Patenty so značkou «odkladacie»

Viacúčelové odkladacie skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3115

Dátum: 18.09.2003

Autor: Huscher Fraimundo

MPK: A47B 47/00, A47B 57/00

Značky: viacúčelové, odkladacie, skrinky

Text:

...technickýmkvalitám, čo výrobku poskytuje výhody a Vylepšenia a ktorého všeobecné vlastnostisa líšia od ostatných tvarov a modelov známych v súčasnosti.Prezentovaný patent spočíva vo využití modernej, efektívnej, bezpečnej a funkčnejviacúčelovej odkladacej skrinky, ktorú tvorí súbor vhodne zlúčených dizajnových, logistických a aplikačných riešení tvoriacich kompletnú a diferencovanú odkladaciuskrinku s exkluzívnym dizajnom, optimálnymi...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: čelný, unášač, odkladacie, zariadenie

Text:

...uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení...

Odkladacie zariadenie pre klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259240

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10, B23B 31/20

Značky: klieštiny, odkladacie, zariadenie

Text:

...uskutočňuje v súčinnosti s ietiacim zariadením 22 a sflovým mechanizmom łł nasledovneBubnový zásobník gps sa po napolohovaní pred klieštinový upinač gg natočí voči nemu tak, aby prázdny držiak gł smeroval do klieštinového upinača gg, v ktorom je klieština gł dräaná istiacim zariadením gg. Klieštinový upínač gg pôsobením silového mechanizmu ll vykoná upnutie, čím sa klieština gł radiálne v smere upínania pružne zdefcrmuje, čim jej...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258656

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: čelný, unášač, zariadenie, odkladacie

Text:

...každej kužeiovej dutiny 114 je v telesa 111 vytvorený valcový otvor 141, v ktorom je posuvne uložený piest 142, ktorý v jednej úvrati zabiera svojou čelnou plochou 146 do ku 4želovej dutiny 114. Va.lcový otvor 141 je prepojený s prívodom 144 tiskového média 143. ñalcový otvor 141, piest 142 a tlakové médium 143 tvoria vysúvacie zariadenie 140 určené pre uvoľnenie čelného unášača 130 z kužeľovej dutiny 114. Medzi telesom 111 a piestom 142 je...

Odkladacie lôžko súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231529

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sánik Ivan, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/02

Značky: lôžko, súčiastok, odkladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je odkladacie lôžko súčiastok dopravovaných dopravnými žľabmi, polohovanie súčiastok a signalizácia prítomnosti v správnej polohe. Odkladacie lôžko je navrhované pri doprave ohriatych prírezov od priebežnej ohrievačky ku prekladaču súčiastok Odkladacie lôžko má možnosť výškového prestavenia výmenou dosiek požadovanej hrúbky podľa priemeru prírezu a plynulého prestavenia podľa dĺžky prierezu.