Patenty so značkou «odlučování»

Prostředek k odlučování nalepených tapet ze zdí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 26

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 10/00

Značky: odlučování, prostředek, nalepených, tapet

Text:

...aktivnícn látek v prccentech stanovených dvoufázovou titraci min. 4. Prostředek se před použitím řadí vodou v poměru llO. Je ne-.hořlavý a netoxický. Nemá škodlivé ťčinky na lidský oráaniszus..2 Směs 9 hmot. dílú neionového aduktu ethylénoxidu a nonylfeholu 5 hmot.di 1 ů ethyl-hexylsulfojentarsnu sodného,6 ž hzot. dílů 1,2-propyláng 1 ykolu,78,5 hmot. dilů vody a 1,5 hmot. dílú voćorozpustného parfému - broskev se homogenizuje po dobu qca...

Zařízení na odlučování škodlivých látek, zejména fluoru a boru z odpadních plynů sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270792

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hynčica Václav, Čechtický Josef, Houška Karel

MPK: C03B 5/16

Značky: pecí, zejména, látek, odlučování, fluoru, zařízení, sklářských, plynů, odpadních, škodlivých

Text:

...g tepla, jehož první výstup łg je uníatěn na první vstup łz reaktoru Q. Na první vstup LZ reaktoru g je umístěno první teplotní čídlo gg, ktoré je přes první regulační člen gg přlpojeno na první regulační klapku gg, která je unístěna na druhý výstup łg výměníku 3 tepla. výměník g tepla je opatřen druhým vstupem łg pro okolní vzduch. Na dávkovací vstup łg reaktoru g je přípojen dávkovač Q aktivní látky,který je připojen přes druhý...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Černík Jiří, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04, F22B 37/10

Značky: nízkotlaké, zařízení, kapek, odlučování, páry, vodních, výrobníky

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Zařízení pro odlučování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268997

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talácko František, Stehno Jaroslav, Bořecký Dalibor, Pall Milan

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalin, zařízení, odlučování

Text:

...řeší zařízení podle vynálezu. jehož podstatou je, že umožňuje obsluza průchod pouze jedním průlezem umístěnýn ve spodní části odpařovacího válcováho tělesa. úpravou otočná clonicí klapky v přívodním potrubí e tangenciálním vstupom do odlučovačo je umožněn přístup obsluhy do části odlučovače bez nutnosti provedení dalšího průlezu. Také otočná clonící klepka umožňuje regulací vstupní rychlosti média do odlučovača, a tím je ovlívňován...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: kapalných, částic, tuhých, prvky, odlučovač, plynů, odlučování, filtračními

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: kapaliny, odlučování, zařízení, plynů

Text:

...je znázroněn príklad provedení zařízení pro odlučování kapaliny z plynu podle vynálezu, kde na obr. 1 s 2 je svislý řez a na obr. 3 je vodorovný řez. Ve svislé nadobě je príčně uložena vodorovné separační vrstva 3 s náplní nebo výplní. Náplň může být tvořena Rasohlgovými krouäky. drátěným üpletem a podobně, výplň obvykle sestava ze systému separačních lamel. K horní straně separační vrstvy 3 je připojen usměrñovacíz ~ člen g v podobě...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263502

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šebor Václav, Beránek František, Kaiserová Dana

MPK: B01D 46/00

Značky: plynů, odlučování, zařízení, kapaliny

Text:

...Na obr.1 s přívodem plynu shore, na obr.2 s přívodem plynu zdola a na obr.3, 4, 5, 6 a 7 jsou další možné varianty predloženého řešení. íZąřízení sestává z vertikální nádoby 1 s hrdly 3, 2 pro vstup a výstup plynu a výpustí g kapaliny. V nádobě 1 jsou nad sebou umístěny dva separační stupně, přičemž první separační stupeň 3 je pod druhým separačním stupněm g s inerční náplní. Přívod plynu je na obr.1 proveden shore, takže potrubí pro vstup...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263241

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: částic, odlučování, plynů, zařízení, tuhých

Text:

...postor náatavoe s vnitřním prostorem filtračníhopvku. V místě nad přírubovým spojem je nádoba opatřena hrdlem263 241 pro výstup plynu. Filtrační prvek je ve tvaru válce, jehoždno je zaslepeno a plášť váloe tvoří filtrační přepážka. Filtrační pvek může být připevněn k přírubovému spoji oentrálním šroubem s matioí.Výhody zařízení pro odlučování tuhých částio z plynů podle vynálezu spočívají v zjednodušení výroby a snížení materiálové...

