Patenty so značkou «obvodů»

Strana 20

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku pro měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215246

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pracný Dušan, Cihlář Miloslav, Krjejčí Bohuslav

Značky: zapojení, analogo-digitálního, obvodů, odporu, převodníku, ochranného, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku, vyznačující se tím, že mezi zemnicí svorkou (8) analogo-digizálního převodníku (3) a vstupní měřící svorkou (7) analogo-digitálního převodníku (3) je připojena paralelní dvojice proti sobě zapojených napěťově závislých prvků, například ochranných diod (9 a 10), přičemž mezi vnější svorkou, (11) měření odporu a zemnící svorkou (8) analogo-digitálního převodníku (3) je zapojena tavná...

Zapojení obvodu k řízení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216721

Dátum: 01.10.1984

Autori: Falc Bohumil, Hercik Petr

Značky: válcovacích, řízení, obvodů, tratí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu k řízení válcovacích tratí, zejména určených k válcování plechů a pásů. Vynálezem se řeší odstranění skokových změn momentu, které se vyskytovaly u tratí s úsporným provedením pohonu. Podstatou vynálezu je zapojení obvodu k tomuto účelu, který sestává ze dvou napájecích bloků, regulátoru rychlosti, bloku dynamického omezení rychlosti, zadávacího bloku a definičního bloku. Prvnímu napájecímu bloku je pak zadáván...

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224563

Dátum: 01.10.1984

Autori: Malát Jaromír, Štekl Miloslav

Značky: obvodů, lokomotiv, trakčních, zejména, elektrických, vozidel, řídících, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv, prostřednictvím centrálního řídicího členu, vyznačené tím, že v centrálním řídicím členu je generátor impulsů (1) připojen přes čítač (2) a převodník (3) na přepínač (4), jehož výstup je spolu s výstupem logického členu (5) zapojen přes hradlo (6) a omezovací člen (7) do trakčního regulátoru.

Zapojení pamětového obvodu pro zpracování signálu zapínacího a vypínacího tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224066

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ouzký František, Řehoř František

Značky: zapínacího, paměťového, obvodů, vypínacího, zpracování, zapojení, signálu, tlačítka

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměťového obvodu pro zpracováni signálů zapínacího a vypínacího tlačítka, u kterého se jako paměťového prvku využívá tyristoru, který se vypíná tranzistorem, vyznačující se tím, že kladná napájecí svorka /17/ je spojena s prvním kontaktem vypínacího tlačítka /16/ a s prvním kontaktem zapínacího tlačítka /1/, jehož druhý kontakt je spojen přes zapínací odpor /1/ s prvním vývodem zapalovacího odporu /2/ a s anodou zapínací diody /8/,...

Stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu elektromagnetického stroje netočivého, zvláště transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217641

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zahrádka Josef, Bureš Karel

Značky: elektromagnetického, transformátoru, netočivého, zvláště, stroje, obvodů, vinutí, stahovací, magnetického, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu transformátoru, která umožňuje dokonalé stažení a stlačení jak vinutí, tak magnetického obvodu při minimálních rozměrech stahovacích elementů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná příruba, pevně spojená s podpěrnými nosníky vzájemně propojenými vzpěrami a opatřenými opěrami, je uložena mezi přírubou spodní části nádoby a přírubou horní části nádoby. Stahovací trámky vzájemně...

Zapojení obvodů pro řízení paměti obrazkového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217638

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: řízení, displeje, pamětí, zapojení, obvodů, obrazkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém řízení paměti obrazovkového displeje, kdy styk paměti obrazovkového displeje s procesorem je pouze v době přenosu dat mezi hlavní pamětí a pamětí obrazovkového displeje, přičemž v době zobrazování fixního obsahu dat paměti displeje jsou obvody pro řízení paměti ovládány jednoduchým časovým zdrojem. Podstatoou vynálezu je multiplexní obsloužení adresových vstupů paměti obrazovkového displeje, kdy je užito dvou registrů...

Zapojení pro ladění vysokofrekvenčních obvodů u rozhlasových přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214742

Dátum: 15.09.1984

Autori: Szabó István, Szabó László, Hadházy László

Značky: zapojení, vysokofrekvenčních, rozhlasových, obvodů, ladění, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ladění vysokofrekvenčních obvodů u rozhlasových přístrojů, ze jména u vícepásmových směšovacích jednotek pro velmi krátké vlny, v němž laděné obvody obsahují kapacitní diody a indukční cívky s nastavitelnou hodnotou, přičemž stejnosměrné obvody všech kapacitních diod jsou připojeny na společný ladicí potenciometr, indukční cívky v jednotlivých laděných obvodech jsou přímo nebo přes vazební kondenzátor připojeny na kapacitní diody a...

