Patenty so značkou «oddělení»

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Lieshoff Oliver, Segeletz Nicos, Wünsche Frank

MPK: A61B 19/00, A61L 2/00, A61L 2/24...

Značky: centrálnom, nástrojov, sterilizačnom, príprava, opätovná, lékařských, oddělení

Text:

...zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení...

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40...

Značky: dehtu, oddělení, fenolové, způsob, olejů

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54, C07C 67/03

Značky: metanolu, reesterifikaci, čištění, zařízení, butanoly, oddělení, metylmetakrylátu, způsobu, způsob, tohoto, provádění

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...

Způsob oddělení a čištění metanolu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270611

Dátum: 12.07.1990

Autori: Beneš Radomír, Beránek Jan, Vodička Jan

MPK: C07C 67/02

Značky: způsobu, oddělení, metanolu, tohoto, zařízení, způsob, provádění, čištění

Text:

...poměru zpětného toku ku destilátu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater pri poměru zpětného toku destilátu 51.Pro esterifíkaci mohou být použity jakékoli alkoholy, které nedestilují spolu s metanolem a rozpouštědlem. Může sa jednat o alifatickú primární 1 sekundární, n- a izcalkoholy mající v molekule nejméně 5 atomů uhlíku, cykloąliíatická a alkylcykloalifatická alkoholy,substituované arylalkonoly či fsnoly. Reesterífikovat lze taká...

Zařízení pro oddělení močoviny z brýdových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 261963

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nešetřil Miroslav, Knedlík Petr

MPK: B01D 3/02

Značky: zařízení, brýdových, močoviny, oddělení

Text:

...známých řešení jsou odstraněny zařízením pro oddělení močoviny z brýdových par, sestávajících z odlučovače kapaliny pro rozdelení parokapalinové směsi, ze směšovacího kondenzátora, ve kterém dochází ke kondenzaci části par močoviny z brýdových par a z odlučovače k zachycení kapek roztoku močoviny unášeného brýdovými parami, podle vynálezu, jehož podstata-spočíva v tom, že rozdelení par-okapalinové směsi je provedeno cyklonovým odlučovačem s...

Zařízení pro oddělení televizních jasových a barvonosných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259508

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pritchard Dalton

MPK: H04N 9/12

Značky: signálu, oddělení, zařízení, televizních, barvonosných, jasových

Text:

...horizontální řádek ve čtvrtém součtovém obvodu 26 za účelem vytvoření fázově .posunutá sinusoid.ní odezvy na výstupu pátého součtového obvodu 26, jak je znázornětno na obr. Zb.Proložené složky barvonosneho signálu jsou tím na výstupu zeslabeny. alko charakteristika odozvy na obr. lb, fázově posunutá sinusoidní charakteristika z obr. 2 b dává minimální zeslabení na nulovém kmitočtu a opakované nulová signály oddelené inverzí doby zpoždění o...

Galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při sériové výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256695

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H01F 5/06

Značky: sériové, výrobe, oddělení, galvanické, vinutí, jednosloupkových

Text:

...ponechat mezera pro zajištění minimálně přípustných povrchových vzdáleností. Tento způsob také snižuje využitelný prostor pro vinutí. Také kvalita a spolehlivost galvanickěho oddělení může být snížena i malým ochýlením od technologického postupu při výrobě, nebot oddělení vinutí je závislé na uložení vrstev, na způsobu prokládání a na provedení vývodü.Uvedené nedostatky odstraňuje galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při seriové výrobě...

Způsob oddělení ceru od ostatních lanthanoidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 242846

Dátum: 01.04.1988

Autori: Ježek Václav, Pokorný Zdenik

MPK: C01G 57/00

Značky: lanthanoidů, oddělení, yttria, způsob, ostatních

Text:

...při pH 2,5 a pH 1,7 až 1,5 atd. /viz schéma/. Cyklizàce zabezpečuje konec konců kvantitatívni výtěžky všech komponentů.Schema Qyklického procesu oddělení ceru frakčním rozpouštěním oxidované suspenze hydroxidů vzácných zeminvynález je dokumentován následujícímí příklady aplikace.r 1 ooo ml roztoku, který obsahoval 0,35 N Ln 3 v molárnim složení La 30 , Ce 50 a Nd 20 , byl po upraveni pH na 12,5 pří~ davkem Na 0 H oxidován vzduchem při 90...

