Patenty so značkou «odolných»

Použitie gama žiareniu odolných RFID čipov vo farmaceutických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5178

Dátum: 08.08.2007

Autor: Burke Aaron

MPK: G11C 11/22, G11C 11/02

Značky: použitie, čipov, zariadeniach, farmaceutických, odolných, žiareniu

Text:

...odolávat žiareniu bez straty alebo poškodenia dát.Nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonáva predložený vynález, ktorý opisuje systém a spôsob na použitie RFID čipov v prostrediach, v ktorých sa používa žiarenie. RFIDčipy sú zabudované do rôznych prvkov farmaceutického systému, čím umožňujú zákazníkovinahrávať relevantné infonnácie o prvku, ako napríklad číslo šarže, dátum výroby, testovacie parametre, atď Čípy sa na prvky môžu...

Použitie CK2 inhibítora na liečbu a chemosenzibilizáciu nádorov odolných na bežné cytostatiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13997

Dátum: 28.02.2007

Autori: Rodríguez Ulloa Arielis, Acevedo Castro Boris Ernesto, Gil Valdés Jeovanis, Alonso Daniel Fernando, Perera Negrín Yasser, Perea Rodriguez Silvio Ernesto, Castellanos Serra Lila Rosa, Fernández De Cossio Dorta Duque Jorge, Besada Pérez Vladimir, Gonzalez Lopez Luis Javier, Ramos Gómez Yassel, Gomez Daniel Eduardo, Sánchez Puente Aniel, Betancourt Núňez Lázaro Hiram

MPK: A61K 38/08, A61K 33/24, A61K 31/555...

Značky: liečbu, chemosenzibilizáciu, cytostatiká, inhibítora, nádorov, odolných, použitie, běžné

Text:

...pri karcinómoch (Saeki -T., Tsuruo T., Sato W.,Nishikawsa K. (2005) Drug resistance in chemotherapy for breast cancer. Cancer Chemother Pharmacol 5684-89) (Hara T., et al.(2004) Gluthathione S-transferase Pl has protective effects on cell viability against camptothecin. Cancer Letters 2032199207). Uvádza sa, že iné proteíny, ako sú napríklad betatubulíny, sa podieľajú na jave liekovej rezistencie a ich koncentrácie priamo...

Systém pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285143

Dátum: 19.06.2006

Autori: Kos Ivo, Kuhar Saša, Štefanec Erih, Strmšek Smiljan, Fujs Ernest

MPK: E05G 1/00

Značky: otvorov, odolných, ochranu, vniknutiu, systém, systému, schránok, proti, pancierovania, bezpečnostných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka systému pancierovania okolo otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu. Steny a dvierka (1) tvoria duté kovové puzdro s jedno alebo viacvrstvovými vnútornými a vonkajšími stenami, v ktorom je aspoň jeden otvor (2), ktorého celý obvod je obklopený uzavretým oceľovým rámom, ktorý je pripevnený k vnútornej strane steny alebo dvierok (1) vonkajšej steny bezpečnostnej schránky, na ktorej je navarená základná...

Spôsob výroby boridových vrstiev na povrchy kovových materiálov odolných proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282806

Dátum: 15.11.2002

Autori: Trute Gerhard, Löbig Gunter, Hunger Hans-jörg

MPK: C23C 16/28

Značky: oteru, materiálov, vrstiev, boridových, výroby, kovových, povrchy, spôsob, proti, odolných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby boridových vrstiev na povrchu kovových materiálov odolných proti oteru, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako nosič bóru zmieša aspoň jeden halogenid bóru zvolený zo skupiny zahrnujúcej fluorid boritý, bromid boritý a jodid boritý s vodíkom a prípadne s argónom a/alebo dusíkom na prípravu reakčného plynu, ktorý obsahuje 1 až 35 % objemových halogenidu bóru a takto získaná zmes sa pomocou plazmového výboja tak...

