Patenty so značkou «obvodů»

Strana 4

Zapojení pro jednotné dekódování stavů sekvenčních obvodů v dvoudrátové logice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270260

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubín Pavel, Golan Petr, Loutocký Dušan

MPK: G06F 13/00

Značky: dvoudrátové, zapojení, logice, dekódování, jednotné, sekvenčních, stavu, obvodů

Text:

...vstup nejvyššího adresověho rádu je pripojen k výstupu prepínače, jehože první vstup je připojen k výstupu zdroje logické jedničky, přičemž druhý vstup přebírače je pŕipojen k výstupu zdroje logické nuly a datový výstup permanentní paměti se dvěma podrozsahy je připojen k výstupní svorce dekódovaného stavu.Hlavni výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom. že sekvenční obvody v obou větvíoh dvoudrátové logiky mohou být řešeny totožné...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: plynového, absorpční, kontrolních, obvodů, řídících, laseru, zapojení, měření, kyvety, teploty

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Zapojení vzorkovacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270015

Dátum: 13.06.1990

Autor: Novotný Vladislav

MPK: H03M 1/00

Značky: vzorkovacích, zapojení, obvodů

Text:

...chodu kenelo. Zepejsnt je sluěitelnó e ntzkospon třsbovou logikou CMOS.Přiklsd vynelszu je dole popsdn poeooi výkrssu. Ksnelovd bloky Z si za oheehuji oddölovoei treneforniteryt kenelove filtry e zeeilovsds. Výstupy n-shodnýoh kenelovýoh bloku jsou pripojeny ne n-snelogovýoh vstupu n-neeoondho Iultiplexoru 3 jehož edresovo vstupy jsou řizeny výstupy čoeovd zikledny 3. Analogový výstup n-neeebnsho eultiplexoru 3 je přivedsn ne nsinvsrtujioi...

Zapojení napájecího obvodu pro mikrovlnné tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270014

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žďárský František, Fejk Luboš, Zierhut Vladimír

MPK: H03F 3/193

Značky: mikrovlnné, napájecího, tranzistory, obvodů, zapojení

Text:

...uvedeným spojením lze zároveň vykonpenzovat široká rozptyly stejnooměrných parametrů níkrovlnných tranzietorů. Další výhodnou vlastností je snížení teplotního driftu který při použití monolitickeho atabilizátoru se pohybuje okolo-l,l mv/K zatímću u zapojení napájení využívejícího převážně jeden tranziator se dosahuje hodnota teplotního eoučinitela 425 mV/K.Na výkreeu je na obr. 1 znezornůno zapojení nepájecího obvodu pro mikrovlnné...

Zapojení pro řízení hydraulického obvodu brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269948

Dátum: 14.05.1990

Autori: Černá Hana, Hošková Marie, Talacko Jaroslav

MPK: B61H 11/08, B60T 13/66, B61H 11/06...

Značky: obvodů, řízení, brzdy, zapojení, hydraulického

Text:

...je napojena výtoková trubka z nádrže§, Její přívod hydraulické kapaliny je přes blok§ se škrticím ventilem spojen s první výtokovou trubkou Ži bloku §regulovaného průtoku, jenž má svůj vstup spojen s výtokovým otvorem hydrogenerátoru 3 přičemž jeho druhá výtoková trubka 21 je připojena ke vtokovému otvoru výkonového zařízení 1.Funkce zapojení je následujícíHydrogenarátor ipohánéný blokem 2 elektromotoru dodává tlakovou kapalinu do bloku 2...

Zapojení přerušovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269902

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav, Dolejší Zdeněk

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, obvodů, přerušovacího

Text:

...obvodu g, Jehož dnzhý vstup gg Je připoJen ke čtvrte svorce gi s Jeho výstup g Je připoJen k prvním vstupu § 1 druhého obvodu Q HARD, Jehož druhý vstup §g Je připoJen k výstupu z třetího obvodu 1 NAND s Jehož třetí vstup g Je připoJen k pátá svoroe 92 s k prvním vstupu il druhého obvodu i AND,Jehož druhý vstup łg Je připoJen k výstupu § 1 druhého obvodu g NAND s k äesté svorce gg. Výstup 5 druhého obvodu 5 AND Je připoJen k sedná svorce...

Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269855

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01L 23/30

Značky: horních, vytvoření, zapojení, značek, obvodů, pístů, úvrati

Text:

...vstupy děliče ł kmitočtu patnácti a synchronního binárního čítače g jsou připojeny na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu. Výstupy synchronního binárního čítače g jsou propojeny s nejnižěími adresovými vstupy paměti Q PROM. Vyšší adresové vstupy paměti A jsou spojeny s výstupy prvního prepínače 2. Výstupy paměti 1 PROM jsou spojeny se vstupy pamětového registru Q a zároveň se vstupy dekodáru 1, jehož výstupy jsou připojeny na druhy...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dolek Jiří, Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: G01F 11/00

Značky: kontroly, průběžné, benzinu, zapojení, obvodů, poměru, oleje

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Zapojenie pre hradlovanie dátových signálov výstupného kanála programovatelného obvodu pre paralelný vstup-výstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 269570

Dátum: 11.04.1990

Autor: Futó Juraj

MPK: G06F 9/22

Značky: paralelný, hradlovanie, zapojenie, kanála, obvodů, programovatelného, vstup-výstup, signálov, výstupného, datových

Text:

...hradla lgi a zároveň so vstupom Zz osemvstupového hradla igg, pričom vstupy 22,23, Z 2 osemvstupového hradla igg sú spojené s prvým koncom odporu 25, ktorého druhý koniec Z 1 je pripojený ku kladnému pólo zdroja napájacieho napätia. Svorka gg na ktorú je pripojený vstup gg nulovanie programovatelneho obvodu pre paralelný vstup-výstup, je spojená so vstupom gg jednovstupového hradla jgg, ktorého výstup ji je pripojený na vstup 23...

Zapojenie obvodu bezdotykovej kontroly vytvorenia gulôčky na prepojovacom drôte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269559

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tučka Fedor

MPK: H01L 21/60

Značky: drôte, gulôčky, zapojenie, vytvorenia, obvodů, prepojovacom, kontroly, bezdotykovej

Text:

...pri kontaktováni prepojovecich drotov termokom~ preeiou alebo ultrazvukom metódou gulćčke brit je potrebná po hranovom epoji prostrednictvom vyeokonepiřovóho generátoro vytvoriť na konci prepojovaciaho drotu guločku. Povel ne to určený ee orivedie z riadiaceho ayetému kontaktovecieho zariadenia vo for 2 CS.269559 B 1me štertovacieho iepulzu e ktnrýsenprivedie ne vetup iapulzného klopného obvodu łg. Bistebilný klopný obvod łg...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládací, mechanizované, hydraulického, výztuže, důlní, pouzdro, modulu, obvodů, zejména, ovládacího

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Matula Jan, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: zapojení, výztuže, impulsního, důlní, obvodů, válce, mechanizované, přesouvacího, ovládacího

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: G08B 1/08, B61L 27/04

Značky: logického, obvodů, zapojení, bezpečného, dynamického, součinného

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuman Petr, Štecha Jan, Havlena Vladimír

MPK: G05B 13/04

Značky: pozorovatelem, systému, regulátorem, regulovaného, vstupu, neměřitelné, regulačního, integrační, vazbou, obvodů, sledovací, dopřednou, stavovým, přepínáním, zapojení, poruchy

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Zapojení vyhodnocovacích obvodů digitalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269194

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/02

Značky: obvodů, digitalizátoru, zapojení, vyhodnocovacích

Text:

...je připojen k hodinovsoímu vstupu êgl bi 2 CS 269 194 B 1nárního čítsčs §, jehož první aouřadnicový výstup ggl až čtvrtý souřadnicový výstup ggi jsou připojony k prvnímu aouřadnicovámu vstupu il až čtvrtámu aouřadnicovému vstupu A 11 bloku i vstupních I výstupníoh obvodu, přičemž čtvrtý souřadnicový výstup§g 1 je paralelné připojen k hodlnovuoímu vstupu 319 progrumovntelnóho čítnče 2, Juno prvnĺ d 8 t°VÝ Výñiup 231 už h-tý datový výstup ggg...

Zapojení obvodu pro obnovu skoroperiodické impulsní řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269092

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Miloslav, Silber Břetislav

MPK: H03K 5/00

Značky: impulsní, obvodů, řady, zapojení, skoroperiodické, obnovu

Text:

...hradla e druhý vetup druheho hradla je epojen e výetupel porovnávacího obvodu a výetup porovnávacího obvodu je vedan na vetup generátoru iapulaů, přičemž vetup porovnávacího obvodu je apcjen a výetupaa paačtí a vatup porovnávacího obvodu je epojen e výotupea bloku aěření čaeováho intervalu a výetup bloku Iěřaní časového intervalu je vedan na vetup paměti.Přednoeti uvedeného zapojení je jeho echopnoet obnovit průběh i značne zkreelení...

