Patenty so značkou «obvodů»

Strana 8

Zapojení separátoru impulsních obvodů měřicí soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255060

Dátum: 15.02.1988

Autor: Krákora František

MPK: H02J 4/00, H02J 15/00

Značky: měřicí, obvodů, impulsních, separátoru, zapojení, soupravy

Text:

...blokově na přiložených výkresech, kde na obr. l átoru impulsních obvodu měřicí soupravy pro oddělení če, na obr. 2 je toto blokové schéma zapojení doplněnotak, že je umožněn přenos časových impulsů i V době, kdy jsou pro měřicí soupravu dodavateleje blokové schéma zapojení separátoru impulsních obvodúněřicísoupravy pro oddělení impulsů spotřeby elektrické práce.Jednoho z možných zapojení Na obr. 1 jsou na výstupní svor měřiče maxima...

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255013

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: adresových, zapojení, obvodů, operační, pamětí

Text:

...bity, které jsou nebo mohou být odlišné od odpovídajících bitů logické adresy. Kodér 1 je tvořen programovatelnou rychlou polovodičovou pamätí typu ROM o kapacitě 256 čtyřbitových slov. řočet vstupů ve skupině vstupů gł odéru g určuje nxinimální rozměry vzájemné vyměnitelných částí oblasti 1, Ž paměti typu RAM a paměti typu ROM. Volba bitů na prvním až čtvrtém výstupu 991 až 991 kodéru g, ktere alouží k modifíkací vstupní logické adresy...

Ventil pro doplňování a zvýšení tlaku v obvodu, opatřeném multiplikátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255011

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kasík Václav, Procházka Jaroslav

MPK: F16K 17/34

Značky: tlaku, doplňování, multiplikátorem, obvodů, zvýšení, ventil, opatřeném

Text:

...lg ovládací tekutíneu o třetí komoruj gg pro zooobu tekutín§Ť 3 výšenýn tlokeo.V otupñovíteo píotu lg je první otvor 31, zúžený v sedlo gg ventílu, no ktere dosedb kuželko gg ventilu o pružínou gl. ve víku 11 tolese li oultiplíkotoru g je v ooe sedla gg ventílu uoístłno druhá heràžke łg, První otvor gg v stupňovítom píotu 1 je opatřen šroubem 31.zavedením tlakové kapaliny do druheho vedení 3 se v celěa obvodu včetně líneàrního jednočínneho...

Zapojenie elektronického obvodu na reguláciu teploty zariadení napájaných striedavým elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254905

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kukuča Ján

MPK: G05D 23/19

Značky: elektronického, teploty, prúdom, elektrickým, striedavým, reguláciu, zapojenie, obvodů, zariadení, napájaných

Text:

...nastavená teplotu. Výstup prevodníka 1 napätie/frekvencia je pripojený cez prvý monostabilný klopný obvod 3 na jeden vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5. Druhý vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5 je pripojený cez obvod synchronizácie 4 na napájacie napätie. Výstup druhého monostabilnêho klopného obvodu 5 je pripojený na riadiaci vstup spinacieho prv 4ku B, v ktorom silovom obvode je pripojený spotrebič 7. obvody 4, 5...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Porazil František, Kühnl Zbynik, Dostál Jaroslav, Záruba Jioí

MPK: G06F 1/04

Značky: mikropočítače, obvodů, výpadku, zapojení, napětí, vytváření, řídících, signálu

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Zapojení obvodu kontrolní jednotky mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242089

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kraus Bohuslav

MPK: G06F 11/22

Značky: zapojení, mikropočítačového, jednotky, systému, kontrolní, obvodů

Text:

...adresovací čtecí vstup je spojen s adresovým.-3 242 nas vstupem obousměrného budiče, s adresovým vstupem řídící paměti, e uvolňovaoím vstupem stavové paměti a s adresovacím výstupom adreeového dekodéru, jehož skupinový adresovaoí vstup je spojen se ekupinovou adresovou vstupní svorkou. tVýhodou zapojení podle vynálezu je, že umožňuje lokalizaoi poruch napájecích napětí, lokalizaci a ošetření výpadku periferního zařízení systému, spuštění...

