Patenty so značkou «obvodů»

Strana 12

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06

Značky: synchronního, správné, zařízení, obvodů, podbuzení, hlídání, stroje, funkce, zabezpečení

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Zapojení obvodů pro zvýšení spolehlivosti palubních výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250430

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čekal Stanislav, Hlavička Jan, Drápal František

MPK: G06F 13/16

Značky: zvýšení, systému, spolehlivosti, obvodů, výpočetních, zapojení, palubních

Text:

...obvodu 7.V případě zapojení s jedním mikropočítačem je signálem sběrnice 17 RESET systému nastaven RS klopný obvod 7 a ten signálovým vodičem 12 TEST signalizuje mikropcčítači 1 žádost o provedení testu. Po zániku signálu ze sběrnice 17 RESET systému začne čítač 9, který byl -dosud přes součinový obvod 8 nulován, odměřovat časový interval,během něhož musí mikropočítač 1 zapsat do svých vnitřních registrů a tím i na sběrnici 15 výsledek testu...

Zapojení dvoutlakého hydrostatického obvodu s tlakově závislým připojováním vysokého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: závislým, hydrostatického, tlakově, vysokého, tlaku, zapojení, obvodů, dvoutlakého, připojováním

Text:

...pístu 8 přímočarého hydromotoru 7, v pracovní poloze B je pracovní .prostor pístu 8 propojen do odpadu a V pracovní poloze 0 čtyřcestného rozváděče 6 je propojení pracovního prostoru B přírnočarého hydromotoru 7 do odpadu přerušeno.Popsané uspořádání hydrostatického obvodu s tlakově závislým přípojováním vysokého tlaku pracuje taktoČtyřcestný rozvaděč G v pracovní poloze A. Větev nízkého tlaku 14 je prepojenia do prostoru pístnice 9 a...

Zapojení elektrických obvodů pro vyhodnocení a nastavení stavu čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250263

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kada Josef, Hermann Lubomír, Stanislav Milan, Thomson Jaac

MPK: G08C 15/00, G08B 25/00, G08B 13/00...

Značky: stavu, vyhodnocení, čidel, elektrických, obvodů, zapojení, nastavení

Text:

...každým řídícím impulsem z vedení 2 přes časovací obvod li, takže pokud jsou na vedení 2 řídící impulsy přítomny, může je čítač 5 ímpulsů čítat. Řídicí ímpulsy tvoří řídící ústředna 1 krátkodobým přerušením napájení vedení 2 a vybitím jeho kapacity.Aby jednotlivé čidla 3 nereagovala na své vlastní odpovědi nebo odpovědi ostatních čldel 3, musí být na straně řídící ústředny 1 zajištěno, že po zachycení odpovědi ústředna 1 připojí na vedení...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Herout Martin

MPK: G01N 27/48

Značky: akumulaci, změn, registraci, skokových, adsorptivní, vodivosti, obvodů, polarografickém, zařízení

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Zapojení obvodu pro potlačení parazitních kmitů indukčních snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250084

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fišar Jaroslav, Kment Fedor

MPK: H03K 3/00

Značky: snímačů, parazitních, kmitů, potlačení, zapojení, obvodů, indukčních

Text:

...o -shodný druhý násobící stupeň B.Signál generovaný indukčním snímačem 1 je přiveden na vstup 21 zavaděče ss složky 2, který podlevelikosti signálu indukčního snímače nastaví hladinu spouštěnímonostabilního obvodu 3 tak, aby ze vstupu 31 byl spouštén pouze nejhlubší zápornou špičkou signálu indukčního snímače 1,prošlého zavaděčem ss složky 2. Délka impul-sů monostabilního obvodu 3 musí být nastavena přesně na polovinu opakovací doby signálu...

Zapojení rotorového obvodu kroužkového motoru pro rozběh a regulaci otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250061

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vodička Jaroslav, Král Vladimír

MPK: H02P 5/28, H02P 1/26

Značky: zapojení, rotorového, regulaci, obvodů, motorů, rozbeh, kroužkového, otáček

Text:

...a současně i na první vstup řídicího bloku. Výstup řídicího bloku je přiveden na řídící vstup řízeněho usměrňovače, jehož výstup je přiveden na impedanci. Úhel řízení tyristorü řízeneho usměrňovače se mění v závislosti na velikosti signálu, přicházejícího ze snímače iyzikální veličiny na druhý vstup řídicího bloku.Vhodnou fyzíkální vellčinou může být například rotorový proud, napětí na impedanci, moment motoru, otáčky nebo zrychlení...

Zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích síťového napětí regulátorů výkonových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250057

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02H 3/24

Značky: regulátoru, zapojení, regulačního, potlačení, napětí, signálu, výkonových, obvodů, měničů, síťového, výpadcích

Text:

...technických účinků zapojení na činnost měniče. V případě, kdy napájecí svorka je spojena s napájecím napětím regulátoru měniče potlačí zapojení podle tohotovynálezu regulační signál v době kolísání tohoto napětí zejména při jeho obnově po poruše.Na přiloženém výkrese je znázorněno schéma zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích siťoveho napětí regulátorů výkonových měničů.Obvod pro potlačení regulačního signálu při...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Fučíková Eva, Červencl Milan

MPK: A61B 5/05

Značky: prístroje, elektronického, zjišťování, zapojení, změn, diagnostického, tkáně, patologických, obvodů

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: dynamické, grafické, pamětí, zapojení, polovodičové, báze, obvodů, řídících

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Kugler Vlastimil, Novák Jiří, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25

Značky: obvodů, zapojení, číslicových, periodických, průběhu, integrálních, veličin, řídících, měření, přístrojů, měřicích

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Zapojení obvodu řízení elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H01H 47/00

Značky: elektrických, spotřebičů, zapojení, řízení, obvodů

Text:

...zapínacím tlačítkem g. Cívka g stykače je překlenuta paralelné připojeným elektro 5 ~ x 249 714niekým spínecím prvkemg a k němu paralelne přes první až třetí svorka ł, g, 2 připojeným funkčním obvodom -Q. Funkce a stavba funkčního obvodu g je stejné jako u prvního příkladu zapojení obvodu řízení elektronických spotřebičů. Stisknutím tlačítka g se stykač připojí ne sít. V tomto oksmžiloą stykač zapne a zůstene v tomto zapnutém stavu i...

Zapojení obvodu pro řízení mikroprogramu řadiče pružného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232178

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jarabica Josef, Kott Kristian

MPK: G06F 9/22

Značky: řadiče, mikroprogramu, disků, řízení, pružného, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče pružného disku. Zapojení řeší způsob rozskoku mikroprogramu podle vstupních kanálových povelů a příslušných stavů výsledného bytu vlastního mikroprogramu před mikroprogramovým rozskokem. Řešením se dosáhla náhrada dovozních obvodů tuzemskými. Možnost použití pouze v daném zapojení řadiče pružného disku.

Zapojení obvodu pre detekci záznamu dvojí frekvence a modifikované dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232065

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kott Kristian, Jarabica Josef

MPK: G06K 5/02

Značky: detekci, zapojení, frekvence, záznamu, obvodů, modifikované, dvojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítačových pamětí na magnetických médiích. Zapojení řeší zasynchronizování snímaného údaje z pamětí. Řešení se dosahuje tím, že se analogové vyhodnocení fáze nahradí obvody číslicové techniky. Možnost použití pouze v uvedeném oboru. Daný vynález je nejlépe charakterizován jediným bodem předmětu, ktorému odpovídá obrázek 1.

Zapojení pro bezkontaktní nulování integračního zesilovače s galvanickým oddělením nulovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232016

Dátum: 01.04.1987

Autor: Floriánek Jiří

MPK: H03F 1/00

Značky: bezkontaktní, galvanickým, nulování, oddělením, nulovacího, obvodů, zapojení, zesilovače, integračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulační a měřící techniky a řeší zapojení pro bezkontaktní nulování integračního zesilovače. Integrační zesilovač nulují dva antiparalelně zapojené tranzistory optoelektrických spojovacích členů. Tranzistory se otevírají světelným tokem světelných diod optoelektrických spojovacích členů. Světelné diody se aktivují proudovým signálem, přicházejícím na svorky nulovacího signálu. Vynálezu se využije v regulační a měřící technice,...

