiaducemu otočeníu zariadenia v akomkoľvek smere, čím je zaistená bezpečnosť.Veľkost prípravku môže byť prispôsobená požadovanému množstvu a...

Poter obsahujúci recyklovaný sklenený odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3129

Dátum: 17.02.2004

Autor: Campbell Sean

MPK: C04B 28/00

Značky: poter, obsahujúci, skleněný, odpad, recyklovaný

Text:

...a 10 až 20 hmot. vody z hmotnosti kompozície tekutého poteru.0013 Výhodné uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne obsahuje recyklovaný sklenený odpad vo forme kameniva. Tekutý poter obsahuje vodu v množstve, ktoré umožňuje tekutosť poteru.0014 Uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne zahrnuje recyklovaný sklenený odpad alebo zvyškový piesok z recyklovaného skleneného odpadu. To poskytuje...

Ekologicky zhodnotený molitanový odpad – Ekomolitan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3458

Dátum: 04.03.2003

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta, Višňovský Ivan, Kán Dušan

MPK: B09B 3/00

Značky: zhodnotený, ekomolitan, molitanový, ekologicky, odpad

Text:

...Zloženie materiálu PUR-PES, resp. PUR-PVC, ťažká oddeliteľnosť PUR-vrstvy od nalaminovanej PES-, resp. PVC-vrstvy znemožňuje zhodnotenie odpadov známymi spôsobmi materiálovej recyklácie, resp. energetického zhodnotenía.Uvedená nevýhoda sa odstraňuje riešením podľa tohto úžitkového vzoru, predmetom ktorého je ekologický zhodnotený molitanový odpad - Ekomolitán. Dezintergrované častice odpadu PUR-PES, resp. PUR-PVC s priemerom do l 0 mm...

Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: May Karl, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04, F28D 11/04...

Značky: odpad, rúrky, spôsob, výměny, vykurovacej, vykurovacia, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je...

Vykurovacia komora na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282115

Dátum: 04.09.2001

Autori: Tratz Herbert, Werdinig Helmut, May Karl, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut

MPK: C10B 1/10, F28D 11/04, F27B 7/04...

Značky: vykurovacia, odpad, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi a ktorá má vo vnútornom priestore umiestnených viacero vykurovacích rúr, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske, vyznačujúca sa tým, že medzi koncovými doskami (28, 30) je umiestnené najmenej jedno podporné miesto (X, Y) na podopretie vykurovacích rúr (12), pričom v tomto podpornom mieste (X, Y) sú umiestnené...

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282054

Dátum: 24.08.2001

Autor: Podžuban Milan

MPK: B65F 1/02

Značky: odpad, komunálny, kontajner, viackomorový, separovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad (1) pozostáva zo štyroch komôr (2) vybavených otvormi na vhadzovanie odpadu (5), (6) a poklopmi (2a) zavesenými na závesoch (3). Poklopy (2a) sú istené proti otvoreniu mechanizmami (7) pozostávajúcimi zo segmentu (14) otočného okolo osi (16), predpruženého ťažnou pružinou (15) a spojeného systémom oko - hák (22) - (23) s tyčou (17), ktorá je vedená krúžkami (20) a vybavená segmentmi (24)...

Dopravné zariadenie na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 281855

Dátum: 19.06.2001

Autori: Herm Hartmut, Unverzagt Karlheinz, May Karl

MPK: F27B 7/32, C10B 1/10

Značky: odpad, dopravné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie (2) na odpad (A) má privádzaciu šachtu (4) odpadu, ktorá je zboku pripojená na dopravný kanál (8). V dopravnom kanáli (8) je upravená v jeho pozdĺžnom smere motorom (20) poháňateľná vytláčacia závitovka (14). Dopravný kanál (8) vyúsťuje do skrine (10), najmä do pyrolytického reaktora. Aby sa mohlo ľahko uvoľniť zablokovanie vytláčacej závitovky (14), je jednotka zrealizovaná vytláčacou závitovkou (14), je jednotka...

Odpadkový kôš na separovaný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 847

Dátum: 07.06.1995

Autor: Michl Vladimír

MPK: B65F 1/14

Značky: separovaný, odpad, odpadkový, kôš

Text:

...varení.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schématícky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcomvertikálny osový rez odpadkovým košom.Odpadkový kôš na Separovaný odpad je vytvorený vertikálnymstojanom l, na ktorom je upevnených päť samostatne vyberateľných nádob g, usporiadaných súmerne okolo zvislej osi stojana L a vybavených spoločným vekom Q. Stojan l je vytvorený vonkajšourúrkou lg a...

Združené umývacie a dezinfekčné zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 270524

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kubo Peter, Kováčik Igor

MPK: B65F 7/00

Značky: dezinfekčné, umývacie, nádob, domový, odpad, zariadenie, kontajnerov, združené

Text:

...kontajnerov na mechanizmy preklápania nádob,konštrukcia výklopných mechanizmov nádob tak, že na preklopenie týchto mechanizmov nie je potrebné používat dvojice samostatných priamočiarych hydromotorov.Výhodnou voľbou tvaru záchytných prvkov na preklápacích ramenách mechanizmov na preklápanie nádob podľa vynálezu sa zabezpečí vymedzenie polohy nádoby po preklopení. Funkcia dorazu preberaju hoŕné poloblůlq záchytných prvkov na preklápacích...

Univerzálne čistiace zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 238883

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brachovič Konštantín

MPK: B65F 7/00

Značky: univerzálne, zariadenie, domový, kontajnerov, čistiace, odpad, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uloženia mechanizmov preklápania kontajnerov a nádob na pevné domové odpadky, umiestenených v zadnej časti špeciálnej nadstavby tak, aby nepresahovali obrys nákladného vozidla. Univerzálne čistiace zariadenie je tvorené komorou so zbernou nádržou a dvoma samostatnými mechanizmami rôznych veľkostí, každý opatrený umývacími tryskami na tlakový dezinfekčný roztok. Čistiace zariadenie umýva a dezinfikuje prevrátené nádoby a...

Stavebnicová šikmá zhadzovacia šachta pre stavebný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 236809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 23/08, E04F 17/10

Značky: zhadzovacia, šikmá, odpad, stavebnicová, stavebný, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Šikmá zhadzovacia šachta stavebnicového systému rieši dopravu sute zhadzovaním v zvislom i šikmom, ale v nepriamom smere na lešení, v lešení, v zrkadle schodišťa a vo výťahovej šachte a aj na schodišti bez schodišťového zrkadla jednoduchým skladaním pri úspore materiálu, prácnosti, energetickej náročnosti a pri zachovaní vysokej variabilnosti riešení využitia. Jej použitie umožňuje efektívnu kontajnerizáciu stavebnej sute. Šachta sa skladá z...

Stavebnicová zvislá zhadzovacia šachta pre stavebný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 236808

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04F 17/10, E04G 23/08

Značky: zhadzovacia, stavebný, odpad, stavebnicová, zvislá, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Zvislá zhadzovacia šachta stavebnicového systému trojprvková rieši dopravu sute, zhadzovacím v zvislom i šikmom, ale priamom smere na lešení, v lešení, v zrkadle schodišťa a výťahovej šachte, jednoduchým skladaním, pri úspore materiálu, prácnosti a energetickej náročnosti pri zachovaní vysokej variabilnosti riešení použitia. Jej využitie umožňuje efektívnu kontajnerizáciu stavebnej sute. Šachta sa skladá z panelov a sťahovákov, ktoré sa len...