Patenty so značkou «obvodů»

Strana 16

Zapojení obvodu pro blokování tisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228698

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poláček Vojtěch

MPK: G06F 3/12

Značky: tisku, obvodů, blokování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro blokování tisku, vyznačené tím, že jeho vstup (a) je přiveden na první vstup (1) klopného obvodu (A) a na první vstup (2) prvého spíneče (B), přitom první výstup (3) klopného obvodu (A) je připojen na první vstup (4) čítače (C), na jehož druhý vstup (5) je připojen první výstup (6) multivibrátoru (D), jehož výstup (7) je připojen ke druhému výstupu (8) klopného obvodu (A), který je současně připojen na druhý vstup (9) prvého...

Zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

Značky: kmitočtu, bezpečného, obvodů, dohlédacího, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu je připojena na vstup kmitočtově-napěťového převodníku, výstup kmitočtově-napěťového převodníku je...

Zapojenie hydraulického obvodu pre banské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223051

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomaj Ladislav

Značky: stroje, zapojenie, hydraulického, obvodů, banské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši doplňovanie hlavného hydrostatického obvodu banských strojov z vedľajšieho hydrostatického obvodu, a to tým, že hydrogenerátor vedľajšieho hydrostatického obvodu napája súčasne hydromotory na tento vedľajší obvod napojené.

Zapojení obvodů pro odměřování polohy pohonu posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228240

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doležal Vladimír, Šnévajs Ivo

Značky: obvodů, odměřování, posuvu, pohonů, polohy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k vyhodnocování informace o poloze pohonu posuvů vybaveného přírůstkovými snímači polohy. Jádro vyhodnocovacích obvodů je tvořeno konečným automatem, který lze velmi snadno testovat, lze v něm ovlivňovat dělení snímače polohy a je schopen zpracovat při inkrementu 1 (m vstupní signál, jehož rychlost dosahuje hodnoty až 300 m/min. Při tom jej lze velmi jednoduše začlenit k diferenčnímu členu ve zpětné vazbě pohonu posuvu.

Zapojení účastnického obvodu pro ústřednu dorozumívacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222825

Dátum: 15.03.1986

Autor: Urbanec Jiří

Značky: dorozumívacího, zapojení, ústřednu, zařízení, účastnického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení účastnického obvodu pro ústřednu dorozumívacího zařízení. Obvod podle vynálezu se skládá ze dvou polovodičových spínacích obvodů, z nichž první - signalizační - je ovládán přerušovaným napětím vedení od účastnického přístroje a druhý - hovorovým spínacím obvodem. Zapojení umožňuje přenos všech signálů mezi ústřednou a každým účastnickým přístrojem po jednom vodiči. Klidovému stavu odpovídá účastnické vedení bez proudu,...

Jednotka řídicího obvodu pro řízení tyristorových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222809

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plíva Jiří, Pellant Michal, Laňka Jiří

Značky: řídicího, řízení, tyristorových, obvodů, systému, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jednotka řídicího obvodu pro řízení tyristorových systémů, obsahující desku tištěných spojů s jednotlivými elektronickými součástkami, která je uložena pod víčkem pouzdra. Deska tištěných spojů s úplným elektronickým obvodem je k vnitřní straně víčka galvanicky připojena páskovými napájecími a řídicími přívody, při současném mechanickém přichycení. Víčko je vnitřní stranou založeno do pouzdra. Páskové napájecí a řídicí...

Zapojení kompenzačního obvodu se rtuťovým potenciometrem pro regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222741

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vondrouš Jan, Erban Petr, Jiřík Jaromír

Značky: rtuťovým, motorů, potenciometrem, zapojení, obvodů, stejnosměrných, kompenzačního, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrický obvod, využívající nízkoohmový rtuťový potenciometr ve spojení s operačním zesilovačem a obvodem pro fázové řízení triaku, pro řízení budicího proudu stejnosměrného elektrického motoru. Jediným typem tohoto obvodu lze nahradit všechny typy silových vícewatových drátových potenciometrů, které se používají pro zajištění synchronního chodu většího počtu pohonných motorů zařazených v pracovní lince (např. textilní a...

