Patenty so značkou «ochranného»

Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7240

Dátum: 03.09.2015

Autori: Ambrozy Martin, Hatala Michal, Andrejko Peter, Zajac Jozef, Michalík Peter

MPK: B41M 3/14, B41F 1/22, B44B 5/02...

Značky: stroj, ochranného, záverečných, razidlový, znaků, tlač, diplomoch, automatický

Text:

...na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornená konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch.Konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch na obrázku 1 je vyrobená z podstavy razidla l, na ktorej je upevnená podložka Q s bočnými lištami Q,ktoré zabezpečujú vedenie neorazidlovaného diplomu a podávacím valčekom Q orazidlovaných diplomov...

Systém a spôsob detekcie poruchy ochranného uzemňovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17268

Dátum: 01.03.2013

Autori: Li Kang, Shoshiev Alexander

MPK: B60L 3/04, G01R 31/02, H02H 11/00...

Značky: systém, obvodů, detekcie, ochranného, spôsob, poruchy, uzemňovacieho

Text:

...krerníkovým čipom riadeného usmerňovacieho zariadenia, ku ktorému je paralelne zapojená monitorovacia impedancia. Najmenej jedna impedancia jedného z hviezdicových usporiadani impedancii je uspôsobená na poskytovanie nízkeho monitorovacieho napätia, ktoré cirkuluje prúd cez uzemňovací vodič a monitorovaciu impedanciu. Napätie na druhom uvedenom prvku budi prostriedok namonitorovanie. Kremíkovým čipom riadený usmerňovač je uspôsobený tak,...

Usporiadanie obvodov ochranného vypínača proti unikajúcemu prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287930

Dátum: 02.04.2012

Autori: Koch Michael, Ritzinger Georg

MPK: H02H 1/06

Značky: vypínača, obvodov, usporiadanie, unikajúcemu, ochranného, proti, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodov ochranného vypínača proti unikajúcemu prúdu obsahuje zisťovacie zariadenie (10) pre unikajúci prúd v napájacej sieti (12), za ktorým je zvlášť zapojené upravovacie zapojenie (20) pre unikajúci prúd, činne spojené s energetickým akumulačným obvodom (30). Energetický akumulačný obvod (30) je činne spojený so spínačom (40) prahovej hodnoty, ktorý monitoruje stav nabitia energetického akumulačného obvodu (30) a ktorý je činne...

Zariadenie na automatické meranie spojitosti ochranného vodiča PEN a PE

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5538

Dátum: 07.10.2010

Autori: Pípa Marek, Voskár Ján

MPK: G01R 1/02, H02H 3/32, G01R 31/08...

Značky: automatické, meranie, ochranného, spojitosti, vodiča, zariadenie

Text:

...vodiča a poruchy napájania riadi signalizačnú jednotku. Súčasťou riadiacej jednotky je aj testovacie tlačítko TT, ktoré slúži na spustenie testu spojitosti ochranného vodiča a ochranného pospájania v ľubovoľnom čase.Signalizačná jednotka SJ signalizuje bezpečné a poruchové stavy zvukovou a svetelnou signalízáciou. V prípade neprerušeného PEN vodiča svieti zelená LED dióda. Ak je vyhodnotené prerušenie PEN vodiča,bliká červená LED dióda a...

Spôsob výroby ochranného prvku a prenosovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18771

Dátum: 11.12.2009

Autori: Epp Sascha Mario, Hansen Achim, Streb Christina

MPK: B42D 15/00, B42D 25/00

Značky: fólie, prenosovej, prvků, ochranného, spôsob, výroby

Text:

...oblasť a oddeľujúcej túto aspoň jednu prvú čiastkovú oblasť od druhej čiastkovej oblasti základnej fólie, a pričom druhá časť základnej fólie zahŕňajúca druhú čiastkovú oblasť sa odstráni z druhej nosnej fólie a V tejto aspoň jednej prvej čiastkovej oblasti základná fólia v dôsledku aktivovanej prvej adhéznej vrstvy lipne na druhej nosnej fólii a na druhej nosnej fólie zostáva prvá časť základnej fólie zahŕňajúca túto aspoň jednu prvú...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: súčiastok, ochranné, zapojenia, usporiadanie, rozvádzací, proti, člen, skriňovom, prepätiu, ochranného, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Zariadenie na pripevnenie ochranného krytu kolesa na konštrukciu motorového vozidla, s prostriedkami na tlmenie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8354

