Patenty so značkou «obvodů»

Strana 17

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro zvedací válce beranu pneumohydraulického bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228030

Dátum: 01.12.1985

Autori: Smejkal Miroslav, Novák Jan

Značky: zvedací, obvodů, pneumohydraulického, zapojení, zejména, bucharu, hydraulického, beranu, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro zvedací válce beranu pneumohydraulického bucharu, kde beran je zvedán přetlakem tlakové kapaliny z výtlačného potrubí hydrogenerátoru přes hydraulický rozvaděč řízený elektrohydraulickým ventilem a šabota bucharu je zvedá na proti spuštěnému beranu tlakem kapaliny přepuštěné ze zvedacích válců beranu. Účelem vynálezu je takové zapojení hydraulického obvodu, jež by proud tlakové kapaliny do zvedacího...

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220536

Dátum: 15.11.1985

Autor: Látal Pavel

Značky: vytváření, formě, žádané, programové, zapojení, číslicové, hodnoty, teploty, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě, vyznačující se tím, že aktivní paměť (1) je opatřená prvním výstupem (11), který je spojen s prvním vstupem (20) čítače strmosti (2), jehož výstup (21) je spojen s prvním vstupem (71) rozhodovacího obvodu (7), jehož výstup (72) je současně výstupem obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě a dále je spojen s prvním vstupem (51)...

Zapojení obvodu pro kontrolu správné činnosti střídavé zdrojové soupravy, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220483

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zapletal Pavel

Značky: správné, činnosti, střídavé, zdrojové, zvláště, prostředky, obvodů, kontrolu, zapojení, dopravní, soupravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zabraňuje prosvěcování kontrolní žárovky nabíjení, které se vyskytuje u střídavých zdrojových souprav, nastane-li rovnost napětí regulovaného s napětím na nabité baterii. Tomuto prosvěcování je zabráněno obvodem podle vynálezu, sestávajícím z integračního členu spojeného s uzlem třífázového vinutí alternátoru, dále z ovládacího členu tvořenému tranzistorem a ze spínacího členu tvořeného výkonovým tranzistorem. Při přechodném odbuzení...

Způsob výroby feritových magnetických obvodů pro magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220477

Dátum: 15.11.1985

Autori: Miklík Josef, Barvínek Vladimír, Jelínek Karel

Značky: hlavy, magnetické, způsob, feritových, obvodů, výroby, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky pro magnetické hlavy. Vynález řeší způsob opracovaní feritových magnetických obvodů pro magnetické hlavy s úzkou stopou magnetického záznamu. Podstatou vynálezu je, že vyleštěná plocha surogátů magnetických obvodů se opatří lepivou látkou, přiloží se na pomocné hranolky a tmelí se při teplotě do 100 °C, tlakem 2 až 10 N/cm2 s výdrží 30 až 120 minut, načež se magnetické obvody podrobí konečnému...

Zapojení obvodu pro kompenzaci vstupního proudu zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220368

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žežulka Radomír, Pelc Antonín

Značky: proudu, kompenzaci, vstupního, zesilovače, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kompenzaci vstupního proudu zesilovače umožňuje měření velmi malých stejnosměrných proudů v oboru měřicí techniky. V podstatě je toto zapojení určeno pro přípravu konstrukce měřicího systému, kde řeší problém vynulování vstupního prudu kompenzovaného zesilovače, teplotní kompenzaci tohoto proudu a ochranu kompenzovaného zesilovače před nežádoucím předpětím, při použití nenáročné součástkové základny. Podstata vynálezu spočívá v...

Zapojení paměťových, indikačních a ovládacích obvodů magnetů třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mašek Antonín, Havel Stanislav

Značky: indikačních, třídiče, magnetů, ovládacích, paměťových, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zpracování a vyhodnocování elektrických signálů získaných ze tří různých měřicích kanálů, pomocí kterých je zjišťována kvalita povrchových vrstev ložiskových tělísek. Řeší ovládání posuvných pamětí a magnetů třídicího zařízení v souladu s prioritou přiřazenou zmetkům jednotlivých měřicích kanálů. Informace o kvalitě povrchu získané v jednotlivých měřicích kanálech jsou zaznamenávány v paměťových obvodech, které jsou řízeny signály...

Zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro řídicí a zabezpečovací systémy technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220232

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chvátal Josef, Schlemmer Arnošt, Náprstek Vladimír, Hudec František, Foldyna Antonín

Značky: pamětí, obvodů, programovatelnou, zapojení, systémy, zejména, technologických, zabezpečovací, řídící, zařízení, součinového, logického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro zabezpečovací systémy technologických zařízení. Zapojení podle vynálezu zahrnuje dva součinové členy, dva součtové členy a výstupní reléový člen. Může být doplněno o diodoodporovou síť, čímž se Dosahuje rozšíření vstupních podmínek. Zapojení podle vynálezu umožňuje v jediném obvodu realizaci logického součinu až jednoho sta vstupních informací s možností...

Zapojení obvodů pro řízení zpracování adresové značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220230

Dátum: 15.11.1985

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel

Značky: značky, řízení, zapojení, zpracování, adresové, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů sestávajících z bloku vyhodnocení čtených dat, generátoru zápisové frekvence, generátoru synchronizačních pulsů, generátoru taktových pulsů, obvodu pro generaci a vyhodnocení adresové značky a přepínače, umožňujícího zpracování dvou různých typů adresových značek.

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220206

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: stanic, pásových, p-poruchových, obvodů, n-poháněcích, prenos, vyhodnocení, informaci, dopravníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem a dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, vyznačené tím, že na pěti (šesti nebo sedmi) vodičové průběžné adresové vedení (3) jsou paralelně připojeny svými vstupy časové dekodéry (11) kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód jedna z desíti (patnácti nebo jedenadvacíti) a...

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 223940

Dátum: 15.11.1985

Autori: Červený Jindřich, Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav

Značky: uvolňovacích, dělených, obvodů, signálu, rozvodnách, zapojení, propojovacího, společných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách, sestávající nejméně z pěti součinových a jednoho propojovacího obvodu, vyznačené tím, že druhý vstup (22) druhého součinového obvodu (2) je spojen s pátým vstupem (95) ze pojení, jehož čtvrtý vstup (94) je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož nepájecí svorka (19) je spojeno jednak s napájecí svorkou (99) zapojení, jednak s...

Bezpečnostní zařízení na frézovacím stroji obvodů podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223918

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vavřík Miroslav, Hurta Josef

Značky: podešví, obvodů, zařízení, stroji, frézovacím, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení na frézovacím stroji obvodů podešví sestávající z krytu rotačního nástroje a z ovládacího mechanismu vyznačující se tím, že kryt (1) je tvořen segmentem ve tvaru trubky obepínajícím rotační nástroj (11 ), je uložen točně na nosném tělese (3) svislého frézovacího vřetena (4) a je kloubově spojen s jedním koncem jednozvratné páky 12), jejíž druhý konec je spojen s pístnicí (16) ovládacího válce (5) uloženého výkyvně na pevné...

Zapojení registračního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227790

Dátum: 01.11.1985

Autori: Louda Jindřich, Janál Rudolf

Značky: zapojení, registračního, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení registračního obvodu pro registr fyziologicky či patologicky ovlivněných zvířat, zejména dojnic, kdy změněný fyziologický či patologický stav dojnic je automaticky indikován například prostřednictvím změn elektrické vodivosti dojeného mléka. Zapojení tohoto vynálezu spočívá v tom, že první vstupní svorka je přes první zpožďovací člen připojena k bázi tranzistoru, jehož emitor je připojen ke společné svorce, zatímco...

Zapojení reléového bistabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217146

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kováčik Michal

Značky: zapojení, obvodů, bistabilního, reléového, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení reléového bistabilního klopného obvodu, jehož základním stavebním prvkem je neutrální relé. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k jednomu vinutí neutrálního relé je přes řídicí kontakt připojen první vývod řídicího zdroje a přes spínací kontakt relé a napájecí odpor první vývod napájecího zdroje. Druhý vývod vinutí relé je přes sériový odpor, který je přemostěn kondenzátorem, připojen k druhým vývodům řídicího a...

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225857

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vránek Bohuslav, Peňáz Václav, Kosek Jiří, Hrdina Jan, Špaček Jindřich

Značky: hydromechanické, tažení, zapojení, obvodů, zvláště, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště lisu pro hydromechanické tažení plechu v tlakové komoře, jejíž prostor plněný kapalinou je připojen k převodní soustavě, obsahující alespoň jeden pístoví převodník, vyznačené tím, že ke straně většího průměru pístu pístového převodníku (12) převodní soustavy (11) je připojen hydraulicko-mechanický převodník (13) mechanicky spojený s mechanicko-hydraulickým převodníkem (15), jehož hydraulický výstup (16) je...

