Patenty so značkou «obvodů»

Strana 14

Struktura čipu integrovaného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234640

Dátum: 01.01.1987

Autor: Szántó Ladislav

MPK: H01L 21/70, H01L 21/308

Značky: čipu, struktura, obvodů, integrovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Struktura čipu integrovaného obvodu řeší problém rozmístění obdélníkových bloků libovolných rozměrů a jejich propojení signálními a enerbetickými sítěmi pro účely automatizovaného postupu návrhu struktury. Podstata řešení spočívá v uspořádání vodičů energetických sítí v rámci složeného bloku, které umožňuje vést dvě energetické sítě na jedné technologické úrovni s vysokou vodivostí, například na hliníku. Struktura podle vynálezu umožňuje...

Zapojení obvodu ochrany proti přetížení výstupů programovatelného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233392

Dátum: 01.01.1987

Autori: Souček Jiří, Fiala Jan

MPK: G05B 15/02

Značky: přetížení, obvodů, zapojení, ochrany, výstupu, programovatelného, proti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Při přetížení výstupu některého z výkonových členů vysílá přetížený výkonový člen varovný signál přes součtový úpravný obvod do řiditelného zdroje a do časového členu. Po příchodu varovného signálu sníží řiditelný zdroj své výstupní napětí na hodnotu, která zaručí, že nedojde k poškození přetíženého výkonového členu. Současně jde varovný signál z úpravného obvodu na obousměrnou svorku zapojení, odkud přechází ke zpracování v obvodech...

Zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233385

Dátum: 01.01.1987

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03K 3/00

Značky: výkonového, obvodů, zapojení, střídače, tranzistorového, klíčovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru průmyslové elektroniky. Vynález řeší zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače, pomocí kterého je možné nevýkonovým signálem bezkontaktně blokovat a spouštět tranzistorový střídač. Podstatou vynálezu je využití tyristorových spínačů, které jsou zapojeny do výstupu budicích obvodů výkonových tranzistorů střídače. Oproti jiným spínačům budicího obvodu výkonových tranzistorů mají tyristorové spínače řadu...

Zapojení regulačního obvodu pro řízení rychlosti hydraulických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233141

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stříbrský Josef

MPK: B66C 13/12

Značky: zapojení, řízení, motorů, rychlostí, regulačního, hydraulických, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je provedeno tak, že obtokový kanál rozvaděče je spojen výstupním potrubím se vstupním kanálem vřazeného stabilizačního ventilu, přičemž prostor nad šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen jedním obtokovým potrubím s přívodním potrubím do rozvaděče a prostor pod šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen dalším obtokovým potrubím s výstupním potrubím od obtokového kanálu rozvaděče.

Zapojení obvodu určujícího minimální napětí střídače v měniči kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233091

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

MPK: H02P 13/24

Značky: určujícího, napětí, kmitočtu, střídače, minimální, měniči, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu určujícího minimální napětí střídače v měniči kmitočtu, které umožňuje řízení usměrňovače ve fázi před spuštěním střídače v plném rozsahu od nulové do nominální hodnoty a řízení střídače ve vymezeném bezpečném rozsahu při použití jediného společného zadávacího obvodu. V zapojení podle vynálezu, sestávajícím ze třech odporů, jedné diody a jednoho operačního zesilovače se účelu dosahuje, tím, že první odpor...

Zapojenie obvodu na demagnetizáciu generátora napájaného z budiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 231508

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gavenda Jozef, Vázal Jozef, Nápoký Milan, Sabela Pavol

MPK: H02P 9/12

Značky: demagnetizáciu, budiča, obvodů, zapojenie, napájaného, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru regulácie elektrických generátorov, riadenia ich budiacich obvodov. Vynález rieši náhradu mechanických odbudzovačov bezkontaktným systémom pre odbudzovanie synchrónnych elektrických strojov. Odbudzovanie rotora generátora sa podľa vynálezu vykonáva odbudzovacím odporom v sérii s nulovou diodou, ktoré sú vsprávnej polarizácii pripojené k vinutiu rotora generátora. Impulzom pre odbudzenie je rozpojenie obvodu rotora...

