Patenty so značkou «obvodů»

Strana 11

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243683

Dátum: 15.07.1987

Autori: Proks Mirko, Šopf Jioí, Míea Karel, Vacovský Josef

MPK: H02P 13/16

Značky: pulsního, zapojení, regulátoru, zadávacího, měniče, obvodů

Text:

...včetně nuly. Sestava z lestí odporu L,3, 3, 9. 5 9 a pěti. přepínačů 191 193, 393, 399, 392, z nichž první a druhý pŕepínač 9 m, ,93 je spojitč ovládan prvním relé L 9, stejně jako třetí a čtvrtý prepínač 393, 399 druhým relé 39 a pátý prepínač 392 třetím relé 39.Vstupní svorka § 9 Asítč 399 je spojene s pł-epínacím dotekea 3 L pátěho prepínače 399,jehož první pevný dotek 33 je přes čtvrtý odpor 9 spojen s přepínacim dotekem 19, druhého...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243674

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tlamsa Jaromír, Žurek Adolf

MPK: H02M 5/297

Značky: obvodů, pulsního, regulátoru, měniče, zadávacího, zapojení

Text:

...je zadána maximální žádaná hodnota regulátoru, při která se vozidlo zastaví.Další výhodou zapojení je zabezpečení zadávanáho signálu proti rušení nezávisle na dělce jeho vodiče s zedávání stejná velikosti požadovaná hodnoty pro regulátor každého vozidla z jednoho místa řízení v případě jejich epñszení, čím je zajištěná správne funkce celá soupravy jak v režimu jízdy, tak i v reäimu brzdy.Na připojendm výkreeu je schemeticky znázorněn...

Zapojení spouštěcího obvodu pro elektronické zábleskové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243664

Dátum: 15.07.1987

Autor: Holata Vladimír

MPK: H05B 41/14

Značky: elektronické, obvodů, zařízení, zapojení, zábleskové, spouštěcího

Text:

...schéma zapojení a obr. 2 časový diagram funkce zapojení.První vstupní svorka L pro připojení na jednu stranu neznásmněného symchronizačního kontaktu fotografického přístroje, je pripojene na jeden vývod primárního vinutí transformátoru 1 (obr. 1)»Druhý vývod primárního vinutí transformátoru 1 je připojen přes omezovací odpor 1 na anodu tyristoru 1, na katodu první ochranné diody § a na kladnou výstupní svorku 2 pro připojení na...

Zapojení obvodu měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243158

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wais Stanislav, Šulc Jioí, Michura Jaroslav

MPK: H02M 5/443

Značky: kmitočtu, obvodů, zapojení, měniče

Text:

...obvodu a ohrožují hlavně tyrístory měniče kmitočtu.zapojení obvodu měniče kmítočtu podle vynálezu je schematícky znázorněno na připojeném výkresu.V zapojení je Graetzův můstek svým prvním vstupem Qł připojen přes první odpor ł na první sběrnici 1 a svým druhým vstupem 93 přes druhý odpor 3 na druhou sběrnicí §. První výstup Q Graetzova můstku je připojen na první svorku 95 kondenzátoru g a druhý výstup gg Graetzova můstku je připojen na...

Zapojení vstupních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243152

Dátum: 15.07.1987

Autor: Kašpaoík Jan

MPK: H01F 35/00

Značky: obvodů, vstupních, zapojení

Text:

...spojeno se vstupem monostabilního klopného obvodu, přičemž vývody spínací větve jsou přemostěny kondenzátorem, jehož první vývod je spojen přes druhý rezistor s první vstupní svorkou zapojení a jehož druhý vývod tvoří současně druhou vstupní svorku zapojení. AVýhodou zapojení vstupních obvodů podle vyná 1 ezu.je, že dojde k podstatnému zvýšení vstupního odporu zapojení, který je v podstatě dán požadovanou rychlostí odezvy vstupního obvodu....

