Patenty so značkou «obvodů»

Strana 15

Zapojení obvodů pro měření rychlostních profilů proudění tekutiny u mechanických periodických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232962

Dátum: 15.07.1986

Autori: Cibulka Josef, Jelínek Richard, Gardavský Jiří, Klaboch Ladislav

MPK: G06F 11/08, G01W 1/10, G02B 17/08...

Značky: proudění, mechanických, rychlostních, soustav, zapojení, periodických, profilů, obvodů, měření, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Pro měření rychlostních profilů proudění mezi lopatkami kompresorů a turbín se používá laserový dopplerovský anemometr (LDA). Jeho vysílací část 1 vysílá dva vzájemně koherentní světelné paprsky, jejich průnikem v měřicím bodu vzniká optická sonda 2, která se zaměří na roztečnou kružnici, po níž se pohybuje měřené místo zvolené v mezilopatkovém prostoru, představujícím mechanickou periodickou soustavu. Každá hmotná častíce unášená proudící...

Zapojení obvodu pro ošetření přechodových jevů při odskocích kontaktů v klávesnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 232960

Dátum: 15.07.1986

Autori: Havel Věroslav, Hutyra František

MPK: G06F 3/023

Značky: jevů, klávesnicích, obvodů, ošetření, kontaktů, přechodových, odskocích, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření přechodových jevů vznikajících při odskocích kontaktů v klávesnicích je řešeno tak, že matice spínacích tlačítek je každým svým sloupcovým vodičem připojena k soustavě odporníků a k soustavě kapacitorů a každým svým řádkovým vodičem, přes kolektor odpovídajícího spínacího tranzistoru, je připojena k další soustavě odporníků a kapacitorů. Toto zapojení nevyžaduje množství součástek rozdílného typu, je tedy zvlášť...

Zapojení obvodu pro mikrobodové sváření tenkých materiálů s vysokým bodem tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 232481

Dátum: 15.06.1986

Autor: Malenický Milan

MPK: B23K 11/10

Značky: tenkých, materiálů, mikrobodové, sváření, vysokým, zapojení, tání, bodem, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro mikrobodové svařování tenkých materiálů s vysokým bodem tání podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou výkonových zdrojů, jejichž vstupní svorky jsou připojeny na napájecí napětí a výstupní svorky jsou připojeny na kapacitní jednotky. Jedny svorky kapacitních jednotek jsou uzemněny a druhé jsou připojeny na primární vinutí svařovacího transformátoru. Druhé svorky svařovacího transformátoru jsou sériově spojeny s...

Přerušovač elektrického obvodu ovládaný světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231493

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cimpl Zdeněk, Kosek František

MPK: H01L 31/08

Značky: přerušovač, světlem, obvodů, elektrického, ovládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přerušovače elektrického obvodu, citlivého na světlo, který obsahuje vrstvu Ag a chalkogenidovou vrstvu o složení As2SxSey, kde 2,6 ( x + y ( 8. Činnost přerušovače je řízena vřazením pomocné elektrody, mezi níž a vrstvu Ag se vkládá pomocné napětí.

Zapojení obvodu pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231481

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tomeš Karel

MPK: B23K 9/10

Značky: řízení, obloukové, tlakově, svařování, pistole, elektromagnetů, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodů pro řízení elektromagnetu pistole pro obloukové tlakové svařování. Vynálezem je umožněno přesné polohování přivařovaného svorníku na předem označené místo pomocí svařovací pistole, ve které je zatlačování svorníku do taveniny ovládáno elektromagnetem, bez nutnosti použití polohovacích šablon. S výhodou lze vynález Využít k ovládání elektrických prvků, kde se požaduje, aby jeho stavy byly řízeny postupným rozpínáním...

Zařízení k měření dynamických vlastností obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231407

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šoch Jan, Žáček Jiří

MPK: A61B 5/00

Značky: dynamických, oko-ruka, vlastností, zařízení, měření, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k provádění měření dynamických vlastností osob v obvodu oko-ruka a je zejména vhodné pro pravidelná provozní proměřování řidičů motorových vozidel pilotů, strojníků a kosmonautů. Zařízení je tvořeno mechanickým generátorem sinusového signálu a měrným zařízením pro měření amplitudy, frekvence a fáze kopírující rukojeti sinusového signálu.

