Patenty so značkou «obvody»

Prídavné obvody na dosiahnutie spínania v nule prúdu v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 287742

Dátum: 18.07.2011

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 1/00, H02M 3/22

Značky: spínania, jednosmerných, riadením, nepriamych, prúdu, přídavné, obvody, meničoch, dosiahnutie, šírkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné obvody na dosiahnutie spínania v nule prúdu v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením (22) tvorené sekundárnym spínačom (16), ku ktorému je paralelne pripojená vypínacia sieť (21) a záchytný obvod tvorený záchytnou diódou (17) a záchytným kondenzátorom (18). Záchytný kondenzátor (18) je pripojený cez sériové zapojenie rekuperačnej diódy (19) a rekuperačnej indukčnosti (20) na kladný pól výstupného usmerňovača (10).

Spínačom ovládané obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17523

Dátum: 13.12.2010

Autori: Duncan Jon, Griffiths Bryn

MPK: H05B 33/08, H05B 37/02

Značky: obvody, ovládané, spínačom

Text:

...spínač používaný u vyhotovení predkladaného vynálezu a Obrázok 3 je schéma. obvodu v súlade s druhým vyhotovením0013 S odkazom na nákresy Obrázok l znázorňuje spínaciu sústavu 10 pre spúšťaci vstup 16 integrovaného obvodu 20 zariadenia vratane minimálne jedného LED svetelného zdroja 30. LED Inôže byť lepené LED, ale výhodnejšie je LED Inontované na plochu. Sústava zahŕňa spínač SWl zapojený sériovo s rezistorom Rl pre vysoké zaťaženie...

Puzdro, pripevnené k spodnej časti kuchynskej varnej dosky a obsahujúce elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky a spolupracujúce s tesniacimi pásovými prostriedkami na spodnej strane sklenenej dosky varnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11678

Dátum: 09.07.2008

Autori: Buck Bernd, Bayerlein Stefan, Neukamm Alwin

MPK: F24C 3/12, F24C 15/10, F24C 7/08...

Značky: puzdro, spolupracujúce, varnej, prostriedkami, obsahujúce, citlivé, elektrické, tesniacimi, dotyk, pripevnené, prvky, kuchynskej, pásovými, obvody, sklenenej, dosky, straně, elektronické, částí, spodnej

Text:

...je tesniaci pásik nanesený na spodnú stranu sklokeramickej dosky a je prispôsobený hornému okraju bočnej steny aspoň jedného puzdra, takže horný okraj je pritlačovaný na tesniaci pásik, pričom aspoň jedno puzdro obsahuje aspoň jeden pripevňovací prvok, združený so zahĺbením v bočnej doske spodnej časti varnej dosky, pričom pripevňovací prvok a zahĺbenie sú usporiadané na umožnenie obmedzeného zvislého pohybu puzdra medzi spodnou doskou...

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284293

Dátum: 29.11.2004

Autori: Franckart Jean-pierre, Husson Henri, Meunier Pierre

MPK: B61L 1/20, G08B 29/16, H03K 19/007...

Značky: obvody, zberu, článok, vstupný, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát, najmä pre železnice, obsahuje dve paralelné vetvy (A, B) identických prvkov a každá vetva (A, B) obsahuje aspoň jednu Zenerovu diódu (DZ1, DZ2) a odporový prvok (R2, R18). Vetvy sú spojené dvomi elektronickými väzobnými členmi (U3, U4), obsahujúcimi diódu LED a pripojenými k príslušným bodom medzi odporovými prvkami (R2, R18) a Zenerovými diódami (DZ1, DZ2). Každá vetva obsahuje prepínač (SW1,...

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 1/00, B32B 27/28, B32B 27/08...

Značky: obvody, určené, viacvrstvové, tepelných, chladiace, najmä, motorov, automobilov, potrubie

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...

Obvody na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283721

Dátum: 18.11.2003

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 3/22, H02M 1/00

Značky: zníženie, obvody, stavoch, meniča, krajných, strát, spínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Obvody (24) na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča, predovšetkým v stave naprázdno alebo nakrátko, sú tvorené pomocným transformátorom (11), ktorého primárne vinutie je pripojené na stred kapacitného deliča tvoreného kondenzátormi (12) a (13) a stred prvej vetvy striedača v mostíkovom zapojení. Sekundárne vinutie pomocného transformátora (11) je pripojené cez pomocný usmerňovač (15) na výstupný premosťovací kondenzátor (19).

