Patenty so značkou «obvodů»

Strana 19

Zapojení řídicího obvodu pro řízení mnohokanálového přepínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 218686

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šustek Jaroslav, Hruška František

Značky: řídicího, přepínání, zapojení, řízení, obvodů, mnohokanálového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického řídicího obvodu pro mnohokanálové přepínání různých typů spínačů s vyloučením toho, aby zůstaly sepnuty současně dva kanály. Účelu se dosáhne zapojením obvodu složeného ze synchronních klopných obvodů, monostabilního klopného obvodu a logických negátorů tak, že klopné obvody (01, 02 až 0n) mojí propojeny své vstupy (101, 201 až n01) pomocí vodičů (1, 2 až n), jednak s ovládacími prvky povelového zařízení,...

Zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218674

Dátum: 15.04.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: kontrolního, zapojení, sebekontrolou, obvodů, fázi, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou, zejména třífázových elektromotorů letmých pil válcovacích tratí, napájených vlečnými kabely, uloženými na kabelovodu, u kterého je statorové vinutí kontrolního elektrického motoru (7) propojeno přes kabelový vlek (6), dále tepelnou ochranu (5), kontakty (3) síťového stykače (29) a pojistky (2) s napájecí sítí (1). Propojovací svorka hvězdy vinutí elektrického motoru...

Způsob kontroly správnosti zapojení elektrických obvodů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220414

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kunze Vladimír

Značky: zařízení, obvodů, elektrických, provádění, zapojení, způsob, správnosti, způsobu, tohoto, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly správnosti zapojení elektrických obvodů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsob a zařízení podle vynálezu jsou vhodné zejména pro kontrolu správností zapojení elektrických obvodů, zejména kabelů opatřených konektory a propojení mezi konektorovými zásuvkami v přístrojové skříni, při kterém se na jednotlivé body vstupů kontrolovaných elektrických obvodů postupně přivádí elektrický signál a zajišťuje se...

Zapojení obvodu pro spouštění a přezkušování letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218798

Dátum: 15.04.1985

Autor: Solanský Jiří

Značky: zapojení, přezkušování, obvodů, letadel, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro spouštění a přezkušování letadel, obsahující řízené usměrňovače pro napájení paluby a motoru letadla, transformační blok, filtry a regulátory usměrňovačů, blok ovládání a čidlo spouštění se zvýšením napětí během spouštěcího cyklu. Podstatou vynálezu je připojení regulátorů, bloku ovládání, čidla proudu a čidla spouštění se zvýšením napětí během spouštěcího cyklu k řízeným usměrňovačům pro napájení...

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218758

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: zejména, výchozího, elektronického, logické, nastavení, stavu, obvodů, zapojení, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě opatřené alespoň jedním vstupem na stavení a napájené zdrojem stejnosměrného napětí, vykazujícím časovou konstantu, opatřeným kladným a záporným výstupním vodičem pro připojení logické sítě, vyznačené tím, že ke kladnému výstupnímu vodiči (4) je přes první odpor (10) připojena Zenerova dioda (11), jejíž druhý vývod je připojen k zápornému výstupnímu vodiči (5),...

Zapojení pro napájení ovládacího obvodu spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218479

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fiala Zbyněk, Vostracký Zdeněk, Pospíšil Vladimír

Značky: napájení, obvodů, spínače, ovládacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro napájení ovládacího obvodu spínače, zejména s elektromagnetickým vstupním pohonem, obsahující provozní napájecí síť s kladným pólem a záporným pólem a s jističem, který má hlavní kontakty a alespoň jeden pomocný zapínací kontakt, záložní napájecí síť rovněž s kladným pólem a záporným pólem a s jističem, síť zapínání tvořenou prvním vodičem a druhým vodičem a pomocná relé s cívkami se zapínacími kontakty, rozpínacími kontakty a/nebo...