Zapojení piezoelektrického izolačního členu k napájení elektronických obvodů snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242074

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kühlel Vlastislav

MPK: H02J 3/00

Značky: snímačů, izolačního, elektronických, piezoelektrického, napájení, členu, obvodů, zapojení

Text:

...odporů, kondenzátorů a aktivních polovodičových součástek. Slouží k vytvoření střídavého signálu pro buzení piezoelektrického izolačního členu zo Piezoelektrický izolační člen 1 je vytvořen z keramické destičky, která242 074 obsahuje dve páry elektrod, oddělených izolační částí. W Slouží ke galvaniokému oddělení. Usměrňovač A je vytvořen z polovodičových diod, odporü a kondenzátorů a je doplněn filtrem. Slouží k usměrnění a filtraci etřídavého...

Zapojení řídicího logického obvodu analogového vstupního bloku mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242072

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Teodor

MPK: G06F 3/05

Značky: vstupního, obvodů, bloků, logického, zapojení, analogového, řídicího, mikropočítače

Text:

...registru. skupinový výstup registru je spojen se skupinovým adreeovaoím vstupommultiplexeru. Skupinový tříbitový datový výstup obousměrného budiče je spojen se skupinovým vstupom výběrového obvodu, jehož výstup je spojen s uvolňovacím vstupom tvarovacího obvodu a s řídicím vstupom inicializačního obvodu. Výstup inicielizačního obvodu je spojen s blokovacím vstupem blokovacího obvodu a s blokovacím vstupem přepínaoího generátoru, jehož...

Zapojení obvodu elektromagnetické sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242059

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sklenár Ivan, Klíma Poemysl

MPK: D02H 13/08

Značky: zapojení, obvodů, sekačky, elektromagnetické

Text:

...diodou. Na této diodě vznikne napětí, které zpüsobí, že přes vnitřní odpor zdroje a ostatních připojenýchiobvodů, např. signalizačních a zejména dalších sepnutých sekaček, teče tyristorem přídržný proud. Při opětném zapnutí zdroje tyristor opět sepne, děj se následně opakuje a sekačka se rozkmitá.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení sekačky podle přiloženého vynálezu, jehož podstatou je, že do série s větví, tvořenou tyristorem a...

Držák měřícího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236216

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rejmánek Miroslav

MPK: G01B 5/00

Značky: obvodů, měření, měřicího, držák, hrotu, hybridních, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Držák měřicího hrotu pro měření hybridních integrovaných obvodů řeší problém měření těchto obvodů zejména při jejich opakované hromadné výrobě, neboť svou levnou a jednoduchou konstrukcí umožňuje vytvářet soubory výměnných pevně nastavitelných držáků na snadno výměnných deskách s plošnými spoji. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze nosič držáku určený k přichycení otočně k desce s plošnými spoji pomocí spojovacího prvku, je na své horní části...

Zařízení pro měření změny obvodu těles při zatěžování silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241421

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kuchao Miroslav

MPK: G01B 5/20, G01B 5/30

Značky: měření, zařízení, zatěžování, silou, těles, změny, obvodů

Text:

...obvodu, a tím i průměrné příčné deforma.- 3 ce, příčemž zařízení je vybavena pouze jedním snímačem posunutí. Přesnost měření je votíteĺnà a závisí na počtu dotyků konkrětního provedení.Na přípojeném výkresu je schematícky znázorněn pohled snora na zařízení podle vynálezu. Vynález se níjak na zobrazené vyhotovení neomezuje.ľařízení pro měření změny obvodu těles podle vynálezu,jak je schematícky znázorněno na výkresu, tvoří dotyky, příčemž...

