Patenty so značkou «obvodů»

Strana 9

Zapojení hodinových obvodů s řízenou bodou taktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238597

Dátum: 01.12.1987

Autor: Mirtes Oldřich

MPK: G06F 1/04

Značky: taktu, hodinových, obvodů, bodou, řízenou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou taktu se dvěma monostabilními obvody tvořícími hodinový oscilátor. Výstup druhého monostabilního obvodu je spojen se vstupem prvního monostabilního obvodu, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu prvního přepínače, jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního obvodu. Další vstupy prvního přepínače jsou spojeny s výstupy synchronizačních obvodů. Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou...

Zapojení kontrolního obvodu činnosti elektromechanických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238592

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stieber Vojtěch, Labohý Ivan

MPK: H03K 5/01

Značky: činnosti, zapojení, obvodů, elektromechanických, systému, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čidel s elektrickým výstupem, obor č. 389. Elektrické zapojení dle vynálezu umožňuje sledování několika mechanických závislostí elektromechanických systémů současně jedním obvodem. Podstata zapojení dle vynálezu spočívá v tom, že výstup elektrického snímače pohybu je zaveden na vstup tvarovacího obvodu. Elektrický signál M uvádějící v činnost elektropohon je připojen na D-vstup D-klopného obvodu a na vstup prvého...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tobola Pavel, Uhříček Jindřich

MPK: G01R 25/00

Značky: kmitočtu, zapojení, měření, obvodů, posunu, dvěma, signály, stejném, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: čidla, obvodů, zapojení, proudového, zdrojů, impulsních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238559

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: řízení, elektrických, vícefázových, fázového, zařízení, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky. Zapojení řeší technický problém zrychlení fázového řízení tam, kde časová konstanta regulátoru vnější zpětnovazební smyčky není dostatečné dlouhá vzhledem k časové konstantě fázového závěsu. Podstata spočívá v zapojení pomocného komparátoru, napájeného pomocným komparačním napětím Url, na výstup napětí pilového průběhu generátoru pulsů, na jehož výstup pulsního napětí obdelníkového průběhu je...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238558

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Hofman Vojtěch

MPK: H03K 19/02

Značky: fázového, řízení, obvodů, zapojení, zařízení, elektrických, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oblasti silnoproudé elektrotechniky a jeho podstata spočívá v tom, že na druhý vstup regulátoru generátoru pilotních pulzů je zapojen zdroj vnějšího řídicího signálu Ur pro určení rozdílu pulzů na prvním a druhém vstupu fázového detektoru. Funkci převodníku napětí-fáze plní regulační smyčka fázového závěsu, která je systematicky rozlaďována vnějším řídicím signálem Ur. V ustáleném stavu tím vzniká na vstupech fázového detektoru...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Akerman Vnislav, Doležal Jan, Štirba Bohumír, Šrubao Eestmír, Pazdera Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: inverzními, vrstvami, bipolárních, povrchu, integrovaných, obvodů, proudům, pevně, výroby, epitaxních, ochranou, způsobeným, fázi, proti, vrstev, způsob, svodovým

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektronickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236196

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: G06K 11/00, H03K 17/66

Značky: vstupního, zapojení, spojovacím, členem, obvodů, optoelektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupní svorky přichází řídicí proud. Při jedné jeho polaritě svítí první elektroluminiscenční dioda a uzavírá se proud v obvodu první fotodiody. Na prvním odporu vzniká úbytek napětí, který je přiveden na invertující vstup diferenciálního zesilovače. Na neinvertujícím vstupu deferenciálního zesilovače je poteciál země. Na výstupu diferenciálního zesilovače je úroveň 10 g 0. Přichází-li na vstupní svorky řídicí proud opačné polarity, pracuje...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: Luda Jaromír, May Jan, Kueera Karel, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Hartman Jan, Ženišek Jioí