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/60, G01F 1/075, G01F 1/115...

Značky: počitadla, obvody, prietokomera, iskrovobezpečné, elektronické

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizujících bezpečnostní funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270265

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: časových, bezpečnostní, automatické, odměřování, realizujících, funkce, obvody, zapojení, sekvencí, zejména

Text:

...kondenzátoru É. Poněvadž kolektor prvního tranzistoru 1 je spojen s bäzí druhého tranzistoru 2 a emitor druhého tranzistoru 2 je spojen přes druhý odpor lg s emitorem prvního trenzistoru 1, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru 2. Kolektor druhého tranzistoru 1, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu l, je přes třetí odpor łł připojen k bázi třetího tranzistoru łł. Emitor druheho tranzistoru 2 a emitor třetího...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štverka Václav, Goj Jiří, Bigos Radomír

MPK: H01F 5/06

Značky: izolační, jiskrově, bezpečné, cívky, pevnosti, obvody, způsob, výroby, vysokou

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Spínací zařízení pro přepinatelné obvody v elektronických přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268183

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sáfrán Lajos, Kovács László, Salla István

MPK: H01H 13/72

Značky: elektronických, přepinatelné, spínací, obvody, přístrojích, zařízení

Text:

...spínóní. De výhodné,že se kontakty po sobě pohybují, takže je řečeno saoočištění kontaktů.Dále je výhodné, že jak pevné, tak deformovatelnć kontakty mohou být vyrobeny z rovného pleçhu lisovúnim, na materiál nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.Další stavební prvky spínacího zařízení jsou zhotovitelné z umelé hmoty střikúním,pro programovou paměť jc jednoduše uskutečnitelna řada spinačů přizpůsobená vytvořeníJe dále výhodné, když...

Regulační zařízení pro hydraulické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264465

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dobšák Vladimír, Buchta Vlastimil

MPK: F16K 17/10

Značky: hydraulické, zařízení, obvody, regulační

Text:

...gg se zapuštěným těsnicím profilem lg. Vnitřní dutina §§ je vedená směrem od výstupkú 2 ke dnu gg šoupátka 1. Konec šoupátka 1 je opatřen kuželovou plochou gg, přiloženouna dosedací hranu gg. Ve dnu gg je umístěna tryska § hlavního ventilu s oboustranně vytvořeným odlehčením gg, určujicím délku trysky § hlavního venitlu. Zakončení šoupátka 1je osazeno po obvodu čela nejméně dvěma výstupky g. Téměř do celé vnitřní dutiny âá šoupátka 1 je...

Tenkovrstvé odporové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264048

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lerm Albrecht, Brode Wolfgang, Riesenberg Rainer, Henneberger Jürgen, Dintner Helmut

MPK: H01C 1/16

Značky: odporové, tenkovrstvé, obvody

Text:

...conpornnnç 3 264048 mna c npuaeàennem K coowsewcwsymmeny cyMMapHoMy conporunneuuw oTnenbHúx pewwmmxmwwmmľ B nepnom npumepe (npecwasneuaom na puc. 1) mna ynpomeuun nena noxa Hcxonr . OT cnnmerpuqnux cTpyKTyp KOHTaKTOB-H npononnmnx nopomex 1, Kax ouu MOPYT 5 HTh saanm, Hanpnuep, ycnosnnmn noxnmqenna pe 3 HCTHBHHX cxeM K BHGNHHM ener~MGHTHM IDOBQIIOTJHOTO MOEPBJKa. HHR STOPO CBMOPO IÍDOCTOFO cnyqan DESHCTHBHBIEanenenrm pexoneuąyerca...