Nemäkčená zmes na báze polyvinylchloridu pre vytláčanie rúr odolných voči vnútornému pretlaku so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258710

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hupka Ladislav, Sáraz Jozef, Pleva Štefan, Krivošík Ivan, Čigáš Pavol

MPK: C08L 27/06

Značky: vytláčanie, odolných, nemäkčená, polyvinylchloridu, vlastnosťami, voči, vnútornému, přetlaku, báze, zlepšenými, reologickými

Text:

...modifikátora kopolyméru styrénmetylmetakrylátu pri teplote miešania 120 stupňov Celzia a teplote chladenia 40 °C. Uvedená zmes je charakterizovaná reologickými vlastnosťami na extruziometri maximálny krútiaci moment 20,11 Nm, minimálny krútiaci moment 12,27 Nm, miera viskozity 19,36 Nm. Z uvedenej zmesi pripravené rúry sa vyznačujú pevnosťou na medzi klzu 55,1 MPa, odolnosťou voči vnútornému pretlaku pri tangenciálnom napätí v stene...

Způsob výroby směsných tepelně odolných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241391

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvorský Pavel, Jioík Jaroslav, Staoka Karel, Grund Stanislav, Kraus Josef

MPK: C08G 12/12, C08L 61/20

Značky: aminoplastů, směsných, tepelně, způsob, výroby, odolných

Text:

...všemi dostupnými technologiemi, včetně vstřikování vo vysoké tepelné odolnosti ~ vyšší než 240 °C.Do míchaného reaktoruu vyhřátého na 150 stupňů Celsia se vnesou následující složkymelamín 24,30 kg močovina 11,57 kg ô-kaprolaktam 10,10 kg CaCO 3 mletý 2,28 kg stearan zínečnatý 1,50 kg T 102 0,30 kg verzálová modř 0,20 kg trietanolamin 0,70 kg slĺda mletá 43,60 kg křemen mletý 24,10 kgPo 6 minutách se do vyhráte směsi 11 adávkujeZa...

Způsob výroby součástek odolných proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251202

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rodegast Karlheinz, Bühling Dieter, Naumann Manfred, Pietzsch Heinz, Schmitz Otto, Heinrich Wilm

MPK: B22C 1/04

Značky: součástek, odolných, výroby, způsob, proti, opotřebení

Text:

...coepxameň Bcero 1 no 50 pp Kncnopona n asc wa. B Kaqecrae samnrnoro raąá npennoqrurenbuo Hcnonbsyercn oúnmennmä apron. Henecooöpasno BMECTO Tnwaaoaoro nopomxa npuMeHHTb nopomok H 3 rnnpnna Tnwana, npuqeu ownpeccoagnnaà ewanb npn weunepawype or 800 no 1100 °C sa 1 no 5 qaconnonnepraercn Tepmoočpaőorxe 3 woü me awMocmepe,uTo H npn cnexannn. Hpu srbn npoucxonr repMuuecKoe pasnomenne rnnpna rnrana, a Hmemmnňca sucoxopeaxrusuuü soopon...

Systém reflexních vrstev odolných proti korozi na substrátech, zejména na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 249773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mursch Jürgen, Fichtner Wolfgang, Szymanski Ulrich, Schicht Heinz, Beister Günther, Roth Herbert, Hildebrand Hagen, Hecht Christian, Becker Hans-joachim, Schiller Siegfried Maria, Nedon Wolfgang, Krüger Manfred, Leuteritz Reiner

MPK: C03C 17/40

Značky: proti, zejména, odolných, systém, korozi, substrátech, vrstev, reflexních

Text:

...3 MepoM ĺQCM 1(Ť 0 CMB naxyyme npu o 6 mqHoM paöoqem nannenuu B 133,32 Mna (anrou) npn nomowu Tour Kocnoüuoro nnasnawponuoroycxopurenn nocueoaarennno B onom ňpouecce Hano CZT 0 TDa 7 Ka| 0 I 1 lY 0 CHCTEMY aJIłClMHHHŘ/THTQH, HPHIIGM cHaqàna HEHOCHT CJIOĚ EIIIOMHHHHTonmnuoň oxono 110 HM, saTeM cnoňTHTaHavTonmnHoñ 20 HM. nuz cpaaueaua Ha une auanornquo oqnmeunue npoöm H 3 noTauHoHHorbçTeKna pasneposa H)cMx,x 10 cM Hanocar oTpąmammym cHcTeMy...