Zapojení symetrizačního obvodu pro nabíjení všech článků nerovnoměrně vybíjené akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214193

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uliarczyk Augustin

Značky: nerovnoměrně, článků, všech, zapojení, vybíjené, obvodů, akumulátorové, nabíjení, symetrizačního, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné nabíjení akumulátorové baterie, u které je jeden nebo více článků opatřeno odbočkou pro napálení určitých spotřebičů napětím nižším, než je celkové napětí akumulátorové baterie. Zapojení sametrizačního obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně k oběma pólovým svorkám akumulátorové baterie je připojen odporový dělič napětí, který je svojí odbočkou připojen k prvnímu vstupu regulátoru napětí. Druhý vstup regulátoru...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Uliarczyk Augustin, Hazdra František

Značky: obvodů, buzených, stejnosměrných, plynulou, regulaci, trakčních, zapojení, buzení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214153

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hrdina Jan, Novotný Josef, Peňáz Václav, Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Tomášek Jiří

Značky: hydromechanické, zapojení, hydraulického, tažení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení plechových výlisků zejména pro tažení s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře v níž je kluzně a tlakotěsně uloženo ponorné těleso, jehož horní okraj spolu se založeným plechovým přístřihem je zatěžován přidržovačem, který v průběhu hydromechanického tažení ustupuje spolu s ponorným tělesem zpět, přičemž tlak kapaliny v tlakové komoře podporuje přitom činnost hlavního válce...

Zapojení na ochranu budicího obvodu synchronního stroje s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218344

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šimr Jaromír, Smolák Jan

Značky: zapojení, obvodů, rotorovým, přes, napájeným, budicího, kroužky, ochranu, stroje, sběrací, synchronního, vinutím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení vybavených synchronními stroji, zejména turboalternátory nebo hydroalternátory. Řeší ochranu budicího obvodu, která indikuje poruchy v budicích obvodech synchronních strojů. Při normálním bezporuchovém provozu rotorového obvodu neprotéká měřicím článkem, který tvoří diagonálu můstku, proud. Na diferenčním členu, na který je přiváděno napětí z bočníků, úměrné proudům v příslušných větvích, se neobjeví žádná...

Zapojení obvodu pro měření výšky elektricky vodivé pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218302

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sláma Vladimír, Křivánek Milan

Značky: výšky, pěny, měření, zapojení, elektricky, obvodů, vodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, pomocí kterého se měří výška elektricky vodivé pěny v různých chemických aparátech, například ve fermentorech. Zapojení je tvořeno zdrojem stejnosměrného proudu zapojeným na vstup bloku omezovacích odporů, kde výstupy tohoto bloku jsou kabelem propojeny na vícekontaktní sondu a současně i na vstupy bloku usměrňovacích diod, jehož výstupy jsou zapojeny na vstupy bloku filtračních členů. Zapojení je charakterizováno tím,...

Zapojení obvodů pro měření celkového množství proteklé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218299

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tůma Pavel, Vidiečan Jiří, Čekal Stanislav

Značky: měření, množství, celkového, obvodů, kapaliny, proteklé, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření a znázornění celkového množství kapaliny, jež proteče mechanickoelektrickým snímačem za předem stanovený časový interval. Vynález řeší měření celkového množství proteklé kapaliny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrický signál z tenzometrického snímače, úměrný okamžité hodnotě množství protékající kapaliny, je převeden do číslicového tvaru. Následnou integrací jednotlivých číslicových hodnot je získána...

Zapojení vzorkovacího obvodu regulátoru koncentrace ozónu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218277

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: ozonu, vzorkovacího, vodě, regulátoru, koncentrace, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vzorkovacího obvodu pro analogovou paměť samočinného regulátoru koncentrace ozónu ve vodě. Zapojení podle vynálezu je opatřeno dvojitým relé a je charakterizováno tím, že výstup operačního zesilovače je přes výkonový emitorový sledovač a cívku relé připojen jednak přes předpěťový odpor ke zdroji záporného předpětí a jednak přes Zenerovu diodu, polarizovanou svou katodou směrem k cívce relé na uzemněný zpětnovazební...

Zapojení pro akustickou indikaci velikosti měřeného odporu v obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218275

Dátum: 15.02.1985

Autor: Filip Pavel

Značky: měřeného, odporu, akustickou, indikaci, obvodů, zapojení, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro akustickou indikaci velikosti měřeného odporu v obvodu, ve kterém je za nízkofrekvenční zesilovač připojen reproduktor, vyznačené tím, že k první svorce vysokoohmového vstupu (11) je přes přepínač (7) rozsahu velkých hodnot připojen jeden konec regulovatelného odporu (2) a kladná svorka (12) zdroje napájecího napětí a ke druhé svorce vysokoohmového vstupu (11) je připojen běžec regulovatelného odporu (2) a emitor PNP trazistoru...

