Patenty so značkou «oddelenie»

Zariadenie na oddelenie, nadvihnutie, podopretie a vysunutie úľových nadstavcov vo včelárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7437

Dátum: 01.06.2016

Autor: Oravec Alojz

MPK: A01K 47/02, A01K 47/00

Značky: nadstavcov, vysunutie, nadvihnutie, včelárstve, oddelenie, zariadenie, podopretie, úľových

Text:

...k nadstavcom. Zariadenie je tvorené kovovými Zasúvacími lištami, ktoré sú prichytené samoreznými skrutkami do dreva. Zariadenie sa nachádza na vonkajších stenách nadstavcov a teda ho včely neznehodnocujú výstavbou svojho diela, ako tomu bolo V minulosti s inými výsuvnými systémami. Zariadenie fixuje obidve kovové Zasúvacie lišty niektorého nadstavca o vyčnievajúce kovové uhly susedného spodného nadstavca. Ďalšie dva body, o ktoré sa...

Separačné zariadenie na oddelenie lariev od substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7362

Dátum: 02.02.2016

Autori: Kozánek Milan, Morávek Ivan, Čičková Helena, Takáč Peter

MPK: C05F 3/06, C05F 17/02, A01K 67/033...

Značky: separačné, oddelenie, lariev, substrátů, zariadenie

Text:

...valcom je zberná nádoba. Aj keď je zariadenie mobilné, je konštrukčne komplikované, čo nevylučuje bežné poruchy a vyššiu mortalitu pri triedení.Zariadenie bolo vyvinuté s ohľadom na čo najnižšie energetické nároky separačného procesu pri zachovaní vysokej čistoty odseparovaných lariev a vysokého percenta oddelenia lariev od substrátu. Odstraňuje nedostatky prítomné pri separácií fyzikálnymi metódami a znižuje energetické náklady V...

Uzáver na oddelenie zipsov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6554

Dátum: 02.10.2013

Autor: Waden Udo

MPK: A44B 19/40, A44B 19/36, A44B 19/02...

Značky: zipsov, oddelenie, uzáver

Text:

...s úložnou plochou Q a prítlačnú platničku 1 s prítlačnou plochou E, ktoré sú navzájom spojené fóliovým závesom Q s možnosťou výkyvu. Úložná platnička Q má dvojdielnu dorazovú lištu 2, ktorá vyčnieva dohora oproti dvojdielnej úložnej ploche Q úložnej platničky Q o príblime veľkosť hrúbky pásových strán Q, 1 b zipsu l. V stredovej línii úložnej platničky Q je vytvorený stredový mostík Q ktorý z úložnej platničky vyčnieva dohora v rovnakej výške...

Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16896

Dátum: 07.08.2009

Autor: Murphy William Kieran

MPK: A01F 29/00, A01D 87/12

Značky: oddelenie, spôsob, deliace, rozdeľovania, baliaceho, balíka, materiálů, ústrojenstvo

Text:

...robotníka. Okrem toho, v prípade, že tým, kto obsluhuje deliace ústrojenstvo, je vodič traktora, ktorý ovláda toto ústrojenstvo zkabíny traktora a ktorému v priebehu obsluhy tohto ústrojenstva nevypomáha iná ďalšia osoba, po každom rozdelení balíka taká obsluha deliaceho zariadenia musí zostúpiť z kabíny traktora, aby oddelila balík od obalového materiálu. To je značne nevýhodné.0006 Patent US 5544822 A opisuje deliace...

Zariadenie na oddelenie pripájacieho konca hypodermickej ihly od hrotu injekčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286348

Dátum: 10.07.2008

Autori: Soldini Laurent, Moulin Jérôme, Bergeron Luc, Bosset Grégoire

MPK: A61M 5/32, A61M 5/34

Značky: hypodermickej, zariadenie, konca, oddelenie, pripájacieho, injekčného, hrotu, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájací koniec (2a) hypodermickej ihly je navrhnutý tak, aby sa dal pripojiť a potom odpojiť od hrotu (3) injekčného zariadenia (4) tlakom, to znamená axiálnou ťažnou silou vyvinutou medzi ihlou (2) a injekčným zariadením (4). Vyťahovacie zariadenie má otvor (17), vymedzený blokovacími prvkami (13) tvoriacimi jeden kus s elastickými kusmi (10b, 12) tak, aby sa umožnilo meniť jeho priemer medzi minimálnym priemerom a maximálnym priemerom,...

