Patenty so značkou «odebírání»

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 49/06, B65G 59/04

Značky: stohu, zařízení, zejména, tabule, odebírání, jedné, pouze, tabulí, skleněné

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Způsob a zařízení pro odebírání dvousměrně vrstvených textilních přístřihů z hraničky a jejich přemísťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270348

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lužný Jiří, Směšný Zdeněk, Vožda Vladimír

MPK: D05B 39/00

Značky: odebírání, textilních, vrstvených, způsob, jejich, dvousměrné, přístřihů, hraničky, přemísťování, zařízení

Text:

...na obr. 2-jsou nosné desky lg v podstatě čtvercováho tvaru s snímací hlavice lg jsou umíatäny v rozích.nosná desky lg, tedy ploäně. Na zbylých dvou ranenech lg jsou uchyceny odpružená nosné desky l 3, ktoré vs znázornená konkretním provedení mají tvar zkossnáho čtyřúhelníka. snínací hlavice lg jsou na nich uspořádány odlišné. V provedení na obr. 2 je použito tří snímeoích hlavic lg, která tvoří línii podal zadní hrany nosné desky 35,...

Zařízení pro odebírání vyoraných bulevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264592

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 25/00

Značky: odebírání, vyoraných, bulevin, zařízení

Text:

...rámu L, pevném nebo nastavovatelném, např. stavěcím šroubem L 1, jsou na rámu 5 stroje uspořádány vyorávací radlica g, Za vyorávacími radlicemi g je upraven šikmý oběžný odebírací dopravník 3, ktorý je opatřen bud pŕíčkami Lgçnebo prstovými válečky Q, popŕ. jinými prvky, např. hrably. Kyvný nosný rám łłoběžného odebíracího dopravníku Q je uložen na vodłoí ližině Q. Nad oběžným odebíracím dopravníkem g je uspořádán šikmý oběžný přiháněcí...

Zařízení pro odebírání vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263145

Dátum: 11.04.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: vzorků, odebírání, zařízení, mléka

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je v colkovém schâmatu uspořádání znázorněn na připojených výkrosech, kde obr.1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení a obr.2 je detailem kulového ventilu z obr.l.Nad neznázorněným dojícím stáním je vedeno jednak rozvodné podtlakové potrubí L, jednak dopravní potrubí Q. Na rozvodné podtlakové potrubí L je prvním spojovaoím vedením 3 řipojen pulsátor 4, opat~řený přívodom gg atmosľérického tlaku. Pulsátor...

Pojízdný stroj pro odebírání nepravidelností, zejména rýhování na povrchu hlav kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259851

Dátum: 15.11.1988

Autori: Theurer Josef, Riessberger Klaus

MPK: B61D 15/00

Značky: nepravidelnosti, zejména, odebírání, stroj, povrchu, kolejnic, pojízdný, rýhování

Text:

...unášeče nástrojů vrátí přesné do požadované pracovní polohy a do správné výškové polohy vzhledem k horní hrané kolejnice.Podle dalšího výhodného vytvoření vynálezu je pro dosednutí podpěrných a vodicích kladek .na kolejnicích, zejména na povrchu hlav a na obou vnitřních plochách kolejnic,upraveno rozpěrné a blokovací ústrojí, tvořené hydraullckými pracovními válci, které jsou zejména upravený napříč k podélnému směru stroje a ke kterým jsou...

Pojízdný stroj pro odebírání nerovnoměrností na povrchu hlav kolejnic položené koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258457

Dátum: 16.08.1988

Autori: Theuer Josef, Riessberger Klaus

MPK: B61D 15/00

Značky: nerovnoměrnosti, povrchu, kolejnic, odebírání, pojízdný, položené, koleje, stroj

Text:

...nástrojů s řezným nástrojom a odstŕihovàcím nástrojom, ktere jsou pohybově spojeny s koncovými oblastmi rámu stroje tažnými tyčemi, uspořádanými V podstatě v podé 1 némsměru koleje.Toto uspořádání zajištuje, že prostor pod rámem stroje využitelný pro úpravu různých nástrojových agregátů a jejich pohonů, je plně využít a že lze dosáhnout konstrukce nenáročné na místo taká v podélném směru stroje. Mimoto se tak vytvářejí velmi příznivé...