Způsob suchého fritování skloviny, určený zejména pro přípravu elektronické pájky pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263142

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habrman Zdeněk, Veselý Karel, Broukal Josef

MPK: C03B 17/00

Značky: suchého, fritování, přípravu, integrované, zejména, obvody, elektronické, pájky, skloviny, způsob, určený, hybridní

Text:

...zrnitosti.U všech stávajících způeobů přípravy frity jsou náeledující operace drcení a mletí. Způsob lití skla do destilovené vody není vhodný pro všechny typy ekel, protože některá speciální skla jsou za vyšších teplot napadátelná vodou. Způsob lití skla mezi rotující kovové válce sebou přináší nebezpečí mechanického otěng a tím znečiä Žr 25 Ř 147tění skalné frity. Způsob lití skla na hliníkový plech je nevýhodný z hlediska...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Švec Stanislav, Blahušiak Branislav, Ochodnický Vladimír

MPK: G05G 9/04

Značky: ručný, regulačné, kombinované, spojité, obvody, ovládacie, ovladač, elektrické

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 258896

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černoch Petr

MPK: H02P 5/16, H02P 5/172

Značky: počítací, obvody, fázového, číslicovému, měniče, připojení

Text:

...tvar, udávající hodnotu fázového natoà čení na výstupech vyrovnávacích.pamětí umožňuje vyhodnotit jak 7 okamžĺtou fázi, tak 1 oměr a rychlost otáčení přímo výpočtem v číslicovém počítači. V 7Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači podle vynálezu jsou v blokovém provedení znázorněny na obr. lí Na obr. 2 je.nakresleno elektrické schéma konkrétního.provedení vnitřní struku.tury jednotlivých bloků a konkrétního provedení...

Diagnostická sonda, zejména pro elektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255811

Dátum: 15.03.1988

Autori: Laboutka Rudolf, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/00, G01J 5/10

Značky: zejména, diagnostická, sonda, obvody, elektronické

Text:

...čidla l. Keramické pyroelektrické čidlo l ke své technické funkci potřebuje přerušovaný tepelný tok, což se ve stacionárních zařízeních realisuje periodicky pracujícím elektromechanickým přerušovačem záření. V této jednoduché diagnostické sondě není zvláštní přerušovač infračerveného záření zapotžebí,neboč periodických změn tepelného toku se dosahuje ručním pohybem celé diagnostické sondy nad proměřovanými součástkami. Před vstupním...

Tmelené feritodielektrické substráty pro širokopásmové mikrovlnné mikropáskové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253962

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lukeš Vlastimil, Sakala Ondrej, Málek Ondřej

MPK: H01P 1/38

Značky: obvody, substráty, mikrovlnné, širokopásmové, feritodielektrické, tmelené, mikropáskové

Text:

...důvodu,že při reelizsci základních adhezních a vodívých vrstev, napří- 3 253 962 klad vakuovým napařením nebo naprášeníñ, je kritické oblast částečně zastíněna vyatouplým feritovým diskom resp. přesahu~ jícím dielektriokým aubstrátem, a v důsledku toho nemají zdetyto vrstvy dostatečnou kvalitu.Výše uvedené nedostatky odatraňují tmelené feritodielektrické substráty s nestejnou tlouštkou feritového disku a dielektrického substrátu podle...

Vývod tlumivky se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245840

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stanik Jaroslav, Hvízdal Zdenik

MPK: H01F 27/30, H01F 39/00, H01F 37/00...

Značky: silnoproudé, vývod, tlumivky, obvody, svislou, stejnosměrné

Text:

...Podstata vynálezu je, že axiální pásy jsou rozmístěny po obvodu vyváděného závitu tak, že každý z nich odděleně prochází mezi sousednímirameny jedné čelní hvězdice a nad nebo pod jejím středem jsou druhé konce axiálních pásů společně propojeny jedním radiálním pásem, jehož šířka je rovna nebo větší než vnější průměr vyváděného závitu. Toto vzájemné propojení je zajištěno vodivou pájkou nebo svarem.vzájemné propojení je provedeno tak, že konce...