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226087

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maršík Jaroslav, Hercik Petr

Značky: regulátoru, zapojení, nastavování, obvodů, stavových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavové výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími zpětnovazebními vstupy (a1 až an) parametrických bloků (A1 až An), jejichž výstupy jsou zapojeny na odpovídající vstupní svorky (b1 až bn) propojovací svorkovnice...

Zapojenie obvodu pre rekonštrukciu indukovaného napätia trojfázového indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231150

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jurkovič Michal, Packa Vojtěch, Janiš František, Zajac Milan

MPK: H02P 7/14

Značky: trojfázového, indukovaného, obvodů, rekonštrukciu, indukčného, zapojenie, motora, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Výhodou zapojenia je, že správne pracuje nezávisle na vnútornom vinutí motora, ako aj pri nesymetrických zaťaženiach v širokom frekvenčnom rozsahu napájania neharmonickými prúdmi a napätiami. Indukované napätie sa vypočítava zo svorkového napätia tak, že konce sekundárneho vinutia snímacích transformátorov /Tl/, /T2/, /T3/ sú pripojené jednak na kompenzačný obvod tvorený sériovo zapojenými indukčnosťami /Ll/, /L2/, /L3/ a odpormi /R1/, /R2/,...

Zapojení vzorkovacího obvodu regulátoru koncentrace ozónu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235688

Dátum: 01.06.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G01N 33/00

Značky: ozonu, obvodů, zapojení, koncentrace, regulátoru, vodě, vzorkovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vzorkovacího obvodu regulátoru koncentrace ozónu ve vodě s dvojitým jazýčkovým relé, opatřeným cívkou, vybíjecím kontaktem a vzorkovacím kontaktem. Vynález řeší problém nestejných spínacích a rozpínacích charakteristik jazýčků kontaktů, a to tak, že společný spoj výstupu cívky relé a dalších prvků zapojení je připojen přes spínací odpor k anodě tyristoru,jehož jehož katoda je spojena se zemí a jehož spouštěcí elektroda...

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227716

Dátum: 15.05.1986

Autori: Greš Martin, Zuskin Silver

Značky: zariadenia, zapojenie, koncové, ochranného, telefónne, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia voči rázovému prepätiu vyznačené tým, že je tvorené dvoma paralelnými vetvami pripojenými paralelne ku vstupným svorkám (c, d) vstupného bloku (1), pričom každá vetva pozostáva zo sériove radeného odporu (R1, R2) a diaku (D1, D2), zatialčo z druhej paralelnej vetvy je paralelne k linkovým svorkám (g, d) hovorového obvodu (HO) zapojený diak (D2).

Zapojení elektrického obvodu pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 226685

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fibrich Svatopluk, Vilím Karel

Značky: skříní, stupňů, ovládání, obvodů, elektrického, zapojení, rychlostních, prevodových, řazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického obvodu pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní, sestávajícího z řídicího obvodu zapojeného na střídavý proud o napětí 110 V a z ovládacího obvodu zapojeného na stejnosměrný proud o napětí 24 V.

Zapojení obvodu pro měření maximálních hodnot napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wainer Pavel, Schaffer Josef

Značky: zapojení, napětí, obvodů, měření, maximálních, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření maximálních hodnot napětí, kde první operační zesilovač je připojen svým vstupem přes odpor na vstupní svorku a sériovou kombinací odporů na nulovou svorku, dále kladná svorka je přes odpor připojena jednak na druhý vstup prvního operačního zesilovače a současně na první vstup druhého operačního zesilovače, dále na paralelní kombinaci kondenzátorů, které jsou jedním pólem připojeny na nulovou svorku a druhým pólem na...

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště zvedacího válce šaboty pneumohydraulického bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226531

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novák Jan, Smejkal Miroslav

Značky: hydraulického, zapojení, pneumohydraulického, válce, šaboty, zvedacího, zvláště, bucharu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště zvedacího válce šaboty pneumohydraulického bucharu, u něhož je šabota zvedána proti spuštěnému beranu tlakem kapaliny přepouštěné z hydraulických válců beranu do zvedacích válců šaboty a kde prostor zvedacích válců šaboty je propojen s odpadem tlakové kapaliny prostřednictvím odpadního potrubí, vyznačené tím, že v odpadním potrubí (15) je uspořádán logický ventil (17) spojený s řízeným rozváděčem (16)...