Zapojenie obvodu jednofázového riadenia tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243799

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vleek Antonín, Kabátek Jan

MPK: H02M 3/136

Značky: obvodů, riadenia, tyristorov, jednofázového, zapojenie

Text:

...riadenie tyristorov trojfázového stabilizátora jednosmernýob napätí je realizované nasledovnePrvý napájací vstup žili prvého obvodu jednoiázového riadenia tyristorov 1 je pripojený na vstupnú svurku U stabilizátora neptia. Prvý napájací vstup 1531 druhého obvodu jednofázového riadenia tyristorov lil je pripojený na vstupnú svorku V stabilizátora napätie. Prvý napájací vstup 11 tretieho obvodu jednoíáząvého iadenia tyristorov 13 ° je pripojený...

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243792

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vávra Zdenik, Vurm Vladimír

MPK: H03L 7/06

Značky: číslicovej, zapojenie, frekvencie, obvodů, stabilizácie

Text:

...príslušnom výstupe Z alebo X objaví impulz, ktorý zopne príslušný prúdový zdroj v obvode prúdových zdrojov 7. Výstup obvodu prúdových zdrojov 7 je pripojený na vstup integračného obvodu E 3. signály Z, X z výstupu vyhodnocovacího obvodu 6 sú zároveň privedené na vstup riadiaceho obvodu 5, ktorý za pred pokladu fs 1 ľs signálom U, resp. Up umožní prechod signálu H cez hradlovací obvod 1 na príslušný vstup čítača 2.Týmto signálom je čítač 2...

Zapojenie budiaceho obvodu výkonového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243788

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: H02M 1/08

Značky: tranzistora, výkonového, zapojenie, budiaceho, obvodů

Text:

...rezistora R 1 je pripojená na kladné napájacie napätie a druhá svorkarezistora R 2 je pripojená na nulový potenciál napájecieho zdroja. Na neinvertujúci vstup 7, je privedený riadiaci signál UR. Výstupy 12, 14 integrovaného zosilňovače sú privedené na házu výkonového tranzistora VT 1. Rezistor R 3 je pripojený prvou svorkou na bázu a druhou svorkou na emitor výkonového tranzistora VT 1. Emitor výkonového tranzistora VT 1 je pripojený na...

Zapojení obvodů vícekanálového převodníku resolver/číslo, řízeného mikrokontrolorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254728

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čekal Stanislav, Tůma Pavel

MPK: H03M 1/12

Značky: mikrokontrolorem, převodníku, řízeného, zapojení, vícekanálového, obvodů

Text:

...datové vstupy łâá jsou adresovou sběrnioí registru łg paralelné propojeny s adresovými vstupy prvé pamětiłł a s adresovými vstupy druhé paměti łg a s výstupy aproximačního registru łi.Výstupy prvé paměti łł jsou spojeny s adresovacími vstupy prvého D/A převodníku g a výstupy druhé paměti łg jsou spojeny s adresovacími vstupy druhého D/A převodníku łg,který má referenční vstup spojen jednak se vstupem druhého klopného obvodu g a jednak s...

Zapojení obvodu pro snímání polohy regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254704

Dátum: 15.01.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: G21C 7/12

Značky: snímání, regulačního, zapojení, polohy, orgánů, obvodů

Text:

...z tažné na ferromagnetické jádro by mohl v případě mechanické poruchy nebo zadření zablokovat pohyb tažné tyce a vyřadit ji z činnosti regulační, což by mělo za následek havarii jaderné~ ho reaktoru s nedozírnými následky. Naproti tomu, jsou-li veličiny potřebné pro ukazatel polohy regulačního orgánu měŕeny bezkontaktně a zpracovány elektricky s numerickým čtením,lze shora uvedené nedostatky odstranit a dosáhnout optimálnějších výsledků...

