Patenty so značkou «obvodů»

Strana 7

Zapojení vícenásobného klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247232

Dátum: 01.08.1988

Autor: Skácel Jan

MPK: H03K 19/20

Značky: zapojení, obvodů, vícenásobného, klopného

Text:

...výstupního obvodu 2 je současně přípojen k N-tému vstupu Qä ovládaného zařízení gg a k druhému řídioímu vstupu gg N-tého vstupního obvodu E.V konkrétním zapojení vícenásobného klopného obvodu jsou první vstupní obvod /1/, druhý vstupní obvod /2/ až N-tý vstupní obvod /N/ tvořeny některým typem logického integrovaného obvodu NAND,AND,0 R nebo NOR, výstupní obvod /3/ Je tvořen demultíplexerem nebo adresovým dekodérem v integrované formě,...

Zapojení číslicových obvodů obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246360

Dátum: 01.08.1988

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, obvodů, číslicových, opakovače, obousměrného

Text:

...vstupy třetího hradls 51. Výstup § třetího hradla 3 je pŕipojen na spojené vstupy čtvrtého hradla gg, jehož výstup g je připojen na vstup prvního obvodu ggłpro indiksci taktu prvního jednosměrného opakovače. Výstup lg tohotoíobvodu ga je přípojen na spojené nastsvovací vstupy § prvního e druhého klopného obvodu gł, gg. Spojené hodinové vstupy g obou klopných obvodu gł, gg jsou přípojeny na výstup 2 čtvrtého hradla gga pracovní vstupy Q...

Zapojení obvodu pro víceúrovňové snímání a ochranu informace z klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246358

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šafáo Karel, Janík Jaroslav

MPK: G06F 3/023

Značky: obvodů, informace, víceúrovňové, zapojení, ochranu, klávesnice, snímání

Text:

...členů §, Q jsou spojený jednak s výetupem 52 vstupní brá3 246 358 ny Ž s přerušovscím požadavkem, jednak se vstupem E 1 počítsče E, dále výstup 5 součinového členu § strobovacího signálu je spojen se vstupem žł vstupní brány 2 s přerušovacím požadavkem a výstup 91 součinového členu Q chybověho hlášení je spojen s nastavovacím vstupem gł klopného obvodu § chybového hlášení,jehož druhý nulovací vstup gg je spojen s výstupem Qł výstupní...

Zapojení tvarovacího obvodu fototranzistoru vodicí stopy děrně pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246352

Dátum: 01.08.1988

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: G06K 7/14

Značky: vodiči, stopy, děrné, zapojení, fototranzistoru, tvarovacího, obvodů, pásky

Text:

...23 typu NPN je spojene s kolektorem fototranzistoru E 1 a přes první odpor El s první kladnou napájecí svorkou gł. Emitor fototranzistoru El je spojen s druhou nulovou napájecí svorkou §g. Kolektor prvního tranzistoru El typu NPN je spojen s první kladnou napájecí svorkou §ł, zatímco je ho emitor je spojen s druhým odporom gg. třetím odporom gg a čtvrtýmodporom B 5 zapojených do série. čtvrtý odpor 31 je spojen s druhou nuloveu...

Zapojenie obvodu na vysušovanie, najmä teplotných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258224

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vaško Jozef

MPK: H05B 1/02

Značky: najmä, teplotných, vysušovanie, zapojenie, obvodů, komor

Text:

...Kontakt 1 časového relé § je pripojený cez prepínač 2 na zdroj ll jednofázováho napätia, pričom kontakt 1 je pripojený na cievky l pomocného relé l. Na zdroj ll jednofázového napätia je cez tlačítko lg a prepínač g pripojená aj cievky časového relé Q. Motor ll časového relé Q je pripojený cez prepínací kontakt l pomocného relé g a prepínač Q na zdroj ll jednofázového napätia.Funkcia zapojenia obvodu na vysušovanie teplotných komôr je...

