Patenty so značkou «obvodů»

Strana 10

Zapojenie regulačného obvodu hydrogenerátora pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242249

Dátum: 15.09.1987

Autor: Simonyi Juraj

MPK: F16H 39/44

Značky: mechanizmu, prestojoch, hydrogenerátora, pracovného, zapojenie, obvodů, regulačného

Text:

...jednak s pohonným motorom 5 a jednak s výkonovým ovládacím valcom 33 ako aj s odmerným hydrogenerátorom 31. Blok 1 je dalej prvým, druhým a tretím nízkotlakovým vedením 91, S 32, 93 napojený jednak na nádrž 2 a jednak prvým vysokotlakovým vedením 81 prepojený s prvým hydraulickýmrozvádzačom B, ktorý je pomocou druhého a tretieho vysokotlakového vedenia 82, 83 napojený na hydromotor 7 a pomocou štvrtého nízkotlakového vedenia 94 cez spätný...

Zapojení obvodu pro umístění nového bloku do rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242048

Dátum: 15.09.1987

Autor: Preclík Bohuslav

MPK: G06F 13/14

Značky: rychle, zapojení, bloků, umístění, vyrovnávací, nového, pamětí, obvodů

Text:

...3 i pravé poloviny paměti Cache 4 jsou spojeny s výstupem 51 datového registru 5. Hodinový vstup 7 celého obvodu je spojen s hodinovým vstupem čí 4tače 1, dále s hodinovým vstupem levé poloviny paměti Cache 3 a s hodinovým vstupem pravé poloviny paměti Cache 4.Zapojení podle vynálezu pracuje takto obvod realizuje algoritmus RAND pro umístění nového bloku do paměti Cache. Algoritmus RAND je řešen pomocí pseudonáhodného generatoru....

Způsob pouzdření hybridních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242034

Dátum: 15.09.1987

Autor: Prchal Václav

MPK: H01L 21/56

Značky: obvodů, hybridních, způsob, pouzdření

Text:

...podle vynalezu jsou odolné proti vysokým i nízkym teplotám i jejích střídáttí. Odvod vyvíjeiíého tepla plastem je lepší než plynnou atmosférou hermetickěho pouzdra.Vlastnosti hybridního obvodu nejsou ovlivněny přítomnosti v-ody při pouzdření.Plast s dobou želatinace do deseti minut se nanese na celou plochu hybridního obvodu ohřátého na teplotu želatinace plastu. Na nanesený plast se přiloží krycí destlčka. Hybridní »obvod se udržuje na...

Zapojení obvodu rekuperační brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242029

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hodúl Pavol, Lacko Vladimar, Niepel Wiliam, Antoš Kamil, Blažej Anton Akademik

MPK: B60L 7/12

Značky: obvodů, zapojení, rekuperační, brzdy

Text:

...15 je připojen k anodé spínaclho polovodičového prvku 1 D. který je svou katodou připojen k jednomu polu filtračnímu kondenzátora 2 současně s jedním ko-ncem brzdového odporu 11, jehož druhý konec je přes pomocný měnič 12 spojen se záporným pólem napäjecího napětí zároveň s druhým pólem filtračního kondenzátoru 2.Popsanéhuo zapojení lze využít u trakčních motorů s bohatě dimenzovaným magnetickým obvodem, jimiž jsou kupříkladu dříve vyráběné...

Systém chlazení pomocných obvodů vysokonapěťových tyristorových měničů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241824

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odlerová Želmíra, Vontor Tomáš, Palát Karel

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonu, měničů, veľkých, pomocných, tyristorových, obvodů, chlazení, systém, vysokonapěťových

Text:

...tyristorů s kapalivnovými chladiči volné prostory, které jsou mezi jednotlivými patry měniče navzájom propojeny a volný prostor v nejvyšším patře měniče ústí do okolnní atm-0 sféry.Z hlediska účinného chlazení »pomocných obvodů je dále výhodné, jestliže vany pomocných obvodů jsou na čelních stranách otevřené.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva Ve srovnání se známými řešeníml v tom, že vtejpelnä lkonvekce na povrchu kapalinových...

