Patenty so značkou «obvodů»

Strana 6

Zařízení pro napájení optoelektronických polovodičových součástek a obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261744

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01L 31/18

Značky: optoelektronických, součástek, obvodů, polovodičových, zařízení, napájení

Text:

...l umístěna jedna polovodičová sou~ částka nebo obvod Q a na spodní ploše destičky l druhá polovo dičová součástka nebo obvod 1. Zdroj Ž záření s prvek Ž pro přenos signálu mají V tomto případě odlišnou vlnovou délku.- 3 261 744 Zdroje. záření o dostatečně íntenzítě vyzařují světlo o vlnové délce .Ä 1, kteréxse šíří v destičce l se zrcadlovými povlaky g s dobrou odrazivostí. Fotovoltaické články 1 mění energií od zdrojů Ž záření na...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: obvodů, úrovně, diagnostiku, zapojenie, vstupných, prevodníkov

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Zapojenie elektronického napájacieho obvodu elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261505

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ploskoň Štefan, Bujňáček Marián

MPK: H01F 7/18

Značky: obvodů, elektromagnetov, napájacieho, elektronického, zapojenie

Text:

...cez siedmy odpor 27 s anodou tretej diody 13 a s druhým kondenzatorom 32, ktorého druhý vývod a prvý vývod ôsmeho odporu 28 je spojený s kolektorom šiesteho NPN tranzistora 4 G,ktorého báza je spojená s druhým vývodom deviateho odporu 29.Druhý vývod tretieho odporu 23, druhá napájacia svorka G elektromagnetu 10, katoda tretej diody 13 a emitor šiesteho NPN tranzistora 46 sú spojené so zápornou zdrojovou svorkou 2. Kolektor druhého NPN...

Zapojenie vstupného obvodu rádioprijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 261423

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/16

Značky: vstupného, zapojenie, obvodů, rádioprijímača

Text:

...pripojenom výkrese je schematicky znázornená celkové zapojenie vstupného obvodu rádioprijímača.Zapojenie vstupného obvodu rádiopríjímača pozostáva z prv-ej vstupnej svorky 1 a druhej vstupnej svorky 2 spojených medzi sebou cez paralelné spojenie prvého kondenzátora 81 a prvej cievky L 1, pričom dalej prvá vstupná svorka 1 je cez druhý kondenzátor C 2 spojená s prvým spojovacim bodom paralelného spojenia tretieho kondenzátora CB a tretej...

Zapojení obvodů pro kontrolu výskytu extrémní hodnoty měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261156

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hašek Václav, Hrdlička Řehoř, Nebesař Zdeněk, Smetana Přemysl, Novotný Vladimír

MPK: G01D 1/12

Značky: obvodů, hodnoty, kontrolu, zapojení, výskytu, extrémní, měřené, veličiny

Text:

...výstupu gł prvního vstupního obvodu 5 s prvním vstupem ip paměti prepojením výstupu gł druhého vstupního obvodu g s druhým vstupem 32 paměti Q a s druhým vstupem 35 porovnávacího obvodu Q. Třetí vnitřní datová sběrnice je vytvořena prepojením výstupu gł třetího vstupního obvodu Q s třetím vstupem gg-paměti Q a s třetím vstupem §§ porovnávacího obvodu §. V porovnávacím obvodu Q jsou průběžně porovnávána data přicházející po první a druhé...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: otáček, obvodů, kmitočtu, detektoru, děliče, testování, fázového, zapojení, funkční, stupnicového, řízení, motorů

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Obvod pro plynulou změnu zadané hodnoty regulačního obvodu s jejím plynule řiditelným přírůstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261023

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kalický Igor, Fořt František, Samek Jiří

MPK: G05F 1/10

Značky: plynulou, žádané, přírůstkem, plynule, hodnoty, řiditelným, regulačního, obvodů, obvod, změnu, jejím

Text:

...ohříváku Q teplotním čidlem gg. Hodnota regulované veličiny 5 2 teplctního čidla gg je vadena do rozdílového členu gł. Regulační odchylka jłč na jeho výstupu je vedenu do proporcionálního integračně derivačniho regulátoru ggg, jehož výstup je přes rozdílový člen gg, kam je rovněž připojeno teplotni čidlo gł, veden do proporcionálně integračního regulátoru gg. ventil vstřiku 1 vody vedené do prívodu páry k ohříváku Oje řízen výstupom z...