Zapojení pro zjištění kapacity mezi dvěma svorkami elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245418

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pechan Zdenik, Vaneo Dušan

MPK: G01R 27/02

Značky: svorkami, dvěma, elektrického, obvodů, zapojení, kapacity, zjištění

Text:

...že využitím jeho prinoipu je možno zkonstruovat diagnostické přístroje,které umožní odhalit případné závady na kapaoitě v konkrőtním zapojení, at již jde o skutečně kondenzátory nebo jiné pasívnízapojení umožňuje konetruovat jednoduché a operativní diagnostické zařízení.zapojení podle výnálezu bude dále blíže popsáno podle příložených výkresñ, kde na obr. 1 je schéma zapojení a na obr. 2 jsou uvedeny některé důležité průběhý v různých...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kotouč Jiří, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14, B26D 5/00, B26D 7/00...

Značky: výstupního, obvodů, elektrického, výkonového, zejména, zařízení, ochranného, zapojení, bezpečnostního

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Zapojení budicího magnetického obvodu čidla indukčního průtokoměru kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257715

Dátum: 15.06.1988

Autori: Burger Oldřich, Šen Jaroslav, Sapara Vladimír, Bár Oldřich, Otisk Milan

MPK: G01F 1/58

Značky: čidla, zapojení, kapalin, průtokoměru, obvodů, magnetického, budicího, indukčního

Text:

...napětí v nepřímém -poměru fond zesilovacím stupněm a současně i vodivost regulačního stupně zapojeného v kladné napájecí větvi. Tímto způsobem je docíleno konstantní amplitudy oscilací a tím konstantní magnetické indukce V pracovní mezeře čidla průtokoměru při proměnlivých provozních podmínkách, které nastávají u prútokoměrů pro mobilní provoz.ředností vynálezu je V prvé řadě vysoká energetická účinnost dosahující 90 , zajištěná zapojením...

Zapojení obvodu pro vyrovnávání impulsního zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244751

Dátum: 01.06.1988

Autor: Volhejn Emil

MPK: H02H 9/02

Značky: impulsního, zapojení, obvodů, vyrovnávání, zatížení

Text:

...zapojeným mezi bází trenzistoru a spoločným vodičom.Obvod pro vyrovnévání impulsního zatížení umožňuje volit dostatečně malý nabíjecí proud při zapnutí zdroje a současně zajistitvýstupní napětí velmi blízké napětí napájecímu.Obvod podle vynálezu bude popsán pomocí PŤÍPOÓGYKÝOh °brá 3 ků° Obr. 1 znázorňuje princip. obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příklad konkrétního provedení.Na obr. 1 je báze tranzistoru ł spojene s napájecím...

Zapojení ovládacích obvodů megnetofonu s elektrickou volbou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244383

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrneío Pavel

MPK: G11B 15/02

Značky: zapojení, ovládacích, elektrickou, megnetofonu, obvodů, voľbou, funkcí

Text:

...gg a s katodoudiody łä a. tlačítko I.JL je spojene se vstupom označeným D 4.střadače 33. Tlačítko l§ je spojene se vstupem D klopnéhoobvodu g s. tlačítko l§ je spojene s druhým vstupem hradletypu NANDa se vstupem invertoru gł. Anody diod ył s Qjsou vzájemné spojený a přes kondenzátor łg připojeny nadruhý vstup hradla typu NAND gg s. anody diod g a łz jsouvstup hradla typu NAND 32. Výstup hradla typu NAND gg jespojen s hodinovým vstupem...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šindel Jaroslav, Kropáeek Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, obvodů, časově, synchronizačního, stabilního, impulzů, generování

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Holub Poemysl, Landa Václav

MPK: H01H 49/00

Značky: dosedacích, elektromagnetických, vytváření, zařízení, obvodů, jader, relé, ploch

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dimun Milan, Halmo František, Truchlik Štefan

MPK: G01R 19/12, G01R 19/10, G01R 19/25...

Značky: čase, proměnné, měření, derivace, obvodů, vyhodnocování, veličiny, zapojení

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Semler Miloslav, Jursík Zdeněk

MPK: G01D 3/04

Značky: teplotní, elektrody, změnu, závislosti, zapojení, obvodů, izotermického, korekcí

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Zapojení obvodu vybíracího časového úseku v zařízení pro ultrazvukovou kontrolu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257664

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vokáč Vladimír

MPK: G01N 29/04

Značky: zapojení, kontrolu, časového, zařízení, úseků, vybíracího, materiálů, ultrazvukovou, obvodů

Text:

...obvodu) Druhý vatup wuhćhohruddovćho obvodu je propojen s výstupom generátor-u pevná clony. Výn tup prvního hradílového obvodu ju.- přívadon na první vstup logickćho obvodu a výstup druhého hradlového obvodu je původu-m druhý vstup lasica-koho obvodu, jehož výstup je spoáon a druhým vstupu obvodu aa V nualátoru dvojkové informace. oGianny, jehož druhý výstup je přivadon na praoovníknnál do íťoäztooknpu. Dofektookop io připojen...