Spôsob na oddelenie kyselín z chemických reakčných zmesí pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8431

Dátum: 15.09.2006

Autori: Mauss Michael, Deck Patrick, Körnig Wolfgang, Ganz Holger, Bock Michael, Huttenloch Oliver

MPK: C07F 9/22, C07B 63/00

Značky: reakčných, chemických, kyselin, spôsob, amínov, nepolárnych, zmesí, pomocou, oddelenie

Text:

...v kroku c), pričom sa vytvoria dveRozdelenie fáz nastáva u zmesí kvapalín vždy vtedy, ked majú dve zložky zmesi dostatočne rozdielnu polaritu, t.j. ak je jedna zo zložiek relatívne polárna a druhá zložka je relatívne nepolárna. Kvantitatívnym meradlom na hodnotenie toho,pre ktorý systém je táto podmienka splnená, poskytujú príslušné aktivitné koeñcienty jednej zo zložiek v nekonečnom zriedení y°° vdruhej zložke. Ako je opísané vliteratúre...

Zariadenie na čiastočné oddelenie prírodnej alebo systetickej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4009

Dátum: 22.12.2005

Autori: Wieners Andreas, Dietz Holger

MPK: B26D 3/08, B26D 1/01, B29C 59/00...

Značky: oddelenie, prírodnej, čiastočne, systetickej, zariadenie

Text:

...prírodnej alebo syntetickej usne obsahuje kotúčový nôž, ktorý má na čiastočne oddelenie krytu airbagu zo syntetickej alebo prírodnej usne priemer 10 - 50 mm aktorý sa môže pri obvodovej rýchlosti od 117 do 330 m/min pohybovať rýchlosťou posuvu max. 10 m/min vsmere rezania. Kotúčový nôž má výhodne priemer 15 - 30 mm apočet otáčok od 2 500 do 3 500 o/min. Toto zodpovedá obvodovej rýchlosti od cca l 17 do 330 m/min, pričom hodnota cca 200...

Stavebná zostava na oddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3672

Dátum: 13.05.2004

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E04F 13/02, E04B 1/76

Značky: oddelenie, zostava, podmurovky, izolácie, stavebná, budovy

Text:

...naoddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky.Táto úloha je riešená podľa vynálezu tým, že podmurovková lišta je jednodielna podmurovková protilová lišta, ktorá vykazuje základný čap, ako aj V podstate normálne k nemu vytvorený dorážací čap, a že základný čap podmurovkovej proñlovej lišty, ktorývykazuje šírku, ktorá je menšia až maximálne rovná hrúbke izolačných dosiek izoláciebudovy, je upevniteľný na izoláciu budovy alebo izoláciu...

Stena na oddelenie úžitkového priestoru v automobile od priestoru posádky a horná úchytka tejto steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3734

Dátum: 02.03.2004

Autor: Svoboda Cyril

MPK: B60R 21/06

Značky: automobile, priestoru, horná, užitkového, oddelenie, tejto, posádky, stěny, stěna, úchytka

Text:

...úžitkového priestoru má V oboch zmienených polohách V podstate rovnaký sklon, ktorý je V podstate daný sklonom zadných strán zadných operadiel, prípadne predných sedadiel.Horný oblúk 1 môže byť so spodným rámom 2 pevne zvarený a je vyplnený výplňovou sieťou 4, ktorej drôty môžu byť V miestach vzájomného kríženia navzájom odporovo zvarené. Spodný rám 2 a krídla 3 majú výplň 5 z pevného materiálu, napríklad oceľového plechu, ktorý je...

Spôsob riadenia prostriedkov na spriechodnenie filtra určeného na oddelenie častíc z prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 540

Dátum: 05.02.2003

Autori: Mustel William Pierre, Bardon Sébastien Rémi

MPK: F01N 9/00, F02D 41/02, F01N 3/023...

Značky: spôsob, riadenia, částic, prúdu, prostriedkov, filtra, plynů, určeného, oddelenie, spriechodnenie

Text:

...kedy sa sadze skutočne vznietia. Takáto zmena režimu môže silne degradovat účinnostCieľom vynálezu je poskytnúť spôsob spriechodnenia filtra umožňujúci obmedzenie tejto degradácie účinnosti regenerácieTento cieľ sa dosiahne spôsobom spriechodnenia filtra podľaV skutočnosti sa zistilo, že pri podmienkach chodu motora pri krútiacom momente motora nižšom ako vopred stanovená nízka prahová hodnota je vznietenie nahromadených sadzí vo filtračnom...