Zapojení obvodu pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v řídicích obvodech výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225721

Dátum: 15.10.1985

Autor: Křovina Oldřich

Značky: napětím, tyristorů, zapojení, výkonových, ochranu, obvodech, dotykovým, před, řídících, nebezpečným, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tyristorových řídicích obvodu strojů nebo zařízení. Řeší problém ochrany před zavlečením nebezpečného dotykového napětí do řídicích obvodů. Podstata spočívá ve vřazení tavné pojistky mezi řídicí elektrodu tyristoru a zdroj ovládacích pulsů. Pojistka je v případě poruchy přetavena proudem přiváděným spínacími kontakty relé, které je spínáno vyhodnocovacím obvodem zapojeným do řídicí elektrody výkonového tyristoru. Vynálezu...

Zapojení obvodu okénkového komparátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220176

Dátum: 15.10.1985

Autor: Brodský Pavel

Značky: zapojení, obvodů, komparátoru, okénkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu okénkového komparátoru řeší problém vyhodnocení a indikace vymezeného intervalu z rozsahu vstupního napětí. Zapojení využívá šesti tranzistorů obsažených v jednom integrovaném obvodu ve funkci dvou komparátorů a obvodu pro vyhodnocení a spínání indikační svítivé diody. Zapojení je možno použít v takových aplikacích, kde se požaduje vyhodnocení, případně indikace shora i zdola omezeného rozsahu vstupního napětí.

Zapojení tvarovacího obvodu řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220159

Dátum: 15.10.1985

Autori: Cetl Tomáš, Caha Zdeněk, Koucký Lubomír, Mňuk Pavel, Žáček Jaroslav

Značky: tvarovacího, obvodů, zapojení, impulsů, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tvarovacího obvodu řídicích impulsů, připojeného na potenciál výkonové polovodičové součástky a využívajícího vstupního optického signálu, vyznačující se tím, že stejnosměrný zdroj (1), jehož součástí je výkonová polovodičová součástka pro napájení stejnosměrného zdroje (1), je svou napájecí svorkou (3) připojen na napájecí svorku (21) zesilovače (2) a současně na napájecí svorku (31) přijímače (3), jehož nulová svorka (33) je spojena...

Zapojení obvodu k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220158

Dátum: 15.10.1985

Autori: Caha Zdeněk, Koucký Lubomír, Žáček Jaroslav, Cetl Tomáš

Značky: výkonové, obvodů, poruch, indikaci, součástce, polovodičové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu podle vynálezu je určeno k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce, zejména na potenciálu vn a lze je využít rovněž pro diagnostické a jisticí účely. Obvod je napájen ze stejnosměrného zdroje, který je na potenciálu výkonové polovodičové součástky a který slouží především k napájení řídicích obvodů a ke generování řídicích signálů výkonové polovodičové součástky. Obvod indikuje existenci řídicích impulsů vyšších než...

Zapojení funkční klávesnice a připojovacích obvodů s paralelním přenosem dat do mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220128

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: zapojení, obvodů, připojovacích, klávesnice, přenosem, funkční, paralelním, mikroprocesoru

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: Zapojení funkční klávesnice a obvodů, které připojují klávesnici k mikroprocesoru elektronického zařízení, kdy data jsou přenášena paralelně. Tlačítka funkční klávesnice zapojená do matice jsou připojena na enkodéry řádek a sloupců. Datové výstupy jsou vedeny přes hradla na datovou sběrnici mikroprocesoru. Výstup skupinový signál enkodéru je signálem paměti znaku a stavu. Adresa klávesnice s řídicím...

Způsob vytváření víceúrovňové propojovací sítě integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220122

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Alois, Konečný Zdeněk, Holoubek Jiří

Značky: obvodů, způsob, sítě, integrovaných, vytváření, propojovací, víceúrovňové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé zabezpečení elektrického kontaktu mezi sousedními úrovněmi vodivých spojů oddělenými vrstvou izolačního materiálu. Jeho podstata spočívá v tom, že na povrch křemíkové desky se systémy integrovaných obvodů se nejprve nanesou a vytvarují vrstvy tvořící spodní úroveň propojovací sítě, přičemž poslední z nich je vrstva hliníku legovaná nejméně 0,5 hmotnostními % křemíku a 0 až 5 hmotnostními % mědi, dále se nanese...

