Patenty so značkou «odmašťování»

Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268704

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Josef, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: výrobků, odpadních, odmašťování, zaolejovaných, čištění, způsob, alkalického, kovových

Text:

...ponybovat v rozmezí 0,15 až 1.5 kg, nejčastčji v rozmezí 0,25 až 1,5 kg. Přebytek přidávaného síranu vápenatěho nezhorěuje jakost chemicky upravené vody po odsazení vyloučeného kalu. Z bezpečnostních důvodů zejména při kolísajícím obsahu odmaäřovaoíhc přípravkn v jednotlivých ěaržích čištěnýoh odmašřovacíoh vod nebo při proměnlivám složení cdmačtcvaoíoh přípravků se proto volí přídavlq v množství l až 1,5 kg síranu vápenatého. Při čištění...

Prostředek pro odmašťování a čištění ocelových předmětů v linkovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265567

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka, Cedrych Karel, Šulc Vladimír, Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav

MPK: C11D 3/10, C11D 3/08, C11D 3/06...

Značky: předmětů, prostředek, čištění, oceľových, linkovém, uspořádání, odmašťování

Text:

...kovů, 1 až 10 polyfosforečnanů titanu, 1 až 8 S metasilikátů alkalických kovů, 0,5 až 7 organických hydroxykyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule a 1 až 10 povrchově aktivních látek neionogenního, anionaktivního nebo amfolytického typu.Pří použití prostředku podle vynálezu je povrch ocelových předmětů velmi dobře odmašłen a vyčištěn, bez stop korozního napadení povrchu a navíc je po celé ploše povrchu...

Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263618

Dátum: 11.04.1989

Autori: Procházka Karel, Tolman Jiří, Kovář Pavel, Souček Jiří, Ryšavá Dana, Novák Jan, Demnerová Kateřina, Šmidrkal Jan, Králová Blanka, Vodrážka Zdeněk, Lopata Václav

MPK: C11D 7/42

Značky: enzýmový, čištění, mytí, regeneraci, prostředek, praní, odmašťování

Text:

...komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového...

Zařízení k odmašťování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261701

Dátum: 10.02.1989

Autor: Sliž Rudolf

MPK: C23G 3/00

Značky: předmětů, zařízení, odmašťování

Text:

...nad hladinu pracovní lázně v odmaštovací sekci.Vyhoď, zařízení dle vynálezu jsou zejména v plynulosti čištění hladiny odmaštovací lázně při úměrném zastavění provozní plochy a minimální obsluze, spočívající pouze v manipulaci se vsázkou uloženou v koši.nebo na řetězech a v občasném ocvedení nečistot ze separační sekce.Na připojenén výkresu je zařízení znázorněno ve chematickém příčném řezu.Zařízení je tvořeno náuobou 1,v níž je scuběžně...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258396

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Šavel Jan, Křížková Zdeňka, Dvořák Petr, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Klouda Jaromír

MPK: C23G 1/00

Značky: čištění, odmašťování, prostředek, povrchu, hliníku

Text:

...skutečnost,že je možno jej využít k odmaštováni hliníku a jeho slitin, železa a oceli, a to jak ve strojírenství, tak ve spotřebním a potravinářském průmyslu.Jako vhodné povrchově aktivní látky je možno použít povrchově aktívni látky s nízkoupěnivostí a dobrou bioloqickou odbouratelností, jako.jsou např. tenzidy na bázi alkylbetaínů obecného vzorcekde R značí alkyl s 6 až 20 atomy uhlíku. Vzhledem k nízke pěnivosti je možno prostředek...

Prostředek pro združené odmašťování a organické fosfátování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247209

Dátum: 01.08.1988

Autor: Oezanka Tomáš

MPK: C23C 22/3

Značky: fosfátovaní, odmašťování, prostředek, združené, organické

Text:

...procesu je zkrácení doby ponoru na 30-60 sekund i doby zasychání na557 minut. Dosažena je podstatně vyšší ochranná účinnost,především na venkovní atmosféře s působením deště, než se dosahuje u fosfátů získaných z vodního prostředí.~ Prostředek pro sdružené odmaštování a organické fosfátování na základě příkladu provedení ve složení v objemových procentech potvrdil shore uvedené výhody17 - pojiva tvořeného l dílem roztoku nitrocelulőzy,...

Způsob odmašťování a čištění zvířecích kožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256505

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koslová Eva, Janů Oldřich

MPK: C14C 3/00

Značky: způsob, kožek, zvířecích, odmašťování, čištění

Text:

...načež so provádí obvyklé odstřeäování a sušení kožek. Způsob se vyznačuje tím, že se kožky odmsšíují praním v organickěm rozpouätědle na bázi dichlormetanu při teplotč 10 až 41 °c po dobu 3 až 15 minut, načež se kožky suší pi teplotě 20 až 50 °c. vynález využívá fyzikálně chemických vlastností dichlormetanu, který nevyžaduje snížený tlak v pracovním prostoru a má vyšší odmašřovscí a čistící účinek než dosud používaná organickú...

Zařízení na odmašťování svazků trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246848

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mundl Jioí

MPK: C23G 5/04

Značky: svazků, odmašťování, trubek, zařízení

Text:

...nálezu je, že zajíštuje dokonalý styk odmaštovacího média e povrchem trubek, takže získané trubky jsou zbaveny všechnečístot a mastnot jak z vnějšíhą tak z vnítřního povrchu. Změnou polohy kontejneru, docílenou pootočením kol jeho podélné oąy, dochází k uvolnění nečistot z ploch, které byly odmešřovacímu médiu nepřístupny. Docílílo se úspory zastavěné výrobní plochy. Zařízení podle vynálezu je v příklaâném provedení znázor něno na připojeném...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu předmětů z nekovových a kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254849

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Křížková Zdeňka, Dvořák Petr, Marčanová Zdeňka, Šavel Jan, Klouda Jaromír, Kühnl Zbyněk

MPK: C11D 3/10, C11D 3/06, C11D 3/08...