Reaktor na oddelenie trojfázovej zmesi a spôsob oddelenia trojfázovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 594

Dátum: 10.10.2002

Autori: Tippmann Kurt, Riße Henry, Klegraf Ferdinand, Datschewski Peter

MPK: C02F 3/28

Značky: zmesí, reaktor, trojfázovej, oddelenia, spôsob, oddelenie

Text:

...11 a v oblasti spodku sa nachádzajúceho rozdeľovacieho systému odpadovej vody s napájacími miestami l napojí na kalovú vrstvu. V spodnej polovici reaktora sa nachádza rovina sprvkami odlučovača plynu A, ktoré umožňujú zachytávanie vytvorených bioplynov a tieto cez spojovacie vedenie j odvádzajú z reaktora von. Plyn zachytený v spojovacom vedení j môže byt použitý ako hnací plyn pre pumpu mamutku l na späté vedenie kalu v kalovom potrubí l...

Zapojenie pre galvanické oddelenie elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260368

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hliničan Vladimír, Rafaj Michal

MPK: H03C 1/62

Značky: oddelenie, galvanické, elektrického, zapojenie, signálu

Text:

...všetky signály zúčastnäné na. prenose sú navzájom galvanicky oddelené. Zapojenie pre galvanicky oddelený prenos elektrického slgnálu podľa vynálezu umožňuje budit zniiešavače vysokou frekvenciou, ktorá môže dosahovať rádove stovky MI-Iz. Vysoká budiaca frekvencia umožňuje technickú realizáciu väzobných transformátorov, ktoré zabezpečujú aj galvanické oddelenie vstup od výstupu. Umiestneniezmiešavacich diód V jednom puzdre minimalizuje vplyv...

Zariadenie na oddelenie čerstvých rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1759

Dátum: 04.02.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01D 63/02, A01D 63/04

Značky: oddelenie, čerstvých, příměsí, iných, kvetov, rumančekových, dlhých, zariadenie, stoniek

Text:

...paralelne alebo sériovo V takych počtoch, ako je nevyhnutne potrebne pre kontinualne triedenie rumanćekovej hmoty v závislostiod rýchlosti zbierania Vstupné a výstupné Časti zariadenia umož ňujú ľahké kontinualne prepojenie pomocou dopravných paeov.Technicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.rom je otoćne vložený pracovný Pracovný buben je vvrobený z plechu 5...

Spôsob a zariadenie na oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252724

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: zariadenie, kvapalného, oddelenie, tuhých, uhličitého, podielov, spôsob, oxidů

Text:

...rovinnej, valcovej alebo guľovej plochy,alebo kombináciu týchto plôch.Riešením podľa vynálezu sa dosiahne jednoduché oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého. V porovnani s použitím klasického filtračného zariadenia, sa nevyžaduje náročné odstraňovanie filtračného koláče. Po ukončení filtrácie aodstaveni zariadenia sa zariadenie ohreje na teplotu okolia, pričom sa zachytené kryštálky ladu roztopia a vo forme kvapalnej vody...

Zariadenie na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: 234847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Halúz Jaroslav, Sklenár Jozef, Balaško Alexander

MPK: F22B 37/48

Značky: zariadenie, oddelenie, kotlovom, parovodnej, tělese, zmesí, privádzanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese zabudovaním sekundárnych odlučovačov nad cyklónovými odlučovačmi pary. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad odstredivým cyklónom spojeným primárnym odlučovačom je umiestnený sekundárny odlučovač, ktorý je upevnený pomocou spojovacích skrutiek na dierovanom plechu, na ktorom je pripevnený zberný kanál spolu s odvádzacou rúrkou. Vynález je...

Zariadenie na oddelenie vnútorného priestoru miešačiek s núteným miešaním od okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: 232110

Dátum: 15.12.1986

Autori: Buday Tibor, Kopča Pavel, Jaremenko Alexadnder, Rendoš Ján

MPK: B28C 7/06

Značky: vnútorného, priestoru, miešaním, oddelenie, miešačiek, zariadenie, núteným, okolia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddelenie vnútorného priestoru miešačiek s núteným miešaním od okolia, ktoré sa vyznačuje tým, že v mieste vstupu pevných zložiek do miešacieho bubna sa umiestni samočinný mechanický uzáver v tvare klapky, ktorú si otvoria samotné pevné zložky dávkované do miešacieho bubna. Po skončení dávkovania klapka opäť samočinne oddelí vnútorný priestor od okolia. Zariadenie podľa vynálezu zamedzuje úletu prachových častíc pevných zložiek...

Výstupný obvod generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218729

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fodor Stanislav

Značky: prúdu, oddelenie, jednosmernej, zložky, impulzov, obvod, výstupný, stabilizáciu, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie výstupného obvodu generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej pre nekonštantnú záťaž a konštantné napätie napájacieho zdroja. Zapojenie v podstate pozostáva z vetvy impulzu a vetvy pauzy a obsahuje dva odpory, dva kondenzátory, dve diódy, štyri tranzistory, zdroj a záťaž zapojených podľa priloženého výkresu.