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214733

Dátum: 15.09.1984

Autori: Batári József, Weigandt Pál, Kulcsár János, Krisko Ferenc

Značky: jednoho, obvodů, oscilačního, zapojení, nejméně, paralelního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu přepínatelného na dvě frekvenční pásma, s možností stálého vylaďování uvnitř obou frekvenčních pásem, kterýžto oscilační obvod zajišťuje v obou pásmech stejný relativní kmitočet anebo ve spodním pásmu vyšší relativní kmitočet a je opatřen alespoň jednou ladicí cívkou horního frekvenčního pásma a alespoň jednou ladicí cívkou spodního frekvenčního pásma, na níž je paralelně napojena...

Zapojení obvodu pro regulaci minimálního tahu na kontinuelních válcovacích tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217357

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zelenka Josef, Bádal Jiří

Značky: minimálního, válcovacích, kontinuelních, tratích, obvodů, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci minimálního tahu na kontinuelních válcovacích tratích a řízením na dvou úrovních. Na první úrovni jsou systémem frekvenčního řízení řešeny základní dynamické aspekty kaskádní regulace event.beztahová regulace v nápichové fázi. Nadřazená úroveň realizovaná počítačem slouží pouze ke korekčním zásahům do pracovní úrovně. Autonomní technologický regulátor na bázi systému frekvenčního řízení sestává z...

Zapojení obvodů pro jasovou modulaci obrazovkového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217131

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: zapojení, obvodů, modulací, obrazovkového, jasovou, displeje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší generování signálu pro a sovou modulaci obrazovky, kdy paprsek na stínítku obrazovky tvoří řádkový rastr. Modulační obvod s připojením na paměť displeje a registr zobrazení umožňuje dva způsoby zobrazení: normální a inversní. Obsahuje také obvody, které umožní zobrazování po tržení znaků. Podstatou vynálezu je vzájemné propojení paměti displeje, rozšířené o další bity, informující o způsobu zobrazení a podtržení každého...

Stavebnicová soustava hydraulických obvodů složená z řídicích modulových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216497

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hájek František

Značky: řídících, hydraulických, stavebnicová, soustava, modulových, složená, bloků, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová soustava řídicích modulových bloků podle vynálezu je složena ze základních těles se soustavou kanálů podélného propojení jednak základních, jednak pomocných v kombinaci s kanály příčného propojení základními a pomocnými pro rozšíření jak funkčního rozsahu tak i průtokových hodnot ovládacího media. Několik bloků tvoří soustavu, kterou lze použít pro pohon a řízení mechanismů ovládajících dráhu a rychlost výrobních a pracovních...

Zapojení obvodu pro detekci chybějících hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 216009

Dátum: 01.09.1984

Autor: Malý Vladimír

Značky: zapojení, hodinových, obvodů, systému, detekci, chybějících, záznamu, frekvence, impulsů, dvojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní technika. Vynález řeší detekci adresních značek (adres mark) realizovaných vypuštěním několika hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického součinového obvodu dvou monostabilních klopných obvodů, dvou zpožďovacích obvodů a alespoň jednoho klopného obvodu. Počet těchto klopných obvodů se řídí počtem chybějících hodinových impulsů, které se mají detektovat....

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Čech Miloslav

Značky: tkacího, zapojení, vzduchového, obvodů, stroje, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje opatřeného konfuzorem uloženým na nosníku bidla, obsahující alespoň jedno časovací ústrojí opatřené vstupem tlakového média a výstupy, ke kterým jsou jednotlivě nebo po sekcích přívodními potrubími připojeny jim příslušné aktivní prohozní členy, vyznačené tím, že mezi alespoň jeden výstup (5) časovacího ústrojí (3) a jemu příslušný aktivní prohozní člen (2) je do přívodního potrubí (6)...