Dátum: 07.10.2005

Autor: Motto Alain

MPK: B62D 25/16

Značky: tlmenie, motorového, ochranného, konštrukciu, prostriedkami, pripevnenie, zariadenie, vozidla, vibrácií, kolesa, krytu

Text:

...po ktorej ide vozidlo kamienky, hrudky hliny, kvapôčky vody alebo akékoľvek iné pohyblivépevné predmety, ktoré sa môžu nachádzať na vozovke.0012 Keď koleso vozidla prejde cez tieto pevné predmety, môže ich odhodit. Tieto predmety môžu tiež uviaznuť v zahĺbených drážkach behúña pneumatiky, môžu byt kolesom uvedené do rotačného pohybu a v dôsledku pôsobenia odstredivej sily byt odhodené po časti otáčky kolesa smerom ku0013 Pri neprítomnosti...

Zariadenie na vytvorenie zásoby ochranného plynu pre spájanie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3809

Dátum: 14.04.2005

Autor: Ammann Thomas

MPK: B23K 9/32, B23K 35/22

Značky: zariadenie, zásoby, vytvorenie, oblúkom, ochranného, elektrickým, plynů, spájanie

Text:

...plynov. Najmä sa má docieliť prispôsobenie zásoby pracovným miestam prevádzkovaným manuálne aj robotom. Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob pre vytvorenie zásoby predpracovnými miestami, ktorá rieši uvedený problém.Táto úloha je, pokiaľ sa týka zariadenia, vyriešená podľa vynálezu tým, že prívodná strana druhého miešača je spojená s odoberacou stranou prvého miešača a so zásobou hélia a odoberacia strana druhého miešača je...

Zostava ochranného systému stavebných objektov proti záplavám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3610

Dátum: 11.09.2003

Autori: Rehuš Pavol, Turan Vladimír

MPK: E04B 1/62, E04H 9/14, E04B 1/92...

Značky: systému, stavebných, proti, objektov, zostava, záplavám, ochranného

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený ohrozovaný stavebný objekt 1,ktorým je dvojpodlažná budova, pričom sa predpokladá výška Záplavy nad úrovňou dveroveho otvoru 13. V primeranej výške sú po celom obvodovom plášti 11 rozmiestnené háky ll na zavesenie elastického obrazu 24 (naznačenć na obr. 2). Nad okennými otvormi 12 sú taktiež umietnené háky 14 na zavesenie okenných roštov IS.Na spodnom okraji obvodového...

Zariadenie na vytváranie ochranného povlaku na spoji medzi prípojnou tvarovkou a podzemným rozvodným potrubím tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282569

Dátum: 06.09.2002

Autor: Stringhetta Sandrine

MPK: F16L 58/18

Značky: potrubím, rozvodným, zariadenie, tvarovkou, prípojnou, povlaků, medzi, tekutiny, vytváranie, ochranného, spoji, podzemným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vytváranie ochranného povlaku, predovšetkým proti korózii, na spoji medzi prípojnou tvarovkou (10) a podzemným rozvodným potrubím (1) tekutiny, dodatočne upevnenou na potrubí (1) na pripojenie potrubnej prípojky (12) v prístupovej jame (2). Obsahuje jednak nosič (30), nesúci dve formové polovice (21, 22), vymedzujúce po vzájomnom zosadení a po uvedení do formovacej polohy okolo prípojnej tvarovky (10) a potrubnej...