Zapojení obvodů pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222715

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch, Klápště Josef, Moučka František, Vávra Zdeněk

Značky: vřetena, obraběcího, polohování, stroje, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení nároků na regulační vlastnosti vřetena využitím rychlostní vazby, dosažení krátkých časů potřebných k zapolohování a zaručení stálé polohy vřetena. Uvedeného účelu se dosáhne propojením řídicího systému (2), impulsně-fázového převodníku (1), prvního diferenčního členu (3), číslicového integračního členu (5), druhého diferenčního členu (8), druhého členu (16) změny zesílení, součtového členu (7), druhého filtru (19),...

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222503

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rabiška Miloš, Uliarczyk Augustin

Značky: zapojení, trakčních, motorů, trakčního, alternátoru, stejnosměrných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru s regulací k udržení konstantního výkonu naftového motoru u vozidel nezávislé trakce, sestávající ze dvou galvanicky oddělených statorových vinutí trakčního alternátoru, vždy ze dvou spínacích zařízení, hlavních usměrňovačů, přidružených usměrňovačů a skupin stejnosměrných trakčních motorů, vyznačené tím, že k prvnímu statorovému vinutí (1) trakčního alternátoru jsou...

Zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie k nabíječi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229317

Dátum: 01.03.1986

Autori: Raba Pavel, Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk, Šorna Jaroslav

MPK: H02J 7/06

Značky: připojení, zapojení, akumulátorové, nabíječi, kontrolu, správného, obvodů, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie prostřednictvím dvou dvouvodičových vedení k silovým s měřícím svorkám nabíječe, vždy v jediné možné polaritě a dále pak indikujícího poruchový stav nabíječe při přerušení kteréhokoliv vedení. Obvod je tvořen zapojením třech optoelektrických vazebních členů a blokem kombinační logiky.

Zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221581

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pučelík Jiří

Značky: stavu, zapojení, obvodů, rychlostního, počátečního, nastavením, regulačního, elektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu je jednoduchým způsobem zvětšit regulační rozsah rychlostního regulačního obvodu a hlavně odstranit rázy v elektromechanické části při zapnutí, a to jak u rychlostního regulačního obvodu, tak i u polohového regulačního obvodu. Toho je dosaženo tím, že na vstup regulátoru rychlosti je přivedeno kompensační napětí, které automaticky výstup...

Schmittov klopný obvod vo forme integrovaného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226620

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mráz Vladimír

Značky: klopný, obvod, schmittov, integrovaného, formě, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektroniky (elektronických obvodov) a rieši problematiku vylepšenia stability hysterézie, ako aj možnosť preladenia veľkosti hysterézie u Schmittových integrovaných klopných obvodov. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výstup Schmittovho integrovaného obvodu je zapojený odporový delič, tvorený dvoma odpormi. Spoločný bod týchto odporov je zapojený na záporný pól napájania integrovaného obvodu a druhý koniec deliča je...

Obvod pro adresaci pamětí a vstup/výstupních obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221477

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vaněček Pavel, Kocur Pavel, Sýkora Jindřich

Značky: adresací, mikropočítače, obvodů, pamětí, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro adresaci pamětí a vstup/výstupů mikropočítače. Tento obvod zpracovává signály adresové a řídicí sběrnice a vydává signály pro výběry jednotlivých pamětí a vstup, výstupů s možností snadné změny jejich adres. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vyšší bity adresové sběrnice jsou připojeny na adresové vstupy první programovatelné paměti, jejíž datové výstupy jsou připojeny na vstupy propojkového pole. Výstupy...

