Patenty so značkou «obvodom»

Elektronický elektromer s vypínacím zariadením, ovládacím obvodom na zapnutie vypínacieho zariadenia a obvodom generujúcim VF prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17276

Dátum: 28.05.2009

Autori: Moulard Jean-michel, Pelletier Aude

MPK: H01H 83/20, G01R 22/06

Značky: zapnutie, elektroměr, prúd, ovládacím, vypínacím, obvodom, zariadenia, elektronický, generujúcim, zariadením, vypínacieho

Text:

...prostredníctvom splnača odberateľa, ktorý plní všetky funkcie elektromerov podľa doterajšieho stavu techniky, ale pri ktorom sú nevýhody spojené s existenciou prúdu v odbernej sieti zabezpečujúceho opätovné pripojenie značne limitované.0024 Ďalším predmetom tohto vynálezu je predovšetkým zhotovenie elektronického elektromera na meranie množstva elektrickej energie odoberanej odberným zariadením, vybaveného mechanizmom na opätovné zapnutie...

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojeným napäťovým a prúdovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286853

Dátum: 25.05.2009

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 35/00

Značky: obvodů, obvodom, prúdovým, napäťovým, spojeným, skúšanie, usporiadanie, elektromerov, simultánne

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojenými napäťovými a prúdovými obvodmi pozostáva z množstva uvedených elektromerov, ktoré majú všetky napäťové svorky prislúchajúce k tej istej fáze spojené paralelne s príslušným napäťovým zdrojom a každý z párov prúdových svoriek elektromerov pripojený na výstup individuálneho prúdového prevodníka s nulovým tokom. Vstupy prúdových prevodníkov s nulovým tokom, výstupy ktorých sú...

Spôsob výroby väčšieho počtu kariet s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11364

Dátum: 25.10.2006

Autori: Launay François, Enouf Guy

MPK: G06K 19/00

Značky: počtu, obvodom, kariet, spôsob, výroby, väčšieho, integrovaným

Text:

...ide o osadzovanie integrovaných obvodov do dutiniek podkladov kariet (operáciesú často označované termínom vkladanie), sú známe rozličné techniky, predovšetkým z- pomocou tvarovanía prenosom živice okolo elektronického modulu obsahujúcehointegrovaný obvod ide o technológiu podobnú zalievaniu elektronických puzdier,- spojenie dvoch plastových obalov okolo elektronického modulu,- pripevnenie elektronického modulu (obyčajne postupom...

Univerzálna vzduchotechnická jednotka so skratovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4317

Dátum: 03.11.2005

Autor: Morávek Petr

MPK: F24F 12/00, F24F 13/04

Značky: obvodom, univerzálna, jednotka, vzduchotechnická, skratovým

Text:

...porovnaní s doposial požívanými vzduchotechnickýmiíjednotkamí prináša technicke riešenie výrazné skráteníe d žky aj celkového obstavaného priestoru jednotiek, zároveň aj zníženie výrobnej prácnosti, pretože oba ventilátory vrátane elektroprislušenstva sú upevnené na spoločnej osadzovacej fréme a do jednotky sa vkladajú ako kompaktnýPrehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú znázomené príklady uskutočnenia univerzálnej...

CCD filter s hradlovacím obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260322

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda, Šurianský Jozef

MPK: H03H 11/04

Značky: filter, hradlovacím, obvodom

Text:

...prevodníkom a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii týchto filtrov. Poidstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovou väzbou, ďalej je signál spracovvävlayný po~~ stupne v prvom vzork-ovacłom obvode, v. násovbiacom číslicovo-analógovoln iplrevodvníku. v- sígnálovom integrátore, v druhom vzorkovacom obvode, kde dostávame Výstupný signál. Riadenie je zabezpečené...

Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 891

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: G08B 1/08, G08C 19/00

Značky: iskrovo, systém, bezpečným, obvodom, signalizácie

Text:

...signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je tvorený základnou elektronickou napájacou, kontrolnou a signalizačnou jednotkou Z, ku ktorej je pripojený výstup § na signalizáciu či už optickou, akustickou pripadne blokovacou činnosťou zariadenia. Ďalej je k elektronickej napájacej a signalizačnej jednotke 1 pripojené napájanie Q, ktoré je závislé od podmienok prevádzky, t zn. napr. 220 V alebo 24 V....

Zapojenie hovorového obvodu s obvodom voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 474

Dátum: 08.06.1994

Autor: Zápach Jozef

MPK: H04M 1/26

Značky: obvodů, voľby, obvodom, zapojenie, hovorového

Text:

...napájaný z 1 inkyg vývodom 2, ktorý na výstupeg poskytuje napájanie pre napájací obvod III, ktorý svojim vstupom lje dobíjaný pri položenom mikrotelefone, ktorý svojím výstupom lQ napája obvod voľby II a naviac z výstupu §hovoroveho obvodu 1 je napájaný riadiaci obvod ylvývodom lg, ktorého výstupom je riadený vstup ll obvodu voľby a jeho výstup je pripojený ku vstupu Ž riadeného umlčovača y ktorého výstup je pripojený ku vstupu Ž hovorového...

Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266271

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gembala Dušan, Marcina Dušan

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovky, farebnej, zapojenie, integrovaným, katodového, špičkového, obvodom, prúdu, obmedzovača

Text:

...tým obmedzenie katódověho prúdu farebnej obrazovky.Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom podľa vynálezu zaručuje bez nastavovania pevnú úroveň začiatku obmedzenia špičkového katődového prúdu farebnej obrazovky, ktorá závisí len od regulácii jasu a kontrastu. Tým,že obmedzenie katódového prúdu nezávisí od automatickej regulácie záverných bodov katód ani napätia druhej mriežky farebnej...

Prístroj pre elektromagnetickú úpravu vody s elektricky uzatvoreným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263376

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jurčák Stanislav, Mirek Teodor

MPK: C02F 1/48

Značky: elektromagnetickú, uzatvoreným, prístroj, elektricky, úpravu, obvodom

Text:

...oproti sebe je súhlasná alebo nesúhlasná alebo tieto pöly sú vystríedané za sebou v smere prúdenia vody.Dosahované účinky sú rôznorodé, čo vyplýva z toho, že mechanizmus magnetizâcie vody doposiaľ nie je fyzikálne objasnený.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prietokovom kanáli vytvorenom medzi pőlmi magnetov na dvoch protilahlých stenách sú umiestnené elektrôdy, ktoré sú vodivou spojkou spojené nakrátko.Predmetom vynálezu sa dosiahnú...

Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257810

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trnka Jozef, Lonek Alojz, Virdzek Pavol, Adamčák František

MPK: H04N 9/16, H01J 31/20

Značky: prúdu, katodového, obvodom, integrovaným, zapojenie, obrazovky, obmedzovača, špičkového, farebnej

Text:

...obvodu obmedzenie špičkového katödového prúdu farebnej televíznej obrazovky.Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnéj televíznej obrazovky s integro vaným obvodom podľa vynalezu, zvýši kvalitu ostrosti obrazu a predĺži životnost farebnejNa výkrese je schéma zapojenia obvodu pre obmedzenie špičkového katôdového prúdu farebnej televíznej obrazovky s integrovaným obvodom. Na vývod 3 integrovaného obvodu 59 je pripojené cez...

Zapojenie snímkového rozkladového generátora s integrovaným obvodom MDA 1044

Načítavanie...

Číslo patentu: 246017

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dadej Štefan

MPK: H04N 0/

Značky: rozkladového, obvodom, integrovaným, generátora, zapojenie, snímkového

Text:

...napätie U je ďalej privedené cez odpor 3, odborov-ý trimer 22 a odpor 4 na vývod 12 vnútorného zapojenia integrovaného obvod-u 14 pre napájanie generátora pilovévho priebehu, pričom medzi odporový trimer 2 a odpor 4 je pripojený filtračný elektrolytický kondenzátor 1. Zmenou jednosmerného napätia na vývode 12 vnútorného zapojenia. integrovaného obvodu 14 OIdpDTUVÝIII rtrimrom 2 sa reguluje zvislý rozmer obrazu. Nastavenie kmitočtu...

Snímkový rozkladový generátor s integrovaným obvodom so skokovým vychyľovaním elektrónového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 244309

Dátum: 15.11.1987

Autor: Korytár Ján

MPK: H04N 3/16

Značky: elektronového, snímkový, vychylováním, lúča, rozkladový, skokovým, integrovaným, generátor, obvodom

Text:

...v tom, že výstup obvodu skokového vychyľovania je pripojený na nabijací a vybíjací kondenzátor generátora lineárneho pilovitého priebehu napätia integrovaného obvodu pre snímkový rozklad, pričom tento kondenzátor je druhým vývodom spojený so zemou a paralelne k nemu je pripojený odpor.Zapojenie podľa vynálezu umožňuje zobrazit viacej znakových riadkov než jestvujúci abecedno-číslicový video signál dovoľuje. Napriklad snimkový rozkladový...

Trojimpulzový priamy tyristorový menič frekvencie a napätia s vlastným taktovaním a vlastným spoločným komutačným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219199

Dátum: 01.06.1985

Autori: Oetter Juraj, Magyar František

Značky: frekvencie, spoločným, trojimpulzový, komutačným, vlastným, taktovaním, napätia, tyristorový, priamy, obvodom, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrických pohonov a rieši tyristorové meniče frekvencie a napätia s vlastným taktovaním a vlastnou komutáciou slúžiace na napájanie trojfázových motorov pre regulované elektrické pohony. V podstate vynález pozostáva z transformátora s primárnymi vinutiami s tromi sekundárnymi vinutiami, z troch diódových môstikov, z troch tyristorov, z troch vypínacích skratových tyristorov, z troch vypínacích tyristorov, z...

Zapojenie oneskorovacieho obvodu v usměrňovači riadenom integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213954

Dátum: 01.06.1984

Autor: Beliansky Milan

Značky: integrovaným, oneskorovacieho, usměrňovači, riadenom, zapojenie, obvodů, obvodom

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie oneskorovacieho obvodu v usmerňovači riadenom integrovaným obvodom, u ktorého jeho prvé vstupné svorka je jednak anódou triaku, ktorého prvé anóda je spojená s druhou vstupnou svorkou usmerňovača, jednak cez primárne vinutie pomocného transformátora je spojená s druhou vstupnou svorkou usmerňovača, s ktorou je taktiež spojená riadiaca elektróda triaku cez sekundárne vinutie impulzného transformátora, pričom tretí vývod integrovaného...