Patenty so značkou «odlučovanie»

Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo splyňovaní uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6016

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hackl Andreas, Fleischanderl Alexander

MPK: B01D 53/79, B01D 53/83, B01D 53/40...

Značky: železa, splyňování, prachu, uhlia, čistenie, plynů, sucha, výrobe, zariadenie, odlučovanie

Text:

...teploty plynu až do l 000 °C. Plyn, vytváraný počas výroby surového železa v žernliach V jednotkách na výrobu surového železa v žemliach, alebo plyn, vytváraný počas výroby železa v jednotkách na výrobu železa, obsahuje okrem iného sírovodík, chlorovodík, ŕluorovodík, ťažké kovy, organické nečistoty, ako sú dioxíny alebo furány, polycyklickéTieto zlúčeniny, škodlivé pre životné prostredie, musia byť odstránené pred vypúšťaním odpadových...

Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13607

Dátum: 24.06.2009

Autori: Duwe Carsten, Brocks Michael

MPK: B01D 46/48, B01D 45/18, B03C 3/88...

Značky: popolčeka, spôsob, prevádzky, zariadenie, zariadenia, poletujúceho, odlučovanie, takéhoto

Text:

...2 toho nízka konštrukčná výška pre celé odprašovacie zariadenie. Aj konštrukčné náklady sú malé, pretože sa vždy používa len jedna tlaková nádoba pre rad násypiek. Prach sa zhromažďuje v pneumatickom dopravnom žľabe, ktorého prierez sa napríklad zväčšuje smerom k tlakovej nádobe. Sypká hmota v dopravnom žľabe sa fluidizuje tlakovým vzduchom, pričom Vpriestorových úsekoch sa regulovane privádza tlakový vzduch, abysa dosiahlo rovnomerné...

Spôsob a zariadenie na odlučovanie prestrikov tekutého nanášacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10554

Dátum: 21.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar, Fritz Hans-georg

MPK: B05B 15/12

Značky: prestrikov, tekutého, nanášacieho, zariadenie, odlučovanie, materiálů, spôsob

Text:

...materiálom, ktorý poskytuje s porovnaní so známymi postupmi lepšie viazanie prestriku a je možno ho obecne lepšie prispôsobiť0005 Riešenie tohto úkolu a výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú0006 Pre zvýšenie absorpčnej schopnosti pomocného materiálu,označovaného naďalej ako podkladový materiál (precoat), je možno použiť špeciálne spracované látky alebo látky vyrobené špeciálnymi postupmi. Príkladne je možno použiť častice s veľkým...

Prístroj na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4472

Dátum: 01.06.2006

Autori: Chekalov Lev Valentinovich, Gromov Jurij Ivanovich, Tkachenko Vladimir Mihajlovich

MPK: B01D 36/00

Značky: prachu, odlučovanie, prístroj

Text:

...prachu v plyne, disperziu a memý elektrický odpor prachu, prístroj, ktorý by si nevyžadoval opravy počas dlhého času svojej prevádzky.Podstatou prístroja na odlučovanie prachu podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorý spĺňa uvedený cieľ, je, že pozostáva z elektrického filtra, za ktorým nasleduje tkaninový filter. Pomer aktívnych objemov medzi tkaninovým filtrom a elektrickým filtrom je od 0,1 do 0,9. Tkaninový filter a elektrický filter...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Tobisch Wolfgang, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/24, B01D 46/00, B01D 46/10...

Značky: prestreku, odlučovanie, zariadenie, mokrého

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Zariadenie na odlučovanie suchých látok z tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14743

Dátum: 01.07.2005

Autori: Stubbe Peter, Sorensen Kirsten Gronning, Hansen Preben Boje, Birch Hanne

MPK: B01D 35/12, B01D 33/048

Značky: suchých, zariadenie, odlučovanie, tekutiny, látok

Text:

...(7, 8, 16, 29, 36, 37, 38, 40) usporiadanú tak, aby do nej prichádzala vyčistená látka zosuspenzie, charakterizované tým, že toto zariadenie obsahuje ďalšiu filtračnú komoru(y) (10) oddelenú(é) od prvej filtračnej komory(9) jednou alebo viac stenami (11), kde prípadne je jedna z prvých a dalších filtračných komôr (9,10) stále umiestnená pod filtračnými prostriedkami ako zberná časť, pričom ostatná filtračná komora(y) (9, 10) je...

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 53/00, F28B 9/08, B01D 5/00...

Značky: kondenzátu, zariadenie, odlučovanie

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Odsávač na odlučovanie hmly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14972

Dátum: 16.07.2004

Autor: Allan Robert

MPK: B03C 3/16

Značky: odsavač, odlučovanie

Text:

...nesených prúdom plynu do vnútorného povrchu odsávača za odkvapkávania do dolnej oblasti krytu, k výstupnému otvoru pre vlhkosť z krytu.0009 Predkladaný vynález okrem prekonávania problémov spojenýchso štruktúramí odsávača zo stavu techniky prekonáva sprievodné obmedzenie a nedostatky sieťových vložiek a tkanín s keprovou väzbou. Zariadenie na odlučovanie hmly podľa vynálezu zabraňuje prenosu kvapiek tekutiny ako počas bežnej prevádzky. tak...