Způsob výroby oblastí typu P v plenární technologii monolitických tranzistorů a integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215661

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vojtík Zdeněk

Značky: integrovaných, obvodů, oblastí, plenární, tranzistorů, technologii, monolitických, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oblastí typu P v planární technologii monolitických tranzistorů a integrovaných obvodů. Vynález řeší způsob přípravy vrstev typu P pro struktury s vysokými nároky na bezchybnou funkci, zejména náročných lineárních integrovaných obvodů a součástek s vysokou hustotou součástek. Na substrát s předdifuzní P+ vrstvou se při vysokých teplotách působí prostředím vytvořeným směsí suchého kyslíku a plynného čistého chlorovodíku HCl, které...

Zapojení obvodů převodníku resolver-číslo se spojitou převodní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223600

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čekal Stanislav, Tůma Pavel

Značky: obvodů, převodní, spojitou, převodníku, charakteristikou, zapojení, resolver-číslo

Zhrnutie / Anotácia:

Referenční vstup 13 je připojen jednak na hodinový vstup prvého klopného obvodu 1 a jednak přes logický invertor 17 na hodinové vstupy druhého klopného obvodu 2, šestého klopného obvodu 6 a sedmého klopného obvodu 7. Na hodinový vstup čítače 8 je připojen výstup z hradla 9. Negovaný výstup čtvrtého klopného obvodu 4 je připojen na nulovací vstupy pátého klopného obvodu 5, prvního klopného obvodu 1 a druhého klopného obvodu 2. Výstup prvního...

Zapojení zapalovacího obvodu spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217799

Dátum: 15.08.1984

Autori: Ouzký František, Floriánek Jiří

Značky: obvodů, zapojení, prvků, spínacích, zapalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojení zapalovacího obvodu pro spínání tyristorů a triaků. Triak se zapaluje pomocí generátoru, tvořeného oscilátorem s transformátorovou zpětnou vazbou. Řídicí obvod triaku je galvanicky oddělen od ovládacího vstupu. Oscilátor je napájen z oddělovacího obvodu, který je ovládán klopným obvodem. Hodinový vstup klopného obvodu je buzen synchronizací napětí, ke které je ve fázi s napájecím napětím triaku....

Zapojení obvodu pro testování funkce spojek a brzd ohýbačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217788

Dátum: 15.08.1984

Autor: Šafář Rudolf

Značky: funkce, testování, spojek, obvodů, ohýbačky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro testování funkce spojek a brzd ohýbačky je provedeno tak, že hradlovací obvod je spojen přes jeden přepínač k výstupu měronosných impulsů řídicího bloku a druhý přepínač k blokovacímu výstupu řídicího bloku. Zapojení lze použít pro testování spojek a brzd u ohýbacích zařízení.

Zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem, zejména pro indukční ohrěvy a tavení kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217770

Dátum: 15.08.1984

Autori: Jágr Jan, Křiváček Ladislav

Značky: ohrěvy, zejména, zapojení, obvodem, tavení, kovů, výstupního, měniče, indukční, obvodů, rezonančním, kmitočtu, sérioparalelním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tyristorových měničů kmitočtu a řeší problém kompenzace stejnosměrné složky výstupního proudu měniče. Podstatou zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem podle vynálezu je, že paralelně alespoň k jednomu z kondenzátorů rezonačního sérioparalelního obvodu je připojena tlumivka. Zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro měniče kmitočtu k zařízení pro indukční ohřev a tavení kovů.

Zapojenie riadiaceho obvodu krokových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217691

Dátum: 16.07.1984

Autor: Skokánek Peter

Značky: riadiaceho, krokových, zapojenie, motorov, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie zapojenia programového riadenia režimu činnosti krokových motorov. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením, ktorého podstatou je, že generátor riadiacich impulzov je svojím výstupom cez prepínač striedavo pripojený na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vpred, alebo na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vzad. Binárne výstupy reverzibilného čítača sú pripojené na príslušné adresové vstupy pamäte PROM....

Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 217259

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čekal Stanislav, Vidiečan Jiří

Značky: konstant, zapojení, elektronických, pamětí, obvodů, mikropočítače, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost vytvořit takové zapojení elektronických obvodů pro vkládání konstant do paměťového pole mikropočítače, která umožní vytvořit paměť konstant a vkládacích obvodů bez potřeby interfejsových obvodů a s minimálním počtem prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že adresová sběrnice mikropočítače (2) je přivedena ke vstupu dekodéru adres 1, jehož st stránkový výstup (7) je přiveden k prvým vstupům hradel (10) skupiny osmi hradel...