Ochranná pokrývka hlavy a ochranné brnenie a spôsob úpravy ochrannej pokrývky hlavy a ochranného brnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3843

Dátum: 09.07.2002

Autor: Phillips Kenneth David

MPK: A42B 3/04

Značky: pokrývka, brnenie, ochranná, spôsob, ochranné, hlavy, brnenia, ochrannej, úpravy, ochranného, pokrývky

Text:

...na pevné prichytenie vonkajšej vrstvy k zvyšku pokrývky hlavy na jednom alebo viacerých miestach, pričom vonkajšia vrstva je usporiadaná tak, aby sa poddala keď je na vonkajšom povrchu pokrývkyhlavy prijatá sila väčšia ako zvolený prah, ktorá pôsobí v najmenej časti tangenciálneho smeru navonkajší povrch pokrývky hlavy tak, že otáča pokrývku hlavy a hlavu užívateľa apo poddaní sa vonkajšej vrstvy prijatá sila spôsobuje, že sa...

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hudeczek Mečislav, Vondrák František, Kaleta Rudolf, Tesař Zdeněk, Waloszek Eduard

MPK: E21C 35/24

Značky: zapojení, ochranného, obvodů, členu, koncového, ovládacího

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Spôsob vytvárania ozdobne ochranného kovového povlaku na okrajoch smaltovaného riadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270541

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kubík Ctirad

MPK: C23D 11/00

Značky: riadu, povlaků, ozdobné, okrajoch, kovového, smaltovaného, spôsob, vytvárania, ochranného

Text:

...alebo oplechovanie, zamedzujene 1 eptávaniu tepelne vodiváho emaltu v kúpeľoch na pokovovanie a na vykonávanie prípravných operácii. čiaetočným ponorom nádob se obmedzuje veľkost zmáčanej plochy,čim ea znižuje kontaminácia roztokov látkami prenááanými na ich povrchu. Ďalšou výhodou uvedeného epoeobu uchytúvania je moznost používania plytkých vani, ktorá oú inveetične nenáročná e dobre prístupná pre obeluhu zabezpečujúcu ich čietenie, výmenu...

Zapojení ochranného zařízení pro vytápění, zejména skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269464

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šeděnka Václav

MPK: A01G 9/24, F24D 19/10

Značky: zařízení, zapojení, ochranného, zejména, skleníků, vytápění

Text:

...ventilu 9 obtoku a výstup z manipulačního ventilu g na přívodní potrubí g. Ovládací prostor pneumatického ventilu g je spojen potrubím g, s ovládaním médiem, přes trojcestný solenoidový ventil lg se zdrojem tlaku g, na který je rovněž napojen potrubím Q, s ovládacím médiem, přes trojcestný solenoidový ventil l 4, ovládací prostor pneumatického ventilu 9,bez tlaku otevřeného. Cívka trojcestněho solenoidového ventilu E je napojena na...

Přenosný sloupek ochranného zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268623

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmurc Dalibor

MPK: E04G 21/32

Značky: zábradlí, prenosný, ochranného, sloupek

Text:

...zahákne za horní okraj otvoru.Přenosný sloupek ochranného zábradlí podle vynàlezu má proti dosavednim známým sloup~ kům ochranných hrazeni řadu přednosti. Předevšim je to široká možnost jeho použití pro všechny druhý ochranného zábradlí s možnosti kotveni sloupků do průchozich otvorů v konstrukcích. Jeho montáž i demontáž je velmi snadné a bezpečná, protože nevyžaduje uchycení žádným šroubovým spojen nebo osazeni několika ramen. Jeho...

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Renner Jaroslav, Gavor Milan, Winkler Rudolf

MPK: E21D 7/00

Značky: hloubení, vertikálních, stěna, dělicí, jámových, povalu, důlních, ochranného

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Stojka ochranného zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265341

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mokráš Robert

MPK: E04G 21/32

Značky: ochranného, stojka, zábradlia

Text:

...elementov a prípadné napojeniedruhého ramena. Na obr. 3 je detail stĺpika s výškove posunutým ramenom a kotviacim elementom. Na obr. 4 je v pôdoryse znázornená zmena smeru ochranného zábradlia so stojkami.Stojka ochranného zábradlia (obr. 2) sa skladá z jedného stlpika l, ramena 3 a kotvíacichStĺpik Ä je vytvorený z ľahkého tenkostenného profilu a pod. Spojenie stlpika l s kotviacim elementom g je prevedené bežným spôsobom, napr....