Zapojení časoměrného obvodu, zejména pro průmyslovu a laboratorní časomíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261009

Dátum: 12.01.1989

Autori: Morcinek Pavel, Šrubař Ivo, Polášek Pavel, Heinige Pavel

MPK: G04F 5/00, G04F 3/06

Značky: průmyslovu, zejména, zapojení, časomíru, časoměrného, laboratorní, obvodů

Text:

...obvodu doplní pouze zdrojem, ovládacím přepínačem, výkonovým obvodem linky mínutových, resp. sekundových impulsů a oscílátorem 100 kHz.Další výhodou zapojení podle vynálezu je, že Výstup bloku řízení přivedený na vstup druhého výstupního budiče umožňuje, aby na výstupech druhého Výstupního budiče se objevil,podle stavu prvního děliče, stav čítače minut ve dni a bud stav čítače sekund, čítače číslicových hodin a čítače dní v týdnu,...

Zapojení obvodu na ochranu elektrod elektrických obloukových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260919

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zich Bedřich, Chudoba Stanislav, Janeček Josef

MPK: H05B 7/12

Značky: ochranu, elektrod, elektrických, obloukových, zapojení, pecí, obvodů

Text:

...tom. že přívody elektrod jsou vstupy připojeny ke vstupnímu bloku, 2 něhož jsou vyvedeny výstupní signály do elektronické části, připojené výstupy na ovládání ramen elektrod. přičemž na ramena, uložená v nosičích, doléhá snímač posuvu ramen, připojený svými výstupy na elektrickou část.l Výhodou zapojení vynálezu je především skutečnost, že nebezpečí lomu elektrod je praktic ky odstraněno, takže dochází ke značnému prospěchu z nižší...

Zapojení stykových obvodů systému IMS-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 260888

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernášek Jaroslav, Kučera Jan

MPK: G06F 13/20, G06F 13/36, G06F 13/00...

Značky: stykových, systému, obvodů, ims-2, zapojení

Text:

...Bit C 1 je spojen s výstupom druhého dvouvstupého hradla 13. Bit C 2 je připojen na výstup čtrnáctého dvouvstupého hradla 1 n, jehož vstup je přes první tvarovač 11 připojen na výstup dvanásteho dvouvstupého hradlo 41, jehož jeden vstup je spojen se spoločným bodem pátého odporu R 5 a štvrtého odporu R 4 a elektrolytického kondenzátora C 4 a současně je spojen se vstupom invertoru signálu zapnutí sítě 38, vstupem třetího třívstupého hradla...

Zařízení pro měření krevního tlaku a pulsu v mimotělním krevním obvodu při mimotělní očistě krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 260838

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lopot František

MPK: A61B 5/02

Značky: měření, pulsu, tlaku, mimotělní, zařízení, krevním, obvodů, mimotělním, krevního, očistě

Text:

...nějž je napojena návratová koncovka lg. Do akční částí, a to mezi nasávací kon- 3 260 838 covku ł a arteriální krevní pumpu Ž, je zapojen tlakový snímač 1, který je přea vyhodnocovací člen lg epojen s pulsním stop-generátorem lł,a to a jeho třetím výetupem. První výstup pulsního stop-generátoru lł je napojen na arteríální krevní pumpu 2 a dnuhý na akční člen li.Při zastavení arteriální krevní pumpy Ž e uzavření akčního členu li se průtok...

Zapojení testovacího obvodu pro analogově-číslicové převodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260738

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03M 1/12

Značky: obvodů, testovacího, zapojení, převodníky, analogově-číslicové

Text:

...zkoušený vanalogově-číslicový převodník A/D.Výstup startovacího obvodu S je připojen ssotvčnasně na první lclopný obvod K 01, na jehož výstup je připojen druhý indlkační obvod I 2 a současně na druhý kl~opný obvoddruhý klopný obvod KD 2 připojen na první indikační obvod 11.Referenční číslicově-anal-ogový převodník D/A dává .na svém výstupu, tj. na výstupním odporu R anelogovê napětí, které odpovídá čísltc-ověmu údaji na číslice-vám vstupu...

