Patenty so značkou «obvodů»

Strana 18

Zapojení třípolohového vyhodnocovacího obvodu s tyristory pro elektrodové stavoznaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219608

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vlasák Hubert, Němeček Zdeněk, Dušek Jiří

Značky: vyhodnocovacího, elektrodové, tyristory, obvodů, třípolohového, stavoznaky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení vyhodnocovacího obvodu pro elektrodové stavoznaky napájené střídavým napětím, které pomocí tří elektrod indikuje maximální i minimální hladinu a stav mezi těmito hodnotami Tento obvod je realizován pomocí čtyř tyristorů a dalších prvků.

Zapojení obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219522

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: obvodů, výpočetní, televizního, generaci, monitoru, techniky, zapojení, videosignálu, zařízení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je usnadnit použití cenově přístupnějších televizních monitorů k zobrazování údajů na stínítku obrazovky v zařízení výpočetní techniky a přenášení těchto údajů na jedno, příp. i více vzdálenějších míst. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky s mikroprocesorem a řídicí jednotkou, při užití vlastní paměti s kapacitou, odpovídající celkovému...

Zapojení obvodů pro řízení bitových operací pomocí mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219488

Dátum: 15.08.1985

Autor: Pekárek Oldřich

Značky: mikroprocesoru, operaci, řízení, obvodů, zapojení, bitových, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodů pro řízení bitových operací pomocí mikroprocesoru.

Část elektrického obvodu stopmotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219471

Dátum: 15.08.1985

Autor: Boháček Tomáš

Značky: část, elektrického, stopmotoru, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

K zachování přesné polohy zastavení i při poklesu dotáčecích otáček pod jmenovitou hodnotu je část elektrického obvodu stopmotoru zařazená mezi polohovadlo stopmotoru a brzdu a spojku stopmotoru a obsahující kondenzátor ovládaný výstupním signálem z polohovadla opatřena členem, který je spouštěn týlovou hranou signálu zprostředkovaného kondenzátorem.

Zapojení vstupních obvodů pro měření rychlostních a délkových parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219469

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hruška František, Karásek Otakar

Značky: měření, délkových, vstupních, rychlostních, parametrů, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupních elektrických obvodů pro měření délkových a rychlostních parametrů při výrobě pásových materiálů jako podlahovin, fólií z plastů poromerických usní apod. Problémem dosavadních řešení je, že nejsou způsobeny pro různé typy výstupních signálů a nelze k nim využít číslicových vyhodnocovacích zařízení. Pro tyto účely vyhoví zapojení, jehož podstata spočívá v tom, že impulsní signály od snímačů zapojených na obvody...

Zapojení řídicích obvodů dopravního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219431

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kaprálek Alexander, Krátký Vladimír, Tlamsa Zdeněk, Zelený Jaromír, Franc Miloslav, Zápotocký Jaroslav

Značky: obvodů, zařízení, zapojení, řídících, dopravního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů dopravního zařízení, vyznačené tím, že blok (1) zadávání instrukcí je svým prvním vstupem (A1) připojen k prvnímu vstupu (4A) mikroprogramovatelného řadiče (4), svým druhým vstupem (B1) je připojen k výstupu registru (5) zpětných hlášení, svým třetím vstupem (C1) je připojen ke třetímu výstupu (4C) mikroprogramovatelného řadiče (4), svým prvním výstupem (1A) je připojen k prvnímu vstupu (A2) bloku (2) řízení polohy v...

Zapojení obvodů generování dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226800

Dátum: 01.08.1985

Autori: Polášek Pavel, Štěpánek Jaroslav, Kršiak Ivan, Kaprálek Alexander

Značky: obvodů, generování, zapojení, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů generování dráhy vyznačené tím, že výstup bloků (1) vstupů dat je informačním kanálem propojen s prvním vstupem bloku (2) řídícího registru a zároveň s prvním vstupem bloku (3) obousměrného čítače, první výstup bloku (4) ovládacích vstupů je propojen informačním kanálem s druhým vstupem bloku (2) řídícího registru a prvním vstupem bloku (5) řízení obousměrného čítače, druhý vstup bloku (5) řízení obousměrného čítače je připojen...

