Patenty so značkou «obvodem»

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Růžička Jiří, Klouda Rudolf

MPK: H01F 21/00

Značky: materiálů, měkkých, mikrovlnný, obvodem, magnetickým, druhu, magnetický, elektromagnet, oscilátor, polovodičový

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: integrovaný, obvod, realizaci, polohy, rozhraní, snímačů, odměřování, obvodem, signálu, zpracování, obvodů

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Katoda elektronové trysky s chladicím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259976

Dátum: 15.11.1988

Autor: Podbrdský Josef

MPK: H01J 37/065

Značky: obvodem, chladicím, elektronově, trysky, katoda

Text:

...odvést podstatné vyšší množství ztrátového tepla při minimálním rozdílu teplot systému katody a chladiče, a tím zcela vyloučit nebezpečí teplotních driftů systému, zvýšit apolehlivost funkce, umožnit dosažení vyšších hodnot buzení magnetické katodové čočky a snížit rozměry katody. Tím je umožněna konstrukce elektronovych trysek s optickými parametry běžným postupem nedosažitelnými.vynález blíže objasní na přiloženém Mjkrcsu achematický řez...

Kapacitní rotační snímač polohy s vyhodnocovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259483

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: G01P 3/483

Značky: vyhodnocovacím, rotační, kapacitní, snímač, obvodem, polohy

Text:

...o 90 ° elektrických. sekce ÉEJ gg jsou galvanicky odděleny a jsou opatřeny vývody ll, 13, ktoré jsou připojeny na sekundární vinutí diferenciálního transformátoru lg připojeněho na vysokofrekvenční generátor g. Stator Q je opatřen kovovým kroužkem Ag stejných rozměrů jako kovový kroužek 5 rotoru g. Kroužek gg statoru § je vývodem g připojen na zesilovač ll ząpojený přes impedanční transformátor lg na Schmittův klopný obvod lg tvořící výstup...

Zapojení traťového vedení pro spolupráci se souběžným kolejovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258805

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zahradník Jiří, Poupě Oldřich, Šoltýs Vojtech

MPK: B61L 1/18, B61L 1/20

Značky: obvodem, zapojení, kolejovým, vedení, traťového, souběžným, spolupráci

Text:

...21 A a klidový třetí kontakt 17 C opakovače výstupního relé 11.Při aprâvné činnosti výstroje kolejového obvodu a tračového vedení zpúsobí vstup vlaku do kontrolovaného tratového úseku odpad kotvy kolejového relé łł a přechodné ovlivnění kolejnicového apínče gg, čímž se vyvolá přítah a přidržení kotvy opakcvače kolejnicového spínače 31. Po vyjetí vlaku pokračuje ímpulsní napájení kolejového obvodu činností kodéru lg a nastane kmitání...

Zapojení s jedním porovnávacím obvodem k automatickému nastavování úrovní složkových obrazových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257731

Dátum: 15.06.1988

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H04N 9/68

Značky: jedním, porovnávacím, úrovní, automatickému, signálu, nastavování, složkových, obvodem, zapojení, obrazových

Text:

...svorce ll obvodu 1 pro ovládání clony.2 výstupních svorek § 33, Bggg, ggg zesilovačů gg, 53, gg se přivádějí složkové obrazové signály smíšené 5 referenčními signály k přepínači 3 vstupních signálů, kde se referenční signály, popř. stanovené časové úseky složkových obrazových signálu postupně přepínají k prvé vstupní svorce ll porovnávacího obvodu 3.K jeho druhé vstupní svorce lg se postupně přepínají dané úrovně referenčních napětí....

Kombinovaný povrch polního letiště se zpevněným půdním obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256527

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janošek Bohumil, Císař Zdeněk

MPK: E01C 9/00

Značky: zpevněným, polního, povrch, letiště, obvodem, kombinovaný, půdním

Text:

...povrch polního letiště se zpevněñým půdnim obvodem minimalizuje nezbytne nutnou pevnou letištní plochu nastojánku a pás, na který navazuje zpevněný půdní obvod, čímž je vytvořena integrovaná plocha využitelná v každém místě pro pojezd,start či přistání zemědělských a/nebo jiných letadel a pozemní 1 techniky. Rovněž se pokosí a zužitkuje tráva, která touto plochou prorůstá. Další výhodu znamená snadňá rekultivace půdy po stažení syntetické...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče s napěťovým mezilehlým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242600

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kadleeek Jaroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: pulsního, obvodem, mezilehlým, obvod, větve, tranzistorového, napěťovým, měniče, odlehčovací

Text:

...k třetímu větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlem, mezi anodou druhé vazební diody a druhou tlumivkou a spojem ketody prvni nulové diody s první přesytkou je zapojena první pomocná nulová dioda anodou ke čtvrtému větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlam a zápornou napájecí sběrnicí jsou v sérii zapojeny druhý oddělovací tyristor a druhý omezovací kondenzátor,přičemž druhý oddělovací tyristor je připojen ke čtvrtému větvovému uzlu...