Výsypka cyklonu pro odlučování vláknových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262020

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štorch Otakar

MPK: B04C 5/185

Značky: příměsí, cyklonu, odlučování, výsypka, vláknových

Text:

...celkové výšky odlučovacího zařízení je výhodné provedení dna výsypky jeho ploché, případně skloněně k jedné straně. Zkouškami zjištěná optimální množství odsávsného vzduchu z výsypky je pro vláknový materiál cca 10 celkového průtočného množství cyklonem. APříkladně provedení výsypky podle vynálezu je schemsticky znázorněno na výkresech, kde obr. 1 ve svislém osovém řezu zobrazuje celkové uspořádání cyklonu s jeho výsypky s příslušnou...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z horkých spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261634

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hudeček Mirko, Ďurďa Zdeněk

MPK: B04C 3/02

Značky: částic, zařízení, odlučování, spalin, horkých, tuhých

Text:

...alespoň jedním vstupní-m hrdlem chladicího vzduchu ústícím do prostoru mezi pláštěm av na druhém konci alespoň jedním výstupním hrdlem ohřátého chladlcího vzdu 4chu amezí vnitřním pláštěm s vyzdívkou a vnější-m plášte-m s izolací je upravena příčka pro vedení chladícího vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že chladící vzduch se přívá-dí rovnomerné po celém obvodu cyklónu, dále to, že tenká vnitřní vyzdívnka chrání vnitřní stenu...

Nádoba pro lapání a odlučování kapek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259950

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vohralík Jiří, Otásek Vojtěch, Kolařík Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: kapek, lapání, nádoba, odlučování

Text:

...k dokonalému odstranění kapek 1 plynů, včetně odstranění stržených kapek i mlhy. skutečnost, že celé zařízení s oběma funkcemi pozůetává pouze 2 jedné nádoby, přináší úspory materiálu i prostoru. Dále, u sypaných filtrů,nedochází k zanášení, nemusí se tedy čístit, což přináší i provozní úspory.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. je schematický řez nádobou pro lapání a odlučováni kapek.Nádoba l válcového tvaru je...

Zařízení pro odlučování vláken ve vzduchovém proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259692

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doudlebský Ctibor, Vieriková Věra, Kocián Libor

MPK: D01H 11/00

Značky: vzduchovém, proudu, odlučování, vláken, zařízení

Text:

...plochy, vymezenáaxiá 1 ním řozemo-V čelní stěně Q skříně l, ktoré je i etěnou saperační komory J, je upreven vstup 1, na který je nąpojena eběrná trubka § pro odsávání vzduchu z jednotlivých precovních míst stroje,např. rotorového dopřádacího stroje. Sběrná trubka § je na vstup 1 nepojena přes ventilátor 2, poháněný elektromotorom lg» Ve dně ll skříně l jsou upraveny dva výstupy lg,.na kterěv jsou napojeny odváděcí trubky L 1. ÁVrohní stěnu...

Způsob odlučování hliníkového prachu z odsávaného vzduchu při metalizaci kovů hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256995

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: kovů, vzduchu, způsob, hliníkem, odlučování, metalizaci, hliníkového, prachu, odsávaného

Text:

...H při provozní teplotě kapaliny od 5 do B 0 °C.Výhodou způsobu odlučování hliníkového prachu z odsávaného vzduchu podle vynálezu je spolehlivý a bezpečný provoz v širokěm rozsahu provozních teplot, zejména při teplotách nad 25 DC, kdy všechny ostatní způsoby odlučování nejsou bezpečné. Další výhodou je vyloučení obtížné zpracovatelného a využitelného hliníkového kalu a současně odstranění ucpávání a zadírání zařízení a nebezpečí hoření...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jonáš Jiří, Kovář Stanislav

MPK: C03B 1/00

Značky: provádění, způsob, neferomagnetických, recyklizaci, tohoto, elektricky, zejména, způsobu, určených, odlučování, zařízení, střepů, vodivých, sklářských, částí

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Zařízení pro odlučování sypkých hmot s obsahem feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Jan, Klát František, Polák Miroslav, Fučík Milan, Duchoň Petr

MPK: B03C 1/10

Značky: látek, zařízení, feromagnetických, odlučování, sypkých, obsahem

Text:

...sypkého materiálu pod otočné pláště buhnů a dále pod oddělovací přepážkou oddělující prostory skříně, v nichž jsou umístěny jednotlivé bubny,jsou umístěna magnetická stínítka.účinek vynálezu spočíva v tom, že magnetické stínítka zamezují nežádoucímu rozptylu magnetického pole, přispívají k homogenitě magnetického pole a odstraňují vzájemné ovlivňování magnetických polí jednotlivých bubnů. Tím je zamezeno shlukování tříděné směsi, její tok po...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B05B 15/12, C09K 3/32