Zapojení obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260665

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Radomír, Novák Alois, Pelc Antonín, Kos Jan

MPK: H04M 3/42

Značky: záznam, souběžný, časového, zapojení, obvodů, hovorového, signálu

Text:

...obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu podle obr. 1 představuje blokové uspořádání, jehož jednotlivé části a jejich funkce jsou známy. Výstup zdroje l hovorového signálu je za účelem záznamu připojen na první vstup g magnetofonu 1, na jehož druhý vstup je připojen první výstup 5 řídící jednotky 5 pro zajištění záznamu úplné časové informace. Na první vstup gg řídící jednotky 5 je připojen výstup časového modulu 2 k...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: lineární, indikačního, obrazové, zapojení, snímače, obvodů

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Zapojení hydraulického obvodu pro ovládání razicího štítu nebo pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261309

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černý Jaroslav, Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan

MPK: E21D 19/04, E21D 9/06

Značky: obvodů, razicího, zapojení, hydraulického, ovládání, pološtítu, štítu

Text:

...sestává ze zdroje l tlakové kapaliny. z potrubí, z ovladačů 3, gg, gł, které jsou uspořádány do skupin 5, §, Q a ze spotřebíčů g, 39, 3 a dalších prvků. zdroj l tlakové kapaliny, jíž je emulze oleje ve vodě, je vytvořen z dvou agregátůlg, ll s různým pracovním tlakem. které mají společné vyrovnávací nádrže lg. Jeden z agregdtů,například lg, má dvě čerpadla. ovladače g, Žg, gl jsou s výhodou provedeny jako rotační vícepolohové rozvaděče s...

Zapojení budicího obvodu pro spínání výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259928

Dátum: 15.11.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojení, výkonových, spínání, obvodů, tranzistorů, budicího

Text:

...Výstup § stabílizátoru g je spojen s výstupním blokovacím kondenzátorem ll. s kolektorem budicího tranzistoru lg a s emitoram vazebního tranzistoru lg. Báze vazebního tranzistoru lg je spojena s řídicím vstupem 5 a kolektor je spojen s bází budicího tranzistoru łg, s bází rekuperačního tranzistoru lg a s bázovým odporem lg. Vstupní zápoxná svorka 3 je spojena s anodou Zenerovy diody Q s integracním kondenzátorem lg, s kolektorem rekuperačního...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02P 1/46

Značky: synchronního, omezovačů, zařízení, statorového, proudu, stroje, funkce, obvodů, správné, zabezpečení

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Zapojení distribučních obvodů přijímače přenosového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259841

Dátum: 15.11.1988

Autori: Palikán Zdeněk, Novotný Vladislav

MPK: H04B 14/04

Značky: prijímače, obvodů, přenosového, zařízení, zapojení, distribučních

Text:

...distrihučních obvodů podle vynalezu je jednodušší než dosud známá zapo 4jení. Má nižší příkon. Odpadají oddčlovací transformátory, zmenšuje se náchylnost k vzájemnému rušení, spínač nezavádí stejnosměrnou slložku. zesilovače jsou kmitočtově nezávislé, počet pasivních součástek je minimaliznován.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Výstup dekodéru 1 je připojen na vstup distribučnílío zesilovače 2. Výstup distrtbučního...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: diskové, řídících, magnetickým, pamětí, řízení, mikroprogramově, pružným, obvodů, zapojení, diskem

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Omezovač napětí pro soustavu N spínacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259804

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rotter Josef, Laníček Josef, Kouřil Oldřich, Kondelík Stanislav, Jakubík Pavel

MPK: H02H 7/127

Značky: omezovač, napětí, soustavu, spínacích, obvodů

Text:

...vývody omezovače napětí jsou navzájom ekvivalentní, takže nezáleží na jejich připojení k místu v ovládací sítí, což umožňuje ochranusoustavy spínccích obvodů jednou Zenerovou diodou nebo jedním sloupcem Zenerových diod.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je znázorněno přikladné provedení omezovače napětí pro soustavu N spínacích obvodů.Výstup každého n-tého spínacího obvodu In, kde n je přirozené číslo V...

Zapojení obvodů jednočinného měniče se zdokonaleným buzením koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259772

Dátum: 15.11.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: koncového, zapojení, měniče, stupně, buzením, jednočinného, obvodů, zdokonaleným

Text:

...je spojen jednak S prvním vý vvodem kondenzátoru zpětného běhu a jednak s vybíjecím odporemochrany, který je svým druhým vývodem spojen jednak s druhým vývodem kondenzátoru ochrany koncového tranzistoru, jejíž katoda je s druhým vývodem kondenzátoru zpětného běhu připojena na zem. «Výhodou navrženého zapojení je dosažení přijatelných parametrů měničového palubního zdroje pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další...