Zapojení obvodu ovládání mechanické brzdy otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240096

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueera Jaromír, Klika Ludvík

MPK: E02F 9/20

Značky: brzdy, zapojení, otočné, obvodů, částí, mechanické, stroje, ovládání

Text:

...uzavíracího prvku při neustálém doplňování tlakové kapaliny k brzdovému válci zajištěno jednodušším způsobem, při nižších výrobních nákladech Kromě toho, kdy za provozu stroje není brzda v činnosti a kdy jako tlakového média je použito kapaliny, je tlakové potrubí od ovládače brzdy k brzdovému válci mechanické brzdy neustále proplachováno kapalinou proudící od zdroje tlakového média přes prvek ěkroení. Neustálou výměnou kapaliny V uvedeném...

Zapojení obvodu ovládání mechanické brzdy otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240095

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mostecký Jioa, Bystrický 1ubor

MPK: E02F 9/20

Značky: obvodů, zapojení, ovládání, částí, mechanické, brzdy, otočné, stroje

Text:

...doplňování tlakové kapaliny k brzdovému válci zajištěno jednodušším způsobem, při nižších výrobních nákladech. Kromě toho, kdy za provozu stroje není brzda v činnosti a kdy jako tlakového média je použito kapaliny, je tlakové potrubí od ovládače brzdy k brzdovému válci mechanické brzdy neustále proplachováno kapalinou proudící od zdroje tlakového média přes prvek škrcení. Neustálou výměnou kapaliny v uvedeném tlakovém potrubí je...

Zapojení budicího obvodu výkonových tranzistorových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zapletal Zdenik, Kelbler Josef, Dráb Vlastimil, Richter Otakar

MPK: H02P 8/00

Značky: budicího, obvodů, spínačů, tranzistorových, výkonových, zapojení

Text:

...ä, který je prvním. přípojem § 51 připojen na společný prívod 5 napájecího napětí, přičemž báze É druhého tran ziatorutypu NPN je připojena jednak na pŕvní přípoj S 71 osměho rezistoru 7, který je druhým přípojem 572 připojen na společný uzemňovací vodičg, a jednak na druhý přípoj § 93 aedméhb rezistoru gj.Sedmý ezistor ii je pak svým prvním přípojempřipojen na společný přívod i napájeeího napětí, na který je připojen první přípoj gł...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240300

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javor Peter, Radil Juraj

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, zapojení, řídicího, krokového, obvodů

Text:

...vstupy ŘHS, ŘHC jsouspojený s odpovídajícími funkčními výstupy S, C generátoru G. Ľ - r..- Klaždý .z vyhodnocovacích obvodü HS, HC je řešen tak, že signá-lní vstup NS, NC je zapojen přes amplitudový detektor D, oddělovač l) lstejn-osměrné složkya obvod A obsolutní hodnoty na vstup K skutečně. .hodnoty regullátoru R, jehož vstup I žádané hodnoty je spojen s řídlcím Vstulpem ŘHS,RHC výhodnocovacího obvodu HS, HC, přičemž výstup regulátoru R...

Zapojení obvodu pro měření elektrického proudu s napěťovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240295

Dátum: 15.06.1987

Autor: Novotná Vlasta

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, proudu, výstupem, napěťovým, obvodů, elektrického, zapojení

Text:

...až na to, že vliveni zjednodušení nejsou užity odporý 9, 10, 15 a potencíometr 12.Způsob měření při jarivním a druhom základním zapojení podle obr. 1 a 2 je Založen na měření úbytku napětí o velikosti součinu-niěréíého odporu 2 o hodnotě Rproíídu I jíni tekoucího. Odpor 2 o hodnotě R je izřazen do obvodu v sérii s měřeným objektom 3.Nevýhodou tohoto způsobu nzěření prou du je nutnost respektovet úbyteko hodnotěR.I při měření závislosti...

Zapojení vstupních obvodů jednokanálového zapisovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240287

Dátum: 15.06.1987

Autori: Boeko Jozef, Török Pavol

MPK: G01D 7/08, G01D 9/04

Značky: obvodů, zapisovače, jednokanálového, zapojení, vstupních

Text:

...podle vynálezu, na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 je konkrétní provedení zapojení. Na výkresu na obr 1 je uvedena biokové schéma zapojení, kde měřené napětí je přivedeno na vstunp vsiupníhonatpěťoavého děliče 2 a upraveno na príslušnou velikost. Z výstupu vstupniho napětového děllče 2 je naipěti tpřivedeno na vstupní napäťový zesilovač 3, kde je napätí zesileno a dále je vedeno na paměťový vstup a součrt-ovêho zesilovače 4. i...