Zapojení obvodů řízení polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218149

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tlamsa Zdeněk, Kaprálek Alexander, Zápotocký Jaroslav

Značky: zapojení, řízení, obvodů, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů řízení polohy, vyznačené tím, že řadič (2) je svým prvním vstupem (a) připojen k výstupu bloku zadání žádané polohy (1), svým druhým vstupem (b) je připojen k prvnímu výstupu (a) bloku odměřování polohy (7), jeho první výstup (c) je připojen ke vstupu paměti hodnot žádané změny polohy (3), jeho druhý výstup (d) je připojen ke třetímu vstupu (h) bloku komparace polohové odchylky (4) a jeho třetí výstup (e) je připojen ke vstupu...

Zapojení vybíjecího obvodu jiskřiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 218142

Dátum: 15.02.1985

Autori: Houska Jiří, Dvořák Miloslav, Mráz Jan

Značky: jiskřiště, zapojení, vybíjecího, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vybíjecího obvodu jiskřiště pro jiskrové generátory, které jsou určeny zejména pro přístroje spektrochemické analýzy. Vybíjecí obvod jiskřiště je proveden tak, že mezi prvním a druhým spojovacím uzlem je zapojeno sériové řazení prvního, druhého, třetího odporu a indukční cívky, jehož první a druhý odpor je překlenut druhou diodou, a paralelně k prvnímu odporu je připojeno sériové řazení kondenzátoru s první diodou....

Zapojení ke spínání elektrického střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218139

Dátum: 15.02.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: elektrického, obvodů, spínání, zapojení, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky přerušovaného spínání střídavých elektrických obvodů a řeší přesná synchronní spínání a rozpínání spínacích prvků pomocí časových logických obvodů napojených na střídavou síť. Podstata vynálezu spočívá ve spojení střídavého napájecího vedení přes derivační obvod a hradlo se sériově zapojenými časovými obvody, kde výstup jednoho časového obvodu je spojen s řídicím vstupem spínacího prvku, výstupy obou časových obvodů...

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218122

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kozlík Miroslav, Kostohryz Václav, Plecitý Jindřich

Značky: obvodů, soustavy, zapojení, přizpůsobovacího, anténní, členem, vazebním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem. Přizpůsobovací obvod je určen k přizpůsobení anténní soustavy ke zdroji vysokofrekvenčního signálu. Přizpůsobovací obvod sestává z vazebního členu se čtyřmi vstupy, ke kterým je vhodným způsobem připojena první a druhá skupina antén anténní soustavy, zdroj vysokofrekvenčního signálu a posuvný zkrat. Pomocí přizpůsobovacího obvodu se téměř dokonale využije energie ze zdroje...

Zapojení integračního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218117

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kňourek Jiří

Značky: integračního, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení integračního obvodu vyznačující se tím, že kolektor (1) integračního tranzistoru (2) je připojen k prvému vývodu pracovního odporu (3), prvému vývodu sběrací kapacity (4) a řídicí elektrodě (5) tranzistor u (6) řízeného polem, k jehož emitoru (7) je připojen odporový regulační prvek (8), který je svým běžcem (9) připojen přes předřadný odpor (10) k měřidlu (11), které je připojeno k napájecímu zdroji (12), k němuž jsou rovněž připojeny...

Zapojení prioritního obvodu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218021

Dátum: 15.02.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: obvodů, procesoru, prioritního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - základní jednotka. Zapojení řeší synchronizaci činnosti více počítačových systémů s asynchronním stykem na komunikačních sběrnicích, zejména pro účely testování metodou srovnání stavů sběrnic v reálném čase. Řešení se dosahuje zpřístupněním výstupů asynchronních rozhodovacích modulů a asynchronního hradla na svorkách prioritního obvodu procesoru. Synchronizace se pak zajistí propojením výstupních...