Způsob oddělení těžkých kovů od aminokarboxylových komplexujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245861

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eichoo Viktor, Ludvík František

MPK: C02F 1/42

Značky: těžkých, látek, oddělení, aminokarboxylových, kovů, způsob, komplexujících

Text:

...nebo jejich solí se před uvedením do kontaktu s -mněničem iontů majícím polyetylénimínové funkční skupiny přidávat hořečnazté a/nebo vápenaté ionty ve formě chloridu a/nebo stranu a/nebo dusičnanu a/nebo hydrogenuhličitanu a/nebo oxidu o koncentraci 0,1 až 100 mmol/l.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že polyetyléniminové funkční skupiny ionexu vykazují- tak vysokou afinitu vůči těžkým kovům, že způsobí i rozště-pení vazby těžkého...

Zařízení na vzájemné oddělení kapalin či emulsí s různou měrnou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240564

Dátum: 15.08.1987

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Velieko Jekatirina Jakovlevna

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, kapalin, emulsí, hmotnosti, vzájemné, mernou, různou, oddělení

Text:

...stěna je umístěna na plováku, sleduje automaticky výšku hladiny v jlmce. Oddělovàní vrstev může probíhat při libovolné výšce hladiny. Shrnovací efekt je zajlštěn dynamickým působením tlakového vzduchu, který je vyfukován šikmo na hladinu vrchní kapaliny ze soustavy trysek, jež tvoří součást plovaku.Příklad konstrukce zařízení na vzájemné, odclělování kapalin je znázorněn schematicky n.a příložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v...

Přípravek pro vzájemné oddělení tabulí skla při balení,transportu a skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245729

Dátum: 15.07.1987

Autori: Unger Gerrit, Franke Joachim, Schmidt Hans-jörg

MPK: B65D 85/48

Značky: vzájemné, přípravek, tabulí, skladování, balení,transportu, oddělení

Text:

...eneueam 9, cnaaamme coemauermmm IS c snacrnqnon npomąunon. Banani-tym Baepx. Ocu-amuue snemeuru Sqcranosaenme ocnosanmnm IO 31113. sa ever auacrnvmon . npoxaamm, conueuąeau 030 mm óorconnmn odpaaymmm 16 B Humel tancu. Taxuu oćpasou, aaemeum cncmeun cxoaxsxex-mn ycranon ranu n npucnocoónennu c noauomocnm naanmzoro aoanpamo-uocrynauťemnoro uepememenna no donomm n mnam uanpasnanmm n 0 mm pm snemem-on coemmeu c anacwqnoü...

Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrného a proudového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240215

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lazarev Jurij Petrovie

MPK: H03M 5/00

Značky: převodník, proudového, galvanické, signálu, zejména, oddělení, stejnosměrného

Text:

...vysoké.Na připojeném výkresu je nakreslen schematicky příklasd provedení vynálezu.Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrněho a proudového signálu pozůstavá ze střídače 1, připojeného výstupom 11 přes transformâtor 2 na vstup41 děličlçy kmitočtu 4. Dělička kmitočtu 4 je prvním výstupom 43 připojena na první vstup 85 synchronního usměrňovače 8. Napájecím vstupem 42 je děllčka kmito-čtu 4 spojene s Výstujpem 32 usměrňovače 3,...

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hooejš Slavomír, Ondáš Milan

MPK: F28F 13/06

Značky: stříška, určená, parních, bubnech, oddělení, látek, fázi, hrubému, kotlů, cyklóny, rozdílné, hustoty, zvláště

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Zapojení pro měření vysokého napětí, zajišťující galvanické oddělení měřeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237267

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ušela František, Zapletal Pavel

MPK: G01R 19/00

Značky: galvanické, zajišťující, měření, napětí, měřeného, obvodů, zapojení, vysokého, oddělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, pomocí kterého lze měřit vysoké stejnoměrné napětí při zachování galvanického oddělení měřicího systému od měřeného objektu, zejména však u defibrilátoru srdce. Vyznačuje se tím, že na svorky kumulačního kondenzátoru je připojena seriová kombinace odporu a druhého kondenzátoru, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace polovodičového spínacího prvku a primární vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární...