Zapojení obvodu jedno až n fázového mostu střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254536

Dátum: 15.01.1988

Autori: Caha Jaromír, Bradáč Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: mostů, obvodů, fázového, jedno, zapojení, střídače

Text:

...zápcrný vstup 3 vlastního bloku A střídače. Ze spojení jedné až n katod prvních komutačních tyristorů 3 a jedné až n anod jim příslušných druhých komutačních tyristoru à je vyvedeno jeden až n vývodú k prvnímu střídavému vstupu głł až n tému střídavému vstupu gln vlastního bloku A střídače. K anodě a katodě každého prvního komutačního tyristoru 3 a každého druhého komutačního tyristcru Ä je připojen ochranný obvod,vytvořený sériovým zapojením...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/08

Značky: rotorového, synchronního, proudu, správné, obvodů, zařízení, stroje, funkce, zabezpečení, omezovačů

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254496

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiala Karel, Macoun Zbyněk, Srb Stanislav

MPK: B61L 7/10

Značky: stejnosměrného, obvodů, dohlédacího, proudu, návěstního, zapojení

Text:

...2, zatímco první výstupní svorka 3 generátoru g je připojena na.konec gg čtecího vinutí § 12 indikačního transformátoru Q, kdežto druhá výstupní svorka gg generátoru 3 je připojena na začátek àâ čtecího vinutí 5 indikačního transformátoru Q, přičemž výstupní vinutí §g indikačního transformátoru Q je připojeno kaskádně s výstupním usměrňovačem 3 na budící vinutí kontrolního relé §, zatímco doplňující vinutí 53 indikačního transformátoru 3 je...

Zapojení obvodu diagnostiky poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254468

Dátum: 15.01.1988

Autori: Caha Jaromír, Bradáč Vladimír

MPK: G05B 23/02

Značky: obvodů, zapojení, diagnostiky, poruch

Text:

...vstupy gg všech klopných obvodu É, jednotlivé přiřazenýchk příslušným mistüm poruch. Analogicky jsou pak jk jedinému výstupu ll astabilního klopného obvodu 1připojeny třetí vstupy gg všech logických obvodů Q. příslušných pro jednotlivé místa poruch. Princíp činnosti obvodu diagnostiky poruch V zapojení podle vynálezu je následující.Před příohodem prvotního signálu poruchy jsou všechny výstupy 5 klopných obvodů Q o počtu, odpovídajícím...

Zapojení výstupních obvodů řídící části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klusák Radimír, Zborník Jan

MPK: H02M 7/66

Značky: zapojení, částí, výstupních, obvodů, regulátoru, řídící

Text:

...3. První vstup gl součtového logického členu Q je spojen s výstupem 33 monostabilního klopného obvodu l. Výstup 1 součtového logického členu Q je připojen na vstup 5 generátoru zapalovaích impulsů A. První výstup 5 i druhý výstup 3 generátoru zapalovacích impulsů É jsou spojenyLogioký signál z dvouhodnotového regulátoru proudu lg, který nese informaci o okamžitě hodnotě regulační odchýlky je přiveden na vstup ll moncstabilního klopného obvodu...

Zapojení na zkoušení monostabilních klopných obvodů a generátorů obdélníkových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254060

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Tomáš, Jízdný Oldřich

MPK: H03K 3/284, G01R 31/28

Značky: generátoru, klopných, kmitů, monostabilních, zkoušení, obdélníkových, zapojení, obvodů

Text:

...se na výstupní kontrolní svorku Q přípojí osciloskop, případně čítač neb jiný vhodný indikátor a na výstupní synćhronizační svorku gg vstup synchronizece indikátoru. Nakonec se na skupinu výetupních spouštěcích svorek Q a na skupinu vstup ních generátorových svorek 93 připojí prostřednictvím konektoru zkoušený obvod, uspořádaný zpravidla na desce s plošnými spojí a obsahující monostabilní klopné obvody, případně dále generátory obdélníkových...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matlin Josif Avsejevie, Bass Vadim Gerasimovie