Zapojení kolejového obvodu s více signálními zdroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217737

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poupě Oldřich

Značky: více, zdroji, obvodů, signálními, kolejového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kolejového obvodu s více signálními zdroji, vyznačené tím, že pro zavádění hlavního signálu do kolejového vedení je na kolejnice (1, 2) zapojen hlavní vysílač (5) a v požadované vzdálenosti od hlavního vysílače (5) jsou v informačním bodu (6) kolejnice propojeny přes příčnou impedanci (7), s níž v sérii vzhledem k cestě hlavního signálu jsou zapojeny přídavný vysílač (8) pomocného signálu a základní přijímač (9) signálů z hlavního...

Zapojení ochrany výstupního obvodu elektronického převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217735

Dátum: 15.02.1985

Autor: Filouš Leopold

Značky: převodníku, ochrany, obvodů, zapojení, výstupního, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ochrany výstupního obvodu elektronického převodníku proti rušivým účinkům elektromagnetických polí. Zejména se týká elektronických převodníků, kde na výstupní obvod převodníku, který je osazen operačním zesilovačem působí rušivé napětí naindukované z přilehlých silových kabelů. Toto je odstraněno zapojením ochranného obvodu podle vynálezu, kde na výstupu zesilovače, který je spojený přímo s výstupní svorkou převodníku,...

Zapojení usměrňovacích obvodů v impulsovém měniči napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217723

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kroupa Vladimír

Značky: měniči, napětí, impulsovém, usměrňovacích, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení usměrňovacích diod v impulsovém měniči napětí, jehož účelem je zlepšení využití vinutí transformátoru, a tím zlepšení účinnosti přenosu energie a současně zlepšení podmínek pro konstrukci transformátoru. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zahrnujícím současné použití sériové i paralelní usměrňovací diody, čímž se slučují oba dosud oddělené používané způsoby přenosu energie v jednočinných impulsových měničích napětí. Sériová kombinace...

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215992

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hercik Jiří

Značky: fázových, zapojení, krátkodobých, změn, obvodů, zdrojů, kmitočtu, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka (A) s připojeným měřeným kmitočtem je připojena na vstup (1a) tvarovacích obvodů (1), přičemž jejich první výstup (1b) je připojen na vstup (2a) zpožďovací linky (2), a jejich druhý výstup (1c) je připojen na druhý vstup (3b) koincidenčního obvodu (3) a na vstup (8a) prvního derivačního obvodu (8), přičemž první vstup (3a) koincidenčního...

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kaminský Róbert, Buchcár Anton, Dudík Vladimír

Značky: výstupného, regulačného, zapojenie, obmedzenie, meniča, napätia, prúdu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.

Zapojení obvodu pro závitování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215417

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kraus Josef, Zeman Luboš, Zelený Jaromír, Lang Pravdomil

Značky: obvodů, zapojení, závitování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší snímání polohy inkrementálního rotačního čidla a přenos údaje do počítače. Pulsy z rotačního čidla se ve tvarovači napětově a tvarově upraví, v detekčním bloku se rozliší charakter pulsů a tím i směr otáčení čidla. Ve vratném čítači se pulsy buď přičítají nebo odečítají v závislosti na směru otáčení čidla. Paměť buď načítanou hodnotu propouští na vstup hradlovacího bloku nebo na žádost...

Zapojení obvodu pro kontrolu průběhu obrábění erosí elektrickou jiskrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215087

Dátum: 15.12.1984

Autori: Stanton Anthony Howard, Taylor Peter Laurence

Značky: kontrolu, průběhu, erosí, obrábění, jiskrou, zapojení, elektrickou, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro kontrolu průběhu obrábění erosí elektrickou jiskrou u strojů, pracujících s erosí elektrickou jiskrou, s logickým obvodem pro rozeznávání chybného výboje za současného výskytu nebo nepřítomnosti určitých elektrických chararakteristických veličin ve vybíjecím obvodu, příkladně z nepřítomnosti vysokofrekvenční složky v napětí výboje při současné existenci pracovního napětí a pracovního proudu jako kriteria pro škodlivý stav...