Zapojení obvodu pro blokování výstupních spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269058

Dátum: 11.04.1990

Autor: Višinka Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, obvodů, blokování, spínačů, výstupních

Text:

...a svojí bází spojen se vstupem signálu Reset. .Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívsjí v tom, že po dobu trvání signálu Reset je blokováno buzenívýetupních spínačů, i když v tá době není dostatečně vysoká hodnota napájecího napětí pro zajištění správně funkce výstupních obvodů.Tím je vyloučena možnost nežádoucího sepnutí výstupních spinačů, a tím i nesprávná funkce nebo poškození spínaných zařízení.Ha připojenáa výkresu je...

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šob Josef, Závodný Miloslav, Čermák Bohuslav, Thuma Jiří

MPK: G05B 19/25, G06F 3/00

Značky: stejnosměrného, řízení, zapojení, mikropočítače, obvodů, stykových, číslicového, servopohonů

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Zapojení obvodu pro světelnou adaptabilitu videosignálu CCD kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 268984

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kunc Ivo, Petrovský Jan

MPK: H04N 5/225

Značky: zapojení, obvodů, videosignálu, kamery, světelnou, adaptabilitu

Text:

...nevýhodu odstraňuje zapojení obvodu pro světelnou adaptabilitu videosignálu CCD kamery obsahující videozesilovač s budicími obvody snímače CCD kamery,komparátor a napäťový dělič, spočívající v tom, že na výstup řečeného videozesilovače s budicími obvody CCD kamery je připojen jeden vstup komparátoru, na jehož druhý vstup je přiveden komparační signál z napěíového děliče a výstup komparatoru je zapojen přes regulátor integrační doby...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B61L 29/30

Značky: dynamického, zapojení, logického, obvodů, bezpečného, neekvivalence, funkcí

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Zařízení pro stahování jader magnetických obvodů transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268456

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čanda Petr, Hoffman Evžen

MPK: H01F 27/26

Značky: zařízení, transformátoru, jader, magnetických, stahování, obvodů

Text:

...lište, ve ktoré jsou vytvořeny otvory se závity pro šrouby.Desky mohou být po obou stranách opatřeny vodicími prvky, například vodicími lištami.Výhodnost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že se zvýši bezpečnost výroby transformátorů, dosáhno se dokonalého stažení jader magnetického obvodu transformátoru, a tím se sníží jeho hlučnost a samotné zařízení zvýší tuhost jader magnetického obvodu.Zařízení podle vynálezu je v dalším textu...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268426

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: zapojení, adaptéru, synchronizačních, obvodů, kanál-kanál

Text:

...vstup gg RS klopného obvodu blokování, jehož výstup gg je zapojen na druhý vstup gł blokovacího hradla g hodin a na nulovací vstup 53 prodlužovatelného čítače 5 délky blokovéní, jehož výstup 1 je zapojen na nülovací vstup gł RS klopného obvodu ł blokování.zapojení syncbronizačních obvodů adapteru kanál-kanál podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Po asynchronní vstupní řídící sběmici pgą jsou přiváděny výběrové sledy ze...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Slezák Karel, Přikryl Hynek, Rádek Igor

MPK: H02P 5/00

Značky: vektorově, zapojení, elektrického, motorů, obvodů, identifikaci, rotorového, asynchronního, odporu, řízeného

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Zapojení periferních obvodů mikropočítače pro přímé číslicové řízení tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268285

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dvořák Karel

MPK: H02M 7/02, H02M 7/00

Značky: mikropočítače, číslicové, přímé, periférních, řízení, tyristorových, zapojení, obvodů, měničů

Text:

...ja rovnlž tvořsn intsgrovaným obvodsn. Výstup děliče 2 frskvsnco ja ptipojsn na druhý vstup ídsovdho dstcktoru 1, Na druhou vstupní svorkovnici Ä pro skutečně hodnoty proudd měničů jo pŕipojan vícsvstupový ana 1 ogo-číslicový přnvodník lg vybavený analogovým paměřovým obvodom, tvorsnýu napŕ. RC-ć 1 enem. Jsho výstup js pŕipojsn na intsrní ablrnici nikropočítačc lä. na kterou je dáls obousmärně pŕipojsn čítač 1. dělič 1 rrskvsncs. prvníai...