Středicí zařízení pro výměnu měřících sond nebo sond pro odebírání zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244434

Dátum: 15.07.1987

Autor: Florek Mikuláš

MPK: G01N 1/02

Značky: měřicích, zkušebních, vzorků, odebírání, zařízení, středicí, výměnu

Text:

...pohon je tvořeno tlekovým válcem Zj s pístnicí 3 á, přičemž tlekový válec ZJ, je kloubovä epojen s rámom 3) e pístnioe ä je kloubově spojene se sanämi A. Záchytné ramena E jsou spojene se soněmi 3 L pomocí dvojice otočných příložek 31 uepořádanych s odstupom od čepu LZ.Mezi sonlmi 21 o vodicím blokom 33 je předpnuts äroubová pružina 28, a pro zajištěníjejí polohy je uložená na vodicím čepu a rovnoběžnym s vodicími sloupky 3 Q a vodioími...

Způsob odebírání vody ze zásobníku podzemní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244113

Dátum: 15.07.1987

Autor: Rybár Alfonz

MPK: E03B 1/00

Značky: odebírání, podzemní, způsob, zásobníku

Text:

...studnou, kde užitkové voda je odebírána jak ze dne, tak z horní části vrtu.He obr. 1 je znázornenia vrtaná studne l, senající do velke hloubky ai do horninovýcb vrstev se spodní vodou, opatrená dvěma výtlačnými trubkami g, 1. Kazda senoststná výtlačná trubka g, 1 je opetŕena ponorąým čerpadlem 1, umíetäným na spodním konci každá výtlačne trubky 2, 1. Na tomto obrázku je také vyznečen povrch terénu 2, hladina g spodní vody v hornině a horní...

Zařízení pro odebírání a překlápění svislých svazků, zejména betonové střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251192

Dátum: 11.06.1987

Autori: Urban Jaromír, Stuchlík Ivan, Budček Jaroslav, Baxant Radoslav, Vašek Jiří

MPK: B65G 57/08

Značky: zejména, svazků, střešní, svislých, odebírání, zařízení, krytiny, betonové, překlápění

Text:

...základovým rámem g je možné bočně posouvat vůči pevnému základovému rámu l,a to pro seřízení potřebných vůlí mezi pohyblivým základovým rámemg, pevným základovým rámem l a pojezdovými koly 3. V pohyblivém rámu § je prostřednictvím čepu gg uchycen hydropohon gopřipevněný na svém druhém konci čepem lg k páce ll. Páke ll je prostřednictvím čepu lg otočně uložena v pohyblivém rámu §, přičemž druhý konec páky ll je opatřen manipulační vidlicí...

Zařízení pro odebírání půdních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238363

Dátum: 15.04.1987

Autor: Iváncsics József

MPK: G01N 1/04

Značky: vzorků, odebírání, zařízení, půdních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odevírání půdních vzorků, opatřeného vzorkovačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorkovač je upevněn na otočném kotouči, uloženém na vodorovném hřídeli, přičemž bezprostředně vedle dráhy pohybu vzorkovače na otočném kotouči se nachází výsuvný palec, spolupracující se vzorkovačem. Použitím odebíracího zařízení podle vynálezu je možno odebírat vzorky půdy v kontinuálním pracovním procesu, rychle, opakovatelně a...

Zařízení k nakládání polotovarů a odebírání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brzoska Ekkehard

MPK: B23B 15/00

Značky: polotovarů, odebírání, nakládání, zařízení, obrobků

Text:

...při současně odebírdní obrobkd z vŕeten, na obr. 2, 3 jsou pracovní polohy zařízení v průběhu cyklu výměny součástí e ne obr. 4 je zndzorněno současné nalošení polotovarú do sklíčídel s hotových obrobkd do odvíděcího łlsbu.skladací a odehírací zařízení sestdva s dvouramennőho drzdku ,L otočná uloäenőho na hlavním čepu z ukotvenóm na frámě stroje. Na obou ramenech dvouramennőho driaku L jsou na ćepech 3 uspořadány dvoursmennő...