Chlazení tlumivky se svislou osou, zejména pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245144

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gautier Patrick, Cautreels Werner

MPK: H01F 15/06

Značky: chlazení, obvody, silnoproudé, zejména, osou, svislou, tlumivky, stejnosměrné

Text:

...využití její konstrukce ve svislé ose, která nebyla dosud u stejnosměríiých silnoproudých obvodů používána. Kuželovitým tvarem roz 4váděcího kanálu chladiva la clöny je chladivo výhodné směrováno do všech ašciálních kanálů vinutí, čímž je dosaženlo jeho účinného chlazení. Popsaný systém chlazení dovoluje snížit dimenzaci vinutí tlumlvek a tím dosáhnout výrazne úspory barevných kovů.Na připojenem výkresu, znázorñujícím podélný řez...

Logická sonda pro obvody CMOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246683

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: G01R 17/02, G01R 19/165

Značky: logická, sonda, obvody

Text:

...druhý vstup je připojen druhý zdroj grefz referenčního napětí, přičemž na výstup prvního komparátoru 5 je připojen jednak vstup prvního monostabilního klopného obvodu gggł, jednak první vstup prvního součtového obvodu ggł, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu § 59 je spojen s druhým vstupem prvního součtového obvodu ggł a zároveň s druhým vstupem druhého monostabilního klopného obvodu gggg, jehož první vstupje spojen jednak s...

Konstrukce tlumivek se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pospíšil Josef, Zíma Vojtich

MPK: H0F3 7/00, H01F 39/00

Značky: stejnosměrné, svislou, konstrukce, silnoproudé, tlumivek, obvody

Text:

...plochami patek dvou sousedních tlumivek umísténe dlstenční mozivložka.Konstrukce tlumivek podle vynálezu je oproti známým konstrukcí jednodušěí, snižuje spotřebu materiálu a výrobní pracnost. Další její výhodou je, že v případě potřeby umožňuje snadno sestavitelné vertikální uspořádání několika tlumivek nad sebou.Ve atejnosuérných silnoproudých obvodech nedochásí v provozních podmínkách tlumivek k dynamickým silám a proto i jejich...

Obvody pro rozhodnutí o možnosti a způsobu obnovy činnosti procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240740

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bagoutdinov Alexander Asgatovie, Pavlovec Oldoich

MPK: G06F 13/32, G06F 11/16

Značky: obnovy, možností, způsobu, rozhodnutí, činnosti, obvody, procesoru

Text:

...2 povolení opakovaní instrukce a současně na prvý vstup obvodu 5 identifikace větvemi mikroprogramu, na jehož druhý vstup je připojen výstup 41 adresového registru 4. Výstup 91 kontrolních obvodů 9 je spojen se vstupem obvodu 6 vyhodnocení poruch, a současně se vstupem obvodu 7 potlačení uložení výsledků mikroinstrukce.První vstup radiče 8 operačního procesoru je spojen s výstupem 61 obvodu B vyhodnocení poruch, jeho druhý vstup připojen na...

Elektrický izolační spoj vysokonapěťového tyristorového měniče mezi řídicími a silovými obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252060

Dátum: 13.08.1987

Autori: Straka Jaromír, Caha Zdeněk

MPK: H04B 9/00

Značky: měniče, izolační, elektricky, tyristorového, řídicími, obvody, silovými, vysokonapěťového

Text:

...karty zesilovače impulsů a zesilovače a tvaro~ vače impulsů a rozpojitelnost.optíckého světlovodu na obou kon-cích usnedňuje montáž a demontáž polovodičového měniče a dále může být využít k diagnostice poruch Zařazením kondenzorů lze zlepšit účinnost přenosu světelného sígná 1 u.Elektricky izolační spoj mezi řídůcími a silovými obvodyrozpojitelný na obou koncích opticky je blíže vysvětlen na pří kladu podle výkvesu.~ Na výkresu je znázorněn...

Selektivní leptaný vrstvený systém pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251945

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bäther Karl-heinz, Hinüber Wilfried, Schreiber Hartmut, Brode Wolfgang, Henneberg Jürgen, Steinhauer Ingo

MPK: H01C 7/00, H01C 17/06

Značky: vrstvený, obvody, selektivní, systém, integrované, leptaný

Text:

...pemennñ npemne Bcero TEM, qwo Bce cnou MOFYT nonyqawhcx B npéenax ouoň cucwemm ncxoHoro Mawépnana. 3 T 0 nosnonner ncnonbsosarb npenmymecweo Bbmoxoů repmocwoüKOCTH Mawepnana Ct-Si. Heoxuanno öbmo oöuapymeuo oTcyTcTBHe asaamuoü numàysun Memny cnoauu, Tax qTo namoxan repmoycwoňqnnocwb Marepnana Cr«Si une na HOHBBY aceů cnoucroů cucreue. , Onna H 3 BHDHBHTOB H 3 o 6 peTeHHs npenycMaTpHBaeT, qro rpanuuamne cnou uMemT cooruomenue aTOMOB Cr/Si,...

Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251383

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: částí, ovládání, elektromagnetický, dvěma, zdvojené, nezávislými, ventilu, pneumatické, obvody, ventil, elektromagnetickými

Text:

...vo druho oiovo vrtoní 51. Vnitřní podolnou dutinou 11 proeloní pnounotickt konol Q. Druho nopohyblivo ,jodQ 12, no nn obvodo čtyři otvory o vnitřníni an pro otohovncí orouby.tyto otvory nohou no obrozku okruhu o Jsou no obvodu druhoho nepołwblivoho idu n. In horní plolo 55, příruhy druhoho nopołxyblivoho áodro n je áodonocto connoní oouoní 41,. Vo opodní um. druhoho ooovoho vrtoní § 1 druhoho nopołwblivoho jádro 31.jo tłotí txjubkovo...

lntegrační regulátor, zejména pro obvody regulace rychlosti u průmyslových robotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245273

Dátum: 15.06.1987

Autor: Inczédy Péter

MPK: G05B 11/40

Značky: lntegrační, rychlostí, regulace, obvody, průmyslových, zejména, regulátor, robotu

Text:

...0 p 0 M. a Tpebbe cyuunpymmee aneuo COBÄHHGHO c TpeTBMM mnrerpamopou u npn Hanuqwm curaana Ha BTOp 0 M cyumnpymmeu sneae Tpemmñ murerparop ycwanasnunaerca Ha X 5 0. a npn Hanuqmn cmruana Ha Tperseu cymmmpymmeu sneue BTOp 0 M murerpamop ycraHHBHWBHGTCH Ha Xa 0. qro Bropon mnrerparop coemueu c nepnum nepenawouauu aneuou c nepennmqammen xapaxwepucmuxou n rpernn marerpamop co Bropmu nepenammmu aneaou c nepexnmqammen xapaxT 6 pHCTMKOñ W...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245029

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hanudel Štefan, Mikletie Miroslav, Kohút Štefan

MPK: H05K 3/06

Značky: výroby, obvody, způsob, destiček, hybridní, integrované

Text:

...Texyuee COCTOHHMG npm cmawmu m TepMO 0 ÓpaÓOTKe cxuenBammeñ npoxnanxm, aarexaew B aaaopu Memy nonnomxoñ H Hasmcammnmu xpaamu npoaonnmnon cxemu, oóecneqnaaa mx oxsaw. B Taxoü cTpyKType Mewannnqecxne xapaKTepmcTmKnnnawu onpenennmwca He cmuamm aresnn npoBonHmKoB K nnanexrpuxy, a oóaemaumu np 0 qH 0 cTHHMM xapaxwepucwuxamu nuanexwpmqecxoro Komnayana, Komopne auaqmwenbuo sume. Hpn BOSHHKHOBBHMH CĽBWTOBHK u owpunxux ycMnnü,npnnomenux K...

Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248944

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 85/20

Značky: najmä, zásobník, tranzistory, obvody, integrované, blokovaním, rúrkový

Text:

...a integrované obvody je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zásobník v náryse, na obr. 2 je nakreslený bokorys z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre tranzistory a na obr 5 a 6 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre integrované obvody tvarované.Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody pozostáva zo základne l, ku ktorej je skrutkami 3...

Zapojení plovoucího zdroje napětí pro elektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248607

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02J 1/04

Značky: plovoucího, elektronické, obvody, zapojení, zdroje, napětí

Text:

...připojen zdroj kladného prnudu, pracovní odpor a e zdroj zúporneho proudu, pridali pracovní odpor je eoučaeni vřazen do rídíoího prívodu řízeního obvodu.zapojení podle vyndlezu nevyžaduje ani daldí napájecí tranetorndtor, ani neobsahuje Iddný mechanický vypínací kontakt. zapojení je jednoduchá a provozně spolehlivá.Príklad zapojení podle vyndlezu je zndzorněn na výkrese, kla je naknaeleno echňaa operadního zesilovače s direrenčními...