Způsob ovládání obvodu pro regulaci brzdového tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236473

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ottersbach Jens, Saumweber Eckart, Beckmann Heinrich

MPK: B60T 8/02

Značky: regulaci, ovládání, obvodů, tlaku, způsob, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovací regulační obvod pro regulaci brzdového tlaku v brzdové soustavě zejména kolejových vozidel je opatřen kolovým generátorem 1 pro sledování rychlosti a zrychlení pojezdového kola, vyhodnocovacím obvodem 6 a ovládacími orgány 10 brzdové soustavy. Při způsobu podle vynálezu vydává vyhodnocovací obvod na základě signálů kolového generátoru a při překročení prahových hodnot zrychlení kola povely k rychlému nebo pomalému snížení nebo...

Zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238718

Dátum: 16.03.1987

Autor: Gutman Jiří

MPK: H04L 25/12, G06F 13/00, H04L 25/08...

Značky: úrovně, rozhodovací, obvodů, optoelektrického, zapojení, členu, proudu, vstupního, oddělovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je zjednodušit zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu, odstranit pracné nastavování rozhodovací úrovně vstupního proudu, jež je nahrazeno stanovením velikosti potřebného odporu pouhým výpočtem, vyloučit vliv rozptylu výrobní tolerance parametrů jednotlivých optoelektrických oddělovacích členů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického...

Zapojení obvodu pro regulaci elektromagnetické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237938

Dátum: 15.03.1987

Autori: Macourek Vladimír, Fornůsek Ctibor Ing, Radomskij Jaromír

MPK: B41F 33/00

Značky: regulaci, obvodů, brzdy, zapojení, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci elektromagnetické brzdy, která řídí zvolený průběh otáčení hřídele, například v zařízení pro zkoušky protiskovatelnosti v průmyslu polygrafickém, papírenském, v průmyslu barev apod. K vinutí cívky elektromagnetické brzdy je připojena výstupní svorka diferenciálního převodníku napětí-proud s elektronickým omezením maximálního proudu a výstupní svorka pomocného zdroje konstantního proudu, přičemž na...

Zapojenie obvodu automatickej kompenzácie vplyvu hmotnosti subjektu v stabilometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237892

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hlavačka František, Mihalík Viliam

MPK: A61B 5/10

Značky: kompenzácie, subjektu, zapojenie, hmotnosti, automatickej, vplyvu, stabilometrii, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zapojenia obvodu na získanie veľkosti výchyliek miesta pôsobenia oporných síl subjektu z momentu týchto síl. Riešenie môže nájsť uplatnenie všade tam, kde je potrebné získať veľkosť výchyliek ťažiska pôsobiacej sily z jej momentu priamou metódou. Napr. pri stavbe stabilometra určeného pre možné použitie v zdravotníctve a športe. U tohoto zapojenia je výstup sumarného člena (A) pripojený na jeden vstup (1) komparátora (K),...

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde

Načítavanie...

Číslo patentu: 237139

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bujňáček Marián, Židek Anton, Madzik Jaroslav

MPK: G05B 19/18

Značky: obvodů, zapojenie, nastavitelného, elektronického, binárnom, kóde, časovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického časovacieho obvodu nastaviteľného v binárnom kóde je vhodné pre elektronické riadiace obvody najmä s voľne programovateľným poľom. Slúži pre vytvorenie voliteľných časových intervalov. Pozostáva z nastavovacej zbernice, generátora impulzov, binárneho čítača, logického obvodu a impulzného obvodu. Pre svoju realizáciu využíva integrované obvody malej a strednej integrácie.

Způsob pouzdření čipů integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249194

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: H01L 21/56

Značky: způsob, pouzdření, integrovaných, obvodů, čipu

Text:

...čipů podle vynálezu umožňuje podetetně snížit výmět čipů po pouzdřeni. K přerušeni epojovaoích drátků dochází jen ojediněle.V náeledujicím přikladu použití způsobu pouzdření bylo 50 čipů typu M 7400 a 100 čipů typu MAA 741 připojených ke kovovým vývodům zakápnuto epoxidovým zakapávacím materiálem, Jehož zpracovatelaká životnost při normální teplotě je minimálně čtyři hodiny a jehož doba vytvrzování při teplotě 155 °C je maximálně2 minuty....

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů pomocí rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249173

Dátum: 12.03.1987

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 19/18, G01R 17/18, G01R 19/00...