Zapojení elektronického obvodu pro asynchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240252

Dátum: 15.06.1987

Autor: Talapka Miroslav

MPK: H02P 7/40

Značky: obvodů, zapojení, motor, asynchronní, elektronického

Text:

...je,že umožňuje při poměrně nízkych nákladech asynchronní motor při snížení/ch otáčíkách provozovatppřičtamž řečené snížené otáčky v-wkazují relativně dobrou stabilitu.zapojení elektronického obvodu pro asynchronní motor je znazorněno na výkresu.zapojení zahrnuje třífázový asynchronníz motor 1 zapojený nebo alespoň .zapojitelnýdo hvězda k jehož hřídeslt je ípružnou spoj kou 2 přípojeno otáčkové relé 3. První na pájecí svorka. u...

Zapojení ovládacího obvodu vozíku hlav kazetového magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240226

Dátum: 15.06.1987

Autor: Berger Johannes

MPK: G11B 15/02

Značky: obvodů, ovládacího, vozíků, kazetového, zapojení, magnetofonu

Text:

...zesilovací vstup 122 zesilovače zasouvacího motorku 12. Tento zesilovaci vstup 122 je přes spínač dolního dorazu 1.0 vozíku připojen na katodu oddělovací diody 11, jejíž anoda je spojene s vý 4stupem chodu vpřed 102 řídicího obvodu chodu vpřed 1.Na tento výstup chodu vpřed 102 je připojen také spínací vstup 202 spínacího obvodu chodu vpřed 2 a dále je na výstup cho Ádu vpřed 102 připojena přes řídící ,odpor 5báze řidicího tranzistoru 8....

Zapojení pro spínání silových napájecích obvodů v části vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240222

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stützer Alfred

MPK: H02M 5/16, H02H 3/08

Značky: napětí, silových, napájecích, zapojení, částí, vysokého, spínání, obvodů

Text:

...je zapojeno jazýčkové relé, jehož kontakt je zapojen v obvodu poruchového vstupu do regulátoru střídače statického niěnlče kmitočtu.Zapojením podle vynálezu se zamezí vypínání plně zatiženého napájecíhor obvodu statického meniče kmitočtu v případě havarijního vypnutí při poruchových stavech nadproudu, nebo zkratu a vzniku napěťo~ vých špiček tam, kde samotné využití va.krzového stykače s vakuovými zháše-cllys charakteristikou rýchleho...

Zapojení interfacových obvodů programovatelného logického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 240107

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krapivin Genadij Dmitrijevie, Jurášek Adolf

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, logického, zapojení, systému, interfacových, programovatelného

Text:

...odpor 21 až 2 h s prvním k-ontaktemystupního spínače 11 až In, jehož druhý kontakt je spojen s kladnou svorkou U zdroje ovladacího napětí.Každý vstup vstupního multíplexeru 2 ll 1 je spojen přes paralelní kombinaci druhého odporu 31 až 311, fíltračního kondenzátoru 41 až 4 n a Zenerovy diody 51 až 5 n s nulovým vodičem z sběrníce.Každý z .m-výstupů výstupního demultiplexeru 202 je spojen přes pamäťový člen 61 až 6 m se vstupem nevýkonového...

Zapojenie obvodu zváracieho prúdu pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pospíšil František, Stanik Jaroslav, Vašák Pavel, Míchal Václav, Poláeek Jindoich

MPK: B23K 9/06

Značky: zapojenie, prúdu, zdroje, jednosměrně, zváracieho, obvodů, zváracie

Text:

...uplatňuje napätie na hlavnom výstupnom vinutí transformátora. Toto umožňuje vhodnou voľtbou pomeru závitov na hlavnom a pomocnom výstupnom vinutí zváraciehovoľbou prierezoav vodičov docieliť ,pomerne vysoké výstupné napätie zváracie-ho zdroja pri súčasnom po-dstatnom znížení typového výkonu zvá-ratcieho transformátora.Týmto sa docieluje zníženie materiálovej spotreby pri výrobe zváracích transformátorov a zvyšuje sa účinnost a účinník...

