Patenty so značkou «oddělitelnými»

Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4569

Dátum: 07.09.2006

Autori: Smotlacha Ivan, Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: dvomi, oddělitelnými, časťami, viacerými, obálka

Text:

...stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia ako obálky na súdne zásielky je znázornené na obr. l V rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená z jediného výseku papiera a z vnútomého vlepeného listu z rovnakého alebo odlišného materiálu, na zakrytie otvoru po oddeliteľnej vytrhovacej častí strany obálky.Obálka má prednú...

Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4457

Dátum: 04.05.2006

Autor: Smotlacha Ivan

MPK: B65D 27/00

Značky: dvomi, obálka, časťami, aspoň, oddělitelnými

Text:

...ako registračné kupóny, odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štitky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladnć uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znázomené na výkrese, kde na obr. 1 je obálka na súdne zásielky v rozloženom stave, v pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zloženú obálku...

Doručenková obálka so štyrmi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4290

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: chlopňami, oddělitelnými, štyrmi, doručenková, obálka

Text:

...Jedna z oddeliteľných chlopni môže tak ako doposiaľ slúžiť ako dodajka alebo doručenka a druhá, tretia a štvrtá chlopňa napriklad k umiestneniu zvláštnej výzvy či poučenia adresátovi.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky č. l, 2 a 3 na výkresoch znázorňujú varianty prevedenia doručenkovej obálky so štyrmi oddeliteľnými chlopňami. Tieto obrázky znázorňujú obálku V rozloženom stave. Jedná sa o pohľad zvnútra, pre názomé zobrazenie lepiacích...

Doručenková obálka s tromi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4289

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: obálka, tromi, chlopňami, doručenková, oddělitelnými

Text:

...oddeliteľnými chlopňami, pričom tieto oddeliteľne chlopne sú už z výroby súčasťou doručenkovcj obálky. Jedna z oddeliteľných chlopni môže tak ako doposiaľ slúžiť ako dodajka alebo doručenka a druhá a tretia chlopňa napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy či poučenia adresátoví.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky č. l až 8 na výkresoch znázorňujú varianty prevedení doručenkovej obálky s tromi oddeliteľnými chlopňami. Tieto obrázky...

Doručenková obálka s dvomi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4288

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: oddělitelnými, chlopňami, obálka, dvomi, doručenková

Text:

...B, vyznačených čiarkovanou čiarou,doliehajú na rube dopredu prehnutej vnútomej steny l lepiace vrstvy 2 a 3 postranných chlopni 4 a 5.Predná chlopňa 6 pozostáva z dvoch časti - klopy 7 a oddeliteľnej chlopne 8. Klopa 7 je opatrená lepiacou vrstvou 9, ktorá umožňuje bezpečné uzatvorenie obálky, ked dolieha na rube vnútomej steny 1 na miesto lepeného spoja C vnútomej steny. Oddeliteľnú chlopňu 8 možno vďaka perforácii 10 pohodlne oddeliť od...

Obálka s oddeliteľnými dokladmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4173

Dátum: 02.06.2005

Autori: Skála Jiří, Choleva Zdeněk

MPK: B65D 27/00, B65D 27/02

Značky: obálka, oddělitelnými, dokladmi

Text:

...zalepovanie.Pre správnu ñmkciu je výhodné, že vonkajšia strana prednej strany obálky aj vonkajšia strana zadnej strany o bálky je vybavená najmenej jedným oddeliteľným dokladom s obvodovou perforáciou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l prednú adresnú stranu s jedným oddeliteľným dokladom, obr. 2 zadnú neadresnú stranu s dvoma oddelíteľnými dokladmi, obr. 3 rez...

Spôsob výroby bielizne na jedno použitie s oddeliteľnými bočnými obrubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280240

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/15

Značky: obrubami, jedno, bielizne, použitie, oddělitelnými, výroby, spôsob, bočnými

Zhrnutie / Anotácia:

Pozdĺžne bočné časti (88) predného dielu (56) sa kladú cez pozdĺžne bočné oblasti (88) zadného dielu (58), čím sa formujú prvé plochy švov (40) a druhé plochy švov (40). Diel prvej plochy švov (40) sa zároveň zvára a prerezáva mechanickou energiou, predovšetkým ultrazvukom, a súčasne sa spája polymérny materiál v krajnej ploche (660), ktorá vytvára prvú hladkú obrubu, ktorá vyčnieva z bielizne na jedno použitie o dĺžku menej ako 1,59 mm a...

Způsob výměny tepla mezi dvěma oddělitelnými, protiproudně uspořádanými proudy kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253061

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krejčí Stanislav, Gemza Emil, Komůrka Josef, Miksa Čestmír, Kašpar Jiří, Mácha Václav, Novotný Miloslav

MPK: F28D 7/00

Značky: dvěma, tepla, proudy, oddělitelnými, protiproudně, kapalin, způsob, uspořádanými, výměny

Text:

...(kontinuálním) louhu 3 a odtahem zahuštěného roztoku lg je udržována koncentrace cirku-lujícího roztoku konstantí. Ze zásobníku g je roztok 2 veden do výměníku tepla Q. Ohřátýproud lg se dělí na recykl ll do chladící věže D a část lg, odebíranou k dalšímu zpracováníV trubkových odparkách na konečný produkt tohoto zařízení. V chladící věži D se část vodyodpaří a odpařená voda ve směsi se vzduchem odchází do atmosféry lg.Navrhovaný...