Zapojení kompenzačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220088

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jakovenko Alexej, Měřínský Jiří

Značky: obvodů, kompenzačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení kompenzačního obvodu pro polohové servomechanismy, u kterých není možné dosáhnout dostatečného zesílení v polohové smyčce a přes to je požadována vysoká statická přesnost nastavené polohy. Zapojení podle vynálezu využívá odměřovacího zařízení, které je součástí polohové smyčky ke zjištění nežádoucí statické odchylky od žádané polohy při zastavení servomechanismu k vytvoření kompenzačního signálu, který tuto odchylku...

Pomocný obvod pro vypínaní tyristoru v obvodu stejnosměrného spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220018

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pukl Jiří

Značky: pomocný, tyristorů, stejnosměrného, spotřebiče, vypínání, obvod, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zrychlení vypínání stejnosměrného obvodu, zejména napájecího obvodu stejnosměrného spotřebiče, který je zapojen v sérií s vypínacím tyristorem. Pomocný obvod podle vynálezu je zapojen tak, že nulový impuls na řídicím vstupu (13) rozepne tranzistory (7) a (9), čímž se na řídicí mřížku pomocného tyristoru (11) dostane kladné napětí a nabitý kondenzátor (10) přivede závěrné napětí na katodu tyristoru (3), který odpojí...

Zapojení obvodu indikace rozpojení, zkratu a nedovolené změny odporu výstupního obvodu elektrického jisticího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219957

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jirchovský Josef, Teichman Miroslav, Nosek Antonín

Značky: zkratu, jisticího, obvodů, rozpojení, zapojení, zařízení, elektrického, indikace, změny, výstupního, nedovolené, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu indikace rozpojení, zkratu a nedovolené změny odporu výstupního obvodu elektrického jisticího zařízení, kde u jisticího zařízení výstup ze zdroje stejnosměrného napájecího napětí s velkým vnitřním odporem je připojen na kostru jisticího zařízení přes kondenzátor, z něhož je napájen výkonový výstup spínacího obvodu, na jehož řídicí vstup je připojen výstup z logického obvodu ovládaného přes elektronický obvod elektrickým snímačem...

Zapojení obvodu jisticího zařízení s kondenzátorem a tyristorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219956

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jirchovský Josef, Nosek Antonín, Teichman Miroslav

Značky: zapojení, kondenzátorem, zařízení, jisticího, tyristorem, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu jisticího zařízení s kondenzátorem a tyristorem, kde výstup ze zdroje stejnosměrného napájecího napětí s velkým vnitřním odporem je na kostru jisticího zařízení připojen jednak přes kondenzátor, a jednak přes v kaskádě zapojený tyristor a výkonový člen, přičemž na řídicí vstup tyristoru je připojen výstup z logického obvodu ovládaného přes elektronický obvod elektrickým snímačem fyzikální veličiny z jištěného zařízení, vyznačené...

Zapojení obvodu generátoru hlavních a zhášecích impulsů pro řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222454

Dátum: 01.10.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: generátoru, obvodů, impulsů, řízení, pulsního, zapojení, zhášecích, měniče, hlavních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nedostatky dosud používaných obvodů, tj. značné nároky na funkci generátoru pilovitého napětí, složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu výstupu regulátoru proudu, zajištujícího minimální a maximální otevření pulsního měniče a obtížnost zabezpečení komutace silového obvodu pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu je nahrazeno jednoduchým nastavením...

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226881

Dátum: 01.10.1985

Autori: Štefl Milan, Smolík Antonín, Jagielski Jerzy, Zdeněk Miroslav

Značky: paralelním, zapojení, zatěžovacím, obvodem, střídače, obvodů, rezonančním, rozbeh

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem, sestávající z obvodu logického součinu, klopného obvodu, zpožďovacího obvodu a dvou generátorů impulsů, vyznačující se tím, že první vstup (il) obvodu (l) logického součinu je připojen na výstup zapínacích impulsů tyristorů regulátoru (A) usměrňovače, druhý vstup (i2) obvodu (1) logického součinu je připojen na výstup povelu "start" obvodů (F) zapínací logiky,...