Závěs ochranného předsuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264220

Dátum: 13.06.1989

Autor: Juras Josef

MPK: E21F 17/02

Značky: důlních, závěs, aretaci, povalu, ochranného, dlouhých, předsuvného

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 čelní pohled. Na obr. 3 je nakreslen podélnýřez dlouhým důlním dílem s předsuvným povalem a na obr. 4 je příčný řez dlouhým důlním dílem se závěsy a vazebními řetězy.Zâvěs ochranného předuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací sestává ze závěsných háků 11 zâvěsu 1, opatřených stavitelným příčníkem 12 z oceli, ve kterých jsou uloženy vodící kladky 4 s vybráním, ve kterých je veden předsuvný...

Způsob výroby ochranného hydrofóbního povlaku na rzí pokrytém povrchu slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262207

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Vlasák Svatopluk, Bartoň Karel

MPK: C09D 3/82, C23C 22/50

Značky: způsob, slitin, výroby, železa, povlaků, pokrytém, ochranného, povrchu, hydrofóbního

Text:

...zvlášť vhodné katalyzátory se projevily kyselina chlorovodíková HC.l kyselina bromovodíková HBr a kyselina jÓldÚVÚ ídíkova Hj, které nejenom umožní tych-lou a .snadno řídintelnou předběžncu hydlr-olýzu výchozí látky, ale které navíc jsou s t-o účitnně katalyzovat chemické děje. při vytváření vlastního pnovlaku.Předběžná hydrolyza .a následne vytváření povlaku je znazorněno schematickými rovnícemi 1 a 2.n počet molekuíl V voligomeru, x r...

Způsob přípravy ochranného povlaku tepelně a abrazivně namáhaných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259904

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dytrich David, Václav Jan, Tuček Otakar, Kraft Jaroslav, Razesberger Jiří, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C23C 4/18

Značky: ochranného, namáhaných, abrazivně, součástí, povlaků, tepelně, přípravy, způsob

Text:

...a křemík, a dále způsobí vzájemnou difuzi prvků chrőmu, křemíku, molybdenu, niklu a kobaltu čímž umožní spojení ochranného povlaku se základním materiálem.Ochranný povlak tepelně aktivovaný podle předmětu vynálezu má uplatnění hlavně v těch případech, kdy jsou požadovány účinky povlaku jako protioxidační a protiabrazivní clony a nejsou poładovány účinky povlaku jako tepelné clony. V důsledku tepelného zpracování povlaku podle předmětu vynálezu...

Způsob přípravy tenkého nekovového ochranného povlaku na mědi a slitinách mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259449

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hadačová Hana, Holinka Miroslav, Varga Luboš, Mareš Oldřich

MPK: C23C 22/24

Značky: ochranného, způsob, nekovového, tenkého, povlaků, mědi, přípravy, slitinách, zinkem

Text:

...vrstvička připravená postupem d.1 e vynálezu dlouhodobé působení vody před nebo během vlíastního používání, aniž by došlo ke koroznímu narušeni povrchu kovu.Zvýšení ochranné účinnosti tenké nekovové vrstvíčky vytvorené podle vynálezu dokumentují příkladyMěděná trubka o průměru 12 mm a čistotě mědi Cu 99,75 zprlarcovianá dle vynálezu piolnořením do roztoku oxidu chromového 0,5 g s kyselinou sírovou 0,5 g ve 100 g roztoku na dobu 1 hodinu...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kotouč Jiří, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14, B26D 7/00, B26D 5/00...

Značky: elektrického, bezpečnostního, obvodů, výkonového, zařízení, výstupního, zejména, zapojení, ochranného

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Zapojení ochranného zatemňovacího obvodu pro obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242850

Dátum: 01.04.1988

Autor: Makeš Otakar

MPK: H04N 3/20

Značky: zapojení, zatemňovacího, obrazovky, ochranného, obvodů

Text:

...kterékomplikují celou sestavu zobrazovací Je 5 n°tkY 3 °braz°Vk°Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení ochranného zatemñovacího obvodu pro obrazovky podle vynálezu, jehož podstatouje, že výstup transformátoru koncového stupně řádkového rozkladu je připojen na anodu diody, jejíž katoda je připojena na druhý vstup dvojvstupového obvodu typu logického součinu, výstup zdroje obrazového signálu je připojen na první vstup dvojvstupového obvodu typu...