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226794

Dátum: 01.08.1985

Autori: Drápal František, Čekal Stanislav, Zajíc Jan

Značky: obvodů, autodiagnostiku, zapojení, mikropočítače, palubního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače, vyznačené tím, že kontakt tlačítka (1) nulování je spojen s nulovacím vstupem generátoru (2) hodinových signálů, jehož hodinový výstup je spojen s hodinovým vstupem programovatelného čítače (6) a jehož nulovací výstup je spojen jednak s nulovacím vstupem mikroprocesoru (3) a jednak s nulovacím vstupem klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen se zastavovacím vstupem mikroprocesoru...

Zapojení elektronického obvodu pro nastavení výchozích stavů logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217318

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: nastavení, výchozích, obvodů, stavu, zapojení, sítě, logické, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických logických sítí obsahujících sekvenční obvody. Vynález řeší nastavení výchozího stavu logické el. sítě po připojení napájecího napětí nebo po krátkodobém přerušení napájení. Podstatou vynálezu je, že ke kladnému vstupnímu vodiči napájecího zdroje je přes kondenzátor připojen jednak první konec sériové kombinace dvou odporů, jejíž druhý konec je připojen k zápornému výstupnímu vodiči napájeného zdroje, jednak katoda...

Zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič radioaktivních aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217310

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fukátko Tomáš, Hájek Pavel, Vidra Miloš

Značky: měřič, porovnávacího, obvodů, aerosolů, radioaktivních, pseudokoincidenční, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je blokové zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič aerosolů. Elektrické impulsy měřiče odpovídající celkové radioaktivitě procházejí prvním hradlem a vstupují do prvního čítače. Impulsy odpovídající pseudokoincidencím, které jsou odvozeny z přirozené radioaktivity, procházejí druhým hradlem a vstupují do druhého čítače. Kapacita druhého čítače je tak velká aby za všech okolností nedošlo k jeho naplnění, tj....

Zapojení přídržného obvodu pro stejnosměrné pohybové elektromagnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 224892

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holoubek František

Značky: stejnosměrné, zapojení, přídržného, elektromagnety, pohybové, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přídržného obvodu pro stejnosměrné pohybové elektromagnety napájené síťovým napětím ovládající vakuové ventily, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) je přes pojistku (3) spojena s prvním kondenzátorem (4), prvním odporem (5), druhou diodou (16) a třetí diodou (16), k nimž je paralelně připojen třetí kondenzátor (15) a třetí a čtvrtý odpor (13,14) s druhým kondenzátorem (12), který je jednak spojen přes druhou Zenerovu diodu (9) s...

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224731

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: obvodů, datových, rychle, zapojení, pamětí, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti vyznačené tím, že výstup (151) prvního vysílače dat (15) je prostřednictvím první přímé datové sběrnice (5) spojen se vstupem prvního vstupního registru (6), jehož výstup (61) je spojen s prvním vstupem pomocného datového multiplexoru (13) a se vstupem prvního datového registru (8), jehož výstup (81) je spojen s prvním vstupem prvního datového multiplexoru (10), přičemž výstup (141) druhého...

Pájedlo pro vyjmutí respektíve zabudování integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215266

Dátum: 01.08.1985

Autor: Starý Jindřich

Značky: pájedlo, vyjmutí, zabudování, respektíve, integrovaných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Pájedlo pro vyjmutí, respektive zabudování integrovaných obvodů s pájecí koncovkou, vytvořenou ve tvaru dvou půlhrotů, vyznačené tím, že půlhroty (1) jsou zakončeny břity (2) s nečlenitým povrchem, a že elektrické topné těleso (3) a půlhroty (1) s výjimkou břitů (2) jsou tepelně odstíněny.