MPK: G05D 3/20, G05D 3/14

Značky: vřetena, obvodů, zapojení, polohování

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Adaptér pro testování dynamických paměťových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243230

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krejeí Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: obvodů, adaptér, paměťových, testování, dynamických

Text:

...na druhou programovatelnou hodnotu, například 200. Z uvedeného nulovacího impulsu 0805 vytvorí řadíč 2 na své výstupnínulovací svorce 28 úzký impuls 028 pro vynulování neznäzorněných klopných obvodů uvnitř detekčnílío obvodu 9. Řadič 2 se přitom uvede do stavu s nulovým signálom 023 na své přepínací svorce 23. Tím se oscilátor 6 zablokuje do stavu s kladným signálem 06,2 na sve výstupní svorce 62. Ukončením nulovacího impulsu 0804 se vytvoří...

Zapojení tyristorového stejnosměrného pohonu s reverzací v obvodu buzení s řídicí a reverzační logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243223

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mánek Oldoich, Baj Vjaeeslav, Srojelov Valerij, Boearin Petr, Dubšek František, Šrůtek Josef

MPK: H02P 7/06

Značky: zapojení, tyristorového, reverzační, logikou, buzení, obvodů, reverzaci, stejnosměrného, řídící, pohonů

Text:

...ímpulsů pro generátor 13 měniče buzení ĺl ~ reverzační logiky 15. Pátý vstup reverzační logiky 15 je spojen s výstupem bloku 19 předvolby počtu průchodů nulového proudu - signál volby počtu hlášení nulového proudu N. Třetí výstup reverzačnílogiky 15 - signál Y skutečného směru - je spojen s třetím vstupním generátorem 13 zapalovacích pulsů meniče buzení. První vstup reverzační logiky 15 je uvnitř tohoto bloku spojen s prvním vstupem obvodu...

Zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243220

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín Modra

MPK: G06F 15/42, A61B 5/16

Značky: splývání, mikropočítačem, řízeného, obvodů, frekvence, měření, prístroje, zapojení

Text:

...výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9. Řídicí sběrnice 10 mikropočítače 1 je paralelné připojena jednak k řídicím vstupům a - d převodniku 2, jednak k řídicím vstupům oddělovaoích obvodů 5, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů 7, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje...

Zapojení obvodů pro regulaci zkrácení reakční doby elektromagnetických brzd a spojek u strojů, zejména u tkacích strojů víceprošlupních

Načítavanie...

Číslo patentu: 243067

Dátum: 15.11.1987

Autori: Branderský Marian, Jurica Ján, Špieka Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: spojek, elektromagnetických, zejména, zapojení, zkrácení, obvodů, tkacích, regulaci, víceprošlupních, strojů, reakční

Text:

...zastavit v požadované úhlové poloze. Když je zapotřebí zastavit stav v různých úhlových polohách, podle příčin,které vyvolaly signál k zastavení, například v závislosti na přetrhu útkové nebo osnovní nitě, musí známá elektrická soustava obsahovat tolik generátorů synchronízačního signálu, kolik je počet příčin vedoucích k zastavení stavu. Navíc známá elektrická soustava má nezbytné zpoždění, které je delší, než předem nastavená doba...

Zapojenie regulačného obvodu pre riadenie geometrického objemu hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubinka Jioí, Alexa Metodij, Mosler Robert

MPK: F03C 1/06

Značky: hydromotora, riadenie, zapojenie, geometrického, regulačného, obvodů, objemu

Text:

...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...

Zapojenie obvodu na vytvorenie podielu dvoch analógových signálov s číslicovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243915

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vobooil Ivan, Dostál Josef, Vít Václav, Eerník Jaroslav

MPK: H03M 1/12

Značky: dvoch, číslicovým, výstupom, podielu, obvodů, vytvorenie, analogových, zapojenie, signálov

Text:

...vstupom pripojeným na výstup násobiaceho čísli-covo-analogového prevodníłka, na ktorého referenčný vstup je pripojený zdroj deliaceho signálu a na číslicový vstup násobiaceho číslicovo-.analógového prevodníka je pripojený čislicový výstup radiče so spúšťacím vstupom, hodinovým vstupom a riadiacim vstupom, ktorý je spojený s výstupom kompa 4rátora, pričom číslicový výstup radiča je súčasne číslicový výstup podielu.Príklad prevedenia...