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221449

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krása Lubomír, Partl Miroslav

Značky: vyhodnocování, výšky, skládky, zapojení, automatického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky tvarovek v oboru hrubé keramiky. Účelem vynálezu je zabezpečení univerzálnosti jeho využití pro různý výrobkový sortiment, dále pak snížení nároků na energii. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky. Ke vstupnímu obvodu je připojen indukční snímač polohy měřicí lišty a spínač stavů a poloh, přičemž vstupní obvod je spojen s kombinačním...

Zapojení elektronického obvodu s jedním čítačem pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221388

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pecháček Ctirad, Stuchlík Jan

Značky: předstihu, zážehu, jedním, řízení, elektronického, čítačem, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém volby nejvhodnějšího okamžiku zážehu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že impulsní snímač otáček je zapojen jednak na první vstup děliče dvěma, jednak na první vstup přepínacího obvodu, přičemž na druhý vstup přepínacího obvodu je zapojen výstup děliče dvěma, výstup přepínacího obvodu je zapojen na první vstup binárního čítače, jehož výstup je zapojen na první vstup dekodéru,...

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229994

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: obvodů, operační, adresových, pamětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení a umožnit snadnou změnu rozmístění oblastí paměti typu RAM a paměti typu ROM. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením a registrem adresy paměti a s výběrovými obvody, přičemž skupina vstupů registru adresy paměti tvoří současně skupinu vstupů zapojení. První skupina výstupů registru adresy paměti je připojen na první skupinu vstupů oblasti paměti typu RAM operační paměti a na první skupinu výstupů oblasti...

Zapojenie synchronizačného obvodu generátora pílových kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229149

Dátum: 01.02.1986

Autori: Cagáň Jozef, Čierny Pavel

MPK: H03K 4/08

Značky: synchronizačného, generátora, obvodů, pílových, zapojenie, kmitov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie synchronizačného obvodu generátora pílových kmitov v tyristorovej fázovej regulácii o kmitočte 100/s, ktoré pozostáva z operačného zosilňovača zapojeného ako integrátor a napájaného z Graetzovho usmerňovača so zaťažovacím odporom vyznačujúce sa tým, že na výstup omedzovacieho odporu /8/ je zapojená báza tranzistora /2/, ktorého emitor je pripojený na invertujúci vstup operačného zosilňovača /l/ a anódu diódy emitora /4/ s katódou...

Zapojení obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229134

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00

Značky: určování, čidla, zapojení, obvodů, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Výpočetní technika. Zapojení obvodů pro určování polohy čidla umístěného na ploše. V ploše je umístěn systém rovnoběžně vedených vodičů, který je napájen postupnými impulsy navzájem se překrývajícími. Čidlo využívá kapacitní vazbu na systém vodičů. Synchronně se systémem pracuje čítač polohy, který se zastavuje blokovacím signálem. Tento signál se získá komparací druhé derivace odezvy čidla. Výstupy čítače určují přesnou polohu čidla na ploše....

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Müller Vladimír, Müller Jan, Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 11/10

Značky: chyby, parity, signálu, zpracování, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 9/22

Značky: vnitřní, sběrnice, obvodů, časově, zapojení, řízení, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229130

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Hrdina Vladimír, Janů Karel, Müller Vladimír, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 7/06

Značky: přerušení, úrovní, slučovacího, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení, vyznačující se tím, že sdružená datová sběrnicová svorka (01) zapojení je spojena se sběrnicovým skupinovým výstupem (11) vstupního obvodu (1), jehož přerušovací výstup (12) je spojen s vnitřní přerušovací skupinovou svorkou (03) zapojení, a s vnitřním přerušovacím skupinovým vstupem (21) propojovacího pole (2), jehož stavový skupinový výstup (26) je spojen s datovým skupinovým vstupem (13)...