Zapojení obvodu pro vytváření impulsů magnetického toku v magnetickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222107

Dátum: 15.07.1985

Autori: Milota Josef, Widerlechner Jaroslav

Značky: impulsů, vytváření, magnetického, magnetickém, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetických obvodů s impulsy magnetického toku a řeší problém vytváření těchto impulsů ve spojení s napěťově závislými prvky a sice nezávisle na pomocném zdroji stejnosměrného napájecího napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi první vstupní svorkou obvodu a druhou vstupní svorkou obvodu jsou dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým spojením nejméně jednoho napěťově závislého prvku s primárním vinutím...

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222063

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: zapojení, dopravníku, p-poruchových, stanic, informaci, obvodů, pásových, n-poháněcích, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem, s dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, s obvodem volby dopravníku, jehož N-vodičový výstup je připojen k ovládacímu převodníku kódu jedna z desítí (patnácti nebo jedenadvacíti) na kód dvě z pěti (šesti nebo sedmi), dále s dekódovacím obvodem kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód...

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT

Načítavanie...

Číslo patentu: 219136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: tyristorů, obvodů, zapojení, zapalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT se dvěma tvarovacími obvody pro tvarování zapínacího pulsu a pulsu pro snížení vypínací doby tyristoru a se dvěma transformátory, vyznačující se tím, že k první svorce (11) zapalovacího obvodu je přes první tvarovací obvod (39) připojen jeden vývod primárního vinutí (22, 23) prvního transformátoru (9) a přes druhý tvarovací obvod (40) je k první svorce (11) připojen jeden vývod primárního vinutí...

Zapojení obvodu pro kompenzaci teplotních změn v místě srovnávacích spojů termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219122

Dátum: 15.07.1985

Autori: Martínek Radislav, Bušák Zdeněk

Značky: obvodů, termoelektrických, zapojení, místě, článků, změn, srovnávacích, spojů, teplotních, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření a regulace teploty a řeší kompenzaci teplotních změn v místě srovnávacích spojů termočlánků. Obvod je vytvořen z referenčního zdroje napětí, ke kterému jsou připojený dvě paralelní větve. V jedné větvi je odporový dělič referenčního napětí, kterým se nastavuje rozsah měření. Ve druhé paralelní větvi je dělič korekčního napětí, k němuž je v sérii připojena polovodičová dioda a nastavovací odpor. Jejich společný vývod je...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: zapojení, obvodů, stejnosměrného, zejména, elektrického, spínání, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225949

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kment Fedor

Značky: fotoelektrického, signálu, snímače, obvodů, zapojení, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro úpravu signálu z fotoelektrického snímače vyznačující se tím, že snímací fotonka (1) je přes omezovací odpor (7) zapojena mezi zdroj (11) napájecího napětí a vstup (12) integračního členu (3), přičemž tento vstup je současně zapojen na první výstup řídicího obvodu (2) a dále přes oddělovací obvod (4) zapojen na vyhodnocovací obvod (5) a dále je integrační člen (3) svým druhým vývodem (13) spojen se zdrojem (6) napětí s...

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225945

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tlučhoř Drahoslav

Značky: zapojení, zkratu, přerušení, obvodů, čidla, signalizačního, indikaci, odporového, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení signalizačního obvodu pro indikaci zkratu nebo přerušení vedení odporového čidla, sestávající z indikačního členu, v jehož obvodu je zapojeno odporové čidlo, ze součtového členu, zdroje stejnosměrného přídavného napětí a klopného obvodu, vyznačené tím, že vstup indikačního členu (1) je připojen k jednomu pólu napájecího stejnosměrného zdroje a výstupní svorka (5) indikačního členu (1) je spojena s jedním vstupem součtového členu (2), k...

Zapojení klopného obvodu s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225935

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krása Lubomír, Partl Miroslav

Značky: klopného, obvodů, zapojení, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klopného obvodu s pamětí, vyznačené tím, že do řídicí elektrody prvního a druhého tyristoru (1, 2) prvního a druhého tyristorového negátoru (3, 4) je připojen první a druhý odpor (5, 6) a k výstupu prvního tyristorového negátoru (3) je připojen jednak vstup druhého tyristorového negátoru (4) a jednak přes usměrňovací diodu (12) první ovládací cívka (7) paměťového relé (9) a k výstupu druhého tyristorového negátoru (4) je připojen...