MPK: F16H 39/50

Značky: závislosti, elektrického, obvodů, pohonů, převodového, otáčok, motora, zapojenie, primárneho, ovládanie, vznětového, poměru, hydrostatického

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Zapojení obvodu pro řízení měřicí ústředny procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241628

Dátum: 01.01.1988

Autor: Richardson Kennetr

MPK: H04L 13/00

Značky: zapojení, obvodů, řízení, procesorem, ústředny, měřicí

Text:

...paměti g tvoří současně řídící vstup gl zapojení pro připojení na neznázorněný procesor. Výstup Qlł zdroje l hodinových impulsů je připojen na hodinový vstup gł čítače Q, na hodinový vstup gg obvodu Ž hlášení připravenosti, na hodinový vstup 1 obvodu 1 kontroly platnosti výstupních dat a na hodinový vstup §g obvoduêóožadavku vstupních dat Synchronizační výstup Qâł čítače Q je připojen na nastavovací vstup čítače ,-na synchronizační...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu určeného pro vyhodnocení stavu rozepnutí kontaktů elektrokontaktního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236350

Dátum: 01.01.1988

Autor: Starý Jiří

MPK: G05D 3/00, H03K 17/62, G05B 15/00...

Značky: vyhodnocení, rozepnutí, vyhodnocovacího, kontaktů, určeného, elektrokontaktního, stavu, obvodů, zapojení, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacího obvodu pro elektrokontaktní snímače vyhodnocuje stav rozepnutí a sepnutí kontaktu kontaktního systému elektrokontaktního snímače podle požadované hodnoty přechodového odporu kontaktu, tedy v oblasti mikrozdvihů. Elektrokontaktních snímačů se pouzívá pro velmi přesná měření. Vzhledem ke způsobu ošetření výstupního signálu z vyhodnocovacího obvodu proti parazitním zákmitům lze zapojení použít pro vícesměrové...

Způsob pouzdření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236327

Dátum: 01.01.1988

Autori: Štill Vladimír, Farský Miroslav

MPK: H01L 21/48

Značky: obvodů, integrovaných, pouzdření, hybridních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu pouzdření hybridních integrovaných obvodů s uspořádáním vývodů v jedné řadě se zvýšenou spolehlivostí v prostředí s vibracemi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na substrát s připájenými páskovými vývody s pérovými U-kontakty se nasune tvarovaná dorazová podložka tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou základnou a klínovými otvory, korespondujícími s páskovými vývody pérových U-kontaktů a celek se kompaktně spojí...

Způsob planarizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236325

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lenhard Radomír, Hutař Otakar

MPK: H01L 21/70

Značky: izolaci, způsob, obvodů, planarizace, dielektrickou, integrovaných, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění problémů spojených s povrchovými nerovnostmi, které se formují u hran izolovaných oblastí a současně zvýšení spolehlivosti integrovaných obvodů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po nanesení pozitivního fotolaku na křemíkové substráty následuje sušení laku, při kterém dojde k úplnému zalití povrchového reliéfu. Potom se vrstva fotolaku leptá plasmochemicky v zařízení s planparalelními elektrodami ve směsi plynů...

Zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236303

Dátum: 01.01.1988

Autor: Husák Lubomír

MPK: H03K 17/56

Značky: regulaci, obvodů, pulzní, bezkontaktní, zapojení, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru elektrotechniky a týká se zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty, sestávající ze silového obvodu se silovým spínacím polovodičovým prvkem, z řídicího obvodu a ovládacího prvku. První vstupní svorka (l) je spojena přes kondensátor (Cl) a odpor (Rl) na svorku (5) a odtud jednak přes katodu druhé diody (D2) na výstupní svorku (4) a jednak přes druhý odpor (R2) na výstupní svorku (3), přičemž vstupní svorka...