Měnič s řídicím a ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254736

Dátum: 15.01.1988

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02M 3/00

Značky: obvodem, řídicím, ochranným, měnič

Text:

...oddělovací diody lg je přes druhý pracovní odpor łä spojena s anodou druhé Zenerovy diody gg, 5 prvním vývodem čtvrtého pracovního odporu lg a 5 emitorem tranzistoru lg PNP, jehož kolektor je spojen s prvním vývodem třetího pracovního odporu lg a s ancdou třetí sčítaoí diody ll. Katoda druhé Zenerovy diody 39 je spojena s katodou třetí Zenerovy diody gl, jejíž anoda je spojene s kladným výstupem łgg měniče l a s prvním vývodem třetího...

Snímač teploty s monostabilním klopným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237199

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jakubec Ladislav

MPK: G01K 7/22

Značky: snímač, monostabilním, teploty, klopným, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače teploty s monostabilním klopným obvodem, který umožňuje ve spojení s mikropočítačem okamžitou indikaci teploty měřeného média v digitální formě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že teplotně závislý odporový prvek je připojen k jednomu připojovacímu bodu časovacího členu monostabilního klopného obvodu, kondenzátor časovacího členu je zapojen mezi dva připojovací body časovacího členu monostabilního klopného obvodu,...

Zapojení aritmetické jednotky s integrovaným obvodem typu MH 3002 pro dvojkové násobení a dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237197

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šmíd Jiří, Fanta Pavel, Korvas Zdeněk

MPK: G06F 7/44

Značky: aritmetické, násobení, dvojkové, zapojení, integrovaným, dělení, obvodem, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je zrychlení operací binárního násobení a dělení. Aritmetická jednotka je sestavena z integrovaných obvodů typu MH 3002 doplněných o posuvný registr. Na vstupu K je blok posuvů, umožňující posuv obsahu registru AC a na vstup M je připojen vstupní registr s blokem negace. Algoritmus dělení a násobení je řízen řadičem na základě údajů testovacích ovbodů. Počet cyklů při provádění algoritmů násobení a dělení určuje čítač cyklů....

Zapojení řídicího systému se zabudovaným programovatelným přizpůsobovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241167

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hokynáo Otakar Murd, Bueek Pavel, Fuxa Jan, Rejdák Zdenik, Hrubý Václav

MPK: G05B 19/493

Značky: obvodem, přizpůsobovacím, systému, zabudovaným, zapojení, programovatelným, řídicího

Text:

...hlavní daiovou sběrníci 1002 systému CNC je připojen datový kanál 073 paměti 07 dat přízpůsobovaciho obvodu, datový kanál 083 paměti 03 programu přízpůsobovacího obvodu, datový ltanál 003 bloku 09 výstupů přizpůsobovacího obvodu, datový kanál 103 bloku 10 vstupů přizpůsobovaciho obvodu, datový kanál 023 paměti 02 dat univerzální části řídícího systému, datový kanál 033 paměti 03 programu univerzální části řídícího sysíéuííi, datový kanál 043...

Převodník otáčky-napětí s integrovaným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240589

Dátum: 15.08.1987

Autor: Isserlis Viktor Josifovie

MPK: H03K 17/90

Značky: převodník, integrovaným, obvodem, otáčky-napětí

Text:

...podle vynálezu vyniká jednoduchosti, spolehlivostí, nízkou proudovou spotřebou, nízkou cenou a nevyžaduje magnetickou ocel ani měď. je použitelný až do statisíců otáček/min. Pro připojení nevyžaduje již žádné aktivní obvody, ne 4vadí mu znečlštění ani otřesy, nezatěžuje hřídel mechanickým momentem-Pro velmi přesné aplikace je nutný pouze přesný spínací tranzistor mezi výstupem integrovaného obvodu MHBSDZ a tvarovacím obvodem. Převodník...