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: signalizace, hlídače, světelné, časového, havarijní, zapojení, zvukové, obvodů, kotlů, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225608

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peňáz Václav, Kraus Josef, Hrdina Jan, Kosek Jiří

Značky: obvodů, media, lisovacího, nástroje, zapojení, pracovního, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje, sestávající z obvodu prvního stupně regulace a z obvodu druhého stupně regulace, vyznačené tím, že prvý stupeň regulačního obvodu, tvořený zdrojem (l) konstantního průtoku a elektricky řízeným ventilem (5), jenž je řízen elektrickým regulátorem (6), je trvale připojen na hlavní řídicí vstup (8) hydraulického převodníku (7) a na hydraulický rozvaděč (9), který tvoří druhý stupeň...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indukčního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225606

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kotek Bedřich, Bušák Zdeněk

Značky: snímače, obvodů, vyhodnocovacího, indukčního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indukčního snímače mechanického posunutí nebo úhlového natočení, vyznačující se tím, že výstup (4) řízeného generátoru (l) je spojen s prvním vývodem (6) první cívky (5), jejíž druhý vývod (7) je spojen se vstupem (15) převodníku (2), jehož výstup (16) je spojen a celkovým výstupem (17), přičemž první vstup (11) komparátoru (3) je spojen s prvním vývodem (9) druhé cívky (8), jejíž druhý vývod (10) je spojen o...

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225601

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šára Bohumil, Šára Zbyněk, Babovák Václav

Značky: parametry, obvodů, změn, vstupního, omezení, zátěže, vlivů, zapojení, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče aspoň s jedním výstupním obvodem, v němž je aspoň jeden induktivní prvek magneticky vázán s jemu příslušejícím induktivním prvkem vstupního obvodu, vyznačené tím, že v sérii s induktivním prvkem E výstupního obvodu magneticky vázaným s induktivním prvkem A vstupního obvodu je zapojen usměrňovací prvek D pólovaný v propustném směru proudu indukovaného zánikem proudu...

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225294

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Novotný Stanislav, Dzierža Emil

Značky: obvodů, důlní, hydraulického, výztuže, zapojení, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže, vyznačené tím, že k magistrále k větvím (1,2) je připojen přes uzávěr (3) alespoň jeden obvod (4) pro ovládání jednotky výztuže, sestávající z alespoň jednoho rozvaděče (5) a z alespoň jedné hydraulické spojky (6), opatřené prvním hydraulickým zámkem (7), z přesouvacího válce (8) a z rozvodu (9), přičemž za uzávěr (3) alespoň jednoho obvodu (4) pro ovládání jednotky vvztuže je připojen...

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225277

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav, Červený Jindřich

Značky: odpojovačů, blokovacího, zapojení, univerzálního, obvodů, podélných, rozvodnách

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách, skládající se ze tří součinových a jednoho součtového obvodu a jednoho zesilovače, vyznačené tím, že výstup (23) druhého součinového obvodu (2) je spojen s druhým vstupem (42) součtového obvodu (4), jehož prvý vstup (41) je spojen s výstupem (13) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým vstupem (61) zapojení, jehož čtvrtý vstup (64) je...

Zapojení obvodu zpožděné indikace zapnutí zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225390

Dátum: 30.06.1985

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: zapojení, stejnosměrného, zapnutí, zdroje, zpožděné, obvodů, napětí, indikace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu zpožděné indikace zapnutí zdroje stejnosměrného napětí, se zpožďovacím kondenzátorem, odpory a tranzistorem, vyznačené tím, že sériová kombinace Zenerovy diody (ZD) a nabíjecího odporu (R1) je připojena jedním koncem ke svorce stejnosměrného napětí první polarity a druhým koncem jednak přes zpožďovací kondenzátor (C) na svorku stejnosměrného napětí druhé polarity, jednak, případně přes vybíjecí odpor (R2), na bázi tranzistoru...