Zapojení pro napájení obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229123

Dátum: 01.02.1986

Autori: Čurda Otakar, Kouklík Ivo

MPK: D04B 15/78

Značky: napájení, obvodů, zapojení, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro napájení mikropočítače a jeho paměti RAM pro přepínání ze síťového zdroje na baterii, která je v paměti RAM trvalé zapojena. Zapojení řeší udržení správných napětí co nejjednodušším uspořádáním což je prakticky provedeno tak, že za síťový zdroj je zařazen odpor od něhož se vedení větví na dvě větve se zařazenými diodami, první větev je napojená na obvody mikropočítače a druhá na paměť RAM, přičemž mezi diodou druhé...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro broušení na hrotových bruskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229110

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hron Karel, Bürger Rudolf

MPK: B24B 47/06

Značky: hrotových, zejména, broušení, zapojení, bruskách, obvodů, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického obvodu, zejména pro zajištění kvalitního povrchu při zápichovém způsobu broušení na hrotových bruskách, například pro broušení závitových částí radiálních závitořezných čelistí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrohydraulický rozvaděč 1 je připojen k hydraulickému diferenciálnímu šoupátku 2, které je přes rozdělovací šoupátko 4 spojeno s hydromotorem 3, jehož jedna pístnice je ve vazbě s brousícím...

Zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221310

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hinze Jan

Značky: podružné, obvodů, hodiny, přesného, spínacího, času, zapojení, systému, sdílení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že k první vstupní svorce je přes omezovač připojena paralelně báze prvního spínacího tranzistoru a katoda první ochranné diody, jejíž anoda je paralelně při pojena na emitor prvního spínacího tranzistoru a na záporný pól prvního akumulačního kondenzátoru, jehož kladný pól je připojen paralelně jak ke...

Zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221226

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

Značky: vypínací, obvodů, měření, zapojení, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do série s měřeným prvkem je zapojena pomocná dioda, k níž je paralelně připojen LC obvod spínaný tyristorem tak, že udržuje pomocnou diodu ve vodivém stavu po dobu před přiložením blokovacího napětí na měřený tyristor. Počátek doby, kdy pomocná dioda je ve vodivém stavu, je časově posouván podle potřeby měření. Paralelně k pomocné...

Zapojení obvodů pro signalizaci výskytu havarijního signálu na palubě letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221201

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hůlka Pavel, Maršák František

Značky: výskytu, signálu, obvodů, zapojení, letounu, signalizaci, palubě, havarijního

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení obvodů podle vynálezu, kde se výskyt havarijního signálu projeví sepnutím příslušného koncového spínače (KS1, KS2) indikátoru (I1, I2) havarijního stavu nebo havarijního režimu letounu v kladné (13) nebo záporné indikační větvi (14), se přivede signál do přizpůsobovacího obvodu (1, 2), napájeného z omezovače napětí (12). Úroveň i polarita vstupních signálů je převáděna na signály o stejné polaritě a logické úrovni potřebné k dalšímu...

Zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 221121

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štefl Milan, Smolík Antonín

Značky: zapojení, symetrickém, obvodů, systému, napětí, přítomnost, dohledového, třífázovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému a řeší problém spolehlivosti funkce obvodu i při větších kolísáních hodnoty fázových napětí a vyloučení možnosti mylných hlášení výpadku fáze. Zapojením podle vynálezu, sestávajícím z třífázového dvoucestného usměrňovače a bistabilního klopného obvodu mezi něž je vřazen optoelektronický vazební člen, tvořený světloemitující diodou a...

Zapojení obvodu pro stereotypní vytváření uvolňovacích řetězců v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226968

Dátum: 01.01.1986

Autori: Červený Jindřich, Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav

Značky: stereotypní, vytváření, rozvodnách, zapojení, obvodů, uvolňovacích, řetězců

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro stereotypní sestavování uvolňovacích řetězců v rozvodnách, sestávající nejméně ze čtyř a nejvýše ze sedmi součinových obvodů a nejméně z jednoho a nejvýše ze tří součtových obvodů, vyznačené tím, že prvý vazební vstup (121) zapojení je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým informačním vstupem (111) zapojení, jehož prvý výstup (131) je spojen s výstupem (13) prvého...