Zapojenie pneumatického obvodu rotačnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215882

Dátum: 15.07.1984

Autori: Fritzký Miroslav, Žipaj Milan, Olejár Mikuláš

Značky: pneumatického, obvodů, zapojenie, rotačnej, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pneumatického obvodu rotačnej jednotky s rozvádzačmi, pneumatickými valcami, škrtiacími ventilmi, tlmičmi hluku a rotačným pneumatickým motorom, vyznačujúce sa tým, že výstup prvého rozvádzača (9) je spojený s prvým vstupom (36) rotačného pneumatického motora (19), výstup druhého rozvádzača (10) je spojený s druhým vstupom (3T) rotačného pneumatického motora (19), ktorého výstup je spojený cez druhý škrtiaci ventil (20) a druhý tlmič...

Zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214108

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich, Němeček Václav

Značky: logických, sekvenčních, obvodů, zařízení, systému, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů, zejména u válcovacích tratí a upráverenských línek. Vynález řeší nastavování a nulování sekvenčních obvodů z více než dvou míst, a to buď prostřednictvím kontaktních spínačů, nebo libovolným bezkontaktním signálem. To se děje tak, že na výstupů logického součinového bloku vznikne trvalý napěťový skok, který vybudí časový blok, na jehož výstupu vznikne krátký časový...

Zapojenie elektronického obvodu na časové posunutie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214060

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kalaš Daniel, Jurišica Ladislav, Kalaš Václav

Značky: signálu, časově, obvodů, posunutie, zapojenie, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do elektroniky a dosiahne sa ním veľké oneskorenie, alebo predikcia signálu. Podstata vynálezu je taká, že bod pozostáva z násobiaceho člena, derivačného člena, zdroja signálu, obvodu pre určenie polarity signálu, releového člena, filtra, obvodu spracovania posunutého signálu, integračného člena, bloku generovania veľkosti časového posunutia signálu a generátora vysokofrekvenčného signálu. Vynález môže byť využitý v...

Zkoušečka spolehlivosti svárů hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217078

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rejmánek Miroslav

Značky: spolehlivosti, svárů, zkoušečka, hybridních, integrovaných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zkoušečka spolehlivosti svárů podle vynálezu je tvořena ramenem se zahnutým hrotem, kterým jsou zachycovány tenké propojovací vodiče. Druhý konec ramene je uložen otočně na ložisku s čepem, na kterém je zavěšena pružina zakotvená v desce, která je posouvatelná pomocí šroubu. Není-li rameno zatíženo, opírá se o jeden ze dvou dorazů, mezi nimiž se pohybuje.

Zapojení prvků elektronického obvodu pro vytvoření a změnu hystereze při řazení převodových stupňů samočinných převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217051

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pecháček Ctirad

Značky: řazení, stupňů, prevodových, převodovek, elektronického, hystereze, vytvoření, změnu, samočinných, prvků, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení prvků elektronického obvedu pro vytvoření a změnu hystereze při řazení převodových stupňů samočinných převodovek, opatřeného obvodem měření rychlosti vozidla, operačním zesilovačem, potenciometrem spojeným s regulačním prvkem dodávky paliva a spínačem elektromagnetu řazení, kde invertující vstup operačního zesilovače je zapojen přes odpory jednak na střed referenčního děliče napětí a jednak na kolektor tranzistoru připojený rovněž přes...

Zapojení obvodu pro digitální řízení vychylování paprsku obrazovky při pomalém snímkovém rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217036

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: řízení, obrazovky, vychylování, obvodů, paprsků, digitální, pomalém, rozkladu, snímkovém, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému umožňující pomocí mnohonásobného dvourozměrného prokladu lépe zviditelnit obraz při pomalém snímkování. Zapojení tvoří binární čítač o délce 2.I bitů zapojený se dvěma číslicově analogovými převodníky, Podstatou zapojení je, že čítač počínaje váhově nejnižšími i vstupy je spojen s váhově nejvyššími i výstupy prvního a druhého převodníku, jejichž nejnižší vstupy jsou spojeny s nejvyššími výstupy čítače a výstup...

Zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217031

Dátum: 01.07.1984

Autori: Falc Bohumil, Hercik Petr

Značky: reverzaci, pohonů, momentových, zapojení, odstranění, řízeného, skoků, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu, zejména válcovací stolice. Vynález umožňuje odstranit beze zbytku momentové rázy, vyskytující se u tratí s úsporným provedením pohonu. Podstatou vynálezu je zapojení obvodu k tonuto účelu, který sestává ze zadávacího bloku, definičního bloku, omezovacího bloku, regulátoru rychlosti a bloku logického součtu. Výstupním signálem definičního bloku, který...