Zapojení zesilovače pro rozkladové obvody obrazovky s magnetickým vychylováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248351

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojta Milan, Hoder Karel

MPK: H04N 3/16

Značky: zesilovače, magnetickým, obrazovky, obvody, rozkladové, zapojení, vychylováním

Text:

...zesilovače 5 opatřeného prvním vstupem ll,na druhý vstup lg je přiveden druhy vývod prvního odporu zpětné vazby g, který je současně spojen přes druhý odpor zpětné vazby lg se svorkou nulového potenciálu a přes antiparalelní spojení první linearizační diody li a druhé linearizační diody lg s druhým vývodem linesrlzačního odporu lg.Vychylovaoí cívkou obrazovky, na obr. označenou jako zatěžovací impedance 1, prochází vychylovací proud z...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248094

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ochodnický Vladimír Fyzik, Mancovič Milan, Hraško Miloš, Bulej Ivan, Baráni Vladimír

MPK: H01H 25/06

Značky: ovládacie, obvody, elektrické, ručný, kombinované, spojité, ovladač, regulačné

Text:

...ktorý je pevne spojený s tiahlom 21. Posuvne pohyblivé tyčka 17 je spojená s unašačom 18, ktorý je na prečnievajúcej časti nemenia 1 I pritláčaný silovým účinkom pružných členov mikrospínača 7 pôsobiacich na spodnú časť tyečky 17. Mechanické a elektrické časti ovládače sú zakryté krytom 8.Pri vyjklonení rukoväte o určený uhol al,resp. m 2, resp. m 3, resp. 2 x 4 v ľubovoľnom smere, zasunie tanier 2 aspoň jeden z palcov 4, V dôsledku čoho...

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234634

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kancel Zoltán, Kurz Miroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: obvody, integrované, tranzistorů, mikrovlnných, čipy, hybridní

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů řeší problém měření čipů a jejich montáže do hibridních obvodů s možností snadné výměny čipu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcový izolační díl (2) polopouzdra zhotovený z dielektrického materiálu je na své vrchní - otevřené části opatřen kontaktovacími plochami (21a, 21b, 21c a 21d), jejichž geometrie je impedančně přizpůsobena páskovému vedení mikrovlnného hybridního...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Henning Ewe, Brennecke Peter, Justi Eduard

MPK: H05K 3/06

Značky: obvody, výroby, integrované, hybridní, způsob, destiček

Text:

...nueuoqanx npononankon nepe Meñnoň mnpnha, pacnonomexnsx aa Hesamnmeanoä cropoae-4. . nonxomxn. B pesynbwawe, non Hanóonee ysxoñ qacTLm, TO BCTL san nepeceqeaem npononanxoa nepBoro yp 0 BHñ, B nonnomxe oópasymwcñ paspueu, a no Hanöonee mupoxoñ Haorzm ocwamrcn onopuue BHGMGHTE B BHĽB czonónxos na Meranna nonnoxxn.TaKMM o 0 pa 3 oM, B nonyqenaoň owpyxwype nposonanxn nepsoro yposnn óynyw coennnenu nepemuunamm B Bune apox B 0 BTOpOM ypoaue....

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 235782

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: osazené, obvody, sondy, vadné, střední, integrovanými, integrace, hustoty, závady, pomocí, způsob, jednotky, měřicí, nízké, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum. Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaného obvodu se pomocí sondy měří šumové spektrum substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, které se převádí na zvukový signál, jenž...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící impedanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 235724

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: pomocí, hustoty, měřicí, stanovení, integrace, impedancí, osazené, jednotky, způsob, nízké, vadné, závady, obvody, sondy, střední, integrovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaných obvodů se pomocí sondy měří impedance substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, zjištěná impedance se převádí na zvukový signál, který se porovnává se zvukovým signálem neporušeného přechodu, přičemž změna výšky tonu charakterizuje závadu. Postupným odpojováním...