Zapojení obvodů plošného digitalizačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253525

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/00

Značky: digitalizačního, plošného, obvodů, zapojení, zařízení

Text:

...k ploše 1 vodičů souřadníce x. N-tice paralelních výstupů 5 g posuvného registru A souředníce ýje připojene k druhému bloku Q budičů, jejichž výstupy Q jsou připojeny k ploše 8 vodičů souřadnicey. N-tice paralelních výstupu 1 plochy 1 vo dičů souřednice x je připojena k výstupu V 2 g spínačag souřadnice x. N-tice paralelních výstupů §l plochy §yodičů souřadnice ľ je připojena k výstupu ggg spínače lg souřad nice Y. Výstup § 91 zdroje 2...

Zapojení řídicích obvodů číslicového ukazetele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253466

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bojanovský Josef, Rod Petr, Balcar Jiří

MPK: G06K 9/20

Značky: řídících, obvodů, číslicového, ukazetele, zapojení

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že zhášecí vstup dekodéru datových signálů je spojen s výstu 3 253 466 pem prvního součinového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem prvního invertoru. Vstup prvního invertoru je spojen s prvním vstupem druhého součinového obvodu s s prvním datovým výstupom analogově číslicového převodníku. Druhý datový výstup analogově číslicového převodníku je spojen se druhým vstupom druhého součinového obvodu...

Zapojení výkonových obvodů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253353

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plíva Jiří, Koubek Prokop, Rychtera Josef, Pellant Michal, Hurych Arnošt, Štěpař Vratislav

MPK: H02M 7/17

Značky: zapojení, usměrňovače, obvodů, výkonových

Text:

...proudů mezi závity,a tím 1 ke zvýšenému zatěžování vinutí transformátorů a k vyšším ztrátám v transformátorech. Nestejné úbytky ventilů, přechodové a dráhové odpory pole způsobují nerovnoměrné zatěžování diod usměrňovače. . V Uvedené nevýhody b odstraňuje vynález zapojení výkonových obvodů usměrňovače, jehož podstata spočíva v tom, že každý usměrňovací prvek paralelně zapojené skupiny je samostatné připojen wní elektrodou na...

Zapojení řídícího obvodu jednofázového rekuperačního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253309

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02M 5/18

Značky: měniče, zapojení, řídicího, jednofázového, obvodů, rekuperačního

Text:

...prvního generátoru pilového napětí 3 a jehož druhý výstup je připojen na vstup druhého generátoru pilového napětí 5, přitom výstup prvního generátoru pilověho napětí 3 je připojen do porovnávacího vstupu prvního porovnávacího obvodu 2, do jehož řídicího vstupu je připojena svorka řídicího napětí gg, která je současně připojena do řídícího vstupu druhého porovnávacího obvodu §. přitom výstup prvního porovnávacího obvodu Q je spojen přes...

Zapojenie ochranného obvodu proti komutačným prepätiam prúdového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 238527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jurkovič Michal, Mikulovský Roman, Janiš František, Zajac Milan

MPK: H02H 7/122

Značky: proti, zapojenie, komutačným, prepätiam, obvodů, ochranného, striedača, prúdového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši ochranu polovodičových prvkov proti komutačným prepätiam prúdového striedača. Ochranný RC obvod tvoria odpory paralelne pripojené ku komutačným tlmivkám a komutačné kondenzátory striedača.

Zapojení obvodu pro řízení ovládacích prvků stroje, zejména zemědělského

Načítavanie...