Zařízení ke spojování tekutinových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235834

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lulek Karel, Toman Vladislav, Kaluža František

MPK: F16L 25/00

Značky: zařízení, spojování, obvodů, tekutinových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rychlá a těsné spojovaní a rozpojování tekutinových obvodů, umístěných na vzájemně vůči sobě se pohybujících zařízeních, periodicky spojovaných a rozpojovaných s možnosti automatického ovládání v závislosti na technologickém cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne spojovacím zařízením podle vynálezu, které se skládá ze dvou dílů, z nichž jeden díl má tvar jednoduché krabice (2) s jedním vstupním otvorem (3), případně...

Zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235812

Dátum: 01.12.1986

Autori: Laníček Josef, Rotter Josef, Kondelík Stanislav, Kouřil Oldřich

MPK: G06F 15/46

Značky: vyhodnocení, obvodů, zapojení, zabezpečovacích, stroje, údajů, prenos, kontrolních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že soustava spínačů (l) je uspořádána do řad (4) a sloupců (3), přičemž první svorky spínačů (l) každého jednoho sloupce (3) jsou paralelně připojeny na jeden výstup (5) procesoru (6) a druhé svorky spínačů (1) každé jedné řady (4) jsou paralelně připojeny na jeden vstup (7) procesoru (6) a kde na zemnicí...

Zapojení číslicového řídicího obvodu pro celovlnné řízení výkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235802

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dittrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: číslicového, řídicího, obvodů, zátěže, zapojení, výkonu, celovlnně, odporové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bezeztrátové triskové řízení odporové zátěže při minimálním rušení. Obvod je připojitelný i na sbernici mikropočítače, který představuje regulátor soustavy. Vynález je založen na čítání zadaného počtu půlperiod napájecí sítě, po který je zátěž při každém průchodu napětí nulou připojována triakem k napětí. Následuje čítáni doplňkového počtu půlperiod do velikosti nastaveného čítací-ho cyklu. V této době je zátěž od sítě...

Zapojení obvodu pro napájení vykrývacích kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235732

Dátum: 01.12.1986

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: napájení, zapojení, kondenzátorů, obvodů, vykrývacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit při výpadku síťového napájecího napěti, po dobu dvou pracovních cyklů řízeného usměrňovače, dobrou stabilitu jeho výstupního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne obvodem pro napájení vykrývacích kondenzátorů, jehož podstatou je, že k druhé vstupní svorce je přes pracovní odpor připojen jednak jeden vstup omezovače amplitudy, anoda oddělovací diody a druhý vstup omezovače amplitudy je připojen k anodě usměrňující diody,...

Zapojení korekčního obvodu v opakovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 235714

Dátum: 01.12.1986

Autor: Zigmund Josef

MPK: H03K 4/00

Značky: korekčního, zapojení, obvodů, opakovačích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení korekčního obvodu v opakovačích přenosového systému s pulsně kódovou modulací - PCM. impulsy, zkreslené vlivem přenosového prostředí a rušení, se přivádějí na vstupní svorku. V zesilovacím stupni s tranzistorem jsou zesíleny a pomocí zavedené kmitočtově závislé proudové záporné zpětné vazby je korigován jejich tvar. Kmitočtový průběh napěťového zesílení zesilovacího stupně závisí na velikosti řízeného odporu, která je...

Zapojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233978

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smelík Jan, Olšák Václav

MPK: B23K 9/10

Značky: elektrických, svařovacích, zapojení, ochranného, strojů, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektrické ochrany svařovacích strojů. Týká se za-pojení ochranného obvodu elektrických svařovacích strojů. Zapojením proudových nebo napěťových prahových klopných obvodů jako ochranného obvodu mezi svorkou PEN, L1, L2 nebo L3 a kostrou jiných el. zařízení, vybavených spínacím nebo regulačním obvodem, lze zabránit vzniku nebezpečného napětí na kostře těchto zařízení, a tak zabránit možnosti úrazu elektrickým proudem.