Zapojení řídicích obvodů střídačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241708

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mrkývka Jaroslav, Plinta Oskar

MPK: H02M 5/42

Značky: zapojení, řídících, střídačů, obvodů

Text:

...výkresu, kde .je uvedeno blokově schéma rízenígivojčinného strídače. Výstup proudového čidlaje přes zesilovač 1 pri 4i pojen na první vstup generátoru pilového na pětí 2. Na jeho druhý vstup je pripojen regulátor 3 a jeho výstup je pripojen na vstupmonostabilního obvodu 4. Výstup monosta bilního obvodu 4 je připojen současně na vstup klopného obvodu 5, zpětnovazebně na tretí vstup generátoru pilového napětí .2 a na první vstup...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indikátoru nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241400

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zdráhal Zdenik, Divoký Jaroslav

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, indikátoru, vyhodnocovacího, obvodů

Text:

...Vyvážená poloha je určena dotykom případně částečným překrytĺm dvou přimek.vynález blíže objasní přiložený výkres,kde je uvedeno zapojení vyhodnocovaoího obvodu indlkátoru mily.Indikátor nuly je tvořen měřicím kanálem1, referenčním kanálem 2 a zobrazovací jednotkou 3. Vstupní svorka i je spojene se vstupem měřicího kanálu 1, jehož výstup je spojen s vertikálním vstupem zobrazovací jednotky 3. Referenční svorka 7 je spojena se vstupem...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: druhý, funkcí, obvodů, ovládacího, přepínání, jednoho, obvod, řízených, zapojení

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Zapojenie obvodu na meranie odrazovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241304

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vinš Ludik

MPK: G01P 15/08

Značky: meranie, obvodů, odrazovej, rychlostí, zapojenie

Text:

...betónu. Tento spôsob však nerieši zapojenie a konštrukciu obvodu pre snímanie a vyhodnocovanie odrazovej rýchlostí.Uvedený nedostatok je odstránený zapo 4jením obvodu na meranie odrazovej rých lojsti prgąrzěriagłełttia nameranie povrchovejtvrdosti betónových telies a konštrukcií, po v -zošt-ávajúeeho z-mechanickej clonky spriahnutej s úderníkom tohto zariadenia podlavynálezu, ktorého podstata je to, že mechanická clonka je pohyblivo uložená...

Zapojení obvodu pro řízení obnovy obsahu informace dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246246

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vildgrube Vladimir Georgievie, Gandelsman Josif Lvovie

MPK: G06F 12/16

Značky: řízení, obsahu, informace, obnovy, dynamické, pamětí, zapojení, obvodů

Text:

...součinu, který zpracuje informaci o tom, že je adresována pamät ROM (AROM) a informaci o tom, že probíhá čtení z paměti (MEMR). Výstup tohoto bloku je zaváděn spolu s výstupom bloku časového dozoru na vstupy bloku logického součtu. Výstup tohoto bloku je přiveden na vstup generátoru, jehož výstup PA slouží k přepnutí adresových vstupu dynamické paměti na adresu řádku s obnovovaným obsahem informace a výstup REF je využít pro obnovu obsahu...

Zapojení obvodu pro kontrolu chodu dvou impulsových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246225

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kozlov Jurij Grigorjevie, Pantelejev Boris Petrove, Markelov Vjaeeslav Alexejevie

MPK: G01P 3/486

Značky: obvodů, kontrolu, impulsových, zapojení, chodu, kanálu

Text:

...BCD čítače lg a současně na nulovací obvod sestávající z kondenzátoru lg prvního impulsového kanálu a v sérii zapojeného prvního odporu ll a paralelné připojenou první ochrannou diodou ll, která je svoji anodou spolu s jedním vývodem prvního odporu ll připojena na elektrickou nulu a katodou je připojena do společného bodu mezi kondenzátor lg prvního impulsového kanálu a první odpor ll a současně na nulovací vstup lll druhého BCD čítače ll...