Zapojení modulačně demodulačního obvodu pro uchování číslicových dat na magnetopáskové jednotce plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257654

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pelikán Petr, Šimík Pavel

MPK: G11B 31/00

Značky: modulačně, magnetopáskové, číslicových, uchování, chromatografu, demodulačního, obvodů, jednotce, plynového, zapojení

Text:

...obvodu g. Výstup řízeného hladinového obvodu g je propojen spojem 11 se vstupním jednobiťovým portem mikropočítsče §, s nulovacím vstupem pevného děliče 1 kmitočtu, s nulovacím vstupem děliče A s proměnným dělícím pomčrem a s nulovacím vstupem čítače 2. Výstup hodinového signálu mikropočítače § je propojen spojem ll s hodinovým vstupom pevného děliče 1 kmitočtu. Výstup pevného děliče 1 kmitočtu je propojen spojem lg s hodinovým vstupem...

Zapojenie zapalovacieho obvodu impulzového meniča s troma tyristormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257493

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fígel Rudolf, Buchcár Anton, Janech Michal, Jurnečka Alexander

MPK: H03K 3/352

Značky: meniča, obvodů, impulzového, zapalovacieho, troma, zapojenie, tyristormi

Text:

...S anódou zapaľovacíeho tyristora §, pričom jeho katóda je spojená s anódou prvej diödy 2 a 5 prvým vývodom odporu łg. Druhý vývod odporu 10 je spojený s anödou druhej diödy ll, pričom jej katóda je spojená s riadiacou elektródou prepólovacieho tyristora 2 a katôda prvej diódy g je spojená s riadiacou elektródou hlavného tyristora 3. K anöde zapaľovacieho tyristora Q môže byť pripojený pomocný kondenzátor 33.Pri práci zapaľovacieho...

Zapojenie obvodu fázového závesu pre dekódovanie sériového fázovo kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257488

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: H03M 9/00

Značky: fázového, zapojenie, seriového, fázovo, obvodů, závěsu, dekódovanie, kódovaného, signálu

Text:

...dalej zabezpečuje schopnost dolačovania pomalých zmien rýchlosti média V rozmedzí Í 25 menovitej rýchlostí. Jednoduchosťzapojenia umožňuje napájanie jedinou hladinou napätia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad zapojenia obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo kódovaného signálu, podľa vynálezu.Zapojenie obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo ködovaného signálu používa na dekčdovanie interval, ktorého...

Zapojení pro absolutní souběh laděného obvodu s nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242613

Dátum: 01.05.1988

Autor: Wais Stanislav

MPK: H03J 7/00

Značky: nezávisle, zdroje, souběh, zapojení, nastavitelného, obvodů, laděného, kmitočtu, absolutní

Text:

...vlivem teploty je stejné e je automaticky kompenzovená zpětnovazební smwčkou, čímž frekvenční stabilita je daná pouze stabilitou nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu. Při uvádění do funkce dochází k podststnému zjednoduěení nastavovacích prací, neboř odpedejí iterační kroky nutné jinak ke sladění v několika bodoch při eproximetivním eouběhu.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 schemsticky znázorněn příklad zapojení podle vynálezu s na ob....