Zapojení obvodů panelu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 225545

Dátum: 01.12.1984

Autori: Farník Jan, Kaprálek Alexandr, Dlabač Ladislav, Nejepsa Pavel

Značky: zapojení, panelu, řídicího, systému, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodů panelu řídicího systému, především řídicího panelu číslicově řízených obráběcích strojů.

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225527

Dátum: 01.12.1984

Autori: Míček Petr, Kolliner René, Uhlíř Karel, Semecký Jiří

Značky: obvodů, testování, stimulaci, zařízení, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování, vyznačené tím, že obvod (OCZ) časové základny je svým výstupem zapojen jednak do prvého vstupu generátoru (GSP) sledu impulsů, jednak do prvého vstupu synchronního čítače (SNC) a dále do prvého vstupu generátoru (GPP) programovatelných impulsů a do prvého vstupu bloku (BPO) pomocných obvodů, zatímco blok (BVP) volby parametrů je svým výstupem zapojen do vstupu bloku programovatelných...

Řídicí jednotka programovatelného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225501

Dátum: 01.12.1984

Autor: Jakl Milan

Značky: logického, řídící, programovatelného, jednotka, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí jednotka programovatelného logického obvodu, vyznačující se tím, že sestává z prvního dekodéru /1/, jehož výstupy instrukcí jsou připojeny na vstupy řadiče /3/, opatřeného jednobitovým registrem /A/ a srovnávacím registrem /B/ s řídicí logikou, a výstup tohoto řadiče /3/ je spojen s prvním vstupem druhého dekodéru /2/.

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225084

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vorlíček Jiří

Značky: zapojení, obvodů, vzorků, měření, řídících, automatu, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků vyznačující se tím, že šest výstupů (1, 3, 5, 7, 9, 11) tří klopných obvodů (A, B, D) je připojeno na šest vstupů (2, 4, 6, 8, 10, 12) bloku (J), který má čtyři výstupy (13, 14, 15, 16), přičemž na prvý vstup (l7) prvého klopného obvodu (A) je připojen signál - start (18), na druhý vstup (19) prvého klopného obvodu (A) je připojen výstup (20) prvého součtového obvodu (E), na...

Zapojení obvodů pro stanovení hmotnosti a centráže letadel mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224941

Dátum: 01.11.1984

Autor: Vidiečan Jiří

Značky: zapojení, obvodů, mikropočítačem, letadel, stanovení, hmotnosti, centráže

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro stanovení hmotnosti a centráže letadel mikropočítačem, vyznačené tím, že první tenzometrický snímač (1), druhý tenzometrický snímač (3), třetí tenzometrický snímač (5), odporový teploměr (7) a snímač rychlosti (9) jsou spojeny s jim příslušnými nulovanými zesilovači (2, 4, 6, 8, 10), jejichž výstupy jsou připojeny na první vstup analogového multiplexoru (11), jehož výstup je spojen s prvním vstupem analogo-číslicového...

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224133

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fridrich Miloš, Kuchta Karel

Značky: regulačního, měniče, obvodů, pulsního, frekvenčne, zapojení, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče, zejména pro stejnosměrné pohony trakčních vozidel, které tvoří odporově-induktivní zátěž stejnosměrného napájecího zdroje, připojenou spolu s nulovou diodou k tomuto zdroji přes pulsní měnič tvořený tyristorem s předřazenou indukčností a k nim paralelně připojeným komutačním kondenzátorem a sestávající z proudového čidla, modulátoru, regulátoru se čtyřmi vstupy a z čidla vstupního...

Zapojení pro přerušované spínání elektrického, zejména střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224126

Dátum: 01.11.1984

Autor: Feber Stanislav

Značky: elektrického, střídavého, obvodů, zapojení, zejména, přerušované, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přerušované spínání elektrického, zejména střídavého obvodu, složené ze zatěžovacího odporu spojeného seriově s dvojpólem tvořeným řídicí větví a spínací větví v paralelní zapojení, kde řídicí, větev tvoří seriové zapojení omezovacího odporu, diody a paralelní kombinace kondenzátoru, Zenerovy diody, multivibrátoru vyznačené tím, že k paralelní kombinaci kondenzátoru (C), Zenerovy diody (Z), multivibrátoru (M) je zapojen oscilátor...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení překročení napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216889