Zapojení rozhodovacího obvodu digitálního přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sycev Maxim Maximovie, Romankov Petr Grigorjevie

MPK: H04B 14/04

Značky: digitálního, rozhodovacího, přenosového, obvodů, systému, zapojení

Text:

...tvoří vstup zapojení se vstupními svorkami l. 3. K prvnímu konci sekundárního vinutí transformátoru 25 je připojen první vstup prvního diferenciálního zesilovače pzl. K druhému konci sekundárního vinutí transformátoru E 5 je připojen první vstup druhého diferenciálniho zesilovače 253. Střed sekundárního vinutí je uzemněn.K prvnímu vstupu prvního diferenciláního zesilovače ggl je přes první kondenzátor gl připojena báze tranzistoru Q, která...

Zapojení diodoreléového volicího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mirtes Bohumil, Mirtes Oldoich

MPK: H02J 3/00

Značky: volicího, diodoreléového, zapojení, obvodů

Text:

...spojena s jedním pőlem pojistky É. Druhý pól pojistky Q je spojen s jedním pőlem prvého pracovního kontaktu gł zesilovacího relé 5, jehož druhý pól je spojen s jedním pôlem druhého pracovního kontaktu Ag zesilovacího relé 1. Druhý pól druhého pracovního kontaktu jg zesilovacího relé 5 je spojen s jedním pőlem rozpojouací zástrčky 1,jejíž druhý pól je spojsn s prvým výstupom łâg zapojení. Druhý výstup ígg zapojení je spojen s jedním pőlem...

Zapojení budicích obvodů tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246144

Dátum: 15.09.1987

Autor: Martinu Miloslav

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, tranzistorového, zapojení, střídače, budicích

Text:

...lg, s prvním vývodem druhého svodovéhoodporu gg a s anodou první ochranné diody lg.Katoda inverzní diody lg je spojene s katodou Zenerovy diody łz, jejíž anoda je spojena s prvním vývodem sekundárního vlnutí ggg impulsního transformátoru gg. Druhý vývod primárního vinutí § 95 impulsního transformátoru 22 je spojen s anodou nulové diody äł a přes předřadný odpor gg se druhou kladnou napájecí svorkou QĚ, na které je napájecí...

Zapojení řídícího obvodu elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246113

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašíeek Zdenik, Trnka Jioí, Braun Stanislav, Drobný František

MPK: G05B 24/02

Značky: obvodů, zapojení, řídicího, pohonů, elektrických

Text:

...náledovné. Propoáovecí vstup g zadávscího bloku 1 je připojen k prvnímu propojovacímu vstupu g technologického regulátoru 1, jehož zpětnovazební vstupy z, až n jsou připojeny k výstupom nesakreelených čidel, např. impuleních vysílačů na válcovaoí stolici. navíječe, epod. Zedávscí výstupy LL až gn technologického regulátoru 3 jsou spojeny se vstupy nezekresleneho silového blolou např. tyristoru a slouží pro jeho řízení, a Ovládací VBtUPJI .il...

Zapojení snímacího obvodu impulsního regulátoru regulovaných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240607

Dátum: 15.09.1987

Autori: Teetz Volker, Becker Reinhard, Schölkens Bernward, Urbach Hansjörg, Geiger Rolf

MPK: H02P 8/00

Značky: regulovaných, snímacího, veličin, regulátoru, impulsního, obvodů, zapojení

Text:

...ggł obvodu gg typu EXCLUSIVE-OR podsekce gg připojen na první z dvojice komplementárních výstupu 23 registru 3 řídících signálu a první přípoj žíl rezistoru QA je připojen na druhý z dvojice komplementárních výstupu gg registru 2 řídicích signálu. Při vytvoření hlavního výstupu gg registru 3 řídicích signálu jâk° jednoho výstupu ga je možné první vstup ggl obvodu Q typu EXCLUSIVE-OR a první přípoj ägl rezistoru gg připojit současně na tento...

Zařízení obvodu pro čítání pulsů jednoho dvoufázového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejeí Jioí, Bajer Ivo, Vojtíšek Jaroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: signálu, pulsu, jednoho, obvodů, dvoufázového, zařízení, čítání

Text:

...paměti g ľkolbinlÄnĺ logihou že SPOjen s prvním výstupom gg gonerâtoru g hodin s blokováním. První datový výstup a programovatelné paměti 2 s kombinační logikou je připojen na vstup g pro čítání nahoru vratného čítnče g s pamätí. Druhý datový výstup 39, pr-ogramovstelně paměti 2 s kombinační logikouje připnáen ne vetu j pro čítání prvků vratného čítač g s paměti. Výstup 31 programovatelné paměti B s koubineční logikou je připojen na...