Zapojení obvodu pro zpracování signálu ze snímače grafických podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236741

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šesták František, Doležal Zdeněk, Kott Kristian, Jindřich Miroslav

MPK: H03K 3/02

Značky: zapojení, obvodů, signálu, zpracování, snímače, podkladů, grafických

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém předávání dat ze snímače grafických podkladů do paměti. Na této cestě se data zpracovávají tak, že se odfiltrovává parazitní signál a data se převádí do požadovaného formátu. Podstata zapojení obvodu spočívá v tom, že vstupní data z vnějšího snímače jsou přivedena na obvody selekce parazitních signálů, výstupy těchto obvodů jsou spojeny se vstupy pamětí selekce, kde se přepisuje po vyhodnocení stará informace novou. Činnost...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektrickým členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236735

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fiala Jan, Souček Jiří

MPK: H03K 17/78

Značky: obvodů, členem, optoelektrickým, zapojení, vstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení oddělovacího členu se signalizací vstupního signálu. Kladná svorka je připojena přes dva srážecí odpory, které slouží jako předstabilizace, s katodou Zenerovy diody. Anoda Zenerovy diody je spojena se zápornou svorkou a s katodou indikační diody. Stabilizovaným napětím se přes omezovací odpor napájí anoda svítící diody optoelektrického členu. Katoda svítící diody je spojena s anodou indikační diody. Paralelně ke svítící...

Zapojení časovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236732

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ryba Jiří

MPK: H03K 17/28

Značky: zapojení, obvodů, časovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Časovací obvod podle řešení umožňuje, že během trvání vstupního impulsu není na kolektoru tranzistoru napájecí napětí a nemůže proto dojít k zesílení a proniknutí rušivého signálu na vstup časovacího obvodu. Kolektor tranzistoru je zapojen jednak přes kolektorový odpor na výstupní svorku a jednak na vstup invertoru, jehož výstup je přes kondenzátor připojen na bázi tranzistoru. Na výstupní svorce je generován impuls, jehož doba trvání je dána...

Zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236712

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, ochranou, obvodů, zkratu, rozběhu, pomalého, proti, stabilizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu, pracující na principu zúžení šířky impulsů budicího obvodu.

Zapojení regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236596

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: regulačního, zapojení, obvodů

Text:

...je, že explioitně získaná hodnota predikce regulované veličiny pro příští okemžik vzorkování je využite v syntéze dostatečně robustního regulátoru, který je stabilní, neoitlivý k äumům a chybám v deteoh. Přizpůsohuje svou funkci ponnalým změnám dynamických charakteristík soustavy. Predikovená hodnota regulované veličiny umožnuje použít predikční regulátor omezující překmit regulované veličiny o. eliminující dopravní zpoždění regulované...

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236583

Dátum: 15.11.1986

Autori: Havel Antonín, Neckář Ivan

MPK: H01S 3/09

Značky: obvodů, zapojení, laseru, impulsního, výkonového, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru s budicím tranzistorem a spínacím tranzistorem. Zapojení lze využít zejména v zaměřovacích systémech, jako jsou např. lokátory poruch na optických kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že báze spínacího tranzistoru 9 je spojena s emitorem budicího tranzistoru 3 a s anodou ochranné diody 4, jejíž katoda je připojena k bázi budicího tranzistoru 3, připojené přes vstupní odpor 2 k vstupní...

Zapojení obvodů pro urychlení přenosu dat z procesoru do operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236578

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kelbler Josef, Bezděk Zdeněk

MPK: G06F 13/06

Značky: zapojení, procesoru, urychlení, přenosu, pamětí, operační, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru počítačové techniky a řeší úkol zvýšení výkonu počítače. Tento úkol řeší tím, že používá vysílače dat procesoru, registru dat a vysílače dat organizátoru, registru dat a vysílače dat operační paměti, které jsou připojeny na společnou sběrnici. Řadič organizátoru pomocí registru masky zápisu zajistí sečtení dat vysílaných z procesoru s daty, která jsou vysílaná z registru dat organizátoru a tato data posílá do registru dat...