Zapojení obvodu pro zabezpečení funkce sdílené dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244296

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: G06F 15/62

Značky: obvodů, pamětí, sdílené, dynamické, zabezpečení, zapojení, funkce

Text:

...vstup prvního klopného obvodu a na nastavovací vstup druhého klopného obvodu, jehož inverzní výstup je připojen na první vstup sedmého dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jedenáctý výstup řídící jednotky zobrazení je připojen na první vstup čítače, první výstup čítačeje přípojen na druhý vstup čítače a na hodinový vstup třetího klopného obvodu, druhý výstup čítače je připojen na datový vstup třetího klopného obvodu,...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení impulsního snímače, zejména polohy nebo rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244279

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kováe Cyril

MPK: H03K 5/22

Značky: zejména, polohy, vyhodnocení, obvodů, rychlostí, zapojení, snímače, impulsního

Text:

...připojen na zdroj referenčního napětí ggg a výstup na blokovací vstupy gł, gg monostabilních klopných obvodů MKOI, MK 02. Převodník kmitočet-napětí EQ je zapojen vstupom na výstup E kmitočtu a výstupem na zdroj g napětí.Výstupy monostabilních klopnýoh obvodů HKOl, MK 02,z nichž jeden reaguje na náběžnou a druhý na sestupnou hranu impulsu, jsou zavedený do součtového členu §Š, který slučuje jejich funkci. Na výstupu součtového členu âš je...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolliner René, Pokorný Zdeněk, Uhlíř Karel, Kubát Richard, Strnad Pavel, Mattausch Pavel

MPK: G06F 11/00, G01R 31/00

Značky: číslicových, demontáže, zařízení, obvodů, testování

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256865

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01G 9/20

Značky: snímačů, obvodů, polohy, fotoelektrických, zapojení, vstupního

Text:

...na změnu teploty okolí, ve velkém rozsahu na změnu teploty snímaného materiálu, změnu okolního osvětelní a vylučuje vliv rušivých světelných efektů pocházenících od zářivek a výbojek. Tyto příznivé vlastnosti se projeví ve snímačích polohy, zejménareflexních a světelných závor. zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém výkresu.zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů sestává z prvního odporu l, který je spojen jedním vývodem s...

Zapojení přizpůsobovacího obvodu řídicího systému s velkým počtem vstupních a výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256848

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušek Bedřich, Souček Jiří, Kondr Jan, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/42

Značky: výstupních, signálu, řídicího, obvodů, systému, přizpůsobovacího, velkým, počtem, zapojení, vstupních

Text:

...Druhý rozšiřovací obousměrný povelový vývod převodního bloku je spojen s obousměrným povelovým vývodem druhého rozěiřovaoího výstupního blokuna s obousměrným povelovým vývodem druhého rozšiřovacího vstupního bloku, jehož datový výstup je spojen s datovým vstupom druhého rozšiřovacího výotupního bloku a se druhým rozšiřovacím obousměrným datovým vývodem převodního bloku. Druhý rozšiřovací obousměrný adresový vývod převodního bloku je spojen s...

Zapojení korekčních obvodů s automatickým korektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrášek Josef, Jiránek Miloš, Vojta Ludomír

MPK: H03M 13/00

Značky: automatickým, zapojení, korektorem, korekčních, obvodů

Text:

...l je mezi první a druhý konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru Q připojen první odpor gł. Střed sekundárního vinutí je uzeměn. K prvnímu konci sekundýrního vinutí vetupního transformátoru 2 je připojena paralelní kombinace druhého odporu gg a prvního kondenzätoru gl, jejíž druhý konecje připojen přes třetí odpor 31 k zemi a zároveň je připojen k sériové kombinaci čtvrtého odporu 53 a první indukčnosti El.Její druhý konec je...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Antonín, Kyjovský Vladislav, Uhlík Alexander

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: omezení, zapojení, obvodů, vysokého, účinků, zdroje, kolejových, výstroje, napájecího, napětí, ohrožujících

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyjovský Vladislav, Faran Atonín, Uhlík Alexander

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: kolejových, ohrožujících, obvodů, zdroje, účinků, napájecího, napětí, zapojení, výstroje, omezení

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 15/02, H02K 19/20, H02K 19/24...