Zapojení pulsního výkonového obvodu krokových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kobosil Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, výkonového, elektromotorů, obvodů, krokových, pulsního

Text:

...nulový potenciál.Výstup g 5 o 1 třetího fázového spínače 2 je připojen na anodu třetí fázová rekuperační diody A a přes třetí výstupní svorku § 21 zapojení na druhý vývod třetího fázového vinutí 31 krokového olektromotoru s na kstodu páté ochranné diody 1 L. Výstup 16 g čtvrtého fázového spínače § je připojen na anodu čtvrté fázová rekuperační diody 32 a přes čtvrtou. výstupní svorku § 21 zapojení ne druhý vývod štvrtého fázového vinutí gg...

Zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košalko Rudolf, Potaneoková Marta

MPK: G01F 1/56

Značky: zapojení, filtrace, číslicové, obvodů, rušení, odměru, pohonných

Text:

...přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot podle vynálezu.zapojení obvodu číslicové filtrace rušení pri odměru pohonných hmot podle vynálezu je tvořeno k výstupu inkrementalního snímače l průtoku kapaliny připojeným vzorkovačem EL jehož výstup je spojen s prvním vstupem přepínače 3, spojeným svým prvním výstupom se vstupem prvního čítače 5,...

Zapojení obvodu pro potlačení nenulového údaje odměřeného objemu kapalin při počátečním tlakování systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 245585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martvoo Augustín, Welward Ladislav

MPK: G01F 1/56

Značky: tlakování, obvodů, nenulového, objemu, odměřeného, zapojení, údaje, počátečním, potlačení, kapalin, systému

Text:

...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...

Zapojení obvodu pro generování logického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240741

Dátum: 15.08.1987

Autor: Trebichavský Ctibor

MPK: H03K 3/013

Značky: zapojení, logického, signálu, generování, obvodů

Text:

...napájecí napětí připojenalogického signálu podle vynálezu je znázorněií schematiclcy na připojeném výkrese. ísíladná vstupní svorka 1 pro připojení ke kladnému polu neznázerněného zdroje napájecího napětí je pripojene ke kladné výstupní svorce 3 pro připojení na kladnou napájecí svorku neznázorněné logické sítě. Záporná vstupní svorka 2 pro připojení k záporneznu polu zdroje napájeciho napětí je připojena k záporné výstupní svorce 4 pro...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: budicího, zapojení, koncového, stupně, střídače, tranzistorového, obvodů

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování stavu elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240596

Dátum: 15.08.1987

Autori: Povaljajev Anatolij Petrovie, Ajrapetjan Aram Surenovie, Archipov Vladimir Viktorovie, Kolesnikov Jevgenij Fjodorovie

MPK: G01R 31/26

Značky: zapojení, vyhodnocování, stavu, elektrotechnických, obvodů, součástek

Text:

...1 je znázorněno blokové schéma zapojení obvodu pro vyhodnocování tyristorového sloupce, tvořeného vyhodnocovacím obvody tyristorů 11 až 1 n, vyhodnocovacím blokem 2 sloupce tyristorů a přizpůsobovacím blokem 3. Do vyhodnocovacích bloků tyristorů 11 až 1 n se zavádějí optické signály 01 až On a dále na vstupy 111,až 11 n výstupní signál z výstupu 1 generátoru zapí nacích impulsů. Výstupy 1.21 až 12 n vyhod nocovacích obvodů tyristorů 11 až 1 n...