Prostředek pro vytvoření ochranného filmu na vysokonapěťových izolátorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239979

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hudeeek Milan, Šroubek František, Ružieka Jioí

MPK: H01B 17/50

Značky: prostředek, filmu, izolátorech, vytvoření, ochranného, vysokonapěťových

Text:

...spočivá V tom, že je tvořen 40 až 98 hm,lanolinu, 1 až 50 hmi přírodního vosku, jako ceresinu, parafinu nebo mikrokryatalíckého vosku a 1 až 50 hmt syntetického vosku, jako polypropylenového nebo polyetylenového vosku. složení prostředku se volí tak, aby teplota skápnutí byla vyšš než teplota izolátorů V provoznich podmínkách.2 1 uns ezíkladní výhodu proatřodku podle vynálezu apočívá v tom, za vykazuje noJondobré elaktroisolační...

Zapojenie ochranného obvodu proti komutačným prepätiam prúdového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 238527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jurkovič Michal, Mikulovský Roman, Zajac Milan, Janiš František

MPK: H02H 7/122

Značky: zapojenie, obvodů, komutačným, prúdového, prepätiam, proti, ochranného, striedača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši ochranu polovodičových prvkov proti komutačným prepätiam prúdového striedača. Ochranný RC obvod tvoria odpory paralelne pripojené ku komutačným tlmivkám a komutačné kondenzátory striedača.

Uložení ochranného obvodového krytu měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: krytu, měchu, ochranného, obvodového, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radiální vyhnutí s otvorem pro středění je řešeno tak, že ochranný obvodový kryt má obvodový otvor pro středění v radiálním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovou patku.

Způsob přípravy ochranného kovového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248425

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kepl Jan, Holinka Miroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: přípravy, ochranného, kovového, povlaků, způsob

Text:

...a podmínek. pro které je ochranný povlak určen. Použití povlaku podle vynálezu umožňuje i ochranu nekovových konstrukčních materiálů poruiovaných difuzí nebo prolínánín korozního,resp. provozního prostředí nebo porušovaných působením záření.Jednoduchoet přípravy povlaku podle vynálezu je srovnatelná s aplikací nátěrových systémů, avšak oproti nim si zaohovavá veikeré výhody kovových vrstev, zejména absolutní diIuzní nepropustnost...

Základová hmota vhodná pro výrobu několikavrstvého ochranného a/nebo dekoračního povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248039

Dátum: 15.01.1987

Autor: Backhouse Alan

MPK: C09D 5/38, C09D 3/80, C09D 5/04...

Značky: výrobu, ochranného, dekoračního, vhodná, několikavrstvého, základová, povlaků, hmota

Text:

...vhodnými polykarboxylovými kyselinami jsou kyselina jantarová nebo její anhydrid), kyselina adipová, kyselina azelainová,kyselina. sebaková, kyselina maleinová nebo její anhydridL kyselina fumarova, kyselina mukonová, kyselina itakonová, kyselina fialová nebo její anhydrid), kyselina isoftalová, kyselina tereftalová, kyselina trimelitová nebo jeí anhydrid a kyselina pyromelitová (nebo její anhydrid). Zesilování polykondenzátů se dosahuje...

Zapojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233978

Dátum: 01.12.1986

Autori: Olšák Václav, Smelík Jan

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojení, obvodů, svařovacích, elektrických, ochranného, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektrické ochrany svařovacích strojů. Týká se za-pojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů. Zapojením proudových nebo napěťových prahových klopných obvodů jako ochranného obvodu mezi svorkou PEN, L1, L2 nebo L3 a kostrou jiných el. zařízení, vybavených spínacím nebo regulačním obvodem, lze zabránit vzniku nebezpečného napětí na kostře těchto zařízení, a tak zabránit možnosti úrazu elektrickým proudem.