Číslo patentu: 238502

Dátum: 01.11.1987

Autori: Švejnoha Josef, Janáček Karel

MPK: F15B 21/02

Značky: řízení, ovládacích, zejména, zapojení, zemědělského, stroje, prvků, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém řízení ovládacích prvků stroje programovým obvodem s využitím například časovacího a blokovacího obvodu s případnou signalizací zapojené funkce. Podstata zapojení spočívá v tom, že tlačítko je jedním pólem připojeno na zdroj kladného napětí a druhým pólem na onodu diody a cívku, zatímco katoda diody je spojena s alespoň jednou katodou diod a současně na cívku a alespoň jedna z dalších anod diod je spojena s dalšími...

Zapojení obvodu pro snížení vlivu obnovování pamatované informace dynamické operační paměti na rychlost přenosů dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236377

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janda František, Bezděk Zdeněk, Suchý Michal

MPK: G06F 13/06

Značky: obnovování, snížení, pamatované, vlivů, operační, rychlost, dynamické, zapojení, přenosu, pamětí, informace, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru počítačové techniky a řeší úkol zvýšení výkonu počítače. Tento úkol řeší tím, že na základě externí žádosti o obnovování pamatované informace vyvolává za určitých podmínek obnovování pamatované informace častěji než je nezbytně nutno, ale tak, aby,nedocházelo ke koincidenci cyklů obnovovaní pamatované informace a pracovních cyklů operační paměti. Zapojení lze použít ve všech počítačích používajících dynamické operační...

Zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236374

Dátum: 01.11.1987

Autori: Tůma Pavel, Kupec Jiří, Čekal Stanislav

MPK: G06G 7/12

Značky: sběru, počítač, zapojení, obvodů, palubní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač, obsahující obvody pro úpravu analogových a číslicových vstupních signálů, analogový multiplexor, analogočíslicový převodník a logické obvody pro řízení sběru a přenosu dat přes výstupní sdružovač dat do palubního počítače . Podstata řešení spočívá v tom, že navrhované zapojení využívá doby, potřebné pro ustálení analogové měřicí cesty ke sběru a přenosu dat z jiných snímačů. Zapojení...

Zapojenie elektrického obvodu prepäťovej ochrany vzájomne ľubovoľne spojených výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234507

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čerňanský Anton, Lachký Peter, Pobuda Miroslav, Harvánek Zdenko

MPK: H02M 3/315

Značky: vzájomne, obvodů, spojených, ľubovoľné, zapojenie, výkonových, ochrany, prepäťovej, elektrického, súčiastok, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je obmedziť prepätia na výkonových polovodičových súčiastkach pri súčasnom znížení výkonových strát v ochranných obvodoch a samotných výkonových polovodičových súčiastkach. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že nabíjací odpor a v sérii s ním paralelná kombinácia akumulačného kondenzátora a vybíjacieho odporu sú pripojené k výstupným svorkám diódového mostíka. Diódový mostík je svojimi vstupnými svorkami pripojený k chráneným...

Snímač signalizačního obvodu zásobníku sypkých a práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238029

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: zásobníku, práškovitých, obvodů, snímač, sypkých, signalizačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění energetických ztrát v pneumatické dopravě sypkých a práškovitých hmot při přerušení proudu sypké hmoty v zásobníku pomocí signalizačního zařízení, které přerušení signalizuje. Signalizační obvod, sestávající ze snímače, impulsního potrubí, regulátoru průtoku vzduchu, zdroje tlakového vzduchu, manostatu, relé, signalizačního svítidla a ovladače, je podle vynálezu upraven tak, že snímač je tvořen přírubou, opatřenou šikmou...

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krčma Alen, Jaroslav Šindelář, Dušek Tomáš, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, chodu, krokového, zapojení, řízení, motorů, čtyřfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru se zpětnou vazbou z inkrementálního čidla polohy. První vstupy součinových hradel kombinačních logických obvodů jsou spojeny s řídicími vstupy, na druhé vstupy součinových hradel jsou připojeny výstupy inkrementálního čidla polohy. Koncové výstupy jsou současně vstupy jednotlivých fází krokového motoru. Obvod podle vynálezu umožňuje čtyřfázovému krokovému motoru pracovat v režimech...