Zapojení obvodu k blokování impulsů tyristorů sériového řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244899

Dátum: 14.08.1987

Autori: Frentzel-beyme Johannes, Del Bene Pietro

MPK: H02M 1/088

Značky: řetězce, obvodů, impulsů, seriového, blokování, tyristorů, zapojení

Text:

...zejména pri velkém počtu tyristorů sériového Ietäzce, tedy u vyeokonapěčových měničů.Další výhodou zapojení podle vynélezu je. že snižuje potrebný výkon napéjecího zdroje zasilovačů řídicíoh impulsů. odstranění tranzistorového efektu podle vynálezu zlepšuje sériový chod tyrlstorů sériového řetězce.V důsledku toho se enílí i nárok na výkon e tedy dimenzování pŕepěčových ochran, tvo łených sériovou kombinací odporu a kondenzétoru, a lze...

Zapojení záchytného obvodu z multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244722

Dátum: 14.08.1987

Autori: Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek

MPK: H03K 19/02

Značky: multiplexoru, obvodů, zapojení, záchytného

Text:

...patří do množiny, ktera je označena jako nepŕímý datový vstup ll multiplexoru. Které datové vstupy multiplexoru patrí do které množiny,určuje aktivní hladina hodinového signálu určeného pro ovládání záchytného obvodu.Je-li na prvním adresovém vstupu lg multiplexoru l právě aktivní hladina hodin, je multiplexorem l vybrán jeden z datových vstupu patřících do množiny přímý datový vstup lg multi plexoru. Který z N/2 datových vstupu je vybrán, je...

Zapojení stereotypního oddělovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244719

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek

MPK: H03K 19/00

Značky: stereotypního, zapojení, obvodů, oddělovacího

Text:

...pôlem druhého pracovního kontaktu łàg prvého relé l.Třetí pracovní kontakt a prvý klidový kontakt § 43 a łěg prveho relé jsou vždy svým jedním pôlem spojeny s druhou napájecí přípojnící 1 a s jedním pôlem třetího pracovního a prvéhoklidového kontaktu 2 a 345 druhého relé g, jehož třetí pracovní kontakt 24 je svým druhým pôlem spojen s druhou špičkou Éàg druhého návěštního konektoru 3 a s druhou výstupní svorkou łg zapojení. Třetí...

Zapojenie obvodu pre automatizované snímanie dvojstavových informacií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252384

Dátum: 13.08.1987

Autori: Murín Vladimír, Kováčik Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: dvojstavových, snímanie, automatizované, zapojenie, obvodů, informácií

Text:

...znázornený príklad zapojenia podľa vynálezu.Ako je z pripojeného obr. zrejmé, zapojenie podla víynálezu obsahuje meraný objekt 5 mikropočitača 4, medzi ktorými je zapojený prevodník 1 dvojhodnotových signálov pozostávajúci z prevodníka 2 úrovne meraného signálu a spínače 3 napájacieho napätia tvoreneho prvým tranzistorom 6 a dvoma odporníkmi 7, 8. Prvý výstup 19 meraného objektu 5 je pripojený k prvému vstupu 13 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Zapojení obvodu elektrochemické ochrany molybdenové nebo wolframové výtokové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252202

Dátum: 13.08.1987

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/08

Značky: trysky, obvodů, ochrany, wolframové, molybdenové, elektrochemické, výtokové, zapojení

Text:

...nebo topných elektrod jakožto anody, protože ve vnitřním prostoru výtokové trysky je polarizační elektrické pole odstíněnc vlastním tělesem trysky a částečně též tělesem uzavírací jehly. Také nelze vytvořit výtokovou trysku nebo uzavírací jehlu z platiny nebo oxidu ciničitého,protože tyto materiály nemají při užívaných teplotách potřebnou mechanickou pevnost.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u zařízení podle vynálezu, jehož...

Zapojení paměťového obvodu stabilizátoru objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252127

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šolc Radomil

MPK: H02J 9/00, H01J 37/147

Značky: zapojení, stabilizátoru, objektivu, obvodů, paměťového

Text:

...a po opčtném spojení eítč napojit ndroj proudu objektívu na tutei hodnotu, na ktoré bylv okamžiku vypnutí» Tím je zjednodulsns obsluha e odstrsnčna nutnost poulití národního zdroje.vynález blíäe objasní pčiložený výkres, na ktorěu jo naznačen príklad zapojení pančtováho obvodu.Bindrní synchronní vretný čitač 1 se vstupní-i svorkni A. B, O, D, .PI, v počtu vpred a vzad je výstupom 9 L spojon s digitálnu-analogový pŕevodníkso 3. Uzol tohoto...