Papírovina na výrobu papíru a lepenky odolných proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jegorova Tamara, Lazarev Sergej, Pacacija Otar, Romanova Alevtina, Bělova Tamara, Jerkova Ljubov, Demčenko Naděžda, Levečeva Nina

MPK: D21H 3/00

Značky: výrobu, papírovina, papíru, vlhkosti, proti, lepenky, odolných

Text:

...Bonoxua cbsaewcx rupoůoőuan 3 amHTHan nhenxa, nonmmamman anaronpoqnocrn Marepnana.Hpn HCUOnbSOBaHHH Monnmnnuponaunoro narexca, 3 cnny neňcTBHn cmepnqecxoro maxwopa, snaqnrennno Mennman uącrbrunpomnnbHum Monexyn nonnpnoro onnľ 0 Mepa opuenrnponauu B cropony nonóxha.Kpóhe TOPO, sa cqer 6 onee swmexrnauoro nsaHMoneücTnHn nonapuoro nonHMepa c nonoxnon n npouecce wexnonornuecxoro uuxna (népekaqka, nepeMemHnaHHe nonoxnncroü Macau H Tax nanee)...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center

Načítavanie...

Číslo patentu: 232172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/28

Značky: barevných, tvorbě, aktivovaného, granátu, odolných, center, neodymu, přechodných, monokrystalů, proti, yttritohlinitého, ionty, pěstování, tavenina

Zhrnutie / Anotácia:

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center, které lze použít jako aktivního laserového materiálu, vykazujícího vysokou úroveň čerpání ať v kontinuálním nebo pulsním provozu laseru, který lze provozovat i při zvýšené teplotě, která sestává z oxidů yttria, hliníku, neodymu, ceru, chromu a titanu, kde obsah, vyjádřený v at. % a vztažený na celkový...

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232627

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondruška Jaroslav, Hodoši František, Čiško Vojtech

MPK: C22B 1/243

Značky: odolných, umělých, nárazom, peliet, výroby, magnetitových, spôsob, tepelným, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom podľa vynálezu spočíva v tom, že ku vsádzke na peletizáciu sa primieša 3 až 25 % hmotnostných jemnozrnný sideritový koncentrát o zrnitostí 80 % pod 0,1 mm a vlhkosti maximálne 15 % H2O. Spôsob podľa vynálezu je využiteľný pri peletizačnom skusovení umelého magnetitu v baníctve alebo hutníctve.

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie vrstiev odolných proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226585

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ševár Štefan, Blaškovits Pavel

Značky: vrstiev, trubičkového, naváranie, ocelového, proti, odolných, náplň, drôtu, opotrebeniu

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň trubičkového oceľového dr(tu na naváranie vrstiev, odolných proti opotrebeniu. Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši zvýšenú odolnosť naváraných vrstiev oceľových súčastí proti opotrebeniu. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení náplne trubičkového oceľového dr(tu, ktorá podľa hmotnosti obsahuje 1 až 4 % feromangánu, 1,5 až 4 % ferovanádu, 1,3 až 4 % feromolybdenu, 1 až 4 % fluorokremičitanu sodného, 0,4 až 2,5 %...

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227107

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svoboda Lubor, Kačer Miloslav, Král Pavel

Značky: odolných, tmelových, způsob, chemicky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot, vyznačený tím, že jejich směsné pryskyřičné pojivo je tvořeno z 10 až 90 hmot. dílů furfurylalkoholové nebo furanaldolové pryskyřice a z 90 až 10 hmot. dílů fenolformaldehydového rezolu nebo fenolfuralového kondenzátu a je smíseno s práškovou minerální výplní na bázi křemenného kameniva o zrnitosti do 3 mm obsahující 2 až 10 hmot. dílů p-tolueneulfoch1oridu jako kysele reagujícího tvrdidla v...

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215084

Dátum: 15.12.1984

Autori: Herbsleb, Niehaus Norbert

Značky: plyny, proti, odolných, výroby, způsob, předmětů, korozi, kyselými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny, zejména trubek, trubkových spojení a částí přístrojů, vyznačený tím, že předmět se zhotovuje z vysoce legované oceli s hmotnostním obsahem chrómu ve výši 12 až 30 %, načež se přídavně přetváří za studena zejména válcováním se stupněm přetváření 3 až 10 %.

Způsob výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214043

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dupal Jiří, Sedláček Jiří

Značky: pružných, chemicky, výroby, odolných, způsob, těsnicích, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ucpávek a týká se způsobu výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků, kupříkladu těsnicích kroužků, tvořených pružným jádrem opatřeným jednou nebo více vrstvami chemicky odolného materiálu. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se na kovovém trnu tvaru jádra kroužku vytvoří fluidní technikou za tepla vrstva z chemicky odolného materiálu, která se bočním řezem rozdělí, sejme se z kovového trnu a přenese se na...