Obvod vyhodnocování inkrementálních čidel a rychlým řídicím obvodem mikroprogramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238277

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šalak Zdenko, Bušta Pavel

MPK: G06G 7/66

Značky: vyhodnocování, rychlým, řídicím, obvodem, obvod, čidel, mikroprogramu, inkrementálních

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyhodnocení inkrementálních čidel s rychlým řídícím obvodem mikroprogramu pro číslicové elektronické obvody jednotek styku počítačů s řízeným prostředím. Účelem vynálezu je možnost změny způsobu vyhodnocení různých inkrementálních čidel pouze v bloku mikroprogramové paměti a možnost zpracování velmi rychlých údajů z většího počtu čidel současně. Uvedeného účelu se dosáhne složením z bloku řídicího obvodu mikroprogramu, bloku...

Zapojení elektronické části servomechanismu s integrovaným obvodem B 654 D nebo jeho funkčním ekvivalentem s přídavným zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247605

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Vydarený Bronislav

MPK: H03F 3/04

Značky: zesilovačem, ekvivalentem, funkčním, zapojení, obvodem, částí, integrovaným, elektronické, servomechanismu, přídavným

Text:

...přes dvojpől obsahující Zenerovu diodu o ZenerovémPřídavný zesilovač s tranzistory PNP omezuje napěčové úbytky na integrovaném zesilovači a tím dosahuje zvýšení účinnosti servomechanismu.Na přiloženém výkrese je schema zapojení prídavného zesilovače k integrovanému obvodu B 654 a jeho funkčních ekvivalentů, tj. které obsahují vestavěný koncový výstupní výkonovýPřídavný zesilovač je tvořen dvojici vazebních dvojpőlů ł,g se zenerovou diodou a...

Setrvačníkový rotor s magnetickým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237523

Dátum: 15.12.1986

Autor: Majtner Vítězslav

MPK: F02P 1/02

Značky: setrvačníkový, magnetickým, rotor, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká setrvačníkového rotoru s magnetickým obvodem pro elektronické zapalování motocyklů a stacionárních motorů, který zajišťuje vhodnou magnetickou indukci do statorových cívek a tím zdroj energie pro elektronický obvod zapalování a další spotřebiče. Podstata spočívá v tom, že dva magnety, uložené symetricky ve vnitřním obvodu tělesa setrvačníku mají tvar části výchozího mezikruží se záporným úhlem výřezu, to je větším než 180°, s...

Tranzistorový spínač s ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233795

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: tranzistorový, obvodem, spínač, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tranzistorového spínače s ochranným obvodem. Ochranný obvod zajišťuje při buzení tranzistorového spínače z logického obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem, že při náběhu napájecího napětí nedojde k sepnutí tranzistoru. Činnost spínače je uvolněna pomocí Zenerovy diody teprve po dosažení hodnoty napětí, při kterém je již zajištěna bezchybná funkce všech obvodů. Tranzistorový spínač podle vynálezu je možno použít například při...

Kombinační přírůstkový maticový mikroprocesor se zadávacím obvodem ve výstupu sečítačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228160

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kunovský Jiří

Značky: přírůstkový, maticový, zadávacím, kombinační, mikroprocesor, sečítačky, obvodem, výstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicových počítačů a je určen pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Podstatou vynálezu je přírůstkový maticový procesor složený z řady mikroprocesorových prvků, se zadávacím obvodem na výstupu počítačky, řešícím novým způsobem paralelně činnost mikroprocesorů, přičemž modulová koncepce umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Technické uspořádání upravuje jednoduché programování, jednoduchou kontrolu činnosti a snadnou...

Zapojení pro přenos číslicové informace mezi galvanicky odděleným budicím obvodem a přijímacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226246

Dátum: 01.02.1986

Autor: Neumann Libor

Značky: přijímacím, zapojení, číslicové, odděleným, galvanicky, budicím, prenos, obvodem, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos číslicové informace mezi galvanicky odděleným budicím obvodem a přijímacím obvodem pomocí optoelektronického spojovacího členu sestávajícího ze svíticí diody a prvního odporu zapojených do série s budicím obvodem a z druhého odporu a fototranzistoru zapojených do série s přijímacím obvodem, přičemž uzel mezi druhým odporem a fototranzistorem je rovněž připojen k přijímacímu obvodu, vyznačené tím, že k uzlu mezi prvním...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224514

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: elektricky, celolistěným, stroj, točivý, pomocných, magnetickým, pólů, obvodem, stejnosměrný

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů, vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu hlavních pólů (1), ale mimo magnetický obvod pomocných pólu, je zařazen přídavný tlumicí prvek (4) pro omezení pulsace magnetického toku uzavírajícího se magnetickým obvodem hlavních pólů a procházejícího komutující cívkou.