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů v rozvodnách o dvou sekcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226967

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

Značky: uvolňovacích, zapojení, rozvodnách, jednotného, signálu, sekcích, společných, logických, obvodů, úprav

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů pro rozvodnny o dvou sekcích, sestávající ze čtyř součinových obvodů, vyznačené tím, že napájecí svorky (19,29,39,49) všech součinových obvodů (1,2,3,4) jsou spojeny s napájecí svorkou (59) zapojení, jehož prvý vstup (51) je spojen jednak a prvým vstupem (11) prvého součinového obvodu (1), jednak a prvým vstupem (21) druhého součinového obvodu (2) a jednak s druhým...

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226957

Dátum: 01.01.1986

Autori: Dvorský Václav, Bureš Josef

Značky: strmostního, efektu, zapojení, tyristorů, měření, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů, sestávající ze zdroje napětí první a druhé mřížky pentody, zdroje proměnného napětí, alespoň jedné pentody a diskrétních elektronických prvků, vyznačované tím, že do série s měřeným tyristorem (15) je zapojena pomocná dioda (14), jejíž katoda je spojena se záporným pólem zdroje (2) proměnného napětí, jehož kladný pol je spojen s anodou pentody (17) a anoda měřeného tyristoru (15) je...

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229192

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hřebačka Ivan, Hendrych Jan

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00

Značky: vyhodnocovacích, určování, zapojení, čidla, obvodů, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určováni polohy čidla umístěného na ploše se systémem vodičů napájených postupnými napěťovými pulsy s kapacitní vazbou na čidlo, vyznačené tím, že výstup čidla 1) polohy je zapojen přes zesilovač (2) čidla na vstup dat analogo-číslicového převodníku (3), výstup tohoto převodníku 3 je zapojen na vstup dat první paměti (4), výstup této paměti (4) je zapojen na vstup dat druhé paměti (5) a současně na první...

Zapojení selektivního signalizačního obvodu poruch paralelně spojených silových polovodičových prvků ve větvích usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229189

Dátum: 01.01.1986

Autor: Faltus Emanuel

MPK: H02H 7/125

Značky: obvodů, větvích, poruch, signalizačního, paralelně, silových, selektivního, spojených, zapojení, usměrňovače, polovodičových, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší signalizaci poruch usměrňovače z hlediska jeho výkonové rezervy dvěma výstupními napěťovými signály, jimiž je rozlišena závažnost poruchy. Zároveň je určeno místo poruchy příslušným signalizačním svítidlem (2) polovodičového prvku (13). Pomocné kontakty silových pojistek (14) polovodičových prvků (13) v každé větvi usměrňovače jsou mechanicky spojeny s přepínačem (l), který při poruše silové pojistky (14) připojí signální...

Zapojení obvodů pro spojení ovládacího panelu s CNC systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228803

Dátum: 01.01.1986

Autori: Doležal Vladimír, Šnévajs Ivo

MPK: G05B 15/02

Značky: obvodů, zapojení, systémem, panelu, ovládacího, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k sériovému přenosu dat mezi ovládacím panelem a centrální jednotkou číslicového řídicího systému pro řízení pracovních strojů. Obvody obsahují dva sériové asynchronní přijímače/vysílače dat, mezi nimiž dochází k přenosu informací sériovým způsobem. Ovládací prvky panelu jsou uspořádány maticově a nečiní problém je rozšiřovat. Řídící obvody, paměti vstupních a výstupních stavů a multiplexerní sdružování informací na...