Zapojení elektronického řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236558

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bulka Miroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, elektronického, zapojení, řídicího, krokového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že paralelně k elektronickému komutátoru a výkonovému zesilovači je připojen monostabilní klopný obvod v sérii se spínacím obvodem, přičemž vstupní svorka je společná pro elektronický komutátor a monostabilní klopný obvod. Zapojení je určeno zejména pro ovládání manipulačního stolku v elektronovém litografu.

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230388

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holub Igor, Hrnčíř Vlastimil

MPK: G05B 19/18

Značky: regulační, zapojení, generování, servomechanismech, obvodů, číslicových, odchylky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro generování regulační odchylky v číslicových servomechanismech, vybavených inkrementálním snímačem skutečné hodnoty regulované veličiny, vyznačené tím, že vstup (5) žádané hodnoty regulované veličiny je spojen se vstupem (11) registru (1), jehož výstup (12) je spojen se vstupem (21) slučovacího obvodu (2), jehož součástí je střádač a jehož vstup pro přenos (22) je spojen s výstupem (31) inkrementálního snímače (3) skutečné...

Zapojení izolačního obvodu pro číslicové čtení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235467

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kysilka Miloš, Fišar Jaroslav

MPK: G09F 3/03

Značky: izolačního, obvodů, zapojení, informace, číslicové, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení izolačního obvodu, které je vhodné k použití v zařízeních pro zpracování dat, např. v číslicových počítačích, a to k příjmu číslicové informace ze vzdálených, plošně rozprostřených zdrojů se širokou škálou jejich výstupních impedancí a rychlostí. Zapojení sestává ze vstupního obvodu s tranzistorem, dvou impulsních transformátorů, tvarovacího obvodu, budícího obvodu a registru. Zapojení umožňuje přenos stejnosměrné složky...

Zapojení obvodu pro korekci zesilovaného elektrického napětí násobením a dělením vstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235430

Dátum: 15.11.1986

Autor: Křivánek Milan

MPK: H03G 3/30

Značky: zesilovaného, obvodů, delením, signálu, korekcí, vstupního, zapojení, elektrického, násobením, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro korekci zesilovaného napětí násobením a dělením vstupního signálu. Zapojení je tvořeno sečítacím zesilovačem s řízeným ziskem a rozdílovým zesilovačem. Na jeden vstup sečítacího zesilovače s řízeným ziskem se přivádí napětí U, a na jeho druhý vstup se současně přivádí korekční dělicí napětí U3, zatímco výstup sečítacího zesilovače s řízeným ziskem je dále spojen jednak přes dolnofrekvenční propast s výstupem...

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230300

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kudják Vladimír, Fuchs Peter

MPK: H03L 7/14

Značky: stabilizácie, frekvencie, obvodů, zapojenie, číslicovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie pozostávajúce z generátora riadiacich signálov, na ktorý je pripojený frekvenčný normál, pričom generátor riadiacich signálov je ďalej napojený na vstup hradlovacieho a prepínacieho obvodu, na vstup prednastaviteľného vratného čítača, na vstup pamäťového obvodu, na vstup vyhodnocovacieho obvodu, a na vstup integračného obvodu, vyznačujúce sa tým, že výstupy hradlovacieho a prepínacieho obvodu...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janů Karel, Müller Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Hrdina Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: mikropočítače, výpadku, napájení, obvodů, ošetření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zapojení obvodu širokopásmové propusti transformací zapojení obvodu dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230191

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ditl Augustin

MPK: H03H 7/12

Značky: propusti, obvodů, zapojení, transformaci, širokopásmové, dolní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu širokopásmové propusti transformací zapojení obvodu dolní propusti, vyznačené tím, že každý indukční prvek (L) obvodu dolní propusti (A) se převede na zapojení LCC obvodu širokopásmové propusti (B) sestávajícího v první větvi LLC obvodu z prvního indukčního prvku (L1) v sérii s prvním kapacitním prvkem (C1) a v druhé větvi obvodu LCC z druhého kapacitního prvku (C2), a každý kapacitní prvek (C) obvodu dolní propusti (A) se...