Zapojenie obvodu pre indikáciu pracovnej polohy nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239354

Dátum: 15.06.1987

Autor: Klokner Ladislav

MPK: B23H 7/18

Značky: nástroja, polohy, indikáciu, obvodů, pracovnej, zapojenie

Text:

...je pripojený na jednoduchý vstup 22 bloku 2 zosilňovačov a budičov, ktoreho jednoduchý výstup 24 je pripojený na jednoduchý vstup 32 bloku 3 tvarovacích a prijímacích obvodov, ktorého jednoduchý vstup 33 je pripojený na jednoduchý vstup 42 bloku. 4 pamäte a riadiacich obvodov indikácia, ktorého prvý rozvetvený výstup 43 je pripojený na druhý rozvetvený vstup 52 bloku 5 indikátcrov polohy 5.Pred každým zahájením prenosu aktuálnych dát o...

Zapojení dvojice tyristorových spínačů na napájecí straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251293

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: napájecí, straně, spínačů, dvojice, obvodů, tyristorových, zapojení, kolejového

Text:

...Přitom výstupní svorka QQŽ prvního indikátoru QQ proudu je spojene se vstupní svorkou QQQ prvního invertoru łQ.Rovněž výstupní svorka Qlä druhého indikátoru Q 1 prcudu je spojene se vstupní svorkou łíg druhého invertoru gł, přičemž výstupní svorka QQQ prvního invertoru QQ je spojena s druhou vstupní svorkou QQQ prvního součinového členu QQ. současně výstupní svorka QQQ prvního součinového členu QQ je spojena s řídící svorkou QQQ druhého...

Zapojení spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251114

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: obvodů, kolejového, zapojení, spínačů, přijímačové, straně

Text:

...spínače 3, s první pracovní svorkou gł třetího spínače Q a současně s druhou svorkuu gg výstrojeDruhá svorka 12 Xabelového vedení ł je přitom spojena jednak s druhou svorkou33 zdroje 3 kódovacího proudu a jednak s druhou pracovní svorkou gg třetího spínačeÉ, přičemž první svorka 3 ł zdorje 3 ködovacího proudu je spojene s první pracovní svorkou 51 prvního spínače 3. současně jsou řídící svorka gg prvního spínače 3 a řídící svorka gg druhého...

Zapojení pro řízení korekčního obvodu rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251042

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/248

Značky: mikroskopu, řízení, rastrovacího, obvodů, korekčního, zapojení, elektronového

Text:

...snižuje počet ovládaných prvků. zabraňujemožnosti vzniku chybného měření a odstraňuje nutnost ručního mechanického zadávání.vynález objasní příložený výkres, na kterém je uveden příklad zapojení v blokovém uspořádání.zapojení na obr. sestava z obvodu ł objektivu.který je spojen buč přímo. nebo přes dělíč g napětí, naznačený čárkovaně ,s prvními vstupy prvního, druheho až n-tóho komparátoru ga. gg až gg, jejichž výstupy jsou spojeny s...

Zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238279

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H03K 4/00

Značky: taktovacího, obvodů, zapojení, kódovou, pulsně, opakovačích, modulací, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací za účelem vytvoření sinusové vlny, která slouží k časové obnově impulsů na výstupu opakovače. Z kmitočtového spektra impulsního signálu na výstupu budicího hradla H projde přes krystal X pouze kmitočet shodný s kmitočtem jeho sériové rezonance. Průchod vyšších harmonických složek přes parazitní kapacitu krystalu X do báze tranzistoru T je kompenzován...

Zapojení obvodu pro indikaci extrémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240669

Dátum: 01.06.1987

Autor: Imaizumi Hiroyuki

MPK: G01D 5/16

Značky: indikaci, zapojení, obvodů, extrémů

Text:

...umožňuje ťndikaci bud kladného nebo záporného lokálního extrému různé velikosti nastavitelné hyetereze napěřového kompa rátoru 5 hysterezí,ewůzného trvání, jehož doba je nastavitelná časovou konstantou Fondenzátpru nabíjecího členu a vybíjecího odporu.Na přípojeném výkresu jsou znázorněny na obr.l-základní schéme podle vynálezu, na obr.2-příklad zapojení podle vynälezu s reali rací nabíjeoího členu odporem.Viz.obr.lvstup obodu l je zapojen...