Zapojení vyhodnocovacího a dohlížecího obvodu binárních čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259672

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 5/19

Značky: zapojení, vyhodnocovacího, čidel, binárních, dohlížecího, obvodů

Text:

...které jsou vedením připojeny k první vstupní svorce a druhé vstupní svorce komparačního obvodu, jehož výstup je vyveden na výstupní svorku, přičemž napájení obvgdu spínacího čidlaa rozpínacího čidla je zapojeno z první napájecí svorkypřes druhý odpor na první vstupní svorku a z druhé napájecí svorky na druhou vstupní svorku.Výhoda zapojení podle vynálezu spočívá v nízké spotřebě napájecí energie, jednoduchosti, malých rozměrech, nízkých...

Zapojenie samotestovacieho obvodu automatického odpínania záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259572

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurnečka Alexander, Janech Michal, Fígel Rudolf, Buchcár Anton

MPK: H02H 7/12

Značky: obvodů, zapojenie, samotestovacieho, odpínania, záťaže, automatického

Text:

...Tranzist-or 7 zostane vypnutý a-j po pripojení napätia zo zdroja 17 cez spínač Sl. Po onesakoreni danom RC členom lll, El spína relé 8. Kvntakrtom 14 oclpojí prívod napätia na rstup diferenciálíieho obvodu E. Na jeho výstupe sa objaví záporné napätie, ktorým sa zapne tranzistor 7. Tým sa cez diódu 12 a ,prepnutý kontakt 13 privedie kladné napätie na cievku relé 15.Po vychýleni potenciometra zadávacieho člena 5 z nulovej polohy prepína...

Zapojení obvodů jednočinného měniče s dvoustupňovou regulací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259486

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: jednočinného, zapojení, dvoustupňovou, napětí, regulaci, výstupního, měniče, obvodů

Text:

...impulsů, zatímco na druhý vstup řídicího obvodu je připojen referenční zdroj. Vyhodnocovací stupeň druhé úrovně napětí může být tvořen komparátorem.Výhodou navrženého zapojení je dosažení příjatelných parametrů měničového pslubního zdroje, pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další významnou výhodou zapojení je jeho realizovatelnost s dostupnými elektronickými prvky.Příklad provedení zapojení je schematicky znázorněn na...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Ondřej, Golan Petr

MPK: G06F 11/00, G06F 5/02

Značky: generování, vyhodnocování, zapojení, logických, sérioparalelní, obvodů, testu

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Zapojení obvodu pro kontrolu parity posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259453

Dátum: 17.10.1988

Autori: Loutocký Dušan, Adam Tomáš, Kubín Pavel

MPK: G06F 13/00

Značky: parity, posuvného, registru, obvodů, kontrolu, zapojení

Text:

...je připojen druhý vstup lg druhého obvodu 1 nonekvivalence, k němuž je připojen datový vstup gl třetího klopného obvodu Q a že dělič ł frekvence je přípojen k datovému vstupu si prvního klopného obvodu 1,jehož výstup 1 je připojen k prvního vstupu gł prvního obvodu § nonekvivalence a k datové- mu vstupu §l druhého klopného obvodu §, jenž je přlpojen ke druhému vstupu Q prvního obvo du § nonekvivalence, jenž je připojen k prvnímu vstupu ll...

Zapojení regulačního obvodu s jednovstupovým prediktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259350

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neumann Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: prediktorem, obvodů, regulačního, zapojení, jednovstupovým

Text:

...je rovněž opatřen druhým vstupem gg připojeným na třetí vstup 3 regulátoru 1 s vnitřní servosmyčkou s nastavenou hodnotou akční veličinypro režim ruční regulace.Na třetí vstup gg přepínacího koncového bloku g je připojen čtvrtý vstup gg regulátoru Q s vnitřní servosmyčkou, na němä je přepínací veličina přepínající režimy ruční a automatickéregu 1 ace.Výstup 25 přepínacího koncového bloku g je připojen jednak na vstup lg blokulg vnitřní...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00, G05B 19/40...

Značky: obvodů, zapojení, krokového, řídicího, motorů

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Zapojení logických obvodů s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země

Načítavanie...

