Patenty so značkou «obvodů»

Strana 3

Zapojení časovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272506

Dátum: 12.02.1991

Autor: Kaska Miroslav

MPK: B61L 1/20

Značky: časovacího, zapojení, obvodů

Zařízení pro spínání a vypínání elektrických obvodů malého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270705

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokop Jiří

MPK: H01H 3/42

Značky: obvodů, elektrických, napětí, malého, nízkého, vypínání, zařízení, spínání

Text:

...do základní polohy. je pevnč přlpojeno tčteso kruhověho elektromagnetu g. vytvořená jádrem 4 a pléštčm š,které jsou zhotoveny z magnetlcky mäkkího materiálu. V tälese elektromasnetu 3 je umístčna solenoidová cívka g. Na hřídell g spínače je proti tčlesu elektromagnetu 3 usazena kotva 3 elektromagnetu. prevedená ve tvaru kotouče. taká z magneticky mčkkěho materiálu a uzsvírající magne tický obvod elektromagnetu g. Kotva 7 se otóčí eoučasnč s...

Zapojení hydrogenerátoru v hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270698

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: hydraulickém, zapojení, hydrogenerátoru, obvodů

Text:

...energií spotřebiče uzavřonlho obvodu přes hydrogenerćtor do pohánčclho motoru hydrogeneratorů hydraullckő eouatavy, čímž ee eníží spotřeba hnacího motoru.Na připojenóm výkreau je v příkladnćm provedení achematlcky znázoměno zapojení hydrogeneráloru v uzavřvném hydraulíckám obvodu podle vynalezu. který je vybaven nezakreelenýmí při sávacíml a pojiełnýml ventlly a nezakresleným pomocným zdrojem tlakové kapaliny.Hydrogenerátor ł...

Zapojení zpožďovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270687

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H03K 17/28, H05B 1/02

Značky: zpožďovacího, zapojení, obvodů

Text:

...sledovačověho tranzistoru gàg. Spínačová svorka ggg zapojení je spojena se druhým vývodea prvního emitorověho rezistoru łłł, se druhým vývodem prvního vybíjecího rezístoru Žàł se druhým vývodem prvního ochranného rezistoru §ł, se druhým vývodea druhého emito~ rováho rezistoru iâgç se druhým vývodea druhého vybíjecího rezistoru ŽLŠ a se druhým vývoden druhého ochranného reziatoru § 43. První vývod prvního ochranného rezistoru Ěàl je...

Zapojení pro měření prahového napětí vstupních tranzistorů unipolárních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270475

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bubeníček Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: integrovaných, obvodů, vstupních, tranzistorů, unipolárních, napětí, zapojení, prahového, měření

Text:

...obvodu A za účelom připojení nepájooího napětí. Druhý výstup 33 napájocího zdroje Bje spojen se spoločnou zemnící svorkou g. restovaný vstup 2 Ateatovaného integrovaného obvodu A je spojen s prvním výstupom çl zdroje g spojitě proměnného nepětí za účelom buzení testoveněho integrovaného obvodu L a současně je spojen se vzorkovacím vstupom g vzorkovaeího obvodu Hza účelom vzorkování hodnoty proměnnéhonapětí. První vstup 2 Lç zdroje çspojitě...

Zapojení logického obvodu pro rozlišení vyhodnocované části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270357

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jindřich Miroslav, Vocetka Jan, Kott Kristian

MPK: H04N 5/262

Značky: obvodů, rozlišení, obrazů, vyhodnocované, částí, zapojení, logického

Text:

...logického obvodu pro rozliěíni vyhodnocovsná části obrazu má tyto výhody je jednoduchá, využivé některých již exiatujicich vstupu e výstupu signálu na desca, ktoré zpracovevá vidsosiýnál s je obvodové nenáročná. Umožňuje ziskat okamžitý pře hled o vyhodnocované části sejmutého obrazu a nastavit grafické přsdlohy do této části snimku.Na výkrssu je znúzorněn priklad konkrátniho provedsni zapojani podle vynálszu.Vetupni svorka głł celeho...

Zapojení hydraulického obvodu pro dodávku dusíku do chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270327

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hájek Pavel, Škába Václav, Majer Jiří, Dobeš Jan

MPK: F25D 3/10

Značky: dusíku, obvodů, chladicího, hydraulického, dodávku, zařízení, zapojení

Text:

...místa a plynnćho duaíku na jedno místo chladioího zařízení.Obr. l představuje základní variantu prevedenia Dvd Devarovy nádoby łjsou vybaveny odběrovými zařízeními, sestdvajícími z hlavice g, tlakové membránová pojistky l, odporověho topnćho töleaa i a hladinomłruí. Odblrovd zařízení jsou pripojene prostřednictvím ryohlospojek i rozvodu kapalného dusíku a ryohlospojek 1 rozvoduplynného dusíku na elektromeohanicky rozvodovy blok g.Potrubí...