Značky: vysokootáčkového, malého, stroje, elektrického, obvodů, výroby, rotoru, magnetického, způsob, točivého

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Martinát Antonín, Fiala Booivoj

MPK: H02M 3/10, H02M 3/315

Značky: napájecího, proudu, obvodů, zvlnění, zdroje, napětí, filtračního, zapojení, omezení, stejnosměrného

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Zapojení ochranného zatemňovacího obvodu pro obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242850

Dátum: 01.04.1988

Autor: Makeš Otakar

MPK: H04N 3/20

Značky: obvodů, zatemňovacího, ochranného, zapojení, obrazovky

Text:

...kterékomplikují celou sestavu zobrazovací Je 5 n°tkY 3 °braz°Vk°Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení ochranného zatemñovacího obvodu pro obrazovky podle vynálezu, jehož podstatouje, že výstup transformátoru koncového stupně řádkového rozkladu je připojen na anodu diody, jejíž katoda je připojena na druhý vstup dvojvstupového obvodu typu logického součinu, výstup zdroje obrazového signálu je připojen na první vstup dvojvstupového obvodu typu...

Zapojení obvodu pro zobrazování textů na obrazovkovém displeji řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255845

Dátum: 15.03.1988

Autori: Reichmann Jindřich, Troják František, Klimeš Milan, Kováčik Miroslav

MPK: G06K 9/20, G05D 3/00

Značky: textů, zobrazování, obvodů, obrazovkovém, displeji, zapojení, systému, řídících

Text:

...televizní monitor s oddělenými vstupy pro videosignál, signál horizontální synchronizace a signál vertikální synchronizaceblok gg - zesilovač směsi videosignálu pro televizor. Umožňuje připojení přenosného televizo ru opatřeného videovstupem. Jednotlivé bloky jsou zapojeny taktoNa první vstup dekodéru l adres a řízení je připojena řídící sběrnice CNC systému, na druhý vstup dekoděru 1 adres a řízení je připojena adresová sběrnice CNC systému,...

Kostra cívky magnetických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255778

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nečas Eduard

MPK: H01F 5/02

Značky: cívky, obvodů, kostra, magnetických

Text:

...jejíž podstataspočívá v tom, že seetává z trubky, opatřené ne povrchu vruby, e nejméně jednoho přestavitelného čela e vruboveným otvorem.Kostra cívky podle vynálezu je stavebnicovà, umožňuje sesteveni několika sekci pro vínutí a stínění podle konkrétních požadavků e použití. Sekce zvyšuji elektrickou pevnoet vinutí proti sobě. stíněni í jádru. Naeouvatelný nosník přís 1 ušenství,osazený např. svorkovnící,zejišĚuje přehlednějši uspořádání...

Zapojení hydraulických obvodů samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255761

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulických, strojů, pracovních, samohybných, zapojení, obvodů

Text:

...l hydraulických obvodu ústrojí pohonu nechanisnu tcchnob logické nadstavby stroje a eervořízení naaúvají kapalinu hydrogencrítor Ž hydraulickćho obvodu ústrojí pohonu nechanismu technologické nadstavby stroje, vybavené pracovnín nástrojom gg,ahydrogenerátor 5 hyďrau 1 ického obvodu aervořízení, z nichž je tlaková kapalina dodívána přes rozvaděč Q eervořízení a rozvaděč 1 hydraulických ob vodů ústrojí pohonu nechanisnu technologické...

Zapojení obvodu rozběhového registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255487

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bradáč Vladimír

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, obvodů, rozběhového, registru

Text:

...jsou uvedeny do výchozí ho stavu čítač Q, jemuž je tento signál přiveden na jeho nulovací vstup gg, a paměť 5, již je tento signál přiveden z druhého výstupu 31 logického obvodu l na výběrový vstup 53.Prvnímu až n-tému vstupu A rozběhového registru je jednoznačne určeno přivedení signálu pro příslušný dílčí pracovní cyklus, například pro cyklus spouštěcí-START, nebo vypínací-STOP.V okamžiku, kdy na vybraný vstup A určený například pro start se...