Zapojení obvodu čítače a digitálně-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216386

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dušek Jaroslav, Gabaš Ivan, Bartoš Ján

Značky: obvodů, čítače, zapojení, digitálně-analogového, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu čítače a digitálně analogického převodníku sestávajícího z oddělovacího členu, tvarovače pulsů, blokovací jednotky, programovatelné děličky frekvence, řídicí jednotky, jednotky signalizace funkce čítače, jednotky nulování, předvolby a omezení, výstupní jednotky, stejnosměrné zesilovací jednotky, jednotky signalizace stavu čítače a kompenzační jednotky, vyznačené tím, že na zdroj hodinových pulsů je připojen buď výstup /11/...

Zapojení pneumatického obvodu pro odpružení nárazníku zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224311

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janiga Pavel, Beran Rudolf, Šimek Útušice

Značky: odpružení, zarážky, nárazníku, obvodů, pneumatického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu pro odpružení nárazníku zarážky, sestávajícího z pružících prvků, čidla polohy, dvou ovládacích ventilů, regulačního ventilu, zpětného ventilu, přepouštěcího ventilu, škrtícího ventilu, pojistného ventilu, zdroje tlakového média a potrubí, vyznačující se tím, že pružící prvky (18), navzájem spojené propojovacím potrubím (1),jsou spojeny jednak prostřednictvím výfukového potrubí (13) přes druhý ovládací ventil (3) a...

Zapojení obvodu pro ochranu informace v oblasti ROM u feritové koincindeční paměti.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216065

Dátum: 01.07.1984

Autor: Šmíd Zbyněk

Značky: informace, feritové, ochranu, koincindeční, oblastí, obvodů, pamětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ochrany dat v ROM oblasti koincidenční feritové paměti, která je tvořena tak, že v místech kde má být trvale zaznamenána informace "logická nula" chybí feritová jádra. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro oblast ROM feritové koincidenční paměti je zablokován signál budící proudové impulzy v blokovacím vodiči paměti.

Zapojení rozdílového obvodu s přepínatelným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216057

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vrba Kamil

Značky: zesílením, rozdílového, obvodů, zapojení, přepínatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení rozdílového obvodu s přepínatelným zesílením, opatřené invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem a obsahující operační zesilovač s invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem, alespoň dvě dvojice spínačů, každý opatřený vstupem, výstupem a řídicím vstupem, řídicí obvod spínačů s alespoň dvěma výstupy, alespoň dvě paralelně řazené sériové kombinace odporů, z nichž každá je tvořena vstupním a zpětnovazebním odporem, dále...

Objímka pro kontaktování zapouzdřených elektronických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223773

Dátum: 01.07.1984

Autor: Přibyl Jindřich

Značky: objímka, kontaktování, obvodů, elektronických, zapouzdřených

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka pro kontaktování zapouzdřených elektronických obvodů, vyznačená tím, že je tvořena vodicím trnem (1), o který se opírají vývody (11) zapouzdřeného obvodu (6), přičemž na vnější stranu vývodů (11) dosedají pružné kontakty (4,5) s proměnlivým místem doteku při zakontaktování, jež jsou svými rovnými konci zasunuty do otvorů (9) ve spodní desce vodicího trnu (1), který je v horní části opatřen křídly (3) pro vedení pohyblivého rámečku (2),...

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214614

Dátum: 01.07.1984

Autor: Matijeková Mária

Značky: kontrastu, regulácie, automatickej, obrazů, televízneho, zváraní, zapojenie, elektrónovom, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní. Podstata zapojenia obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní, podľa vynálezu spočíva v tom, že výstup zo snímacej sondy je pripojený na vstup operačného zosilňovača a jeho výstup je pripojený na bázu tranzistora, ktorého emitor je prípojený na kostru zváračky. Pritom na výstup zo snímacej sondy je pripojený...