Zapojenie obvodu na zlúčenie-rozdelenie signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251960

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03F 3/04

Značky: zapojenie, obvodů, zlúčenie-rozdelenie, signálov

Text:

...jednoduchšie. Využitím vlastnosti tranzistora rozdeľovať ~ zlučovat na prechode báza ~- emitor dva signály, odpadá nutnosť použitia vyvažovača, ktorý má v dosial známych zapojenlach rozhodujúci vplyv na potlačenie vysielaného signálu v prijímacom smere.Na pripojenom obrázku je nakreslené schematioké zobrazenie konkrétneho prikladu prevedenia zapojenia.Prvý vstup - výstup zapojenia je tvorený dvomi svorkami 1, z ktorých jedna svorka je...

Zapojenie regulačného elektrohydraulického obvodu prítlaku retazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251954

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlasatý Ivan, Bicek Ľubomír

MPK: B21D 43/00, B21D 43/12, B21C 1/30...

Značky: prítlaku, reťazi, zapojenie, regulačného, elektrohydraulického, obvodů

Text:

...prvým elektrickým vedením 2 na vstup napätového prevodníka 3, ktorého výstup je druhým elektrickým vedením 4 spojený so vstupom usmerňovača 5. Výstup usmerňovača 5 je tretím elektrickým vedením 6 spojený so Vstupom potenciometra 7,ktorého výstup je pripojený štvrtým elektrickým vedením ll na vstup elektronického regulátora Sl, výstup ktorého je piatym elektrickým vedením 10 spojený s cievkou 11 proporcionálneho elektromagnetu...

Zapojení obvodu pro bezporuchový chod měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251837

Dátum: 13.08.1987

Autori: Babovák Václav, Abrahamčík Richard

MPK: H02H 7/10

Značky: zapojení, bezporuchový, měničů, obvodů

Text:

...využít automatického vypínání nebo zapíndní ovládací cívky například spínsči poru 3 251837cbovýob stsvú vhodné zaŕaurwni do obvodu ovládací cíviw. Rychlost vypínání je však o něko~ lík řádu nuěí, ne při použití elektronického spínače. Pro vypnutí napájení koncových stupäú z lze Jednoduše vyuiít například pomocné kontakty stykeče obvodu 1.la obr. 3 je schéma zapojení s elektronickým ovládacíní obvody a spínsčem. Z napájecího zdroje A napětí...

Zapojení obvodu pro zlepšení účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251836

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jermář Stanislav

MPK: G05F 1/44

Značky: účiníku, zlepšení, zapojení, obvodů

Text:

...pro třífúzový motor. Na jedno vinutí 2 je zapojen proudový transformátor a z tromi rídicími výstupy LL, za, 2. Tyto výstupy jsou zaPOJGW na řídicí obvody 34 21, 16, jednotlivých fásových vinutí 2 motoru. Na výstupy řídicíoh obvoe.dd u, 35 25, jsou spojený polovodičová spínače 1,.Řídicí obvod 39, podle zatíäení motoru mění úhel zapnutí polovodičováho spínače L. Důsledkem táto činnosti je 1 m odlehčení motoru pokles napajecího nspští...

Zapojení obvodu regulátoru střední hodnoty proudu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241785

Dátum: 10.08.1987

Autori: Polanský Alois, Novák Antonín, Rehbergerová Gabriela, Schles Bedoich

MPK: H02M 7/12

Značky: pulsního, obvodů, proudu, regulátoru, střední, měniče, hodnoty, zapojení

Text:

...ze zadâvacího obvodu 1, bloku Q logi-ky, měříoího převodníku § proudu pulsního měniče, obvodu 1 protiskluzově a protismykovê ochrany, regulačního zesilovače 2V s integračním nebo proporcionâlně-integračním přenosem, omezo vaöe 1 minima, t.j. minimální hodnoty proudu a prvního a druhéhoomesovače Ě Ž maxima, čili maximální hodnoty proudu. Výstup zadâvacího obvodu 1 je připojen jednak ke druhému vstupu gg regulačního zesilovače 2 a jednak...