Způsob oddělení cyklotetrafosforečnanů dvojmocných kovů z kalcinovaných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232090

Dátum: 01.04.1987

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: kovů, kalcinovaných, oddělení, cyklotetrafosforečnanů, dvojmocných, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie kondenzovaných fosforečnanů dvojmocných kovů a řeší oddělení cyklotetrafosforečnanů těchto kovů z kalicnovaných směsí při jejich přípravě termickým způsobem. Podstata vynálezu spočívá v oddělení všech nežádoucích složek ze směsi jejich převedením do roztoku, loužením s kyselinou chlorovodíkovou vhodné koncentrace, zatímco cyklotetrafosforečnan zůstane jako tuhá fáze, kterou lze odfiltrovat nebo dekantovat. Metoda je...

Způsob oddělení železnatých, hlinitých a manganatý nečistot z roztoku chloridu hořečnatého v kyselině chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 232711

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klein Edgar, Kulling Achim, Grill Michael, Grohmann Helmut

MPK: C01F 5/30

Značky: nečistot, roztoku, oddělení, hlinitých, kyselině, chloridů, chlorovodíkové, způsob, železnatých, manganatý, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Oddělování železnatých, hlinitých a manganatých nečistot z roztoků chloridu hořečnatého v kyselině chlorovodíkové se dosahuje tím, že se železnaté a hlinité nečistoty společně s popřípadě přítomnou kyselinou křemičitou a sloučeninami boru vysráží za teploty 60 až 110 °C a hodnoty pH 3 až 5,2 a potom se vysráží mangan za hodnoty pH větší nebo rovné 4,5, přičemž se také dvojmocný mangan oxiduje. Po vysrážení se sraženina oddělí.

Způsob oddělení signálu spinového ozvu elektronové paramagnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 237447

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chmelinskij Vsevolod Jevgeňjevič

MPK: G01N 24/10

Značky: paramagnetické, spinového, signálu, elektronově, způsob, oddělení, rezonance

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělení signálu spinového ozvu elektronové paramagnetické rezonance. Způsob podle vynálezu založeného na posuvu kmitočtu signálu vzhledem ke kmitočtu vysokofrekvenčních budicích impulsů pomocí modulace polarizačního magnetického pole obdélníkovými impulsy v místě uložení vzorku spočívá v tom, že se měření provádí cyklicky, přičemž se v každém cyklu použije série obdélníkových modulačních impulsů polarizačního...

Zařízení k oddělení a nadzvednutí deskových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 229364

Dátum: 01.04.1986

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B21D 43/24

Značky: oddělení, zařízení, deskových, nadzvednutí, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k oddělení a nadzvednutí deskových těles, zejména plechových tabulí uložených ve stohu, tvořené klínovitým tělesem se stavitelnou rukojetí, u kterého jsou plochy klínu opatřeny vybráním vhodného tvaru pro opření hrany horní desky uložené ve stohu při jejím ručním nadzvedávání.

Způsob oddělení (+)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové kyseliny ze směsi (+)- a (-)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220790

Dátum: 15.12.1985

Autori: Felder Ernst, Pitre Davide, Zutter Hans

Značky: kyseliny, +)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové, jejich, způsob, oddělení, 6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové, solí, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělení (+)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny ze směsi (+) a (-)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích solí frakční krystalizací solí uvedené (+) a (-)-kyseliny opticky aktivní bází, vyznačující se tím, že se zahřívá v rozpouštědle směs (+) a (-)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích rozpustných solí a N-methyl-D-glukosamin nebo jeho sůl jako opticky aktivní báze až na teplotu varu...

Způsob oddělení a zkoncentrování kovových iontů neutralizací kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 220169

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tvrdek Jiří, Česká Lípa, Charvát Jiří, Urbánek Ludvík, Matoušek Pavel

Značky: hydrochemické, oddělení, kyselých, iontů, těžbě, vznikajících, roztoku, rmutu, způsob, kovových, zkoncentrování, neutralizací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení a zkoncentrování kovů ve formě roztoků solí z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud. Takto získané roztoky jsou využitelné v různých odvětvích průmyslové výroby. Současně dochází ke snížení množství kalů, které je nutno deponovat na odkališti. Uvedeného účelu se dosáhne neutralizací kyselých roztoků či rmutů vápnem nebo vápencem na hodnotu pH potřebnou k hydrolytickému vylučování...

