Patenty so značkou «oddelenia»

Zariadenie galvanického oddelenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14990

Dátum: 23.04.2012

Autor: Pion Francisque

MPK: G01R 15/22, G01R 15/18, H03F 3/08...

Značky: oddelenia, galvanického, zariadenie

Text:

...Optočlen 26 verne reprodukuje zložku BF vstupného signálu, ale jeho frekvenčná charakteristika rýchlo degraduje na vysoké frekvencie.EP 2 521 262 3464 M 0011 Transformátor 18 a optočlen 20 tvoria bariéru galvanického oddelenia 16. Výstupný signál sa dosiahne sčitaním, prostredníctvom obvodu 28, zložky HF na sekundárnom vinuti transformátora 18 a zložky BF na výstupe obvodu 22.0012 Obrázok 2 schematicky ukazuje Bodeho graf, ktorý znázorňuje...

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Gendrot Pascal, Capeau Patrice, Lopez Michel

MPK: B01D 21/02, B01D 21/28, B01D 21/01...

Značky: spôsob, takéhoto, suspenzií, látky, spôsobu, částí, kvapalnej, zariadenie, vykonávanie, tuhej, oddelenia

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Posuvné dvere, predovšetkým na oddelenia spŕch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15216

Dátum: 07.04.2009

Autori: Krzewina Jörg, Paracikli Tezcan, Völkers Detlef

MPK: A47K 3/34, E05D 15/06

Značky: sprch, dveře, oddelenia, predovšetkým, posuvné

Text:

...adajú sakonštruovať pomerne jednoducho so zreteľom na hmotnosť segmentu dverí a pôsobiace sily, ktoré treba očakávať.0011 Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia predloženého vynálezu sú valčeky prostredníctvom, vpodstate, cylindrickej nastavovacej skrutky vzhľadom na segment dverí plynulo vertikálne prestaviteľné. Použitím nastavovacej skrutky môže byť poloha valčeka vzhľadom na uchytávaciu jednotku k nej priradenú nastavená exaktne a...

Regeneračný výmenník tepla a radiálne tesnenie na použitie v ňom, ako aj spôsob oddelenia plynných médií v regeneračnom výmenníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9709

Dátum: 24.07.2007

Autori: Halbe Volker, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: ňom, použitie, tepla, plynných, regeneračnom, oddelenia, výmenník, regeneračný, radiálně, spôsob, tesnenie, výmenníku, médií

Text:

...avydúchavaný ešte studený plyn prijímajúci teplo. Tomuto zodpovedajúc je toto takzvaná studená strana. Vprípade regeneračného výmenníka teplastvárneného napríklad na predhrievanie vzduchu, tento teda na svojej horúcej strane vykazujevstup plynu avýstup vzduchu ana svojej studenej strane výstup plynu avstup vzduchu. Odpadový plyn teda prúdi cez oblasť spalín, ktorá sa rozprestiera od horúcej po studenú stranu výmennika tepla, zatiaľ čo...

Reaktor na oddelenie trojfázovej zmesi a spôsob oddelenia trojfázovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 594

Dátum: 10.10.2002

Autori: Klegraf Ferdinand, Riße Henry, Tippmann Kurt, Datschewski Peter

MPK: C02F 3/28

Značky: reaktor, trojfázovej, oddelenia, oddelenie, spôsob, zmesí

Text:

...11 a v oblasti spodku sa nachádzajúceho rozdeľovacieho systému odpadovej vody s napájacími miestami l napojí na kalovú vrstvu. V spodnej polovici reaktora sa nachádza rovina sprvkami odlučovača plynu A, ktoré umožňujú zachytávanie vytvorených bioplynov a tieto cez spojovacie vedenie j odvádzajú z reaktora von. Plyn zachytený v spojovacom vedení j môže byt použitý ako hnací plyn pre pumpu mamutku l na späté vedenie kalu v kalovom potrubí l...

Spôsob oddelenia jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282209

Dátum: 15.10.2001

Autori: Denis Philippe, Patois Carl, Perron Robert

MPK: C07C 51/573, C07C 55/02, C07C 51/64...

Značky: alifatických, obsahujúcich, atómov, oddelenia, uhlíka, spôsob, rozvetvených, zmesí, nasýtených, dikyselín, jednej, niekoľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oddelenia nasýtených alifatických dikyselín zo zmesí, ktoré taktiež obsahujú aspoň kyselinu adipovú, prevedením aspoň časti uvedených dikyselín na zodpovedajúce anhydridy. Presnejšie ide o spôsob oddelenia aspoň jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí, ktoré ich obsahujú s aspoň kyselinou adipovou, spočívajúci v tom, že sa uvedená dikyselina alebo uvedené...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Sakaloš Štefan, Sakálošová Alžbeta, Sabadoš Juraj, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: zmesí, cyklohexanolom, cyklohexanonu, spôsob, podielov, ľahkých, oddelenia

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Juhás Stanislav, Sakálošová Alžbeta, Sakaloš Štefan, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: spôsob, cyklohexanonu, zmesí, podielov, oddelenia, cyklohexanolu, ľahkých

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Spôsob oddelenia paládia z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261654

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tarapčík Pavol

MPK: C02F 1/58

Značky: spôsob, paládia, odpadových, oddelenia

Text:

...ktorým je kovové paládium sorbované na aktívnom uhlí.Hlavnými nedostatkami uvedených metód sú nedostatočná účinnost a vysoká cena pri separácií malých množstiev.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že k roztoku paládia sa pridá benzyldiníetyldodecylaníóniíunbromid v množstve 0,2 al 1 0/0 hmot. vztiahnuté na jednotku odpadovej vody a vytvorená nová fáza s obsahom paládla sa oddelí...

Spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej

Načítavanie...

Číslo patentu: 239164

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 1/08, B28B 13/00

Značky: vyrábaného, spôsob, oddelenia, povrchu, formy, dielca

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej z tuhnúcej zmesi. Podstata vynálezu je v tom, že po stuhnutí zmesi vo forme sa prevedie vibrácia formy, čím sa porušia väzby vznikajúce medzi povrchom formy a povrchom dielca vyrábaného v nej. Riešenie podľa vynálezu je možné využiť najmä v stavebníctve pri výrobe silikátových dielcov.

Spôsob oddelenia kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232630

Dátum: 15.12.1986

Autori: Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07F 9/18

Značky: spôsob, oddelenia, solí, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, roztoku, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddeľovania kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)-2tiofosfátu vzniklého kondenzáciou 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli s O,O-dimetylchlórtiofosfátom v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla. Po ukončení kondenzácie sa kryštalické soli rozpustia vo vodnom roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného alebo 3-metyl-4-nitrofenolu obsahujúceho minerálne soli pri teplote s výhodou 50 až 95...