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226880

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smolík Antonín

Značky: synchronizačního, vertikální, obvodů, fázové, tyristorových, zapojení, usměrňovačů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů s galvanickým oddělením sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, RCR filtru, tvarovacího obvodu "sinus-obdélník", sériového RC-členu, dvou optoelektronických vazebních členů, dvou tranzistorů a klopného obvodu typu RS, vyznačující se tím, že první vstup (il) zapojení je přes RCR filtr (2) připojen na vstup tvarovacího obvodu (3) "sinus-obdélník" a...

Zapojení obvodu pro kmitočtově nezávislý a dekadicky nastavitelný posuv fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226879

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hanák Zdeněk, Tobola Pavel

Značky: obvodů, nezávislý, fáze, zapojení, nastavitelný, kmitočtově, posuv, dekadický

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jehož výstup je přes integrační člen (3) připojen na vstup hodinového oscilátoru (4), přičemž výstup je připojen na vstup třetího desetistupňového posuvného registru (14) a na děličku deseti (5), jejíž výstup je připojen na druhý desetistupňový posuvný registr (13) a na druhou děličku deseti (6), přičemž výstup je připojen na první desetistupňový posuvný registr (12), jednak přes děličku dvěma (7) na vstup prvního, druhého a třetího...

Zapojení obvodu pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222480

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Javůrek Jiří

Značky: pohonů, řízení, střídače, zapojení, motorem, regulovaného, synchronním, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem, sestávající ze součtových odporu, komparátoru, obvodů galvanického oddělení a kombinačního obvodu. Pomocí napěťových komparátorů je vyhodnocen okamžik shodnosti napětí na svorkách synchronního motoru. Tímto způsobem lze při využití obou polarit napětí získat impulsy po 30° elektrických, kterých lze využít po vyhodnocení v kombinačním obvodě na řízení šesti tyristorů...

Zapojení obvodu pro měření a generování časového intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222479

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podgorný Igor, Ott Miroslav

Značky: zapojení, obvodů, generování, intervalu, měření, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření nebo generování časového intervalu. Zařízení obsahuje vnitřní generátor časových impulsů, děliče kmitočtu, vstupní a výstupní obvody s převodníky úrovní a řídící obvody. Měření a generování časových intervalů lze provádět s přesností až 10-7 s. Lze též připojit externí zdroj časových impulsů. Zařízení je možno ovládat signály obou logických úrovní. Při měření časového intervalu lze nastavit pásmo...

Zapojení obvodů k řízení dráhy pohyblivých částí číslicově řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222463

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kršiak Ivan, Klíma Jiří, Kaprálek Alexander, Dlabač Ladislav

Značky: obráběcích, řízených, číslicové, obvodů, pohyblivých, dráhy, zapojení, řízení, částí, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodů k řízení dráhy, zejména pohyblivých částí čislicově řízených obráběcích strojů. Účelem vynálezu je řízení tečné rychlosti (korekce rychlosti) a řezání závitů při realizaci. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemným propojením počítače, rychlostní jednotky, interpolátoru, jednotky řízení interpolátoru, zdroje časových signálů, odměřovacího čítače vedoucí osy, odměřovacích čítačů závislé osy, zdroje posuvného kmitočtu,...

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225573

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tkáč Ivan, Hruška Karel

Značky: obvodů, důlní, jednotky, směrování, zapojení, výztuže, mechanizované, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže, sestávajícího z alespoň jednoho směrovacího hydromotoru, rozvodu a ovládacích prvků, vyznačené tím, že alespoň jeden směrovací hydromotor (6) je přes dvoucestný rozváděč (7) připojen k vedení (40), jímž je spojen hlavní pracovní pros tor (20) přesouvacího válce (2) s ovladačem (3) jednotky výztuže.

Zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225561

Dátum: 30.09.1985

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František

Značky: odstínění, obvodů, ovládacích, zařízení, řídících, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů, které jsou spolu s jimi řízeným svařovacím přípravkem umístěny v uzavřeném aplikačním prostoru vysokofrekvenčního svářecího za řízení. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že pod krytem aplikačního prostoru vysoko frekvenčního svařovacího zařízení jsou ovládací prvky umístěny nejméně v jednom kontaktně uzavřeném kovovém krytu, který je spojen vysokofrekvenčně s...