Zapojení regulačního obvodu centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kleinedler Peter

MPK: G05F 1/10

Značky: obvodů, centrálního, napětí, regulačního, zdroje, zapojení

Text:

...příklad zapojení podle vwnálezu.K regulačnímu obvodu l proudu je svým výstupom připojďn regulátor g napětí. K prvnímu vstupu 3 reguldtoru g napětí je pŕipojan řídící obvod 2 dané hodnoty napětí a k druhému vstupu 31 regulátoru g napětí je pŕipojen výstup 1 obvodu 6 pro výběr marina zvěšených hodnot, jeho dalším výstupom je tvořen signalizační výstup g zapojení. łüavní vstup 2 obvodu 6 pro výběr maxima zvážených hodnot je spojon s prvním čidlem...

Zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třístavový signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253247

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vachala Vladimír, Řápek Zdeněk

MPK: H03M 5/00, G08C 19/16

Značky: signál, obvodů, třístavový, rozhraní, zapojení, vstupního

Text:

...připojen na druhý vstup obvodu výlučného součtu, jehož výstup je připojen na výstupní svorku.zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třistavový signál podle výnálezu dosahuje stále rozhodovaćí úrovně bez ohledu na velikost vstupního signálu. zapojení je zvlášt vhodné pro použití integrovaných obvodů CMOS, což vede ke zmenšení příkonu, úspoře prostoru a zvýšení spolehlivosti.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde je schéma...

Zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253162

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02M 7/155

Značky: zpětné, sdruženého, zapojení, napájení, väzby, obvodů

Text:

...zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby je úspora vinutí transformátoru a dalších součástí.Na obrázku je znázorněno zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby.Zdroj sítového napětí je spojen s prvním a druhým vývodem l a 3 sítového usměrñovače Q. Vývody g a A sítového usměrňováče Q jsou spojeny s vývody g a 3 výkonového členu 1.vývody 5 a 5 výkonového členu jsou výstupy stabilizovaného napětí impulsního zdroje....

Zapojenie hydraulického obvodu automatickej hydrostatickej prevodovky pre rekuperáciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252959

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bicek Ľubomír, Tančibok Jozef

MPK: F16H 39/00

Značky: hydraulického, hydrostatickej, automatickej, převodovky, rekuperáciu, obvodů, energie, zapojenie

Text:

...súčasne spojené so vstupmi druhého a tretieho tlakového ventila 64, 65, vstupmi prvého a druhého jednosmerného ventila 74, 75 a výstupom druhého servorozvádzača 76, ktorého vstup je štvrtým vysokotlakovým vedením 84 spoje 11 ý jednak s výstupom druhého jednosmer~ ného ventila 75 a jednak s vysokotlakovýzvi hydraulicko-pneumatickým akuinulátororn 77. Prvý, druhý, tretí a štvrtý tlakový ventil 63, 64, 65, 66 vytvárajú druhý blok 8 ven tilov,...

Zapojení obvodu pro převod údaje z induktivních snímačů polohy na číselný tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 247440

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír

MPK: H03M 1/00

Značky: induktivních, snímačů, obvodů, převod, polohy, zapojení, údaje, číselný

Text:

...odpor připojeny na první vstup diferenciálního zesilovače §§ a výstupy druhého gs, čtvrtého gl, pátého gg a sedmého gg hradla s otevřeným kolektorem jsou připojeny přes třináctý gg, čtrnáctý gł, patnáctý gg a šestnáctý 2 odpor na druhý vstup diferenciálního zesilovače gâ.Výstup diferenciálního zesilovače Q je připojen na vstup analogového filtračního a a korekčního obvodu gg, jehož výstup je připojen na vstup členu absolutní hodnoty s...