Dátum: 31.10.1984

Autor: Solanský Jiří

Značky: překročení, zapojení, napětí, vyhodnocení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro vyhodnocení překročení napětí ve stejnosměrných obvodech nad předem zvolenou mez. Překročení napětí nad předem zvolenou mez je kontrolováno spojitě s možností předvolby meze co do tvaru. Přiváděný napěťový signál je prvním operačním zesilovačem upraven tak, že mění svou amplitudu a polaritu vůči svorce nulového potenciálu. Výstupní signál prvního operačního zesilovače je sčítán se signálem přivedeným z...

Zapojení obvodu pro rychlé nabuzení stejnosměrného seriového motoru při nezávislém dynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 215762

Dátum: 15.10.1984

Autori: Netolický Ladislav, Honzík Václav, Holub Přemysl, First Antonín

Značky: stejnosměrného, obvodů, brzdění, rychle, dynamickém, nezávislém, seriového, zapojení, nabuzení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro rychlé nabuzení stejnosměrných seriových motorů při nezávislém dynamickém brzdění, které je řízeno pulsním měničem a je určeno zejména pro vozidla závislé elektrické trakce, jakož i jiné pohony, například jeřábů a cukrovarnických odstředivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke startovacímu kondenzátoru je paralelně připojena seriová kombinace, sestávající z první diody, kotvy stejnosměrného seriového...

Zapojení elektronického obvodu zejména pro indikaci aktivních kožních bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215546

Dátum: 15.10.1984

Autori: Beran Vladimír, Španěl Josef, Meluzín Antonín

Značky: indikaci, bodů, elektronického, zejména, kožních, obvodů, aktivních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že vstup zapojení je přes první odpor připojen k bázi prvního tranzistoru a emitory prvního tranzistoru a druhého tranzistoru jsou navzájem propojeny a připojeny ke společnému vodiči, přičemž kolektor prvního tranzistoru je připojen jednak k bázi druhého tranzistoru, jednak přes sériovou kombinaci druhého odporu a prvního nastavitelného odporu k napájecímu vstupu zapojení a kolektor druhého tranzistoru je přes sériovou...

Zapojení obvodů pro vzájomnou kontrolu libovolného počtu analogových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215530

Dátum: 15.10.1984

Autor: Krejčí František

Značky: vzájomnou, veličin, zapojení, obvodů, analogových, libovolného, kontrolu, počtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro vzájemnou kontrolu libovolného počtu analogových veličin, vyznačené tím, že první vstupní analogová veličina (X) je připojena na vstup prvého optoizolačního členu (4), druhá vstupní analogová veličina (Y) je připojena na vstup druhého optoizolačního členu (5), třetí vstupní analogová veličina (Z) je připojena na vstup třetího optoizolačního členu (6), přičemž první výstup prvého optoizolačního členu (4) je připojen na první...

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215526

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mlýnek Rudolf, Petrů Ladislav, Vaněk František

Značky: otevírání, ovládání, obvodů, pamětí, páky, magnetického, současné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu, vyznačené tím, že obsluhuje tlačítko (1) paměti, které je spřaženo s pákou (4) otvíracího mechanismu děleného magnetického obvodu (10) přes dorazovou plochu (11) a doraz (12), přičemž tlačítko (1) paměti je kyvně uloženo na čepech (2) v páce (4) otvíracího mechanismu, uložené v ložisku (13), v které je připevněna tlačná pružina (3), a současně listová pružina (5)...

Zapojení obvodů interpolátoru dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215524

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kaprálek Alexandr, Kršiak Ivan

Značky: obvodů, zapojení, interpolátoru, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů interpolátoru dráhy vyznačené tím, že výstup zdroje (1) informací je prvním informačním kanálem propojen s prvními vstupy paměti (3) konstant, paměti (2) čítače a bloku (7) maskování, výstup generátoru (11) impulsů je propojen se vstupem řadiče (12), jehož výstup je propojen druhým informačním kanálem jednak se druhými vstupy paměti (3) konstant, paměti (2) čítače a bloku (7) maskování a jednak s prvními vstupy paměti (5)...