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Látal Pavel

Značky: výstupního, fyzikálních, obvodů, snímačů, veličin, signálu, průběhu, nelineárního, aproximaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin, vyznačující se tím, že výstup (11) paměti (1) je spojen se vstupem (20) řadiče (2), opatřeného vstupem dat (22), který je vstupem obvodu pro aproximaci a jehož výstup (21) je spojen se vstupem (30) aritmetické jednotky (3), jejíž výstup (31) je spojen se vstupem (50) čítače (5), opatřeného výstupem (51) spojeným se vstupem (10) paměti (1 ),...

Zapojení modulu galvanicky oddělených klopných obvodů s převolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231321

Dátum: 15.05.1986

Autor: Krejčí František

MPK: H04B 3/06

Značky: převolbou, klopných, modulu, zapojení, obvodů, oddělených, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení modulu galvanicky oddělených klopných obvodů s předvolbou při řízení technologického procesu je jednoduchým způsobem zajistit přenos a zpracování řídících - řízených veličin mezi řídícím mikroprocesorovým systémem a řízeným technologickým procesem v reálném čase. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením optoizolačního členu, invertorů s otevřeným kolektorem, součinových hradel, modulu programové předvolby a jednotky styku s...

Zapojení zapalovacího obvodu pro výkonové tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231315

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kondr Pavel, Novák Karel, Cvrk Karel

MPK: H02M 1/08

Značky: výkonové, obvodů, zapojení, tyristory, zapalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace průmyslových procesů a osvětlovací techniky. Řeší zapojení zapalovacího obvodu pro výkonové tyristory. Tyristory se zapalují impulsy, které se vytvářejí ze střídavého napětí pomocnými tyristory. Zapalovací impulsy mají potřebný průběh i při minimálních energetických nárocích na zdroj střídavého napětí. Vynález se využije při návrhu tyristorových stmívačů pro odporovou zátěž. Vynález je definován v jednom bodě. Popis je...

Zapojenie obvodu prevodníka dvojhodnotových signálov s trojstavovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247288

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondoej Jan, Kliment Josef, Chlumský Ladislav, Šturma Josef, Hrachovec Josef

MPK: H04M 3/22

Značky: prevodníka, dvojhodnotových, zapojenie, signálov, výstupom, obvodů, trojstavovým

Text:

...signálov spojeného s .prvou vstupnou svorkou 30 prevodníka 2 úrovne meuraného signálu. Druhý výstup 20 meria-ného objektu 5 je pripojený k piatemu vstupu 17 prevodnika 1 dvojhodnotových signálov spojeného s druhou vstupnou svorkou 3 U prevodníka 2 úrovne meraného signálu. Tretí výstup 21 meraného »objektu 5 je pripojený jednak k druhej napájacej zbernici 24 mikropočitača 4 a jednak ku štvrtému vstupu 16 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231311

Dátum: 15.05.1986

Autori: Brabec Jiří, Popov Petr, Severa Josef

MPK: G06F 15/16

Značky: zapojení, obvodů, provádění, skupiny, vstupním, procesoru, výstupním, signálům, způsob, přístupu, dvouhodnotovým, logických, rovnocenného, procesu, technologického

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kterýkoli z logických procesorů, chce-li získat datovou linku komunikace se stanicemi diskrétních signálů, produkuje vlastní signál linkové kvitance právě tehdy, když se na trase linkových adres objeví hodnota korespondující...

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 230632

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 7/10

Značky: frekvence, dvojité, separaci, obvodů, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence vyznačené tím, že vstupní vodič (100) zapisované informace je připojen na první vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (101) režimu zápisu je připojen na druhý vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (102) čtené informace je připojen na první vstup druhého součinového obvodu (2) a dále vstupní vodič (103) režimu čtení je připojen na druhý vstup...