Značky: odlučování, výroby, stříkacích, nátěrových, přestřiků, mokrým, způsob, kabinách, odlučováním, její, kapalina

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Interní kapalina pro odlučování zejména hliníkového prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254370

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sigmund Jaroslav, Brháček Lubomír

MPK: B01D 47/00

Značky: kapalina, hliníkového, zejména, prachu, interní, odlučování

Text:

...pod teplotu bodu mrazu, je možno s ní pracovat i V terénu a že na hliníkový prach působí pasivačně, čímž nevzniká vodík. Tato kapalina je nejedovatá a její cena je poměrně nízká. Dále její výhodou je, že v období, kdy teploty neklesají pod teplotu bodu mrazu a kdy neni nutné k primárnímu fosforečnanu přimíchávat propylenglykol, nebo jinou nemrznoucí složku,zachovává tato kapalina stále svou pasivační vlastnost, je méně škodlivá a navíc...

Zařízení k odstředivému odlučování dvou látek nebo dvou fází téže látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246733

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáeek Jaroslav, Mikule Josef

MPK: B01D 45/12

Značky: fázi, látek, téže, odlučování, zařízení, odstředivému, látky

Text:

...do trubkového odlučovače 1 shora do níezikruhového prostoru mezi tělesem 4 trubkového odlučovače 1 a zúženou částí 1 D odvaděcí trubky 5 odloučené páry. Rozváděcími lopatkami 6 je uvaděna do rotace, při níž odstředivou silou jsou vodní kapky hnány ke stěně tělesa 4 trubkového odlučovače 1. odloučená pára se obrací nahoru do mezikruhového prostoru mezi rozšířenou část 12 -odváděcí trubky 5 odloučené páry a mezi jádro 8. Tvarem...

Způsob odlučování fenolu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245780

Dátum: 15.12.1987

Autori: Michalková Jana, Kme? 1udovít, Martinka Pavol, Kováe Anton, Kopecký Ivan, Kukuea Ján, Raeek Eduard

MPK: C02F 1/58

Značky: odlučování, způsob, fenolů

Text:

...dia-ninové sloučeniny, dimery p-isopropenyltenolu, trlsfenoly a také bisienol A a jeho isomerý, může se tpodstatná část fen-olu získat zpět sníženim jeho koncentrace ve vodě z 6 až 10 0/0 hmotnostních na 0,3 až 2 hmotnostni.Bylo rovněž zjištěno, že když se emulse,vytvořena z vodného roztoku fenolu, a frakce vedlejšich produktů, přivede do kontaktu s kationtoměničem ve vodĺkovém cyklu, 4může se koncentrace ienolu ve...

Zařízení na dvoustupňové odlučování kapalných aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242382

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zubal Boetislav, Šmerda Jaromír

MPK: B01D 50/00

Značky: aerosolů, zařízení, kapalných, odlučování, dvoustupňové

Text:

...zařízení, čímž se pouze minimá 1 ně.zvětšují rozměry zařízení. Tlakový spád zařízení je 20 50 Pa. hNa připojených výkresech je schematícky znázorněno zařízení na odlučovárxí kapalných aerosolů ze vzduěin podle vynálezu v alternativách podle obr. 1 s vírníkovým odlučovačem a podle obr. 2s pletivovým nebo lamelovým odlučovačem.Vzdušina obsahující kapalné aerosoly a shluknutá kapalina unášená po stěně potrubí vstupuje do zařízení potrubím....

Zařízení pro odlučování prachu a chlazení plynu z generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242380

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ludka Oldoich, Ordáo Jan, Dvorský Drahomír, Bagar Bronislav, Nimeík Stanislav, Eeoovský Karel

MPK: C10J 3/82

Značky: zařízení, odlučování, plynů, generátoru, prachu, chlazení

Text:

...nosnýminádobami s dvojitými plášti, tvořícími vodou chlazené meziprostory propojené s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče. Propojeni chladicich meziprostorů cyklonů,horkéhoplynového potrubí a sprchového chladiče s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče je provedeno sěriově, paralelně či kombinované. Výhoda řešení podle vynálezu spočivá v tom, že nosné stěny jsou méně tepelné namáhány, což umožňuje použití méně...