Zařízení pro bezpečné oddělení plynového prostoru nádrží na kapalná hnojiva od okolní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217337

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kraft Jaroslav, Valenta Vlastimil, Plášil Jiří

Značky: hnojiva, nádrží, okolní, plynového, atmosféry, oddělení, kapalná, prostoru, zařízení, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potlačení exhalací při skladování kapalných hnojiv, zejména při plnění skladovacích nádrží a bezpečnost zařízení při vyprazdňování skladovacích nádrží. Zařízení umožňuje úplné oddělení plynového prostoru nádrže od okolní atmosféry. Při podtlaku se do nádrže přisává vzduch přes podtlakový mechanický ventil. Při přetlaku v nádrži prochází plynná fáze hydraulickým uzávěrem naplněným s výhodou roztokem kyseliny sírové.

Způsob oddělení konce příze při zapřádání na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216990

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mikulecký Karel, Bárta Eduard A Tyl Miloslav, Buryšek František, Janoušek Jan

Značky: příze, zapřádání, konce, bezvřetenového, zařízení, oddělení, provádění, dopřádacího, jednotce, stroje, způsob, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší oddělení konce příze při zapřádání příze na pracovní jednotce bez vřetenového dopřádacího stroje, při kterém se příze, umístěná v odtahovém kanálu spřádacího rotoru, v určitém místě rozvolňovacími prostředky rozvolní, oddělený konec se odvede a nový konec se vrací do spřádacího rotoru k zapředení. Podle vynálezu se konec příze, zajištěný místně sevřením, po rozvolnění oddělí od příze působením krátkodobého zvýšení osového napětí...

Zařízení pro oddělení přímesí od bulevnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228732

Dátum: 25.10.1984

Autori: Hansen Richard Voldemarovič, Olt Jurij Rajmondovič, Kolčin Nikolaj Nikolajevič, Karolin Meeme Ernestovič, Hansen Kalle Richardovič

MPK: A01D 33/08

Značky: bulevnín, příměsí, zařízení, oddělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojů pro posklizňové opracování bulevnin a může být použit v zemědělství a také v potravinářském průmyslu. Zařízení pro oddělení příměsí od bulebnin obsahuje separátor, který obsahuje plnicí dopravník, povrch třídění v podobě otočných elementů bubnů, vačkový překulovač, zásobníky pro oddělený materiál a dopravník příměsí, má bubny, jejichž tyče jsou umístěny pod úhlem 3 - 7° k ose otáčení bubnů a bubny s opačným sklonem jsou...

Zařízení pro oddělení bulevnín od nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227383

Dátum: 01.08.1984

Autori: Furletov Vladimír Michajlovič, Karpov Vladimír Alexandrovič, Alexejev Alexandr Sergejevič, Maximov Boris Ivanovič, Kolčin Nikolaj Nikolajevič, Poljak Mark Andrejevič

Značky: oddělení, nečistot, bulevnín, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro oddělení bramborových hlíz od nečistot se týká oblasti zemědělského strojírenství a může být použito na strojích pro sklizeň a posklizňové zkracování brambor. Cíl vynálezu zvýšení efektivnosti oddělení komponentů materiálu s hlízami. Oddělovač sestává z kolikového dopravníku a jednoho nebo několika otočných kartáčových bubnů umístěných pod úhlem nad kolíky. Nové je to, že kolíky jsou uložené a jejich spodní a vrchní části jsou...

Solný můstek pro oddělení referentní elektrody od měřeného prostředí například roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215310

Dátum: 31.05.1984

Autor: Skalický Petr

Značky: elektrody, roztoku, referentní, oddělení, solný, prostředí, měřeného, můstek, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení solného můstku pro oddělení referentní elektrody od měřeného prostředí, například roztoku při potenciometrickém měření ukončeného mikroporézní vložkou. Mikroporézní vložka z vrstvené hmoty je na bázi synthetické pryskyřice a vláken rost. Původu. Jednoduchá konstrukce, možnost použití komerční referentní elektrody běžného typu.