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225384

Dátum: 30.06.1985

Autori: Peňáz Václav, Kraus Josef, Kosek Jiří

Značky: pracovního, vyboulovacího, zapojení, hydraulického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu, obsahující hydraulický multiplikátor a regulační hydrogenerátor s tlakovým proporcionálním ventilem v primární větvi, vyznačený tím, že vysokotlaká větev (8) hydraulického multiplikátoru (3) je spojena s pojišťovacím ventilem (9), jehož řídicí část (17) je propojena na primární větev (16) jednak přímo, jednak přes ovládač (10) a řídicí větev (11), přičemž ovládač (10) je elektricky...

Frézovací stroj obvodů podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 221896

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vavřík Miroslav, Hurta Josef

Značky: frézovací, obvodů, podešví, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit frézovací stroj obvodů podešví s volným a přehledným pracovním prostorem, lehkým a co nejméně vyloženým upínacím ramenem opracovávaných podešví a snadným jeho výškovým nastavením. Podstatou vynálezu je frézovací stroj obvodů podešví, jehož oba nosné sloupy upínacích ramen jsou zakotveny na zadní části rámu a to na levé a pravé jeho vnější straně. Pracovní válec ovládající přitlačování upínacího ramena na jednom nebo...

Zapojení obvodu pro kompenzaci úbytku síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221875

Dátum: 15.06.1985

Autori: Štěpař Vratislav, Bejvl Jaroslav, Hofman Vojtěch

Značky: zapojení, síťového, napětí, kompenzaci, úbytku, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro kompenzaci úbytku síťového napětí, zejména pro řídící obvody odporových svářecích strojů. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky, zejména fázového řízení obvodů pro spínání tyristorů. Účelem vynálezu je zajistit nezávislost výkonu stroje (zejména v podmínkách svařoven s velkým kolísáním napětí sítě) na velikosti síťového napětí v daném tolerančním rozpětí, čehož se podle podstaty vynálezu dosáhlo vzorkováním...

Zapojení obvodu převodníku pro měření otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221851

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bádal Jiří

Značky: zapojení, obvodů, otáček, měření, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu převodníku pro měření otáček, sestávajícího z impulsního snímače, fázového diskriminátoru, oscilátoru, čítače, proudového zdroje a zdroje referenčního napětí, vyznačené tím, že výstup impulsního snímače (1) je připojen ke vstupům dvou tvarovačů (2, 2'), jejichž výstupy jsou jednotlivě připojeny ke vstupům fázového diskriminátoru (3) a obvodu sčítání hran (4), přičemž výstup obvodu sčítání hran (4) je připojen ke druhému vstupu...

Zapojení obvodu pro výběr a vyhodnocení napěťových přírůstků jedné polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219017

Dátum: 15.06.1985

Autor: Němeček Zdeněk

Značky: obvodů, přírůstků, napěťových, vyhodnocení, výběr, jedné, polarity, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

V řadě průmyslových aplikací je třeba vyhodnotit napěťové přírůstky jedné nebo druhé polarity. Vynález se týká zapojení takového obvodu, který tuto funkci plní. K první vstupní svorce 9 je přes rozpínací kontakt 2 připojena antiparalelní kombinace diod 3 a 4, která je přes kondenzátor 6 spojena s druhou vstupní svorkou 10 a přímo neinvertujícím vstupem 12 operačního zesilovače 1. Invertující vstup 13 je propojen s výstupem 14 a přes třetí diodu...

Zapojenie sledovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218629

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hencze Vojtech

Značky: zapojenie, sledovacieho, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je regulácia úrovne budenia nízkofrekvenčných výkonových zosilňovačov pomocou riadených zosilňovačov na ich vstupe, čím sa odstráni skreslenie výstupného signálu pri preťažení ich výstupu. Uvedený účel sa dosiahne zapojením obvodu podľa obr. 1, kde vinutie Vn prvého transformátora 2 výkonového zosilňovača 13 je pripojené na vstup prvého zosilňovača 4, na výstup ktorého je pripojená prvá dióda 6, ku ktorej je pripojený prvý...