Zapojení budicího obvodu universálního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237353

Dátum: 01.08.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: universálního, spínače, budicího, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru spínání elektrického proudu se řeší minimalizace spínacích ztrát na řízeném spínači, přičemž se za účelem úspory využívá komutační energie k buzení řízeného spínače. Podstatou řešení je, že v sérii s řídicím přechodem řízeného spínače je zapojen první kondenzátor, první odpor, první tranzistor, druhý kondenzátor a regulátor, přičemž první kondenzátor je spojen s emitorem a přes první diodu s kolektorem řízeného spínače, a druhý...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové brusky s vnitřním broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236141

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fabián Jiří, Majer Jiří

MPK: B24B 47/06

Značky: brusky, hrotové, vnitřním, zejména, zapojení, broušením, hydraulického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové universální brusky, vybavené zařízením pro vnitřní broušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řeší elektrohydraulické obvody tak, aby při výpadku elektrické energie vyloučily odtažení brousicího vřeteníku zpět. Zapojení otočného ovládače (1) relé pracovního cyklu brusky (2) a třípolohového elektrohydraulického třípolohového rozváděče (3) zabezpečuje polohu brousicího...

Zapojenie hydraulického obvodu pre čistenie rúrok premývaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239210

Dátum: 01.08.1987

Autor: Strhák František

MPK: B08B 9/02

Značky: zapojenie, čistenie, rúrok, premývaním, obvodů, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia hydraulického obvodu pre čistenie rúrok premývaním v uzatvorenom okruhu. Uvedené zapojenie je určené pre čistenie trubiek premývaním hygienicky a požiarne nebezpečnými látkami tak, aby bol únik pracovného média pri manipulacií s premývanou rúrou minimálny. Zapojenie zabezpečuje zaplnenie celého prierezu premývanej rúry pracovným médiom a zahltenie odčerpávacieho hydrogenerátoru pred odčerpávaním. Vzduch je pri...

Zapojení tyristorových spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251572

Dátum: 16.07.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: tyristorových, spínačů, přijímačové, obvodů, straně, zapojení, kolejového

Text:

...členu ll, a také výstupní svorka 92 prvního invertoru 99 je spojenas druhou vstupní svorkou 999 prvního součinověho členu il, přičemž výstupní svorka ł 9 § druhého invertoru ł 9 je spojena s druhou vstupní svorkou łgg druhého součinového členu lg. Přitom je výstupní svorka łłâ prvního součinového členu ll spojena s řídící svorkou 999 třetího spínače 99, avšak druhá výstupní svorka lłá druhého součinového členu lg je spojena s řídící...

Zapojení řídicích obvodů centrální dvouprocesorové jednotky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251443

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: dvouprocesorové, jednotky, centrální, mikropočítače, zapojení, obvodů, řídících

Text:

...výstupom sritmetiokćho procesom. Výstup klopného obvodu je spojen s periternim vstupom peritorniho součinového obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom uvolňovsw251 443 ciho součtového obvodu, jehož druhý vstup je spojen s potvrzovocím výstupom centrálního bloku. Adrosový třináctý výstup centrálního bloku je spojen s prvním adresovým vstupom dokődovaoího součtověho obvodu, jehož nogovs-p ný výstup je spojon s adrosovým vstupom...

Zapojení obvodu pro samočinné nulování a periodickou kontrolu činnosti mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251381

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: G06F 11/30

Značky: periodickou, kontrolu, samočinně, mikropočítače, zapojení, nulování, obvodů, činnosti

Text:

...stavy legickoho signálu na nulovacím výstupu 12.testovací výstup n je vhodmě zvolełü výstup mikropočítnče dodivající impuley s opakovací frekvencí vyilí mel je kritickú opakovací frekvence kontroly správna funkce mikropočítaše l. Bezprostřednl pe připojení mikropoćítače l na napájecí napltí je na nulovacím výstupu g logická úroveň odpovídající režimu mulevdmí.V ekauiiku, kdy napájecí napětí dosáhne určitě prahové úrovni mezi nulou a...