Zapojení obvodu pro ovládání napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246108

Dátum: 15.09.1986

Autor: Alexander Radko

MPK: H02J 1/04

Značky: zapojení, obvodů, napájecího, zdroje, ovládání

Text:

...g. Jeho emitor je spojen se společąým vodičem 1 a báze je spojene s ovládecím vstupom 2, e výstupom invertom 4 a pre napájecí odpor ee evorkou 3 | pomocnćho zdroje. Z pomocnáho zdroje je napájen i napájecí zdroj l. Vstup invertoru A je spojen přes kondenzátor 2 s výstupom lg napájecího zdroje l a přes oddělovací odpor § je spojen s vypínacím vstupem g.V klidovém stavu je tranzistor g proudem tekoucím napájecím odporem j udržován v...

Zapojení obvodu pro připojení odporového snímače teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229598

Dátum: 15.09.1986

Autor: Martínek Radislav

MPK: G01K 7/20

Značky: obvodů, připojení, snímače, teploty, zapojení, odporového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření teploty převáděné přes odporový snímač na elektrický napěťový signál. Obvod je vytvořen ze zdroje napětí, ke kterému je připojen srážecí odpor, za nímž jsou připojeny dvě paralelní větve s řádově rozlišnými hodnotami odporů. Ve větvi s nízkým odporem je zapojen odporový snímač teploty v sérii s odporem, s nímž má pro začátek rozsahu stejnou hodnotu. V druhé větvi jsou dva můstkové odpory vysoké hodnoty doplněné...

Zapojení obvodu stabilizace amplitudy generátoru RC

Načítavanie...

Číslo patentu: 229573

Dátum: 15.09.1986

Autor: Horský Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: obvodů, zapojení, generátoru, stabilizace, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro stabilizaci amplitudy generátorů RC určených pro kalibrační účely. Smyčka regulace amplitudy má dvě větve. Pomalá větev zajišťuje přesnost a dlouhodobou stabilitu amplitudy kmitů generátoru RC, rychlá větev zabezpečuje rychlé ustálení, omezení překmitů napětí při skokové změně kmitočtu při zachování nízké hodnoty nelineárního zkreslení.

Zapojení tvarovacího obvodu pro řízení zapalovací soupravy pro čtyřválcové a osmiválcové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 229570

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ondrůšek Čestmír

MPK: F02P 1/08

Značky: obvodů, zapojení, zapalovací, osmiválcové, tvarovacího, spalovací, soupravy, motory, řízení, čtyřválcové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení, umožňující použití osmipólového synchronního generátoru jak pro čtyřválcové, tak pro osmiválcové spalovací motory. Synchronní generátor se používá u bezkontaktních elektronických zapalovacích souprav místo přerušovače. Výhodou navrhovaného zapojení je možnost použít jednoho typu generátoru pro oba druhy spalovacích motorů a tím zhospodárnit výrobu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že ke spouštění elektronické...

Zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229554

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šafařík Ivan

MPK: H02H 3/04

Značky: míst, obvodů, signalizace, zapojení, měřicích, poruchové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst realizované polovodičovými součástkami, které shrnuje všechny požadavky, které mohou být na takový obvod v průmyslu kladeny. Zapojení je zvláště vhodné k výrobě ve formě hybridního integrovaného obvodu. Uvedeného je dosaženo zapojením, které se obecně skládá z části zpožďovacího obvodu pro zpoždění vstupního signálu k odstranění citlivosti na nežádoucí impulsy, části...

Zapojenie obvodu pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 228346

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Vlastimil

Značky: zapojenie, obvodů, údaja, indikáciu, číslicového, jednorázovú, batériovom, napájaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu je určené pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní. Tlačidlo obvodu je pripojené na vstup časovača nábehu napájania, ktorého výstup je spojený so vstupom časovača napájania a so vstupom hradla. Výstup časovača napájania je spojený so vstupom tvarovacieho obvodu a so vstupom hradla, ktorého výstup je spojený so zapínacím vstupom zdroja. Na vstup zdroja je privedené napájacie napätie zo svorky...

