Patenty so značkou «odměřovací»

Řídicí zařízení s kontrolou odměřovací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 265621

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/04, H02H 7/00

Značky: zařízení, kontrolou, odměřovací, řídící, částí

Text:

...zařízení. Zablokováním nebezpečného pohybu se zvýší bezpečnost práce a sníží se ohrožení strojního zařízení.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově řídící zařízení s kont rolou odměřovací části.Výstup generátoru l je spojen jednak se vstupem fázového měniče 3 a jednak s prvním vstupem bloku 3 pro vyhodnocení polohy, jehož výstup je spojen přes řídící blok A s druhým vstupem spínacího bloku §.Výstup fázového měniče...

Odměřovací zařízení kladecího drátu plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261908

Dátum: 10.02.1989

Autor: Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, B26D 1/04

Značky: plošných, zařízení, spojů, drátu, drátových, kladecího, odměřovací

Text:

...kladení. Obruč z materiálu s vysokým koeficientem tření na odměřovací Hšadee, např. z gumy, snižuje nezbytnou sílu přítlačné kladky a tím i reakce v uložení, což spolu s velkým poměrem průměru odměřovací kladky k průměru čepů v ložisłách minimalizuje pasivní odpor. Poulití lehké kruhové clony např. z fotografického filmu dovo 1 uje,při zachování požadovaného momentu setrVačnosti,zvolit dostatečný průměr pro potřebnou rozlišovací schopnost...

Odměřovací ústrojí pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258188

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřovací, tkalcovské, bezčlunkové, ústrojí, stavy

Text:

...33 tkU desku a sice v detailu jedné části této desky. Tato nakreslená část se na desce V neměnné podobě několikrát opakuje. Následující obrázky se týkají jiných alternativních provedení. Obr. 3 ukazuje obdobný detail desky jako na obr. 2, ale tentokrát v provedení s řízenými brzdičkami. Tato alternativa nabízí možnost ekonomičtějšího provozu se zmenšenouspotřebou tlakové tekutiny. Také uspořádání přívodu tekutiny k tryskám podle obr. 4 s...

Odměřovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252084

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubáč Radek, Novák Jan, Franěk Miroslav, Rulfová Lenka

MPK: G01B 5/00

Značky: odměřovací, zařízení

Text:

...zařízení z obr.1. .Podle vynálezu sestává kulíčkovací přípravek z tělesa L, ve Lj kterém je uloženo jednak vlastní děleué kuličkovací pouzoro g, ajednak spojovací tyče Q odmčřovacího zařízení 5. Odměřovacf zaříąn zení.4 sestává ze dvou stavitelných dorazů ž,§, které leží protiqsobě a určujíkonečnou délku kuličkovacího polotovaru 1 oddělovauí cí vložky. První doraz Ž je umísfěn vlavo, na straně zavádění vý tažku polotoveru 1 oddělovací...

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Jiří, Novotný Pavel

MPK: G05B 19/18

Značky: zadávání, jednotku, zapojení, posuvu, odměřovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku je určeno zejména pro stroje vybavené servopohony řízenými v rychlostní vazbě a sestává z impulsního snímače polohy pohybujících se částí stroje, který je připojen přes ovládací obvod na obvod rozlišení směru a odtud na čítač. Další vstup čítače je spojen s ovládací automatikou stroje přes obvod předvolby, který je připojen na další vstup ovládacího obvodu, na jehož další vstup je připojen...

Sdružené odměřovací a kreslicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231824

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pihan Rudolf, Smutný Eduard

MPK: G01D 13/08, G01B 5/03

Značky: odměřovací, kreslicí, zařízení, sdružené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro odměřování a/nebo zakreslování souřadnic ve dvou osách i s předlohy pomocí dvou inkrementálních rotačních snímačů. Předloha je připevněna na válci a přímo s jejího povrchu se odvalováním odměřuje souřadnice Y. Vozík s ukazovatelem záměrného bodu a kreslicí hlavou se, pohybuje nad válcem a odvalováním se měří souřadnice Y. Pohybem válce v ose Y a posuvem vozíku v ose X je možné kterýkoliv bod na předloze zaměřit a/nebo...

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 224149

Dátum: 01.11.1984

Autori: Stejskal Alois, Popela Bohumír

Značky: vyhodnocovací, odměřovací, elektroniky, interferenční, systém, zapojení, laserový

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém, vyznačené tím, že vstupy (21 a 22) interferenčních signálů A a B jsou paralelně spojeny s indikátorem (1) signálů a se vstupní jednotkou (2) obsahující výstupy (31 a 32) o údaji znaménka a přírůstku signálu, jejíž třetí výstup je propojen jednou větví přes obvod (3) průkladů a druhou větví přes spínač (4) průkladů do uzlu spojeného se společným vstupem (25)...