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220848

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zeman Vojtěch

Značky: obvodů, krokového, zapojení, režimu, systému, mikropočítačových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů řeší problém provádění programu po jednotlivých instrukcích pro účely odlaďování programů, běžnou diagnostiku a také pro technickou instruktáž školeného personálu u mikropočítačových systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup obvodu výběru funkčních bloků je pomocí výběrového vodiče připojen na vstup posuvného registru, a výstup obvodu generování synchronizačních impulsů je...

Zapojení automatického kontrolního obvodu pro defektoskopické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220742

Dátum: 15.12.1985

Autor: Schmucker Antonín

Značky: defektoskopické, automatického, zapojení, kontrolního, obvodů, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického kontrolního obvodu pro defektoskopické přístroje válcovací trati s dlouhým výběhovým dopravníkem, které zajišťuje nezávadnou funkci třídění výrobků i při chybných řídicích signálech pro obvod interface defektoskopu.

Způsob diagnostického zjišťování úbytku tlakového média z hydraulických obvodů nebo prvků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220673

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ropek Ivan, Rychtrmoc Josef

Značky: hydraulických, tohoto, způsob, úbytku, zařízení, provádění, prvků, tlakového, media, obvodů, zjišťování, diagnostického, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu diagnostického zjišťováni úbytku tlakového média z hydraulických obvodů nebo prvků a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Zapojení obvodu pro vyhodnocování produkce a ztrát z produkce textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220659

Dátum: 15.12.1985

Autori: Klúčik Igor, Hejral Milan

Značky: produkce, bezvřetenových, strojů, obvodů, zapojení, dopřádacích, zejména, textilních, ztrát, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvřetenové dopřádací stroje, převíjecí stroje, soukací stroje a podobně mají až 200 samostatných pracovních míst. Zjišťování produkce těchto strojů fyzikálními metodami je pracné a zdlouhavé a neumožňuje získat informaci o okamžité produkci celého stroje. Účelem vynálezu je vytvoření elektronického přístroje, který vyhodnotí přímo ve váhových jednotkách okamžitou produkci celého stroje a produkci a ztráty z produkce v jedné směně a za celý...

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220602

Dátum: 15.12.1985

Autori: Potůček Vladimír, Sluka Josef

Značky: zapojení, řízení, pulsního, spojité, obvodů, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče, pracujího nejméně na dvou předem stanovených konstantních frekvencích, sestávající z generátoru konstantní frekvence, bloku logických funkcí, přepínače frekvence, generátoru pilovitého napětí, koincidenčního obvodu, prvního a druhého tvarovacího obvodu, pulsního měniče se zátěží a čidlem proudu, ze součtového členu, regulátoru se sčítacím bodem, alespoň z jednoho pomocného koincidenčního...

Zapojení obvodu pro měření dynamických parametrů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224428

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

Značky: parametrů, měření, obvodů, dynamických, tyristorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření dynamických para metrů tyristorů, sestávající ze zdroje spínacího napěti, zdroje pomocného napětí, zdroje závěrné ho napětí, zdroje blokovacího napětí a jednotlivých elektronických prvků, vyznačené tím, že paralelně ke zdroji (1) pomocného napětí je zapojen první kondenzátor (7), jehož záporný pól je spojen přes indukčnost (6) s katodou pomocného tyristoru (5), jehož anoda je spojená s kladným pólem zdroje (1)...

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224388

Dátum: 01.12.1985

Autori: Motejzík Zdeněk, Hejral Josef, Kovářík Oleg

Značky: zapojení, eliminaci, planých, obvodů, poplachů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro eliminací planých poplachů v signalizačním zařízení pro střežení alespoň jednoho hlídaného úseku v němž je zapojena smyčka, tvořená vedením a alespoň jedním hlásičem požáru, vyznačené tím, že k výstupu centrálního impulsového generátoru (1) je připojen alespoň jeden eliminační obvod (2) planých poplachů, tvořený smyčkou (3), která je přes smyčkový vypínač (4) připojena k vyhodnocovacímu poplachovému obvodu (5), na jehož...