Značky: elektrických, stejnosměrných, pomocí, rezonančního, proudu, měření, zapojení, malých, obvodů

Text:

...kontaktemgg třetího spínače g. Kontakty ga łž štvrtého spínače Lg i kontakty g a § 12 pátého spínače 1.8 jsou rozpojeny. Ve třetí fázi dochází k tlumençým volným kmitům v rezonančním obvodu. První a třetí kontakty g a 27 t, 6 a g 8, .9 ad gg prvního, druhého a třetího spínače 1, 1 a g. Kontakt g a Ľ pátého spínače J.§ 3 jsou spojeny a kontaktya ,L 5 čtvrtého spínače ł 6 jsou rozpojeny. Kmity jsou přivedeny na první vstup g komperetoru gg....

Zapojení hydrostatického obvodu řízení přímočarého hydromotoru s mezioperačním zdvihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249037

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: hydrostatického, zdvihem, zapojení, řízení, přímočarého, hydromotoru, obvodů, mezioperačním

Text:

...prostor § přímočarého hydromotoru 1 je napojen na vstup škrtícího ventilu 5, na výstup jednosměrného ventiluv - 3.- 249 037 1, na vstup dvoucestného dvoupolohového ventílu Q a na druhý výstup H řídíciho třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Řídící prostor ll dvoucestného dvoupolohového ventilu Q je propojen na vstup K třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Druhý výstup E čtýšcestného rozváděče g je zaslepen. Výstup dvoucestného...

Zařízení k upevnění magnetického obvodu statoru, zvláště u velkých synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249442

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rada Bohuslav, Ziegler Miloslav

MPK: H02K 1/18

Značky: upevnění, zařízení, magnetického, zvláště, obvodů, strojů, synchronních, veľkých, statoru

Text:

...při výrobě kostry. U velkých synchronních strojů je dokonce možné provést operací ustavování držákd e pravítek pro skládání magnetického obvodu z výrobního závodu na staveniätě.Magnetický obvod lze složit beze spár včetně přodepnutí složeného magnetického obvodu statoru, kterým se omezí tepelná naméhání. Výroba držáků je jednoduchá, dochází k úspoře materiálu a pracnosti. Držáky po zsvaření do horizontálnúch desek slouží zároveň jako výztuhy...

Zapojení obvodu přepojení telefonní budky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249402

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stavebník Pavel, Urbanec Jiří, Michalík Petr

MPK: H04L 11/20

Značky: budky, zapojení, přepojení, telefonní, obvodů

Text:

...kontakt 12 a relé ,La je jednou svorkou zapejen mezi vzdjemne spojenou druhou svorku L§ vstupu telefonní linky a druhou svorku JJ výstupu pro telefonní přístroj.Druhá svorka spínacího kontaktu 12 je pripojene k první svoroo 2 výstupu pro telefonní prístroj. Vstupní svorky jj polovodičoveho epínacího obvodu u jsou spojený s výstupními svorkami 19, druhého optočlenu 29, Druhá vinutí 31 transforutoru, výstupní evorlq 23 prvního optočlenu u, a...

Pomocný uvolňovací obvod samosvorného hydraulického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249313

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: obvodů, uvolňovací, pomocný, hydraulického, obvod, samosvorného

Text:

...uvolnění fixovaného předmětu bez nutnosti použití prídavných hydraulických zařízení.Příkladné provedení pomocného hydraulického obvodu podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Pomocný uvolñovací obvod samosvorného hydraulického obvodu podle vynálezu je tvořen větví 1, která propojuje přes ovládací prvek § prostor mezi oběma těsnícími kroužky E a 2 dolního hydraulického válce Š se samosvorným hydraulickým obovodem,...

Způsob řízení činnosti procesoru s průběžným vyhodnocováním analogových veličin a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249283

Dátum: 12.03.1987

Autori: Severa Josef, Linc Rudolf, Popov Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: způsob, veličin, obvodů, vyhodnocováním, řízení, procesoru, zapojení, analogových, provádění, činnosti, průběžným

Text:

...datový, adresový a řídící skupinový výstup z procesoru je spojen jednak s řízeným objektem a jednak s multiplexerem analoqových vstupů a s multiplexerem referenčních vstupních hodnot. Vstupy multiplexeru analogových vstupů jsou propojeny s výstupy řízeněho objektu a výstup multiplexeru analogových vstupu je spojen s prvním vstupem komparátoru. Druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem multiplexeru referenčních vstupních hodnot a...