Způsob odebírání plochýh předmětů, zejména tiskovin navinutých na navíjecím jádru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250223

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 5/24

Značky: zejména, zařízení, navíjecím, plochýh, způsobu, předmětů, jádru, provádění, tohoto, způsob, odebírání, tiskovin, navinutých

Text:

...navíjecí jádro i začne otáčet ve směru šípkyzejí přes kolébkový dopravník 23 k místu rozvětvení 2 G, kde se od sebe oddělují.Pírvní útvar 11, který odpovídá první přední skupině 21 proudu přednxětů, přivá-děných. do navijecí stanice 15 podle obr. 3 a 4, se odvádí pomocí dopravních pásů 29, 30 přímo ve smeru šípky C. Přitom tvoří přehnutê hrany 14 a odváděííých tiskovin 11 zase přední hrany. jak tomu bylo u útvaru přiváděného do navíjecí...

Zařízení pro odebírání pěny s hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247873

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šachl Jindřich

MPK: C02F 1/40, E02B 15/00

Značky: hladiny, zařízení, pěny, kapaliny, odebírání

Text:

...s pěnou proti velkoě plošnému ústi trychtýře je dán zdvihem hladiny kapaliny při plnění nádoby. lZařízení podle vynálezu Je.Jednoduohé , odděluje dokonale pěnu od kapaliny a kapalina se nemusí znehodnooovat žádnými odpěüovacími přísadami.Příklad provedení zařízení podle vynálezu Je na připoJeném schématu , kde je sada tryohtýřů L , mezi nimiž jsou úzké mezery ą k vyrovnání hladiny 1 v prostoreoh mezi trychtýři l . Kapalina vystupující v...

Zařízení k odebírání křehkých předmětů rotačních tvarů, zejména porcelánových talířů, z vrchu stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234584

Dátum: 01.01.1987

Autori: Luňák Pavel, Vašíček Jaroslav, Šmejc Jiří

MPK: B65G 59/04

Značky: vrchu, talířů, rotačních, předmětů, stohu, odebírání, porcelánových, tvaru, zařízení, krehkých, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby jemné keramiky a řeší problém mechanizace ve spojení s manipulací s předměty, zejména jejich dávkování do glazovacích linek, dekoračních strojů apod. pomocí přísavek. Nosiče (2) stohů (3) jsou umístěny vertikálně pohyblivě na obvodu zásobního karuselu (1), ke kterému je přiřazen překládací mechanismus (13) ve tvaru kříže (14) otočného kolem svislé osy spojeného s pohonnou jednotkou (22) přes řemenový převod (23) a...

Zařízení pro odebírání keramických výrobků z tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235743

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kučera Miloš, Huml Miroslav, Doubek Karel

MPK: B65G 47/74, F27D 3/00

Značky: keramických, odebírání, tunelové, zařízení, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odebírání keramických výrobků, například obkládaček nebo dlaždic, z tunelové pece a řeší se jím technický problém odebírání keramických výrobků vycházejících z tunelové pece v nepravidelné formě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že transportní ústrojí pro keramické předměty je tvořeno nejméně dvěma rovnacími dopravníky (1) uspořádanými střídavě v nejméně dvou rovinách, přičemž po stranách rovnacích dopravníků (1)...

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230361

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zveřina Zdeněk

MPK: G01K 1/12

Značky: zařízení, taveniny, odebírání, snímání, teploty, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny sestávající z nádobky s pískovým kelímkem, spojené s trubkovým nástavcem, ve kterém je uchycen termočlánek, krytý ochrannou trubičkou a procházející otvorem v nádobce a kelímku do vnitřního prostoru, vyznačující se tím, že mezi nádobkou (1) a kelímkem (2) je vytvořen zásyp (10) proti vniknutí taveniny do trubkového nástavce (3), v němž jsou vývody termočlánku (5) spojeny s kompenzačním...