Zapojenie zapaľovacieho obvodu výkonového tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 233457

Dátum: 15.09.1986

Autori: Janech Michal, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf

MPK: H03K 3/00

Značky: tyristora, zapojenie, obvodů, zapalovacieho, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie zapaľovacieho obvodu výkonového tyristora je možné použiť v obvodoch výkonových tyristorových meničov. Jeho prednosťou je podstatné zmenšenie rozmerov oproti pôvodným zapaľovacím obvodom.

Zapojení přepínatelného obvodu dekódování adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 229515

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zeman Vojtěch

MPK: G06F 13/06

Značky: obvodů, adres, dekódování, přepínatelného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přepínatelného obvodu dekódováni adres řeší problém jednoduchého dekódování adres v počítačových systémech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dva adresní vodiče z výstupů adresní sběrnice jsou pomocí přepínacího prvku variabilně připojitelné na nejméně jeden vstup adresního dekodéru. Alespoň jeden další adresní vodič je připojen přímo na další vstup adresního dekodéru. Předmětné zapojení je možno využít v těch případech...

Zapojení kódovacího obvodu pro optoelektronický vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234400

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvach Jaroslav

MPK: H04B 9/00

Značky: vysílač, optoelektronický, obvodů, kódovacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že výstup Smittova klopného obvodu 1 je připojen na vstup hradla 2 pro vstup TTL, se kterým tvoří vstupní a přepínací obvody, jejichž výstup je připojen jednak na derivační obvod 3 pro spouštění prvního monostabilního klopného obvodu 5a a pro klopný obvod 4, a dále na D vstup klopného obvodu 4, pro přepínání kódovacích impulsů do jednotlivých zdrojů proudu, přičemž výstup derivačního obvodu 3 je připojen jednak na...

Zapojení obvodu elektronické jednotky laserového měřiče rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233543

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavrouch Dušan, Slaměník František

MPK: G01N 9/24, H01S 3/10

Značky: jednotky, rychlostí, laserového, zapojení, elektronické, měřiče, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje účinné vyrovnávání kolísání amplitudy signální frekvence u laserorových měřičů rychlosti používající pro vyhodnocení rychlosti smyčku frekvenčního závěsu. Automatické nastavování zesílení předzesilovače v závislosti ne velikosti amplitudy mezifrekvenčního signálu však nezhoršuje kvalitu vyhledávacího procesu. Podstatou vynálezu je, že výstup mezifrekvenčního zesilovače (4) je spojen se vstupem zesilovače (2) a výstup obvodu...

Zapojení obvodu pro rychlou indikaci výpadku síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233512

Dátum: 15.08.1986

Autor: Slávka Jozef

MPK: G01R 19/00

Značky: indikaci, zapojení, napětí, síťového, obvodů, výpadku, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno k ochraně libovolného objektu před nežádoucími následky při náhlém výpadku síťového napětí. Dvoucestný usměrňovač je spojen přes omezovač a monostabilní obvod s druhým vstupem logického obvodu OR, jehož výstup je spojen se spínačem, první vstup logického obvodu OR je zapojen mezi omezovač a monostabilní obvod.

Zapojení budicího obvodu řízeného spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232408

Dátum: 15.07.1986

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: obvodů, spínače, zapojení, řízeného, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru bezkontaktních řízených spínačů řeší vynález problém dostatečně rychlého zavírání výkonového tranzistoru. Uplatnění vynálezu je zejména u řízených spínačů s komutační ochranou, vytvořenou sériovým spojením první diody s prvním kondenzátorem a s druhou diodou, zapojenou mezi druhou svorku a třetí svorku řízeného spínače, a jeho podstatou je, že do jednoho uzlu jsou zapojeny přímý výstup řídicího spínače s první svorkou řízeného spínače a...

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sluka Josef, Rejent Jan

MPK: B60L 15/18

Značky: vozidel, zapojení, obvodů, trakčních, regulaci, adheze, automatickou, regulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: vzdialenosti, fluidného, zapojenie, vyhodnotenie, snímača, obvodů, reflexného, dvojstupňové, planárneho, výstupného, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...