Zapojení klíčovacího obvodu úhlové informace přistávacího radiolokátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fribert Miroslav

MPK: G01S 5/00

Značky: klíčovacího, obvodů, úhlové, informace, přistávacího, zapojení, radiolokátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klíčovacího obvodu úhlové informace spadá do oboru radiolokačního zobrazení a řeší problém nastavování velikosti a posuvu obrazu výšky a obrazu strany na obrazovce indikátoru přistávacího radiolokátoru. Podstata vynálezu spočívá v rozklíčování kanálu přenosu úhlové informace od antén výšky a strany na dva kanály, a to kanál výšky a kanál strany, ve kterých se provádí požadované nastavení, a v následujícím opětovném sloučení do jednoho...

Zariadenie na spúšťanie viac hydrogenerátorov do jedného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232225

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šolc Rudolf, Šramo Miloš

MPK: F15B 13/02

Značky: zariadenie, hydrogenerátorov, obvodů, jedného, spúšťanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulických zariadení s viacerými vysokotlakými hydrogenerátormi a rieši problém spúšťania týchto hydrogenerátorov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z hydraulických rozvádzačov spojených potrubím s nízkotlakým hydrogenerátorom a pomocným potrubím s hydraulickými rozvádzačmi, ktoré sú súčasťou hydraulického okruhu usporiadaného v bloku. Hydraulické rozvádzače majú spoločný odvádzací kanál a privádzací kanál, ktorý...

Zariadenie na meranie vonkajšieho obvodu tenkostenných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231364

Dátum: 01.03.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: G01B 5/08

Značky: zariadenie, meranie, súčiastok, vonkajšieho, tenkostenných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru 323 - klzné ložiská a rieši zariadenie na meranie vonkajšieho obvodu delených tenkostenných súčiastok, najmä skružovaných púzdier klzných ložísk. Zariadenie sa skládá z pevného a pohyblivého ramena, na konci ktorých je vymeniteľne uchytená objímka, do ktorej sa vkládá meraná tenkostenná súčiastka. Na pohyblivé rameno je napojené tlačné ústrojenstvo a na pevnom ramene je upevnený snímač, dosahujúci svojim dotykom pohyblivé...

Zapojení obvodu na ochranu proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235873

Dátum: 01.03.1987

Autori: Milota Josef, Widerlechner Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: obvodů, proti, zapojení, přepětí, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

K první vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena kladná výstupní svorka prvního řídícího obvodu a k druhé vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena záporná výstupní svorka prvního řídicího obvodu. Mezi kladnou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu a zápornou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu jsou dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým...

Zapojení obvodu pro řízení klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234739

Dátum: 01.03.1987

Autori: Marvan Karel, Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/023

Značky: obvodů, zapojení, klávesnice, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit prostorově nenáročné zapojení umožňující programovatelnou volbu kódů kláves, dále zabraňující chybě při současném stlačení více kláves, dále potom dovolující nepodmíněné zastavení procesu a řízení klávesnice prostředky vyššího programovacího jazyka, popřípadě umožňující automatické opakování kódu znaku stlačené klávesy. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením s klávesovou maticí, obvodem adresy řádky, obvodem adresy...

Zapojení obvodů číslicového fázoměru s rychlou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234478

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čekal Stanislav, Tůma Pavel

MPK: G01N 3/38, G01R 25/00

Značky: číslicového, obvodů, zapojení, rychlou, fázoměru, odezvou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se výpočet fázového úhlu provádí pomocí rychlé binární odečítačky (13) a dvou čítačů (11, 12). Měřený a referenční signál jsou přes komparátory (l, 2) přivedeny do řídicích obvodů, obsahujících rychlé klopné obvody (3, 4, 5.) a hradla (7, 8, 9), z nichž jsou buzeny uvedené čítače. Počet odečítacích cyklů je přímo úměrný měřenému fázovému rozdílu. Odečítací cykly jsou počítány ve výstupním čítači (14), na...