Značky: nekovových, odmašťování, materiálů, povrchu, předmětů, prostředek, čištění, kovových

Text:

...a povrchově aktivních látek, vyznačený tím, že obsahuje hmotnoatně 3 až 30 trípolyfosforečnenů alkalíckých kovů,10 až 75 hydroxídů alkalíckých kovů, 5 až 30 netaailikätu alkalických kovů, 5 až 30 foaforečnanů alkalických kovů,2 až 10 eíranů alkalických kovů, 5 až 40 uhličítanů alkalických kovů, 0,1 až 6 komplexotvorných látek e 0,2 až 3 povrchové aktivních látek neionogenního, enioaktivního, amfelytíckého nebo ketionaktivního typu....

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových i nekovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254642

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Šavel Jan, Dvořák Petr, Klouda Jaromír, Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk

MPK: C11D 3/10, C11D 3/08, C11D 3/06...

Značky: povrchu, prostředek, odmašťování, kovových, čištění, nekovových

Text:

...alkalických kovů a komplexotvorných látek je 11Při použití prostředku dle vynálezu je čištěný předmět z kovu nebo skla či keramiky velmi dobře vyčištěn, aniž by byla porušena jeho struktura, přičemž vhodnou kombinací jednotlivých složek je zajištěna dokonalá smáčivost povrchu, aniž by bylo použito tenzidových složek. Proto je možno prostředek dle vynálezu 5 výhodou použít i v těch typech automatických myček lahví v potravinářském sektoru,...

Způsob čištění a odmašťování trubek o průměru 3 až 16 mm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246260

Dátum: 15.12.1987

Autori: Manz Arnold, Katruš Radij Vladimirovie

MPK: C23G 3/04

Značky: tohoto, průměru, způsob, provádění, způsobu, čištění, zařízení, odmašťování, trubek

Text:

...uložení kontejneru ve válcové nádobě v příčném řezu.Zařízení sestava z válcové nádoby 1 umístěné na rámu 2 sklopně uloženém kolem čepu 3 pomocí pneumatického válce 4. Válcová nádoba 1 sestává ze sekci, v daném případě ze tří sekci. Jednotlivé sekce jsou propojeny spojovacími tělesy 5, v jejichž spodní části je uložen v kluzném ložisku 6 přepravní váleček 7. Válcová nádoba 1 je na obou koncích uzavřena víkem B, 8. Na vstupní straně válcové...

Prostředek pro odmašťování a čištění skleněných a keramických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242388

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Jioí, Hrzán Emil, Paleeek Jaroslav, Petrášek Petr, Kubelka Vladislav

MPK: C11D 3/10

Značky: keramických, prostředek, předmětů, odmašťování, sklenených, čištění

Text:

...nebo amfolytického typu.ři použití proatředku podle vynálezu je předmět ze skla i keramiky velmi dobře odmaštěn a vyčištěn, přičemž vzhledem k nižší alkalitě nedochází k napadení ani k zešednutí odmaštěného předmětu, nebot odmaštěný předmět je také dokonale smáčivý. Další výhodou prostředku podle vynálezu je skutečnost, že je možno jej použít jak pro aplikaci ponorem, tak i poetřikem v odmaštovacím a mycím zařízení ve strojírenském,...

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových dílů před kataforetickým nanášením nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233009

Dátum: 15.08.1986

Autori: Daněk Lubomír, Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav

MPK: C23G 5/02

Značky: prostředek, nanášením, čištění, kovových, dílů, odmašťování, nátěrových, před, kataforetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odmašťování a čištění kovového povrchu před kataforetickým nanášením nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi polyfosforečnanů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek a lze jej použít k odmašťování povrchu oceli, hliníku i slitin hliníku. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě odmašťovacích prostředků.

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228481

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka, Marčanová Zdeňka

Značky: prostředek, železa, oceli, povrchu, čištění, slitin, odmašťování, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na současné odmašťování povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku. Prostředek podle vynálezu je založen na bázi uhličitanů, polyfosfátů, metasilikátů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek neionogenního a anionaktivního typu.

Konstrukční části zařízení pro pokovování v roztocích případně barvení, moření a odmašťování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228182

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tischer Petr, Drahoňovský Jaromír

Značky: barvení, roztocích, kovů, konstrukční, částí, zařízení, odmašťování, moření, případně, pokovování

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování v roztocích, případně barvení, moření a odmašťování kovů, zejména kostra stolů, příčka, výztuž, opláštění, vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bázi polyvinylchloridu, polyuretanu, polyvinylchloridu, opatřeným alespoň na jedné straně chemicky odolnou vrstvou z umělé pryskyřice, zejména na bázi polyesteru, epoxidu, polyuretanu, případně vyztužené skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny a...

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227648

Dátum: 01.09.1985

Autori: Drahoňovský Jaromír, Tischer Petr

Značky: kovů, roztocích, případně, zařízení, pokovování, odmašťování, barvení, konstrukční, část, horkých, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích, zejména vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bazi polyvinylchloridu, polypropylenu, polyetylenu nebo polyuretanu, opatřeným alespoň z jedné strany chemicky odolnou vrstvou umělé pryskyřice na bazi polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu, případně vyztuženou skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny, vyznačená tím, že k jádru z...