Zapojenie obvodu spínacieho stupňa s protiskratovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216429

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čechvala Vojtech, Skokánek Peter

Značky: protiskratovou, stupňa, spínacieho, zapojenie, ochranou, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu spínacieho stupňa s protiskratovou ochranou najmä pre integrované bezkontaktné snímače polohy. Účelom vynálezu je nahradenie diskrétnych prvkov v elektronických obvodoch integrovanými obvodmi. Uvedeného účelu sa dosiahne pripojením dvojhodnotového výstupu integrovaného bezkontaktného snímača na bázu spínacieho stupňa, ktorého výstup je cez spätnoväzbový odpor a zenerovu diódu pripojený na bázu ochranného tranzistora zapojeného...

Zapojení obvodu pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221724

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jágr Jan

Značky: obvodů, úhlu, zapojení, měniče, řídicího, snižování, pomalé, tyristorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče po zapnutí napájení jeho regulátoru. Vynález řeší problém dosažení toho, že výstupní napětí obvodu od okamžiku zapnutí napájení se jen pozvolna odchyluje od záporné úrovně, odpovídající maximálnímu řídicímu úhlu tyristorového měniče, tedy jeho minimálnímu nebo dokonce zápornému napětí. Zapojením podle vynálezu se účelu dosahuje tak, že k výstupu operačního...

Zapojení obvodu pro řízení vykrývání výpadku sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221716

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

Značky: vykrývání, sítě, řízení, výpadku, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro řízení vykrývání poklesu nebo výpadky síťového napájení systému. Obvod zajišťuje při poklesu nebo výpadku síťového napájení řízení vybíjení vykrývacích kondenzátorů po dobu nutnou k zajištění programového ukončení činnosti systému tak, že nahrazuje přesně sled síťových půlperiod napájení.

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221615

Dátum: 15.05.1985

Autori: Horský Jiří, Volný Karel, Horák Oldřich

Značky: zapojení, přesného, řídicího, obvodů, termostatu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu přesného termostatu s autotransformátorem v obvodu zpětné vazby. Předností tohoto zapojení je, že časová a teplotní stabilita řídicího obvodu je určena pouze vlastnostmi prvního a druhého odporu. Teplota termostatu je dána nastavením dělicího poměru autotransformátoru, jenž je teplotně a časově nezávislý. Podstatou vynálezu je, že vstupní svorka neinvertujícího zesilovače je spojena jednak přes druhý odpor s výstupní...

Zapojení obvodů řadiče zápisu magnetické páskové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221613

Dátum: 15.05.1985

Autor: Sapák Vojtěch

Značky: jednotky, páskové, obvodů, zápisu, zapojení, řadiče, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména zápisu dat na magnetické pásky. Vynález řeší problém převodu paralelních dat na sériová data s vlastní synchronizací, přičemž jednotlivé sériové byty jsou od sebe odděleny krátkou mezerou a počáteční a závěrečný bit bytu má shodnou polaritu signálu. Podstatou vynálezu je paralelně sériový registr s kodérem sériových dat s vlastní synchronizací, které jsou řízeny čítačem, který je synchronně...

Zapojení obvodu pro automatické zapraporování vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 239241

Dátum: 15.05.1985

Autor: Petrů Vladimír

MPK: B64C 11/40

Značky: obvodů, vrtule, zapraporování, zapojení, automatické

Text:

...zapojení je možnost dosáhnout při maximální jednoduchosti vysílání signálu k praporování při všech režimech chodu motoru.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Elektrická sít letounu je přivedena k olejovému tlakovému přepínači krouticího momentu l, který je v klidové poloze sepnut silou pružiny g, opírající se jedním koncem o membránu 2. Výstup z olejového tlakováho přepínače krouticího...