Číslo patentu: 259311

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kudrna František, Kottek Eduard

MPK: H03K 19/00

Značky: rozvodu, obvodů, rušení, zapojení, země, logických, potlačeným, vlivem

Text:

...jsou spojený se vstupními svorkamí druhých hradel dvojic, přičemž první a druhé hradlo každé dvojice hradel spolu topologicky sousedí a zemní svorky prvního a druhého hradla každé dvojice hradel jsou připojeny na společnou zemní sběrnici. V dalších zapojeních může být kritických cest více než jedna.Výhodou řešení je, že rozdělením hradel na kritické cestě do dvojíc, které jsou připojeny zemní svorkou na stejný napěčový potenciál, se kompenzuje...

Zapojenie obvodu pre samočinnú kontrolu kódu 1 z 10

Načítavanie...

Číslo patentu: 259276

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hronec Rudolf

MPK: H03M 7/22

Značky: kódu, samočinnú, zapojenie, obvodů, kontrolu

Text:

...vstupy a jeden výstup. Šiesty a siedmy súčtový logicky člen 31 a 32 má päť vstupov a jeden výstup. Prvý až desiaty súčlnový logický člen 21 až 30 .má dva vstupy a jedenvýstup. Vstupy prvého súčtnového logíckéhio člena 11 sú jvripojcné na prvú, druhú, šiestu a deviatu vstupnú svorku 1, 2, ti a B, jeho výstup je jnripojený na vstup prvého, piateho, šiesteho a deviateho súčinového logického člena 21, 25, 23 a 29. Vstupy druhého súčtovéhio...

Zapojení vstupního obvodu zabezpečovací ústředny se zvýšenou odolností proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259144

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stanislav Milan, Matušu Zdeněk

MPK: H04M 3/18

Značky: rušení, ústředny, obvodů, zabezpečovací, vstupního, zapojení, zvýšenou, odolností, proti

Text:

...ústředny Tip na poplachový podnět, reąnprezentovaný na vstupu různou velikosti skoku napětí Ui,tořičomžd křivka A odpovídá obvodu dle obr 1, křivka B obvodu dle obr.2 dA~ Na obr.1 je ke vstupní avorce lov klidu připojeno napětí, vy tvořeno průchodem proudu ochrannými odpory zabezpečovacích čidel,vv ĺ jehož velikost se nastaví změnou proudu na hodnotu Uóčásti napětí.zdrojů referenčních napětí 1 a Ž. Dojde-li kezměně napětí na svorced1 o hodnotu...

Zapojení obvodu pro vytvoření druhého napětí v indukčním měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 259103

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 3/07, H02M 3/06

Značky: vytvoření, zapojení, obvodů, indukčním, měniči, napětí, druhého

Text:

...kondenzátoru 2, na ka~ todu diody 1 a na první vstup 5 převodníku 1, přičemž jeho výstup 3 je spojen se vstupem gg společného spínače 3.Po připojení zdroje Q stejnošněrného napětí se přes tlumivku 1 a otevřenou diodu 1 přivede stejnosměrné napětí na první filtrační kondenzátor Ž a první zátěž §. Současně se to Á to napětí přivede přes upínací člen 1 na kondenzátor § Upína cí člen obsahuje seriově zapojenou diodu s referenčním.zdrojem...

Zapojení obvodu čtených dat datového adaptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258974

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sapák Vojtěch, Šmíd Zbyněk

MPK: G06F 3/00, G06F 1/04, H03L 7/00...

Značky: datového, adaptoru, obvodů, zapojení, čtených

Text:

...fáze. Výstup Ž fázového detektoru 59 je při~ pojen na vstup Q dolní propusti QQ, jejíž výstup gg je připojen na vstup 21 napětově řízeného oscilátoru 19. ýýstup 1 napětově řízeného oscílátoru 19 je připojen na časový vstup §ł děliče frekvence, jehož první časový výstup § tvoří současně první časový výstup Q zapojení pro připojení na datový adaptor. Řídicí vstup lg napětově řízeného oscilátoru 19 tvoří současně druhý řídící vstup 1...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: F15B 9/03, G05B 11/36

Značky: servomotory, potlačení, rázů, obvodů, obvodech, zapojení, jednoduchých, elektronického, regulačních

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Zapojení obvodu pro realizaci součtů a rozdílů počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258501