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230540

Dátum: 15.05.1986

Autor: Schmucker Antonín

MPK: H03K 3/03

Značky: obvodů, klopného, blokovatelného, astabilního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu, sestávající z hradel NAND, odporů a kondenzátorů, vyznačené tím, že výstup (c) prvního hradla (2) NAND je přes první kondenzátor (3) propojen s paralelně propojenými vstupy (d, e) druhého hradla (5) NAND a současně s výstupem (A) astabilního klopného obvodu, kde vstupy (d, e) druhého hradle (5) NAND jsou přes odpor (4) propojeny s potenciálem (OV) nula voltů, kde výstup (f) druhého hradla (5)...

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230526

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

MPK: G05B 11/06

Značky: zapojení, stavových, nastavování, obvodů, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavová výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími vstupními svorkami (a1 až an) propojovací svorkovnice (E) pro připojení nastavovacího bloku (B), jejíž výstupní svorky (b1 až bn) jsou zapojeny na odpovídající...

Zapojení obvodu žádané hodnoty regulátoru buzení synchronního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228164

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: alternátoru, zapojení, buzení, regulátoru, synchronního, hodnoty, obvodů, žádané

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů žádané hodnoty regulátorů buzení synchronních alternátorů a řeší nové zapojení těchto obvodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jezdec potenciometru žádané hodnoty, který je prvým vstupem zapojení, je připojen jednak na výstup zdroje konstantního proudu a jednak na vstup vyhodnocovacího obvodu. Výstup tohoto vyhodnocovacího obvodu je druhým výstupem zapojení. Vynález je plně charakterizován přiloženým obrázkem.

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaný zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228158

Dátum: 15.05.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: zapojení, impulsně, integrovaných, regulovaný, zdrojů, obvodů, synchronizaci, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaných zdrojů, vyznačené tím, že regulační výstup (115) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) je spojen se vstupem (121) prvního monostabilního klopného obvodu (12), jehož výstup (112) je spojen se vstupem (131) prvního oddělovacího obvodu (13), jehož výstup (132) je spojen jednak se synchronizačním vstupem (109) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) a jednak se...

Zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231610

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jágr Jan, Jareš František

MPK: H02H 7/09

Značky: obvodů, ztráty, fázových, napětí, zapojení, indikaci, některého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, zejména synchronizačních napětí pro generátory zapalovacích impulsů tyristorových měničů. U zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, kde ke svorkám jsou po řadě připojeny odpory spojené do hvězdy a uzlem připojeny na anodu diody se účelu podle vynálezu dosahuje tak, ze katoda diody je připojena jednak na katodu Zenerovy diody, spojenou anodou s...

Zapojení řídicích obvodů vstupu a výstupu, zejména pro inteligentní terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229798

Dátum: 01.05.1986

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: zejména, řídících, zapojení, inteligentní, obvodů, vstupu, terminál, výstupu

Text:

...napětí, jednak přes sedmnáctý odpor na svorku kladného napětí, jednak na čtvrtý výstup vstupní a vý stupní sběrnice, druhý vstup čtvrtého multiplexoru prvního čtyř- násobného dvouvstupového multíplexoru s pamětí je připojen na třetí adresovací vstup osmikanálového multíplexoru pro funkcí výběru dat, na první vstup prvního převodníku z kődu BCD na kód jedna z desetí, na čtvrtý datový výstup a na čtvrtý datový vstup prvního obousměrného...

Zapojení obvodu pro korekci zesilovaného elektrického napětí násobením a dělením vstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227810

Dátum: 15.04.1986

Autor: Křivánek Milan

Značky: vstupního, násobením, obvodů, zapojení, signálu, korekcí, napětí, elektrického, zesilovaného, delením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro korekci zesilovacího elektrického napětí násobením a dělením, vyznačené tím, že je tvořeno sečítacím zesilovačem s řízeným ziskem (2), jehož druhý vstup (3) je uzemněn a k jeho prvnímu vstupu je předřazen vstupní přepínač (11), výstup (4) sečítacího zesilovače s řízeným ziskem (2) je zapojen přes přepínač (12), buď na vstup paměti (13) výstupního napětí a dále na výstup (6) zesíleného korigovaného výstupního napětí U2, anebo...