Zařízení na odebírání sypkého materiálu zejména z hald a homogenizačních skládek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234014

Dátum: 15.09.1986

Autori: Berthold Heinz, Zimmer Karl

MPK: B65G 65/28

Značky: homogenizačních, sypkého, materiálů, skládek, zejména, zařízení, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odebírání materiálu z hlad tvořeného odebíracím dopravníkem upevněným na mostě, který je uspořádán napříč haldy a popojíždí podél ní. Zařízení podle vynálezu je zejména vhodné pro odebírání materiálů jemného zrnění anebo citlivých na otěr. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dopravník, který sestává z dvojice nekonečných lamelových řetěžů, je opatřen nosnými články, které jsou spojeny stojinami s lamelami řetězů a...

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištení štěrku štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223855

Dátum: 15.04.1986

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich

Značky: štěrku, stroje, štěrkového, koleje, úpravu, lože, ústrojími, odebírání, souprava, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištění štěrku štěrkového lože a pro opětné přivádění a zhutňování vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku a s ústrojími pro opravu polohy koleje, vyznačená tím, že za další ústrojí (19, 67) pro opětovné přivádění vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku (12) do prostoru (20) mezi pražci (7) je přiřazeno ústrojí (23) a tlakovými a smykovými hloubkovými zhutňovacími...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ferkl František, Fikar Jioí, Mánek Aleš

MPK: B65G 47/24

Značky: odebírání, zařízení, přířezu, válcových

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227229

Dátum: 15.11.1985

Autor: Melgr Petr

Značky: textilního, zboží, kusového, průmyslový, manipulátor, zejména, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čidla přítomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedeného na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, započítání kusu zboží a vrátí celý mechanismus do výchozí vyčkávací polohy dříve, než pracovní stroj dohotoví další kus. Toto zařízení lze použít například při...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218575

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdné, jařem, případně, kolejových, ukládání, zařízení, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, prostřednictvím po koleji pojízdného přepravního vozu a s ním přes boční portálové podpěry spojeného a v podstatě nad přepravním vozem upraveného mostového nosníku a po obou podélných stranách mostového nosníku, případně přepravního vozu, jsou pro volný průchod výhybkových jařem bočně přečnívající portálové podpěry výkyvné nebo posuvné...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218574

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: odebírání, pojízdné, jařem, kolejových, ukládání, případně, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, zejména výhybkových jařem, celých výhybek a podobných kompaktních částí koleje, u kterého jsou portálové podpěry, na kterých spočívá mostový nosník a které jsou spojeny s přepravním vozem, jednotlivě výkyvné nebo posuvné rovnoběžně s rovinou přepravy a napříč k podélné ose mostového nosníku.

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216803

Dátum: 15.01.1985

Autor: Engesland Arne

Značky: hliníku, pecí, elektrolýzou, výrobu, odebírání, tavnou, spalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou s kelímkem, obsahujícím katodu a anodu, přičemž proud je přiváděn k anodě svislými kontaktními podpěrkami a anoda je na povrchu lázně obklopena prstencem pro jímání plynů, vyznačující se tím, že obsahuje krytovou soustavu (6, 7, 10, 11), která pokrývá kůru (5) lázně pece v oblasti mezi anodou (3) a okrajem kelímku (1) pece, popřípadě mezi anodou (3) a dnem pece, a která...

Zařízení k odebírání a překlápění zejména latí s cihlářskými výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217057

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pivoňka Stanislav

Značky: odebírání, zařízení, zejména, překlápění, výrobky, cihlářskými, latí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zejména zabezpečení překlopení výrobku s latí o 180° a zmenšení nároků na energii a obsluhu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením sestávajícím z unášeče tvořeného alespoň jedním lomeným ramenem, přičemž tečná část lomeného ramena je ve směru otáčení unášeče uspořádána kolmo k radiální části lomeného ramena a funkční plocha odebíraného dopravníku je tečně uspořádána k vnějšímu obvodu nosného kotouče.