Zapojení obvodu pro zpracování optických řídicích impulsů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240843

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kukla Karol, Ragae Pavel, Tireo Štefan

MPK: H02M 1/08

Značky: zpracování, impulsů, polovodičových, součástek, obvodů, řídících, zapojení, výkonových, optických

Text:

...svorkami je tvořen tranzistorem, oddělovací diodou, Zenerovou diodou a záchytnou diodou. K první vstupní svorce je připojen předřadný odpor, jehož druhý konec je spojen s anodou oddělovací diody. Katoda oddělovací diody je spojene s druhou vstupní svorxou. Anoda oddělovací diody je dále spojena jednak s katodou Zenerovy diody, jejíž anoda je připojena na bázi tranzistoru a jednak s katodou záchytné diody, jejíž anoda je připojena k...

Zapojení diagnostického obvodu výkonového polovodičového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240842

Dátum: 01.01.1988

Autori: Banda Imrich, Eechovie Rudolf, Bustinová Branislava, Blaško Imrich

MPK: G01R 31/26

Značky: prvků, výkonového, zapojení, polovodičového, diagnostického, obvodů

Text:

...l je spojene s nulovousvorkou gł obvodupro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2. Druhá výstupní svorka 11 napájecího zdroje .L je spojenese vstupní svorkou 2 J. obvodu pro zpracování řídicích optických im pulsůutyristoru 2. První výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2 je spojene se vstupní svorkou 1. napájecíbo zdroje ł. Druhá výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických...

Zapojení rozhodovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253980

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staňka Karel, Janů Karel, Dvorský Pavel

MPK: G06F 3/00

Značky: rozhodovacího, zapojení, obvodů

Text:

...a dekodéry adres vyhražených buněk žádostío převzetí vyhražených dat druhým mikmpočítačemą Používá při tom běžné paměřové a logické obvodyä Dvoubránová pamät 1 slouží .jednak pro ukládání dat vytvořených ,jedním mikropočítačam pm druhý mikropočítač a. naopak, a dále slouží k zadání žádosti o převzetí těchto dat druhým mikropočítačem. Dekodér g .je vytvořen .jako běžný logický obvodď slouží k vytváření dvou vzáj emně nezávislých...

Zapojenie obvodu riadenia jednosmerných motorov šírkovomodulovaným signálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 253923

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fülöp Tibor

MPK: H02P 7/06

Značky: zapojenie, riadenia, jednosmerných, šírkovomodulovaným, motorov, obvodů, signálom

Text:

...paralelne pripojený na vstup prvého a druheho výkonového spínače 5, li. Výstupy obidvoch výkonov-ých spinačov 5, 6 sú paralelne pripojené na riadený motor 7, ktorý je súčasne pripojený na odpor 8 a na vstupbloku 4 prúdovej ochrany. Výstup bloku 4 prúdovej ochrany je pripojený na druhý vstup spínače 3.Zapojením obvodu riadenia jednosmerných motorov šírkovomodulovaným signálom sa riadenie realizuje tak, že riadiaci signál,ktorý sa privádza na...

Zapojení dohlížecích obvodů merkaplanové signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253672

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04M 11/04

Značky: merkaplanové, obvodů, zapojení, dohlížecích, signalizace

Text:

...odporu § je zapojen vstup elektronického spínače łg, jehož výstup je přes diodu lg zapojen na svorku§,eparalelně k odporu 1 je zapojen vstup ělektroniokého spínače ll, jdxož výstup je přes diodu§ zapojen na svorku.j, paralelné k odporu § je zapojen vstup elektronického spínačełg, paralelné k odporu 3 je zapojen vstup elektronického spínače 51, přičemž výstup.elektrhnického spínače 3 je spojen s druhým vstupem elektronického spínače lg a...