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Majer Jiří, Škába Václav

Značky: dusíku, zapojení, popřípadě, plynulou, obvodů, dodávku, kapalného, též, hydraulického, plynného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Způsob planarizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227458

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubeček Jaroslav, Lenhard Radomír, Hutař Otakar

Značky: povrchu, dielektrickou, obvodů, planarizace, izolaci, integrovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob planerizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolací, vyznačený tím, že po nanesení pozitivního fotoleku (2) na křemíkové substráty (1) a po vysušení následuje plesmochemické leptání substrátů uložených buď na vysokofrekvenční elektrodě nebo ne uzemněné elektrodě nebo na izolované podložce v zařízení s planperalelními elektrodami ve směsi plynů tetrafluormetanu s 0,1 + 30 % kyslíku.

Zapojení koincidenčního obvodu opakovače přenosového systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223713

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hájek Antonín, Vojta Ludomír

Značky: přenosového, systému, obvodů, opakovače, pulsně, kódovou, koincidenčního, modulací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

K časové obnově impulsů v opakovači slouží taktovací cesta opakovače. K tvarové obnově slouží přímá cesta opakovače. Spojení obou cest je provedeno pomocí koincidence signálů na výstupu přímé a taktovací cesty. Vynález řeší problém koincidence bez použití derivace při vytvoření jehlových taktovacích impulsů. Sinusové napětí je přiváděno na první vstup zapojení. V sekundárním vinutí laděného transformátoru jsou odvozovány taktovací impulsy s...

Zapojení obvodu pro kompenzaci kolísání vstupního napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228438

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kuchta Karel, Fridrich Miloš

Značky: obvodů, kompenzaci, kolísání, zapojení, napětí, selsynu, vstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro kompenzaci kolísání vstupního napětí selsynu, sestávající ze statorového vinutí selsynu, které je připojeno ke kolísavé střídavé síti, z rotorového vinutí selsynu, prvního a druhého usměrňovače, generátoru pilovitého napětí konstantní amplitudy, komparátoru, tranzistoru, zesilovače, zdroje opěrného napětí, prvního až sedmého odporu a prvního až třetího váhového odporu, vyznačené tím, že ke statorovému vinutí (1) selsynu jsou...

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227951

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čekal Stanislav, Věk Vratislav

Značky: mikropočítačem, obvodů, navigační, zapojení, řízené, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem vyznačené tím, že adresová sběrnice (16) mikropočítače (18) je připojena ke vstupům dekodéru (15) adres, zatímco datová sběrnice (17) mikropočítače (18) je paralelně připojena jednak k výstupům paměti (4) vstupních dat, na jejíž adresovací vstup je připojen první výstup dekodéru (15) adres, jednak k výstupům převodníku (6) selsyn - číslo, na jehož adresovací vstup je připojen druhý výstup...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227884

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jelínek Jiří

Značky: částí, rychlostí, zejména, pohybujících, zařízeních, záznamových, obvodů, zapojení, vyhodnocení, odchylky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních, sestávající z tvarovacího obvodu, hradlovacího obvodu, vratného čítače a časovacího obvodu, vyznačující se tím, že ne vstupní svorku (A) je připojen vstup (10) tvarovacího obvodu (1), jehož výstup (11) je připojen na vstup (12) hradlovacího obvodu (2), přičemž jeho výstupy (13, 14) jsou připojeny na vstupy (15, 16) vratného čítače (3),...

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227877

Dátum: 15.04.1986

Autor: Škop Petr

Značky: niťové, fotoelektrické, elektronického, zarážky, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu fotoelektrické niťové zarážky textilních strojů, s alespoň jednou programovatelnou předvolbou paměťové úrovně, vyznačující se tím, že na jeden vstup alespoň jednoho vyhodnocovacího obvodu (6) fotoelektrické niťové zarážky je připojen výstup zdroje (9) vyhodnocovacích impulsů a na druhý vstup vyhodnocovacího obvodu (6) je připojen výstup paměti (5), přičemž na jeden vstup paměti (5) je připojen zdroj (8) nulovacích...

Zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230795

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: zapojení, dynamických, obvodů, bezeztrátové, tyristorů, parametrů, komplexní, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů. Zapojeni obvodu sestává z obvodu propustného proudu tvořeného dvěma LC obvody zapojenými do série. Paralelně k LC obvodům je přes první proměnnou indukčnost zapojena větev sestávající z měřeného prvku, čidla proudu, z diody a tyristoru. Obvod měřeného prvku sestává z obvodu pomocného kmitu a obvodu generátoru blokovacího napětí....

Zapojení můstkového obvodu pro měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230771

Dátum: 01.04.1986

Autor: Rejlek Jan

MPK: G01R 17/10

Značky: měření, obvodů, můstkového, zapojení, odporu

Text:

...kondenzátorem gg se apolečným vodičem Z.Hodnoty odporů ł, 3, Ž a Í tvořících můstek a hodnotu napájecího odporu gł je třeba volit tak, aby úbytek napětí na druhém odporu Ě nebyl větší než je prahové napětí řídící elektrody prvního tranzistoru Ž. Pak první tranzistor § udržuje automaticky napětí mezi druhým uzlem 95 a společným vodičem Z rovné prahového napětí své řídící elektrody. Kdyby toto napětí bylo např. vyšší, první tranzistor Ž...

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kubát Richard, Uhlíř Karel, Houdek Jan, Semecký Jiří, Kolliner René, Míček Petr

MPK: G06F 11/32

Značky: analýzy, číslicových, příznakové, obvodů, zapojení, usnadnění

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Zapojení integračního obvodu se zdvojovačem kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230423

Dátum: 01.04.1986

Autor: Haken František

MPK: H03K 9/06

Značky: zdvojovačem, obvodů, kmitočtu, zapojení, integračního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení integračního obvodu se zdvojovačem kmitočtu pro diskriminátor kmitočtově modulovaného datového signálu vyznačené tím, že vstupní svorka (l) je přes první odpor (Rl) připojena k invertujícímu vstupu operačního zesilovače (2), jehož neinvertující vstup je přes druhý odpor (R2) uzemněn a jehož výstup je připojen jednak přes Zenerovu diodu (ZD) na jeho invertující vstup, jednak na vstup tvarovače impulsů (3), jehož výstup je připojen přímo...

Zapojení obvodu paralelního provozu zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223362

Dátum: 15.03.1986

Autor: Beláň Josef

Značky: obvodů, provozu, zesilovačů, paralelního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu paralelního provozu zesilovačů, hlavně výkonových nízkofrekvenčních tranzistorových řeší problém regulace rovnoměrného zatížení soustavy zesilovačů pracujících do společné zátěže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v sérii se zátěží je zapojena soustava odporů obvodu paralelního provozu, která zajišťuje regulační činnost při změnách provozních parametrů soustavy zesilovačů pracujících do společné zátěže. Zapojení lze uplatnit...

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve vnějším prostoru magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223357

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klouda Rudolf

Značky: obvod, prostoru, magnetického, magnetickým, rozptylovým, polem, malým, vnějším, obvodů, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve svém vnějším prostoru se týká převážně oborů vakuové a mikrovlnné techniky. Účelem vynálezu je snížení vnějších rozptylových magnetických polí, zmenšení rozměrů a hmotnosti magnetického obvodu. Podstata magnetického obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že celý plošný povrch magneticky tvrdých materiálů, kromě ploch ohraničujících vzduchovou pracovní mezeru, je bezprostředně obklopen...

Zapojení pro ochranu regulátoru před vnikem vysokého napětí ze silového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sluka Josef

Značky: ochranu, silového, regulátoru, vnikem, zapojení, napětí, vysokého, obvodů, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu regulátoru, zejména pulsního měniče, před vysokým napětím, které by zapříčinilo zničení jeho nízkonapěťových polovodičových součátek. Nízkonapěťový řídicí obvod je tvořen regulátorem, pomocným obvodem, napájecím blokem se čtyřmi výstupními svorkami, izolačním převodníkem impulsů a koncovým zesilovačem, který je svými dvěma výstupy spojen s dvěma vstupy pro řízení silového obvodu. Podstatou vynálezu je, že výstup regulátoru...