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: tlakového, obvodů, detektor, mazacích, impulzů, koncových

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268207

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: kanál-kanál, adaptéru, synchronizačních, obvodů, zapojení

Text:

...nepředaněho stavu a na třetí datový vstup g multiplexoru g výstupní datové sběrnice je zapojen výstup gą registru g počátečního stavu na jehož datový vstup gg je zepojen výstup 12dekoděm 1 příkazů a na první vstup E dekodéru 1 příkazů je zapojen výstup 42 registrui vlastního příkazu s na druhý vstup 11 dekodéru I je zapojen výstup íg registru j cizího příkazu s na výstup § 6 nmltiploxoru g výstupní datové sbőrnics je, zapojeną výstupní datové...

Zapojení přepínacích prvků a obvodů pro automatické řízení přepínače měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 268078

Dátum: 14.03.1990

Autor: Matuška Miroslav

MPK: H03K 5/156

Značky: měřicích, obvodů, zapojení, řízení, přepínače, prvků, automatické, míst, přepínacích

Text:

...napětí na jeden přívod ovládacích cívek v příslušném sloupci - dekádě. Výstupním signálem z druhého dekoděru Q kódu BCD na kód 1 z 10-ti je přes druhou dekádu § spínačů řízeno připojení druhého přívodu ovládacích cívek v příslušném řádku - pořadí v dekádě ~ na nulový potenciál. takže spínací prvek. jehož ovládací cívka má jeden přívod připojen k napájecímu napětí a současně druhý prívod na nulový potenciál, sepne.Obvod pro omezení počtu...

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mervart Jiří, Hloušek Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: motor, spínacího, dvoufázový, krokový, obvodů, výkonového, zapojení

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Zapojení obvodu lavinové fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268043

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tryzna Bohuslav, Minařík Karel, Veselý Luboš

MPK: H03L 5/00

Značky: obvodů, zapojení, fotodiody, lavinové

Text:

...je zapojen rychlý přepinač Ě, připojaný k lavínově fotodiodě l mezi zdrojem 2 topnáho napětí I proudovým s napěľovým omezenim připojsným k napćjecimu zdroji Q s mäřicím obvodom 3. Zdroj 3 topnáho napětí je určen pro vyhřótí čipu lavínové fotodiody ł ne provozní teplotu. Účelom rychlěha přapínáni je mi nimelizace změn teploty čipu mezi dobou vyhříváni e dobou měření.Za ůčslem získání provozniho napětí je parelelně ke zdroji 5 topněho...

Zapojení vstupního obvodu regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267818

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05B 11/01

Značky: zapojení, vstupního, regulátoru, obvodů

Text:

...odporu 1. Druhý vývod třetího rozsahového odporu 1 je spojen se čtvrtou pomocnou svorkou 2 a s prvním vývodem druhého rozsahového odporu Q. Druhý vývod druhého rozsahovàho odporu § je spojen se třetí pomocnou svorkou gg, s první vstupní svorkou QA a s jezdcem potenoiometru A žádané hodnoty. Druhý vývod čtvrtého rozsahového odporu § je spojen se třetí vstupní svorkou zá a jezdec korekčního potenciometru ll je spojen 5 druhým vývodem třetího...

Zapojení obvodu pro impulsní bezkontaktní vybíjení akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267647

Dátum: 12.02.1990

Autori: Punčochář Josef, Machalík Ludvík

MPK: H03L 5/00

Značky: impulsní, zapojení, vybíjení, obvodů, akumulátorů, bezkontaktní

Text:

...§ 1 připojen na druhou svorku 33 vybíjccíhorezistoru ł a druhou napájecí svorkou 13 je připojen no druhou svorku 120 zdroje stř-í davého napě tí oPo připojení zdroje střídavého napětí na. svorky 10 a B 2 so uvedou elektronické obvody do činnosti, procesu střídavého nabíjení a vybíjení, který je podnxíněn okamžitou. polaritou střídnvého napětí na. svorce 112. Při kladných půlvlnách sinusovćho napětí nebo impulanílto napětí. na. svorce 11 Q,...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: zapojení, spotřebičů, tepelných, obvodů, akumulačních, dobíjení, řídicího, určování

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Zapojení regulačního obvodu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267425

Dátum: 12.02.1990

Autori: Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02P 5/16, H02M 1/08, H02M 1/092...