Řídicí jednotka ochranného zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229300

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: ochranného, zařízení, prostoru, jednotka, hlídání, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky ochranného zařízení pro hlídání prostoru. Řídicí jednotka sestává z generátoru hodinových impulsů, vyhodnocovacího čítače, čítače cyklu čísel, vyhodnocovacího klopného obvodu, monostabilního klopného obvodu, hradla a indikačních obvodů poruchy testu a poruchy cyklu. Hodinové impulsy startují jednotlivé pracovní cykly za sebou jdoucích optických jednotek ochranného zařízení pro hlídání prostorů, které vytvářejí...

Stieratko ochranného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228465

Dátum: 15.07.1986

Autor: Saloky Tomáš

Značky: stieratko, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odklápanie stieratka od ochranného skla. Stieratko ochranného skla sa vyznačuje tým, že má tiahlo, ktoré je delené na ložiskovú vzperu a stieratkovú vzperu, ktoré sú navzájom spojené pružinou.

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227716

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zuskin Silver, Greš Martin

Značky: obvodů, zapojenie, ochranného, telefónne, koncové, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia voči rázovému prepätiu vyznačené tým, že je tvorené dvoma paralelnými vetvami pripojenými paralelne ku vstupným svorkám (c, d) vstupného bloku (1), pričom každá vetva pozostáva zo sériove radeného odporu (R1, R2) a diaku (D1, D2), zatialčo z druhej paralelnej vetvy je paralelne k linkovým svorkám (g, d) hovorového obvodu (HO) zapojený diak (D2).

Způsob výroby několikavrstvého ochranného a/nebo dekorativního povlaku na povrchu substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226427

Dátum: 15.05.1986

Autor: Backhouse Alan James

Značky: dekorativního, povrchu, substrátů, povlaků, způsob, několikavrstvého, ochranného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby několikavrstvého ochranného a/nebo dekorativního povlaku na povrchu substrátu tak, že se 1) na povrch aplikuje základová hmota obsahující a) filmotvornou látku, b) těkavé kapalné prostředí pro tuto látku a c) částice pigmentu dispergované v tomto kapalném prostředí, 2) z hmoty aplikované ve stupni 1) se na povrchu vytvoří polymerní film, 3) na takto získaný základní film se aplikuje průhledná krycí povlaková hmota obsahující d)...

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228695

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 5/12, E21D 7/00

Značky: roznášecí, jámě, ochranného, poval, deleného, povalu

Zhrnutie / Anotácia:

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě hlubinného dolu při prohlubovacích pracích, vyznačující se tím, že sestává alespoň ze dvou volně uložených vrstev nosníků (2, 3), umístěných na tlumicí mezivrstvě (4), ležící na bloku (5) z rychletuhnoucí hmoty, zasahující do horniny (6) jámy (1) souvislým zásekem (7) po celém jeho obvodu.

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224707

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tomáš Jiří

Značky: komínů, sekce, pouzdra, montážní, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu, vyznačující se tím, že je vyzděna z tvarovek tvořících vrstvy (l, 4), z nichž spodní vrstva (l), která je užší nejméně o dvě tloušťky spodního opásání, má spodní opásání (2), a nahoře nad dalšími vrstvami (3) je horní vrstva (4), opatřené horním opásáním (5) s oky (8), kterými jsou provlečeny výztuhy (6), dole upevněné na spodním opásání (2) a nahoře zakončené oblouky (9).

Způsob dobývání ochranného pilíře svážné

Načítavanie...

Číslo patentu: 218300

Dátum: 15.02.1985

Autori: Požár Josef, Lucák Otakar

Značky: ochranného, pilíře, dobývání, svážné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dobývání ochranného pilíře svážné, která při dobývání užitkového nerostu směrným stěnováním, především při ležmém uložení vrstev a malé mocnosti sloje, slouží jako základní přípravné důlní dílo v dané oblasti dobývacího prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že porub, kterým se ochranný pilíř svážné dobývá, postupuje tak, že ovlivňuje svážnou postupně svou okrajovou částí. Toho se docílí natáčením porubu, aby směr okraje...