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226881

Dátum: 01.10.1985

Autori: Smolík Antonín, Zdeněk Miroslav, Jagielski Jerzy, Štefl Milan

Značky: obvodů, zapojení, zatěžovacím, rezonančním, rozbeh, paralelním, střídače, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem, sestávající z obvodu logického součinu, klopného obvodu, zpožďovacího obvodu a dvou generátorů impulsů, vyznačující se tím, že první vstup (il) obvodu (l) logického součinu je připojen na výstup zapínacích impulsů tyristorů regulátoru (A) usměrňovače, druhý vstup (i2) obvodu (1) logického součinu je připojen na výstup povelu "start" obvodů (F) zapínací logiky,...

Pórobetonový dílec se zpevněným obvodem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225656

Dátum: 01.07.1985

Autori: Průša Václav, Salcman Ivo, Vajtr Miloslav

Značky: dílec, zpevněným, výroby, způsob, obvodem, pórobetonový

Zhrnutie / Anotácia:

Rám dílce tvoří železobetonové ploché tyče navzájem spojené táhly. Železno-betonové tyče mají kromě vlastní výztuže ještě třmínky, které vyčnívají do porobe tonu, vyplňujícího vnitřní prostor rámu. Vytvořené dílce se vytvrzují v autoklávu.

Řiditelný transformátor s magnetickým obvodem plášťového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216498

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bureš Karel, Žák Miloslav, Johaník Karel

Značky: magnetickým, transformátor, řiditelný, obvodem, plášťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce transformátorů a magnetickým obvodem plášťového typu v rovinném uspořádání. Vynálezem se řeší zmenšení rozměrů transformátoru. Odklonem podélné osy magnetického obvodu o úhel ( = 3° až 18° od podélné osy nádoby transformátoru vzniknou mezi magnetickým obvodem a stěnou nádoby transformátoru prostory. Do jednoho z nich je možné umístit přepínací zařízení. Vynález je možné využít pouze při konstrukci transformátorů....

Zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem, zejména pro indukční ohrěvy a tavení kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217770

Dátum: 15.08.1984

Autori: Křiváček Ladislav, Jágr Jan

Značky: sérioparalelním, ohrěvy, kovů, indukční, rezonančním, tavení, výstupního, měniče, kmitočtu, zejména, obvodů, obvodem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tyristorových měničů kmitočtu a řeší problém kompenzace stejnosměrné složky výstupního proudu měniče. Podstatou zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem podle vynálezu je, že paralelně alespoň k jednomu z kondenzátorů rezonačního sérioparalelního obvodu je připojena tlumivka. Zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro měniče kmitočtu k zařízení pro indukční ohřev a tavení kovů.

Usměrňovač s časovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216486

Dátum: 01.07.1984

Autor: Komínek Miroslav

Značky: časovým, usmerňovač, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je usměrňovač s časovým obvodem, zejména pro napájení elektromagnetů se zvláštním zřetelem na vysokou provozní spolehlivost a minimální rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neřízený usměrňovač v můstkovém zapojení má společnou větev s řízeným usměrňovačem, který je řízen dvěma tyristory pomocí časového obvodu, přičemž výstup neřízeného usměrňovače je připojen k jednomu vinutí elektromagnetu a výstup řízeného...

Startovací obvod pro astabilní multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 213994

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kacl Ivan, Janata Milan

Značky: monostabilním, astabilní, multivibrátor, integrovaným, startovací, klopným, obvodem, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Startovací obvod pro astatický multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL vytváří impuls o vhodné délce tak, že blokuje činnost integrovaného obvodu po dobu od připojení zdroje napájecího napětí až do ustálení napěťových poměrů v integrovaném obvodu, načež nastane spolehlivé rozběhnutí astatického multivibrátoru. Tím je vyřešen problém obtížného startování multivibrátoru, vyplývající z vysoké šumové imunity obvodu DTL....