Způsob výroby hybridních integrovaných obvodů s vodivými drahami o vysoké vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216131

Dátum: 15.06.1984

Autori: Junak Jaroslav, Alexa Metoděj

Značky: vodivosti, vodivými, výroby, drahami, integrovaných, obvodů, způsob, hybridních, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hybridních integrovaných obvodů s vodivými drahami o vysoké vodivosti. Dráhy jsou vytvořeny následujícím způsobem: ne zpracovaný substrát se nanese kovová titanová vrstva, na níž se obnaží fotolitograficky místa vodivých drah, na které se nanese cínovací pájka, načež se titanová maska selektivně odleptá leptadlem o složení 35 % čpavku, 35 % peroxidu vodíku a 30 % vody.

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215742

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hruška Jiří, Kovářík Oleg, Motejzík Zdeněk, Hejral Josef

Značky: zapojení, planých, obvodů, eliminaci, poplachů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů pro ústředny elektrické požární signalizace. Zapojení nuluje samočinně signalizační obvody a eliminuje tak plané poplachy, přicházející v delších intervalech po sobě, než je nastavená hodnota. Pro intervaly kratší a skutečný poplach je poplachový signál opožděn jen o dobu reakce hasicích obvodů a malé časové zpoždění. Při poruše paralelní větve nulování pracuje zapojení dále jen s malým zpožděním....

Zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214316

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kuchta Karel, Sluka Josef

Značky: nejméně, zapojení, obvodů, pulsních, měničů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů pomocí výběru velikosti napětí nejméně ze dvou napěťových signálů a je zejména vhodný pro řízení trakčních motorů u vozidel zavislé elektrické trakce. Zapojení obvodu podle vynálezu využívá diodového výběru, jehož jednotlivé vstupní svorky jsou připojeny k příslušným zdrojům napěťových signálů a jeho výstupní svorka je spojena s regulátorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227428

Dátum: 01.06.1984

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

Značky: svitku, vyhodnocení, obvodů, navíjeného, zapojení, pásu, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu, sestávajícího ze součtového bloku, součinového bloku, integračního bloku, ovládacího bloku, dvou řídicích bloků, spínacího bloku, paměťového bloku, čidla rychlosti pásu a čidla otáček bubnu navíjedla, vyznačující se tím, že výstup čidla (9) rychlosti pásu je připojen paralelně na řídicí vstup (a) součtového bloku (1) a na řídicí vstup (1) ovládacího bloku (4), jehož výstup je...

Zapojení obvodu zpoždění opakovaného startu měničových zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213958

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: zdrojů, startu, obvodů, zapojení, měničových, zpoždění, opakovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Při opakovaném zapnutí zdroje je třeba dodržet určité časové posloupnosti, stejné jako při zapnutí po dlouhé době od vypnutí. V řídícím obvodu spínacího triaku jsou paralelně napojeny zapínací kontakt prvního pomocného relé které sepne když jsou v pořádku pomocné napětí pro řídící elektroniku a rozpínací kontakt druhého pomocného relé které hlídá vybití vstupních kondenzátorů měniče. Toto nedovolí bezprostřední znovuzapnutí ale automaticky ho...

Zapojenie oneskorovacieho obvodu v usměrňovači riadenom integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213954

Dátum: 01.06.1984

Autor: Beliansky Milan

Značky: riadenom, zapojenie, oneskorovacieho, obvodom, obvodů, integrovaným, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie oneskorovacieho obvodu v usmerňovači riadenom integrovaným obvodom, u ktorého jeho prvé vstupné svorka je jednak anódou triaku, ktorého prvé anóda je spojená s druhou vstupnou svorkou usmerňovača, jednak cez primárne vinutie pomocného transformátora je spojená s druhou vstupnou svorkou usmerňovača, s ktorou je taktiež spojená riadiaca elektróda triaku cez sekundárne vinutie impulzného transformátora, pričom tretí vývod integrovaného...

Vačkový válec pro ovládání vačkových spínačů řídících obvodů elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213943

Dátum: 01.06.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: řídících, přístrojů, ovládání, elektrických, válec, vačkových, obvodů, spínačů, vačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání vačkového válce s vačkovými kotouči, které umožňují vyjímání jednotlivých vačkových kotoučů bez demontáže vačkového válce z přístroje. Podstata vynálezu spočívá ve tvaru a upevnění vačkových kotoučů. Vačkový válec je složený z vačkových kotoučů tvaru mezikruží s výřezem o šířce průměru vačkového hřídele v místě radiální drážky, opatřených ve středu kruhové části výřezu drážkou pro pero. Vyčkové kotouče jsou...