Zapojení klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234345

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H03K 17/28

Značky: obvodů, zapojení, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení klopného obvodu se zpožděným blokováním v jednom směru překlápění a umožnit nastavení zpožděného blokování v širokých časových mezích. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením klopného obvodu, který má na výstupu tři funkce, a sice první funkce zapnutá, druhá funkce zapnutí a obě funkce vypnuté. Je umožněno zapnutí současně pouze jedné funkce, přičemž zapnutí druhé funkce může nastat až po určené době zpoždění....

Zapojení korekčního obvodu pro generátory srovnávacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234314

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jelen Zdeněk, Formánek Zdeněk

MPK: H02P 13/16

Značky: zapojení, korekčního, obvodů, srovnávacího, napětí, generátory

Zhrnutie / Anotácia:

Připojením korekčního obvodu ke generátoru srovnávacího napětí se dosáhne toho, že napětí na výstupu generátoru srovnávacího napětí dosáhne nulové úrovně vždy bezprostředně před koncem půlperiody, bez ohledu na nepřesnosti nebo nestability použitých součástek. K výstupu generátoru srovnávacího napětí je připojen jeden vstup komparátoru korekčního obvodu, jehož druhý vstup je připojen k nulové úrovni a k vybíjecímu obvodu generátoru srovnávacího...

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234300

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jakubčo Ján, Rényi Marián, Jokel Igor

MPK: D06F 33/02

Značky: obvodů, programátora, elektronického, termostatu, zapojenie, pračky, elektromechanického, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronického termostatu do obvodu elektromechanického programátora pre automatické práčky, rieši problém eliminácie výkonných polovodičových spínacích prvkov, čo sa dosahuje tým, že elektronický termostat ET je svojim spínacím prvkom S zapojený ako spínač prúdu zo zdroja UN striedavého napätia mikromotorčeka MM elektromechanického programátora EMP.

Zapojení číslicového průměrovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234296

Dátum: 01.03.1987

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: průměrovacího, obvodů, číslicového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového průměrovacího systému v reálném čase, v němž se jako paměť využívá dynamický posuvný registr. Dále systém sestává ze vstupního a výstupního registru, sériové sčítačky a přepínače. Informace uložená v dynamickém posuvném registru se během intervalu mezi vstupními vzorky přesouvá tak, že systém dodává na výstup hodnotu klouzavého průměru posloupnosti vstupních vzorků.

Zapojení obvodu regulátoru buzení synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryant Jiří, Faltus Emanuel, Devátý Jiří

MPK: H02P 7/28

Značky: buzení, synchronních, motorů, regulátoru, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jo určeno k zajištění synchronního běhu uvedených motorů při výpadku signálu požadované hodnoty budicího proudu ze zadávacího členu do regulátoru (l) buzení, způsobeným např. poruchou v nadřazených obvodech tomuto regulátoru (l), nebo přepínáním jeho vstupů. Ve sčítacím členu (2) je analogový signál skutečné hodnoty budicího proudu z čidla (3) porovnáván s požadovanou hodnotou budicího proudu ze zadávacího členu (4). Tuto požadovanou...

Zapojení pro indentifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hošková Marie

MPK: H02H 7/20

Značky: indentifikaci, systému, poruchy, obvodů, zapojení, řídicím, polohového, transformátoru, automatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro identifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídícím systému, v němž uvedený transformátor pracuje jako snímač polohy. Obvodem polohového transformátoru se rozumí polohový transformátor, včetně spojovacího vedení. Zapojení je tvořeno obvodem polohového transformátoru, napájecím zdroje, třemi tvarovači, vyhodnocovacím obvodem a řídícím systémem.

Zapojení vstupního obvodu opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233910

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vojta Ludomír

MPK: H04B 12/02

Značky: opakovače, zapojení, vstupního, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupního obvodu opakovače přenosového systému s pulsně kódovou modulací. Účelem vynálezu je korigovat frekvenční průběh útlumu pro dvě rozdílná kabelová prostředí. Sekundární vinutí transformátoru je symetrické a střídavě je uzemněn jeho střed. V poloze (1) přepínače (P) je přeslechové rušení, které se dostává na bázi prvního tranzistoru (T1), kompenzováno rušivým napětím vznikajícím na společném odporu (R2) přenosem z...