Značky: regulačního, měniče, zapojení, obvodů, pulsního

Text:

...obvodů 1 vysoké odolnosti regulace proti rušení. Na vstup § žádaně hodnoty je připojen výstup neznázorněného zroje žádané hodnoty napětí zátěže. Na vstup 19 je přlpojen výstup čidla Z napětí QE stejnosměrněho zdroje, který není znázornen.Funkce zapojení je následující.Výstupním slqnálem ní čidla 2 napětí je do vstupu Lg regulátoru 1 předávána informace o napětí ui napájecího stejnosměrného zdroje. Informace o napětí ug na zátěži Q pulsního...

Zapojenie brzdného obvodu závesných lokomotív a ťahačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267336

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kovalík Marián

MPK: B61H 9/00

Značky: lokomotiv, ťahačov, obvodů, zapojenie, brzdného, závěsných

Text:

...lokomotiv a ťahačov»podľa vynálazu.Hydraulioký prevod závaenej lokomotivy, resp. ťahača je obyčajne tvorený hydrogenarátorom 3 poháňaným motorom l a hydromotorom 1, dalej blokom zaisťovacích a ovládacích prvkov 5. Brzdný obvod závasnej lokomotivy, resp. ťehača je napojený na hydroetatický prevod 2, É cez dvojitý jednosmerný ventil 1. Tvoria ho v aárii zapojená redukćný ventil Q, jednosmerný ventil 2, hydraulický akumulátor lg rozvádzac...

Zapojení časovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267204

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rejlek Jan

MPK: H03K 17/28

Značky: časovacího, zapojení, obvodů

Text:

...tvarovacího obvodu Z tvořonóho omezovacím odporem Z 3 spojeným e bází pomocnáho tranzistoru Z 3, jehož emitor je spojen e napájecí evorkou 3a kolektor je přes kolektorový odpor Z 3 spojen s řídící elektrodou tyrietoru Z 5, jehož katoda je spojene se spoločnou svorkou 3 a anoda je spojene s výstupní svorkou §. zapojení znázornéná na obr. 4 se od předchozího liší tím, že k výstupní evorce § je připojen nabíjecí odpor 33 spojený 9 emitorem...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušík Ferdinand, Valenta Jozef

MPK: C03B 5/24

Značky: prietoku, plynného, zapojenie, media, plynule, obvodů, riadené

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Zapojení pro automatické ladění rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266933

Dátum: 12.01.1990

Autori: Waitzman Rudolf, Hăjek Miloš

MPK: G05F 1/10

Značky: ladění, automatické, rezonančního, zapojení, obvodů

Text:

...15 a na první vstup čtvrtého logického členu NAND 17 je přivedenvýstup třetího logického členu NAND 16, který je současně pozitivním výstupem tohoto druhého bistabilního klopného obvodu 10. Navrhované zapojení vyhodnocuje automaticky fázový posuv mezi proudem a napětím napájejícím rezonanční obvod, který může být paralelní nebo sériový. Získané informace o polaritě fázového posuvu pak působí na ovládání laditelné tlumivky nebo laditelného...

Způsob vytváření definované štěrbiny v magnetickém obvodu čtecích a záznamových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266920

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matoušek Tomáš, Forman Ladislav, Polášková Hana

MPK: G11B 5/127

Značky: obvodů, záznamových, štěrbiny, magnetickém, způsob, čtecích, definované, vytváření

Text:

...dalším zpracování stává technologickým odpadem, přičemž do pomocné odkapávací drážky v horní části štěrbiny se vkládá skelná pájka a působí se na ni teplotou vyšší, než je bod jejího tání, načež pájka vyplní celou štěrbinu až do míst, kde se pracovní část štěrbiny rozšiřuje v klínovou drážku.Uvedené pájecí cyklus může být doplněn druhým pájecím cyklem, jehož podstata spočívá v tom, že po ukončení prvního pájecího cyklu se v druhém pájecím...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pospíšil Karel, Krtička Jan, Dušek Karel, Mezírka Milan, Švéda Zdeněk, Hampl Vladimír

MPK: H02K 15/02

Značky: spojení, plechů, obvodů, elektrických, magnetického, malých, strojů, točivých, průměru, svazků, vzájemné

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: magnetického, zařízení, dílů, obvodů, spojení, rotačních

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...