Zapojení spouštěcího obvodu pro měření signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Throndson Roger Lee, Choung Un Kim

MPK: G01R 13/22

Značky: signálu, zapojení, spouštěcího, obvodů, měření

Text:

...vstup je zapojen výstup vstupního tranzistoru gł typu FET v zapojení emitorového sledovače, jehož proud je nastaven třetím odporem 5a na jehož vstup je vysokou vstupní impedancí 5 zaveden měřený střídavý, popřípadě stejnosměrný signál přes omezovaoí odpor ga, překlenutý kompenzàním kondenzátorem ggkompenzujícím jeho etřídąvý přenosový útlum, Mezi bází vstupního tranzistoru gł a jeho napájecím zdrojem jsou zapojeny v nepro pustném směru...

Zapojení obvodu pro řízení rozběhu synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240165

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rakurov Bernhard

MPK: H02P 1/46

Značky: rozběhu, zapojení, synchronního, obvodů, řízení, motorů

Text:

...gł, jednak na vstup monostabilního klopného obvodu hgg, přičemž výstup Ě prvního přepínače gl je pŕipojen na ovládací vstup prvních hradel gł a inverzní výstup Ž prvního přepínače gł je připojen na ovládací vstup druhých hradel gg, jejichž datový vstup je spojens datovým výstupem čítače Ě. Výstupy prvních a druhých hradel. gł, gg jsou připojeny na vstupy prvního logického součtu LSl, jehož výstup je připojen na alespoň část...

Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240155

Dátum: 01.06.1987

Autori: Altmann Heinz Dieter, Bretnutz Rudi

MPK: H02H 7/20

Značky: obvodů, stejnosměrný, napájecí, zdroj, elektronických, ochranou

Text:

...nesýmetrie a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepňipustných velikosti stabilizavaných napětí a na třeti vstup Ěàž prvého polovodičového spinače Q. Prvý výstup § 45 stabilizátoru 5 se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětimi, připojený jednak na čtvrtý vstup ggg prvého polovodičového spínače Q a jednak na druhý vstup ŽLŠl - 34 a 155 obvodu Ž vyhodnoceni nesymetrie a zvlnění nestabílizovaných napětí a-nepřípustných velikosti stabilizovaných...

Zapojení výstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239546

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rückl Jioí, Franc Jioí

MPK: G06F 3/00

Značky: mikropočítače, výstupního, zapojení, obvodů

Text:

...členu 1, Anoda luminiscenční diody je spojene přes omezovací odpor gs první napájecí svorkou lg. Emitor fototranzistoru optoelektrického spojovacího členu 1 je spojen s jedním vývodem prvního děličového odporu i a s jedním pőlem druhého děličového odporu Ž. Druhý pől druhého děličového odporu Ž je spojen se druhým vývodem kolekłorového odporu lg,s první svorkou zátěže lg a se třetí napájecí svorkou ll. Druhý vývod prvního děličového...

Zapojení vstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239545

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macháeek Pavel, Pinta Ladislav

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, zapojení, vstupního, mikropočítače

Text:

...2 optoelektriokého spojovacího členu § je spojene s jedním pőlem kondenzátoru lg. Druhý pől kondenzátoru lg je spojen s prvním vývodem|kolektorového odporu lg a s kolektorem lg,rototranzistoru 2. Emitor ll fototranzistoru 2 je spojen se signálovou vstupní svorkou lg vstupního bloku lg a s jedním vývodem emitoě rového odporu lg. Jeho druhý vývod je spojen se druhou»napájecí svorkou lgg vstupního bloku lg a se druhounapájecí svorkou...

Zapojení řídicích obvodů grafické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239539

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hejl Vlastimil

MPK: G06F 3/14

Značky: obvodů, zobrazovací, řídících, jednotky, zapojení, grafické

Text:

...obvodu je určen pro připojení na procesor, nauprvní výstup čtvrtého klopuého obvodu je připojen na třetí vstuppátého hradla, na první vstup pátého klopného obvodu a na druhý vstup desátého hradla, druhý výstup čtvrtého klopného obvodu je připojen na první vstup osmého hradla, jehož výstup je pŕipojen na druhý vstup osmého klopneho obvodu a na druhý vstup devátého klopného obvodu, výstup druhého hradla je připojen na druhý vstup šestého...

Zapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239528

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Jindoich, Eerbák Ivan

MPK: H01C 1/00

Značky: regulovatelného, obvodů, řízení, odporu, zapojení

Text:

...podle výnálezu je to, že poháněcí motorek bloku regulovatelného odporu je bezkontaktně spínán vždy na maxiÁ mální napájecí napětí, takže nedochází k necitlivosti při malých změnách řídícího signálu, přičemž i životnost a četnost spínání je proti dosavadním řešením značně vyšší. Lzapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schématem na připojeném výkresu.Obvod pro řízení regulovatelného odporu...

Zapojenie obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238842

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Marián, Milička Eduard

MPK: H01S 3/13

Značky: zapojenie, výkonu, stabilizácie, lasera, obvodů, vykonávaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera, zabezpečujúceho v súčinnosti so zdrojom čerpacej výbojky lasera plynulý nábeh a udržiavanie konštantného výkonu lasera. Podstatou zapojenia je, že na prvý vstup (13) prvého komparátora (1) je pripojená snímaná okamžitá hodnota (10) výkonu lasera a na druhý vstup (14) prvého komparátora (1) je pripojený pomocný obvod predvoľby (9) výkonu lasera. Výstup (15) prvého...

Zapojenie obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238807

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: H04M 1/74

Značky: zapojenie, koncových, hovorových, ochranu, obvodov, zariadení, telefónnych, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v zapojení obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení voči rázovému prepätiu spočívajúcu v tom, že paralelne ku linkovým svorkám hovorového obvodu je zapojený diak (D). Pri výskyte prepäťového impulzu na účastníckom vedení sa diak otvorí a obmedzí amplitúdu prepäťového impulzu na hodnotu menšiu ako je spínacie napätie diaku. Veľkosť napätia po obmedzení už neohrozuje činnosť prvkov hovorových...

Zařízení pro násobení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250914

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chobot Jiří, Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: samosvorném, zařízení, hydraulickém, tlaku, násobení, obvodů

Text:

...přívodnípotrubí s jednosměrným ventilem a jednak výstupní potrubí, na které je napojen ovládaný jed nosměrný otevírací ventil.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zesílení tlaku média a rozšíření možnosti regulace tlaku.Zařízení pro násobení tlaku podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Zařízení pro násohení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu podle vynálezu v příkladném provedení...

Zapojenie elektrického obvodu na vybíjanie filtračného kondenzátora v napäťových zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250856

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šedík Jozef, Pobuda Miroslav, Lachký Peter, Čerňanský Anton

MPK: H02M 3/04

Značky: vybíjanie, kondenzátora, zapojenie, napäťových, zdrojoch, filtračného, obvodů, elektrického

Text:

...tirniviky 15,16, 17 k neriadenému uis-mwerňovaču 18. Páralelne k hlavnému stykeču je pripojená sériová (kombinácia .kontaktov 11 nabíjanieho stykiatča a naibíjacích odporov 12, 13, 14. Kiasdný pól usmerñlovanöa 18 je cez tlmivku 19 pripojený na kladný .pól filtratčnélho kondenzátora 5 a záiporný pól toho istéh-o usmerňovača je pripojený k zápornému pólu kondenzátora 5. Paralelne ku k-ondenzáioru 5 je pripojený cez SÉľ-ÍOVB zapojené kontakty...

Zapojení pro měření vysokého napětí, zajišťující galvanické oddělení měřeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237267

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zapletal Pavel, Ušela František

MPK: G01R 19/00

Značky: oddělení, měření, měřeného, obvodů, vysokého, zapojení, galvanické, zajišťující, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, pomocí kterého lze měřit vysoké stejnoměrné napětí při zachování galvanického oddělení měřicího systému od měřeného objektu, zejména však u defibrilátoru srdce. Vyznačuje se tím, že na svorky kumulačního kondenzátoru je připojena seriová kombinace odporu a druhého kondenzátoru, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace polovodičového spínacího prvku a primární vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární...