Zapojení vstupních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246974

Dátum: 15.10.1987

Autor: Batík Jan

MPK: H04B 1/10

Značky: vstupních, zapojení, obvodů

Text:

...proudu na výstupu vstupního obvodu a z toho vyplývající nutnost přiřazení tvarovače signálu.Uvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení vstupníoh obvodd podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno spínací větví sestávající ze seriového zapojení spínacího prvku, luminiscenční diody e prvního rezistoru, přičemž k anodě luminiscenční diody je připojena katoda ochranné diody, jejíž anoda je spojena s katodou...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Waradzin Walter, Malý Klement

MPK: F27B 9/24

Značky: obvodů, prvků, konstantní, zapojení, výkonových, energie, zajištění

Text:

...pak odtahují do odtahu přes skládku zboží a zvláštní dosoušecí komoru. Dále je výhodné, jestliže se při výpalu zboží V palicí komoře přeruší spojení s chladící komorou.způsobem výpalu podle vynálezu je zabezpečena vysoká tepelná účinnost výpalu v komorových pecích, která přesahuje i výsledky dosažené v tomto směru v pecích tunelových a současně umožňuje rychlou a snadnou regulaci, přechod na jiný druh vypalovacího zboží, a to vše s...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Madlo Viliam, Rendoš František

MPK: H02J 3/10

Značky: obvodů, výkonových, energie, zajištění, prvků, zapojení, konstantní

Text:

...na který je z této řídící jednotky přiváděn řídící signál ggg. Výstup 0 l řídicího a časovacího obvodu EĚQ je přiveden na vstup g výkonového prvku yg, například jednoho, případně více elektromagnetů pro ovládání otiskovacích drátků mozaikové tiskárny. Se vstupem Q výkonového prvku yg je spojen neznázorněný napájecí zdroj. Paralelně k výkonovému prvku ýg je připojen spojením § snímací obvod § 9, jehož výstup Q jezpětnovazebně připojen na vstup...

Zapojení obvodu pro přístup na sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 244629

Dátum: 14.10.1987

Autori: Kieliger Josef, Schneider Egon, Kűpper Wilhelm, Binninger August, Pénzes Imre

MPK: G06F 15/16

Značky: sběrnicí, zapojení, přístup, obvodů

Text:

...zapojeny takto. Druhý adrssový vstup 93 zapojení je spojen s druhým sdresovým vstupem 33, komper-horu g s s sdresovým vstupom a adrosováho s povelového oddělovače ž, jehož sdresový výstup 51 je spojen s adresovým výstupom 2 L zapojení.První sdrssový vstup gLzepojení je spojen s prvním adresovým vstupom 31 kompsrstoru g, jehož skupinový výstup 33 je spojsn se skupinovým vstupom IJ klopneho obvodu . Blokovsci výstup 3 m kombinačního obvodu...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: kontrolu, vstřikovacích, obvodů, čerpadel, měřicích, zapojení

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: zapojení, vstupní, obvodů, testování, sběrnice, jednosměrně, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: Škrland Bohdan, Kočí Jiří, May Josef

MPK: H03K 5/00

Značky: prvků, obvodů, řízení, měniče, kmitočtu, spínacích, zapojení, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235258

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Hofman Vojtěch, Bejvl Jaroslav

MPK: H02P 13/24

Značky: elektrických, řízení, zapojení, obvodů, fázové, zařízení, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení zejména pro řízení trojpulsních nebo šestipulsních usměrňovač a tyristorových spínačů výkonových zařízení. Výstup fázového detektoru je připojen přes regulátor na vstup generátoru, jehož výstup je zapojen současně na první vstup čítaje a vstup děliče, jehož`první výstup je zpětnovazebně zapojen na druhý vstup fázového detektoru a jehož druhý výstup je zapojen na první vstup...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: zapojení, paměťových, dynamické, grafické, pamětí, obvodů, báze, polovodičové

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...