Zariadenie na hodnotenie účinnosti filtračných médií na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3700

Dátum: 08.01.2004

Autori: Karászová Ingrid, Badida Miroslav

MPK: B01D 35/143

Značky: zariadenie, médií, hodnotenie, filtračných, prachu, účinnosti, odlučovanie

Text:

...a bez určenia plošnej hmotnosti odlúčenej prachovej vrstvy sa nedajú vyrátať odpory prachových vrstiev, ktoré umožňujú spätné závery o sku SK 3700 Utočnej štruktúre odlúčenej prachovej vrstvy. To sa zohľadňuje pri dimenzovaní filtračných zariadení pomocou známych špecifických prietokových odporov prachovej vrstvy.Experimentálne získané údaje na laboratómych a pilotných zariadeniach spolu s prepracovanými metodikami hodnotenia predstavujú...

Zariadenie na účinné odlučovanie vznášajúcich sa častíc z prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1216

Dátum: 18.12.2002

Autori: Berling Udo, Weibel Matthias

MPK: F24C 15/20

Značky: vzduchu, částic, zariadenie, vznášajúcich, prúdu, účinné, odlučovanie

Text:

...a odvádzaniepevných a kvapalných častíc odstránených z prúdu vzduchu.Aj pri tomto známom ventilačnom digestori je potrebné zvláštne zariadenie na privádzanie čistiacej vody, ako aj zariadenie na odvádzanie čistiacej vody obohatenejčasticami ako odvádzacej vody. Tento známy ventilačnýdigestor tiež obsahuje zariadenie na prevádzku mriežky s rozstrekovacími tryskami použité ako filter. Súčasne sa ukazuje, že vlhkosť 2 prúdu vzduchu vysoko...

Filtračné puzdro na drenážny prvok na odlučovanie kvapalín z pevných látok lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 281884

Dátum: 25.06.2001

Autori: Chara Alexandr, Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/02

Značky: filtračné, drenážny, kvapalín, odlučovanie, prvok, látok, pevných, puzdro, lisováním

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencová vložka tvorená pružným krúžkom (29, 59, 68, 79, 89) je aspoň na jednom konci filtračného puzdra (6, 6', 26) pevne spojená pomocou ovinutia samotným filtračným puzdrom (6, 6', 26) alebo k nemu pripojeným predĺžením (95) s týmto filtračným puzdrom (6, 6', 26), a na upevnenie na lis je príslušne deformovateľná.

Zariadenie na odlučovanie suspendovaných látok ve vode najmä látok ropných a kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260365

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: zariadenie, najmä, ropných, kalov, látok, odlučovanie, suspendovaných

Text:

...šikmým zberným žliabkom 5 zaústiljúcim po oboch stranách do nornej oddelovacej prepážky 7 bočnej a tieto do nornej staviteľnej prepážky 8 priečnej, ktorá je opatrená odvodo 1 n 9 ropných látok. Stredná časť šikmých odlučovacích prelamovaných lamiel 5 je opatrená perforovanou trubičkou 1 D na stláčaný vzduch po celej ich šírke. Medzi šikmou uzatváracou stenou 11 a nornou stenou 12 je vložený koalescečno-absorbčný filter 13. V spodnej...

Zariadenie na odlučovanie oxidu siričitého zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 384

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 15/02, B01D 24/28

Značky: oxidů, siřičitého, spalin, zariadenie, odlučovanie

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z vertikálne uloženého reaktora tvaru valca,v ktorého dolnej časti je umiestnené vstupné hrdlo a v hornej časti výstupné hrdlo a dávkovač sorbentu. Vovnútri reaktora je vertikálne otoćne uložený hriadeľ poháňaný pohonnou jednotkou,ktorá môže byt uložená aj mimo priestoru reaktora, pričom na hriadeli sú upevnené perforované kužele. V dolnej časti reaktora je vytvorený odpadový priestor. Kvôli zvýšeniu...

Zariadenie na odlučovanie častíc z tekutiny obsahujúcej niekoľko komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280297

Dátum: 02.02.1994

Autor: Bakharev Iouri

MPK: B01D 45/04

Značky: odlučovanie, obsahujúcej, částic, tekutiny, niekoľko, komponentov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odlučovanie častíc z tekutiny pozostáva z kužeľovej konštrukcie (2) tvaru zrezaného kužeľa, ktorá má kužeľovú hlavnú časť (2a) tvorenú koaxiálne usporiadanými prstencami (3) vzdialenými od seba navzájom v axiálnom smere, ktorých priemery, videné v smere (6) prúdenia odlučovanej tekutiny, sa postupne zmenšujú, pričom prstenec (3a) s najväčším vnútorným priemerom je usporiadaný na konci kužeľovej hlavnej časti (2a) kužeľovej...

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231773

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: B01D 17/02

Značky: výtlakom, zariadenie, hustotě, virové, kvapalín, odlučovanie, rôznej, automatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom. Zariadenie podľa vynálezu je vhodné napríklad pre odlučovanie oleja z odpadovej vody. Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti vírového odlučovača. Zvýšenie účinnosti sa dosiahne umiestnením kužeľovej vložky do valcovej nádrže vírového odlučovača s kužeľovým dnom, pod ktorým je súose umiestnená vírová komora s tangenciálne pipojeným prívodným potrubím a pripojením...

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 230298

Dátum: 15.10.1986

Autori: Gyurkó Ladislav, Krška Štefan, Szimczik Vojtech, Hanuš Milan

MPK: C01B 17/02

Značky: zariadenie, síry, odlučovanie, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry zo zmesí plynov a pár, v ktorých sa nachádza v parách, alebo ako disperzia kvapalných, alebo tuhých častíc, vyznačené tým, že, pozostáva z dutého valca (1) s deleným duplikátorovým plášťom (2), opatreného vstupným hrdlom (3), výstupným hrdlom (4), hrdlom (5) na odvod kvapalnej síry s kvapalinovým uzáverom (6), prívodom (11) chladiaceho alebo vyhrievacieho média, a odvodom (12) chladiaceho, alebo...