Zařízení pro odlučování oleje od vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236161

Dátum: 01.12.1987

Autori: Konkolská Blanka, Matejko Oldřich

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, oleje, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout zařízení pro odlučování oleje od vody, které zajistí odvod dokonale očištěné vody zpět do vodního systému, například kotle. Zařízení je tvořeno nádrží, rozdělenou svislou přepážkou na dva spojité prostory, kde do prvního prostoru je zavedeno přívodní potrubí znečištěné vody olejem, vyúsťujícím nad dnem nádrže a odvodní trubka oleje, jejíž ústí je situováno nad úrovní hladiny očištěné vody. Do druhého prostoru nádrže...

Zařízení pro kontinuální odlučování částic tuhých látek z plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253055

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čermák Ján, Vítovec Jaroslav, Smolík Jiří

MPK: B01D 45/02

Značky: zařízení, částic, kontinuální, plynných, odlučování, tuhých, látek, směsi

Text:

...drátěném pletivu v podstatě na vlastními částicemi tvořené vrstvě, která bud sama, nebo lehkým poklepem odpadne do jímky. Proces odlučování částic se podstatné zjednoduší, probíhá kontinuálně, protože dehtovité látky, přítomné v plynné směsi, ulpívají na vatovítých shlucích a s nimi se odloučí a podstatné se sníží nebezpečí výbuchu, protože velkéshluky částic jsou méně náchylné ke tvorbě elektrostatického náboje.Na připojeném obrázku je...

Zařízení k odlučování vlhkosti z mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240554

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vasiljev Vitalij Michajlovie

MPK: F22B 37/26

Značky: páry, mokré, zařízení, vlhkosti, odlučování

Text:

...prostoru 5 jedna výstupní trubka 6 a ve vodním prostoru 7 jedna. za-vodiiovací trubka B. Pod üstím výstupní trubky 6 je umístěn vodorovný dělicí plech 9 prohlouhený v blízkosti ústí výstupní trubky 6 do dvou lomených žlábkü 1 U, nad nimiž jsou pripojeny dvě svislé příčné přepážky 11. Ze žlábků 10 vedou do vodního prostoru 7 bubnu 1 odvodňovací trubičky 12.Z převáděcí trubky 4 u prvního dną 3 bubnu 1 proudí do bubnu 1 parovowdní směs,V bubnu 1...

Zařízení pro odlučování aerosolů a absorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252185

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Pětický Karel

MPK: B01D 50/00

Značky: zařízení, odlučování, absorpcí, aerosolů

Text:

...v zařízení téměř konstlantní účinnost, je vhodné vybavit prostor odstředivé nárazově vložky nebo hrdla Venturiho trubice alespoň jednou pohyblivou lamelou pro regulaci jejich průřezu.Zařízení podle vynálezu prodlužuje provozuschovpnost a bezporuchovost provozu tím, že veškeré pevné a hrubší kapalné podíly se odloučí v prvním odlučovacím stupni, který je malých rozměrů a je snadno vyjímatelný pro výměnu a jeho pří-padnou re 4generaci....

Prostředek snižující tvorbu výkvětů na anorganických stavebních hmotách a odlučování vody z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 252105

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chládek Milan

MPK: C04B 13/26, C04B 31/30

Značky: prostředek, snižující, tvorbu, hmotách, výkvětu, stavebních, odlučování, anorganických

Text:

...hygienické vlastnosti podlahy. Odlučovaní vody se snaží někteří výrobci pevných ztekutiv nebo sucłuicb prsfabrikovsných vícekomponentních enorganiclzyoh stavebních hmot potlačit přídavkem retenčních látek, .které zvýšením viskosity záměsová vody zpomalují sedimenteci těääích a vyplavování nejjemnějších časti stavební hmoty, čímž je možno s větiním či menším úspěchem tvorbu krustičlçy potlsčit.Uvedené nevýhody modifikovaných i...

Zařízení pro odlučování nerozpuštěných látek z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237361

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bocim Boris, Pokorný Miloš, Žák Petr

MPK: B01D 33/04

Značky: zařízení, nerozpuštěných, látek, odlučování, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti čištění odpadních vod a týká se zařízení pro odlučování nerozpuštěných látek z kapaliny. Podstatou vynálezu je, že u zařízení tvořeného nátokovou sekcí, odlučovačem opatřeným sítem a nádobou, je síto tvořeno nekonečným pásem, napnutým a vedeným mezi hnacím válcem a hnaným válcem. Hnací válec je oproti hnanému válci převýšen a u jeho obvodu je uložena stěrka. Hnaný válec je potom opatřen napínacím mechanismem, přičemž...