Zařízení k měření dynamických parametrů obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kalina Josef, Jakubec Jioí, Maxa Stanislav

MPK: A61B 5/00

Značky: obvodů, oko-ruka, zařízení, dynamických, parametrů, měření

Text:

...fáze a amplitudy ovládané pohyblivé rukojetí číslicovým a logickým vyhodnocovačem, čímž jsou získány tři základní údaje - frekvence, fáze a amplituda obvodu oko-ruka zkoumané osoby, ze kterých se pak algebraitskými metodami vypočtou a stanoví dynamické vlastnosti přenosu oko-ruka zkoumané osoby. APodstatouvynálezu je zařízení, které je tvořeno jednak elektrickým generátorem vstupního hamonického. sinusového signálu s řídicí skříňkou...

Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246748

Dátum: 15.12.1987

Autor: Iurina Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojení, svařovacího, proudu, obvodů, vypínání

Text:

...20, s níž je spojen přes Iněnitelný odpor 7 a diodu 19. Mezi spojem spojujicím »odporový dělič 5 napětí s komparátorem 6 napětí a zemí je zapojen kondenzátor 18.Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu podle vynálezu pracuje následovně.Připojeííím obvodu na sřídavou elektrickou síť pomocí přívodu 1 se uvede v činnost jednofázový transiormätor 2. Napětí na sekundárním vinutí jednofäzového transíormátoru 2 se usměrňuje a...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246738

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosina Jaromír, Štirba Ludik

MPK: B61L 3/06

Značky: bezpečného, dohlédacího, obvodů, bezkontaktního, hradlovacího, zapojení

Text:

...dohlédacim obvodem. Přitom je možné celý obvod řešit pomoci bezkontaktních polovodičových prvků bez ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.Na obr. 1 je zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je přiklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktniho dohlédacího a hradlovaciho obvodu podle obr. 1 se...

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: motora, elektrického, vznětového, signálu, poklese, obvodů, získanie, otáčok, zapojenie

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: F16H 39/50

Značky: regulačného, mechanizmu, obvodů, dvoch, pracovného, hydrogenerátorov, prestojoch, zapojenie

Text:

...74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a...

Zapojenie impulzne riadeného ovládacieho obvodu elektrického servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246023

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrabovec Ladislav

MPK: H02P 7/42

Značky: impulzné, elektrického, riadeného, ovládacieho, zapojenie, servomotora, obvodů

Text:

...elektTÓdJB. druhého .tyristora 14 je zapojená kondenzátorom 15 na katodn tyristora 14 .a cez druhý odpor 17 a druhý spínač 16 na. vkladný pól. Riadiace elektronet prvého tyrisrtora 7 je ešte zapojená cez prvý odpor 18, prvú diódu 22 a tretí spínač 20 na kladný pól RC člena 23 a podobne riadiaca elektróda druhého tyristora 14 je zapojená cez druhý odpor 17, druhú diódu 21, tretí spínač 2 l .na kladný pól RC člena 23. Ovladacia Cievka 5...

Zapojenie vstupného obvodu analógovej dvojkvadrantovej násobičky pre vyhodnocovanie dvojpolaritného vstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 245834

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beneš Jaroslav, Jirsa Pavel, Chmelík Antonín, Michálek Jan

MPK: H03K 21/08

Značky: dvojkvadrantovej, analógovej, vyhodnocovanie, zapojenie, obvodů, vstupného, napätia, dvojpolaritného, násobičky

Text:

...že výstup operačného zosilňovača je spojený so vstupom prvého rozvažovacieho odporu, kde je pripojené »aj dvojpolaritné vstupné napätie U. Výstup prvého rozvažovacieho odporu je spojený s výstupom monolitickej dvojice tranzistorov, vstupom druhého rozvažovacieho odporu a vstupom násobiaceho diferenčného zosilňovače. Na vstup uvedeného násobiaceho diferenčného zosilňovača je privedený aj výstup z monolitickejdvojice tranzistorov a výstup z...