Zapojení obvodu elektromagnetické sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222443

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hejral Milan, Klúčik Igor

Značky: zapojení, obvodů, elektromagnetické, sekačky

Zhrnutie / Anotácia:

Přerušování vláken na textilních strojích zajišťují sekačky, které jsou zpravidla ovládané elektromagnetem. Účelem vynálezu je vyřešit zapojení obvodu elektromagnetické sekačky tak, aby proud cívkou elektromagnetu protékal jen po dobu potřebnou pro přeseknutí vlákna. Tohoto účelu je dosaženo zapojením, kde vynutí elektromagnetu je připojeno pomocí tyristoru ke zdroji periodicky přerušovaného stejnosměrného napětí. Řídicí elektroda tyristoru je...

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226850

Dátum: 01.09.1985

Autori: Louda Jindřich, Janál Rudolf

Značky: měření, vodivosti, elektrické, zapojení, obvodů, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin na několika měřicích mísech tvořené generátorem, sondami zapojenými v jednotlivých měřicích větvích, přepínačem signálů, vyhodnocovacím zařízením a řídicí jednotkou, vyznačené tím, že nejméně jedna z elektrod první sondy (4) a druhé sondy (5) je připojena k výstupu (2) generátoru (1), nejméně jedna další elektroda první sondy (4) je přes první impedanční člen (6) a nejméně jedna další...

Zapojení logického obvodu pro ovládání funkcí v magnetofonech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226808

Dátum: 01.09.1985

Autor: Šetina František

Značky: logického, zapojení, funkcí, magnetofonech, obvodů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení logického obvodu pro ovládání funkcí v magnetofonech složené z hradel NAND číslicových obvodů obsahující část kombinační logiky, dále část paměťovou obsahující klopné obvody doplněné zpožďovacími kondenzátory a část zabezpečující logiky vyznačené tím, že vstup (S) klopného obvodu (SR1) je spojen se vstupní svorkou (v) a katodou diody (D1) přičemž nulovací vstup (R) klopného obvodu (SR1) je připojen na výstup hradla (H2), jehož vstup je...

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226807

Dátum: 01.09.1985

Autor: Novák Josef

Značky: rezonančního, elektronické, zapojení, voličích, obvodů, televizních, kanálových, přeladitelného, pásem, přepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích, skládající se ze vstupního anténního obvodu a ze vstupní části vysokofrekvenčního zesilovače, vyznačené tím, že prvek (1) ladící indukčnosti prvého až druhého televizního pásma je opatřen odbočkou (2) pro připojení anténního obvodu (3) přelaďovatelného proměnným kapacitním prvkem (4), zapojeným jedním koncem přes...

Zapojení pro zpoždění zapínání nebo vypínání elektrického obvodu s velkou indukčností, zejména elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241678

Dátum: 22.08.1985

Autor: Adámek Miloš

MPK: H01H 47/18

Značky: elektrického, indukčnosti, zejména, zapínání, zpoždění, obvodů, velkou, elektromagnetů, vypínání, zapojení

Text:

...ze svo rek spotřebiče předcházejícíh-o. Zapojení dovoluje konstrukčně uspořádat celé zařízení do minimálního prostoru, tak že je možné přímé zabudování do spotřebičů nebo doskříní přípojovacích svorkovnic spotřebíčů.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněrí na výkrese. Na tomto výkrese je spotřebič napojený střídavým napätím, přes můstkové zapojení diod. V díagonále tohoto můstku je tyristor, který je pro připojení síťového napětí...

Zapojení obvodu pro předečítaní dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dráb Vlastimil, Kelbler Josef

Značky: rychle, předečítaní, zapojení, operačního, vyrovnávací, procesoru, obvodů, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol předečítání dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru počítače. Tento úkol řeší tím, že předečítává operand následující instrukce do rychlé vyrovnávací paměti. Instrukce je při pravena v bloku přípravy instrukce. Pro jistý typ instrukcí se provádí sečtení nominál ní adresy, tj. posunutí s bázovací adresou. Pak se provádí předečitání bloku dat s touto adresou z hlavní paměti do rychlé vyrovnávací paměti. Předečtený...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: hlavní, vyrovnávací, počítače, zajištění, rychlou, zapojení, koherence, informaci, obvodů, pamětí, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...