Zařízení k odlučování vlhkosti z mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 238278

Dátum: 01.06.1987

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: mokré, vlhkosti, páry, zařízení, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit využití prostoru nad dělicím plechem a dobré odlučování. Toho se dosáhne tím, že v každém dělicím plechu je upraven nejméně jeden žlábek ke shromažďování odloučené vlhkosti a opatřeny nejméně jednou odvodňovací trubičkou, přičemž pod ústím výstupních trubek a nad dělicím plechem jsou umístěny krycí plechy.

Filtr k odlučování kapalných aerosolů ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240021

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lapeš František, Smiták Vincenc

MPK: B01D 45/08

Značky: kapalných, vzduchu, aerosolů, filtr, odlučování

Text:

...021 rohože profilovanými lopatkami je zamezeno rovněž možností zapálení či propálení filtru při provozu kuchyně. Sběrná nádobka a lopatky svým jednoduchým profilovým tvarem umožňují jejich snadné čištění.Filtr k odlučovaní kapalných aerosolů je znázorněn naobr. l až 4, kde obr. l zobrazuje bokorys filtru podle vynálezu,umístěného svisle,v řezu s vyznačením maximálního úhlu sklonu čelní roviny lopatek od svislice, obr. 2 zobrazuje uspořádání...

Zařízení pro odlučování a sušení ječmenných splavků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243648

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šikula Josef

MPK: C12C 1/02

Značky: sušení, zařízení, ječmenných, splavků, odlučování

Text:

...Ve stěně komory je uzavíratelný otvor, ústící do zásobníku na usušené splavky.Usušením splavků na stejném sítě, na kterém došlo ke scezování, se zamezuje zarůstání síta, neboč uvízlá, života schopná zrna se usušením umrtví, seschnou se a při sklopení lísky ze sita vypadnou. Suché splavky jsou skladovatelným a dobře prodejným produktom vhodným pro výrobu krmných směsi nebo pro přímé krmení dobytka.Na připojeném výkresu je znázorněno...

Zařízení pro odlučování kovových vyloučenin z elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238188

Dátum: 01.05.1987

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan

MPK: C25C 7/08

Značky: zařízení, elektrody, kovových, vyloučenin, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z manipulačního zařízení, tvořeného nosníkem opatřeným pohybovým ústrojím a ukončeným závěsem pro čištěnou elektrodu, zapadající do odlučovací části zařízení, tvořené štěrbinovou žárovou pecí a stíracím zařízením. Štěrbinová pec, sestává ze sálavých komor v jejichž vnitřní části je vytvořena nejméně jedna odtavovací štěrbina. Stírací zařízení sestává z dvojice stíracích lišt. Pod odlučovací částí je umístěno samostatné...

Zařízení pro mokré odlučování prachu ze vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250074

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rožnovský Josef

MPK: B01D 47/06

Značky: odlučování, prachu, zařízení, vzdušiny, mokré

Text:

...výhody mokreho odlučovače prachu ze vzdušiny podle vynálezu spočívají V tom, že rotující vzdušina musí projít souvislými horizontalními kapalinovými blanami, vytvořenými středovými radiálními rozstřikovači. Tyto blany po dopadu na stěny nádoby se tříští v drobnou mlhovinu, která zaplñuje prostor mezi jednotlivými blánami a zabraňuje vytváření vzdušinových bublln. Odcházející vzdušína prochází středo 4vým labyrintovým odtahem, kde se v...

Zařízení k odlučování teplé použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232013

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Schles Bedřich, Princ Bohuslav, Hauptman František, Šlancar Ludvík, Novák Antonín, Polanský Alois

MPK: F28F 9/22

Značky: zařízení, teplé, odlučování, použité

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odlučování teplé použité vody od studené k předehřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne z tepelně odizolované jímky, která má u stěny s přívodním potrubím použité vody vytvořeny kanálky ohraničené oddělovací stěnou s příčkami, jejichž výška je menší než výška jímky, přičemž kanálky vyúsťuji dole a nahoře výstupními otvory do prostoru jímky, takže na úrovni horních výstupních otvorů je umístěna deska se sklonem k...

Zařízení k odlučování příměsí v mlátičkách, zejména sklízecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 235457

Dátum: 15.11.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01F 12/30

Značky: zařízení, odlučování, mlátičkách, příměsí, sklízecích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke zlepšení odlučování menších příměsí, jako jsou semena plevelů, prachové částice apod., od vymlácených semen. Pod mláticím košem je upravena vytřasadlová perforovaná deska, spojená se stupňovitou vytřasadlovou deskou.