Zapojení obvodu výběru a indikace poruchy napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245970

Dátum: 01.03.1988

Autori: Piltz Gert, Seddig Michael

MPK: H02H 7/10

Značky: napětí, výběru, obvodů, indikace, zapojení, napájecího, poruchy

Text:

...hradlovací obvody, gpínací tranzietory ovládajícítyristory a světelné diody. Výstup řídí vlastní ovládání zapínání stabilizovsného zdroje.Naje schéma zapojení obvodu poďte vynálezu. Vstupy Q jsou připojeny přes tvarovací invertory 2 na jedny vstupy hradel g. Druhé vstupy hredel g jsou připojeny k výstupu 922. Výstupy hrsdel g jsou připojeny k přísluäným vstupům součtového obvodu S s tranzístorů gł, Zg, E 1, E 1. výstup součtového obvodu S Je...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování nízkých četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245964

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fritz Joachim

MPK: H03K 19/00

Značky: impulsů, obvodů, zapojení, četnosti, nízkých, vyhodnocování

Text:

...analogovým vstupem pamětového bloku a výstup pamětověho bloku je výatupem obvodu.Výhodou takto zapojeného obvodu je, že napětí na výstupu mezi dvěma ímpuley je konstantní a odpovídá době mezi posledním dvěma impulsy, jeho kolísání je tedy způsobeno pouze změnami v četnosti měřených impulsů. Volbou vhodného průběhu generátoru funkce je možno dosáhnout libovolné závislosti výstupního napětíNa připojeném výkresu je schemeticky znázorněno...

Zapojení obvodu pro snímání stimulačních impulzů implantovaných srdečních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245958

Dátum: 01.03.1988

Autori: Rabkin Abram Girševie, Kaplunova Jelena Chaimovna

MPK: A61N 1/378

Značky: impulzů, zapojení, srdečních, stimulátoru, obvodů, implantovaných, stimulačních, snímání

Text:

...vstup součtového obvodu jehož výstup je výetš upní evorkou celého zapojení.- zapojení obvodu podle vynálezu lze-využít.zvláětě v přenoe~ ných přístrojích pro snímání etimulačních impulzu z povrchu těla pacienta s implantovaným srdečním etimulátorem k zjištováníšířky stimulačního impulzu a jeho opakovacího kňitočtu. Z těchto údajů lze pak určit stav baterií ve stimulátoru a tím stanovit.jeho živosPřík 1 ad.provedení zapojení je znázorněno na...

Zapojení pro ochranu nízkonapěťových obvodů elektronických přístrojů před vlivy samovolných výbojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255100

Dátum: 15.02.1988

Autori: Haman František, Sellner Vladimír

MPK: H01J 29/88

Značky: obvodů, nízkonapěťových, elektronických, výbojů, ochranu, před, zapojení, vlivy, samovolných, přístrojů

Text:

...a nespotřebovanéna ztrátovém odporu výbojového RLC okruhu, preniká všemi druhy vazeb do nízkonapěčových obvodů příslušných zařízení a tím poškozuje zejména mikroelektronické součástky, případně snižuje jejich životnost, nebo vyžaduje náročné způsoby zapojení pro zahránění výše popsaným škodám, Uvedeného účinku se dosahuje vložením sériových omezovacích odporů k těm elektrodám vně vakuového prvku, u nichž může vznikat samovolný výboj,...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255078

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macoun Zbyněk, Fiala Karel, Srb Stanislav

MPK: B61L 7/10

Značky: zapojení, střídavého, návěstního, proudu, dohlédacího, obvodů

Text:

...proudu, kdežto čtecí vínutí 5 índikačního transformátoru 5 je svým začátkem 55 připojeno na druhou výstupní svorku 31 generátoru g a svým koncem Ag je připojeno na první výstupní svorku gg generátoru3, zatímoo výstupní vinutí 13 indikačního transformátoru 3 je připojeno kaskádně s usměrñovačem výetupního proudu na budicí vinutí kontrolního relé §, přičemž doplñující vinutí35 indikačního transformátoru 1 je svým začátkem QA připojeno v serii...

Zapojení řídicích obvodů pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255071

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sláma Karel, Krajcar Miroslav, Weidinger Zdeněk

MPK: H03K 3/64

Značky: obvodů, řídících, jednotky, zobrazovací, zapojení

Text:

...řídící adresy neznázorněnêho generátoru znaků a řídicích funkcí.Výstup Qł adresnĺho přepínače êg je spojen s prvním vstupem ł paměti adresy V bloku PAVB a výstup 9 paměti adresy v bloku PAVB je připojen na vstup adresy neznázorněné pamětizobrazovaných a řidicích znaku. První výstup gł programovatelného dekodéru mezníků snímku DMS je připojen na první vstup l paměti snímkového zatemňovacího signálu PSZS a jeho výstup gł na snimkový...