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček Václav, Uhlíř Jan

MPK: H03K 19/00

Značky: rozdílu, realizaci, zapojení, počtu, obvodů, impulsů, součtu

Text:

...je připojen na vstup QQ téhož vratného čítače A pro požadavek čítaní dolů. Výstupy obou multiplexorů g a g jsou zároveň pripojeny na dvouvstupové hradlo § typu NANDívýstup hradla 5 je připojen na vstup Q dekodéru § 1 z n, jehož adresové vstupy 5 5 jsou propojeny jednak s adresovými vstupy obou multiplexorů g a g, jednak s napájecím generátorem adres 1, cyklicky generujícím všechny použité adresy a tvořeným čítačem V Grayově kódu.výstupy 5, 3,...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pokorný Zdeněk, Kolliner René, Strnad Pavel, Kubát Richard, Uhlíř Karel, Mattausch Pavel

MPK: G01R 31/00, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: spoje, logických, odporu, desce, testování, osazené, plošného, zařízení, obvodů

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zapojení napájecího obvodu radiomagnetofonu s ochranou proti přepólování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258321

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jeníček Stanislav, Sova Břetislav

MPK: H02H 7/18

Značky: ochranou, přepólování, radiomagnetofonu, obvodů, zapojení, proti, napájecího

Text:

...vnějšíbaterie g přiveden přea baterioyou zásuvku gg na střední vývod 111 sekundárního vinutí ll transformátoru 1. Katoda štvrté diody Q je připojena na první vývod Lig , katoda tře tí diody 1 je připojenana druhý vývod 111 sekundárního vi-Anutí ll. Anody.těchto diod jsou připojeny na zem. Kladný pól vnější baterie g je přes bateriovou zásuvku gg a přes vypínač.gl připojen na kladný pól vnitřní baterie 1, jejíž záporný pól je uzeměn. Zároveň...

Zapojení asynchronního obvodu rozlišení směru pro impulsní inkrementální snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258303

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kolman Zdeněk

MPK: H03K 23/08

Značky: impulsní, inkrementální, rozlišení, zapojení, obvodů, směru, asynchronního, snímač

Text:

...nároky na strmoat hran signálu snimače, tvarování neni nutne. Násobici koeficient obvodu lze měnit pouze zmenou obsahu pamätí FROM, tj. výmlnou FROM v soktu a může být 1, 2, 3 nebo 4.Na připojenen výkrese je znàzorněno propojeni vstupů a výý stupů sekvenčniho obvodu, realizovaněho paměti PRQM, se vstupy impulsniho inkrenentilního snimače a výstupy obvodu rozlišeni sněru.- 2 První vstup 31 a druhý vstup gg impulsního inkrementálniho snímače 3...

Zapojení čtyřhodnotových logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258260

Dátum: 16.08.1988

Autor: Chůra Vladimír

MPK: H03K 19/20

Značky: čtyřhodnotových, obvodů, zapojení, logických

Text:

...zařízení sledovat, řídit,samočinně regulovet a podobně.superlogika má pravdivostní logické hodnoty 0, U 0, Ul, 1 dvou proměnných Q, g a kromě toho uvažuje tzv. nouzový stav, kdy čtyřhodinová logika přechází na klasickou dvouhodnotovou logiku tak, že se ztotožní pravdivoetní hodnota UO s pravdivostní hodnotou 0 a současně také pravdívostní hodnota Ul s pruvdivostní hodnotou 1.Teorie superlogiky chápe pravdivoetní hodnotu U 0 jako spíš 0 než 1 a...

Zapojení jisticího obvodu trojfázových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247238

Dátum: 01.08.1988

Autori: Strueovský Jioí, Surma Zdenik, Weigl Evžen

MPK: H02H 3/08, H02H 3/253

Značky: zapojení, trojfázových, obvodů, jisticího, motorů, asynchronních

Text:

...blíže vysvětleno na příkladu podle připojeného obrázku. Transformátor proudový QA je zapojen primárním obvodem na jednu z fází sítějšsekundární obvod je připojen k měřícímu členu, kterým 3 usměrnovač E s kondenzátorem na výstupu. Usměrněně napětí je přivedeno k děliči napětí 3. Napětí z děliče je přivedeno k zapínacímu obvodu gl, kterývytváří impulsy V okamžiku překročení určité hodnoty napětí na vstupu. Napětí z děliče je také přivedeno...