Zapojenie zabraňujúce kritickým únikom oleja zo systému otvoreného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233244

Dátum: 17.04.1987

Autori: Mišík Anton, Virga Jozef

MPK: F15C 1/04

Značky: systému, oleja, obvodů, únikom, zabraňujúce, otvoreného, zapojenie, kritickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického zapojenia, ktoré zabraňuje v prípade deštrukcie hydraulického vedenia alebo hydraulického prvku vytečeniu oleja zo systému otvoreného obvodu. Zapojenie je vytvorené z hydrogenerátora napojeného na nádrž a na rozvádzač, ktorý je napojený prvým vedením na nádrž a druhým vedením na pracovné hydraulické obvody. Podstata riešenia spočíva v tom, že na vedenie, ktorým je rozvádzač napojený na pracovné obvody je napojený...

Zapojení stabilizačního obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242985

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Mottitschka Wilhelm, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Konrád Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, motorů, stabilizačního, krokového, zapojení

Text:

...chodu krokového motoru A se docilí obdobného účinku, jako při použití signálu ze snímače polohy nebo rychlosti otáčení, připojeného k hří-deli krokového motoru 1, avšak bez již uvedenýchnevýhod.Jako snimače proudu, protékajícího fázovými vinutimi krokového motoru 5 je možno s výhodou využít snímače pŕoudupoužitího v napáječi g ke stabilizaci proudu, tekouciho fázovými vinutími krokového motoru 3 nebo rezistoru, omezujícího tento proud...

Spínač pomocného elektrického obvodu malého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250639

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mrkvica Miloš, Bartoš Stanislav, Vondrák Jaroslav

MPK: H01H 1/06

Značky: malého, pomocného, elektrického, napětí, obvodů, spínač

Text:

...elektrického vodiče, např. drátu nebo lenka, na který je po sepnutí spínače naražen ukončovaí prvek, např. spojovací dutinka.Protože spínačpdle vynàlezu spojuje funkci ovládání koncověho spínače a funkci dorazu, mohou být tyto části při konstruci lisu vypuštěny Tím se zrychlí pracovní cyklus ą Žvýší produktivita práce. Další výhodou spinačeile vynálezu je konstrukčni jednoduohost a vysoká spolehlivost, nobnř využívá jako ponU 2 2 m 639...

Zapojení bezpečného obvodu pro kontrolu bipolarity signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250601

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaska Miroslav, Konečný Ivan

MPK: H03K 5/00

Značky: bipolarity, obvodů, signálu, kontrolu, zapojení, bezpečného

Text:

...§, záporným napětím propouštěným diodou 2 se nabije kondenzátor 1. Z nabitých kondenzátorů Q a 1 je přivedeno napájecí napětí na napájecí svorky 11,15 zesilovače êp Signál ze vstupu 1 je přiveden na vstup lg zesilovače Q a projde na výstup 11 pouze v případě, že je zesilovač Q napájen. V praktickém provedení podle obr.2 ovládá vstupní signál dvojici komplementárních tranzistorů 21, gs Nabývá-lg vstupní signál periodicky kladných a...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250530

Dátum: 15.04.1987

Autor: Liška Martin

MPK: F02P 9/00, F02P 7/06

Značky: tvarovacího, snímače, obvodů, značky, zapojení

Text:

...zapojení tvarovacího obvodu.Induktivní snímač 1 je spojen se vstupními obvody 2, připojenými na první vstup 3 zesilovače 4, přičemž druhý vstup 5 zesilovače 4 je spojen s prvním odporem R 1,druhým odporem R 2 a třetím odporem R 3,přičemž první odpor R 1 je ukostřen a druhý odpor R 2 je spojen s emitorem spínacího tranzistoru T 1, jehož kolektor je spojen s kostrou a báze je spojene s výstupem 6 mikropočítače, zároveň výstup zesilovače 4 je...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro nastavovací a fixační textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250529

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 7/00

Značky: fixační, zapojení, obvodů, nastavovací, textilní, zejména, hydraulického, stroje

Text:

...8, větveml 3, 10. Tímto postupem je doplněna případna tlaková ztráta a zařízení je přlpraveno k provozu. Dvoupolohový elektromagnetický rozvaděč 3 po zapnutí slouží v hydraullckém obvodu jako pojistka, ktera při výpadku elektrického proudu dava povel k nastavení výchozí polohy topných těles 23. Třípolohový elektromagnetický rozvaděč 4 zůstává zatím vypnutý, tlakové médium zůstává uzavřeno v prostoru mezi oběma hydraulickými valci 11, 12 a...