Patenty so značkou «odlučovače»

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Podzimek Václav, Štverák Petr, Szingert Jan, Hlavín Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/08, B03C 7/00

Značky: elektrostatické, najmä, odlučovače, usadzovacia, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Výstupní díl elektrického odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270793

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rybecký Vladimír

MPK: B03C 3/34

Značky: odlučovače, výstupní, elektrického

Text:

...je otvor opatřen naváděcímí lopatkami.výhody výstupního dílu podle vynálezu spočívají v tom, že nová konstrukce výstupního dílu umožňuje proti stévejícím řešením velkou možnost volby tvaru, rozměrů a směrování následného potrubí. zaručuje dále rovnoměrnější rozdělení proudění v celém jeho průřezu. Tím jsou sníženy tlakové ztráty ve výstupním dílu s je vyloučena možnost usazování prachu v jeho prostoru. Další výhodou řešení podle vynálezu...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266691

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odloučených, zařízení, odlučovače, nečistot, prostoru, sběrného, vypouštění, samočinnému

Text:

...ústí výtokové trubky a kolmá na osu výtokové trubky.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že tlak působící na stěnu dutého válce nad ústím výtokové trubky brzdí pootočení dutého válce pomocí plováku na ramena. Proto je zapotřebí větší síly k pootočení dutého válce, což má za následek větší ponoření plováku do odloučených nečístot.Tim vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřenim a uzavřenim ústi výtokové trubky. Dalši výhoda...

Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Liška Miloš, Žoldák Ľubomír, Majtán Miroslav

MPK: B01D 19/00

Značky: usmerňovač, odlučovače, prúdenia, vzduchu

Text:

...v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265166

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: B01D 46/42

Značky: sběrného, zařízení, odloučených, vypouštění, nečistot, samočinnému, prostoru, odlučovače

Text:

...uzavíraoí element, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že uzavírací element je zavěšen pomocí pružiny na rameni plováku.Výhoda popsaného řešení spočívá v tom, že vztlaková sila plováku nejprve zvyšuje napětí pružiny, které v určitém okamžiku překoná hmotnost uzavíracího elementu a tlaku na něj působícího a přitáhne uzavírací element k rameni plováku. Tím vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřením a uzavřením ústí výtokové...

Zařízení pro ochranu filtračních prvků odlučovače při zpětném proudění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257160

Dátum: 15.04.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: zařízení, odlučovače, filtračních, plynů, prvků, zpětném, proudění, ochranu

Text:

...působící na trubkovnioí vlivem tlakové ztráty, způsobené filtračními prvky.V případě havárie na potrubí před odlučovačem poklesne tlak nad trubkovnicí filtračního koše, a tak dojde ke zpětnému proudění plynu. Vyšší tlak pod trubkovnicí tuto odtlači od opěrného kruhu a vzníklou mezerou proudí plyn i mimo filtrační prvky, ktoré jsou takto odlehčeny a nehrozí jim tak velké nebezpečí poškození jako v případě zpětného proudění při plném...

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: vyjímatelná, skládací, plynů, odlučovací, pevných, kapalných, odlučovače, nečistot, nosného, vestavba

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...

Nárazová deska odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/08

Značky: nárazová, nosného, plynů, nečistot, deska, kapalných, tuhých, odlučovače

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová deska odlučovače je tvarována do žlabu, proti jehož prohlubni je umístěno vstupní hrdlo odlučovače. Na vrchní části nárazové desky jsou nejméně dvě lišty, které vytvářejí prohluben žlabu. Nárazová deska je určena k výrobě odlučovačů pro tranzitní plynovod.