Patenty so značkou «obvodech»

Zapojení pro stabilizaci a zrychlení nárůstu proudu v obvodech indukčních zapalovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266539

Dátum: 12.01.1990

Autor: Javornický Milan

MPK: F02P 1/08

Značky: obvodech, zapalovacích, zapojení, nárůstu, stabilizaci, zrychlení, systému, indukčních, proudu

Text:

...zarízení lze použít libovolný způsob. Připojení elektronických ŕídirích obvodu je snadno, v případě použití mechanického kontaktu 5 vačkou se výrazněprodlužuje jeho iivotnost a snižuje nutnost jeho údržby. Důležitou výhodou použitého způsoburegulace je, . Lranzistor pracuje jen v krajních bodech své charąkteristiky a jeho výkonové zutížeul je tudig minimální. Věcšina txátového výkonu se rozptýlí v sćriovém rezistoru.Jednoduché obvodu é řeuení...

Zařízení pro ovlivňování proudu nebo tlaku média v hydraulických obvodech, zejména u listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265651

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čáp Rudolf, Novotný Vojtěch, Malý Jaromír

MPK: F16K 31/02

Značky: listových, obvodech, hydraulických, media, tlaku, ovlivňování, zejména, zařízení, proudu, strojů

Text:

...teploty zařízení, což má pozitivní vliv jak no funkční spolehlivost, tak i na životnost zařízení.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na pňíloženém výkresu v řezu.Zařízení pro ovlivňováni proudu nebo tlaku média v hydrau~ lických obrodech zahrnuje těleso l, ve kterém je vytvořen otvor pro sedlo g a 3, ve kterém je umíatěn.hradĺcí člen A na obou...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Spanilý Josef, Aichmaier Jan, Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: spojení, vodivého, kostru, pracovních, obvodech, zapojení, řídících, signalizaci, strojů

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Zapojení pro řízení tyristorových spínačů v obvodech střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261358

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hubáček Zdeněk

MPK: H02M 5/443

Značky: střídavého, zapojení, řízení, spínačů, obvodech, proudu, tyristorových

Text:

...připojeny protisobě dva tyristory §. Z. Jejich řídící elektrody jsou přestrieku ł,jsou připojeny k silovým výstupním svorkám łg, łłpřes druhou a čtvrtou diodu 1. §. Řídící impulsy jsou přiváděny do řídícího obvodu tríaku ł na vstupní svorky Q. 2.Funkce zapojení podle vynálezu je následující je-li mezi vstupními evorkemi Q, g nulová napětí. triek ł je uzavřen a řídícími elektrodami neprochází proud. Mezi výstupními svorkami łg. łł je nulová...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: F15B 9/03, G05B 11/36

Značky: zapojení, regulačních, obvodů, jednoduchých, obvodech, elektronického, rázů, servomotory, potlačení

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Zařízení pro vyvození tvářecího odporu v hydraulických obvodech strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253834

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kucharčík Leoš, Brzák Stanislav

MPK: B30B 15/20

Značky: hydraulických, strojů, vyvození, zařízení, tvářecího, obvodech, odporu

Text:

...za prvním odpouštěcím ventilem ll do odpadního potrubí ll, zapojeného do nezakreslené odpadní nádrže. Regulační prvek g je opatřen ovládacím prvkem 1, jehož vstup je elektrickým vedením É připojen na výstupy prvního ěidla l polohy a druhého čidla l polohy pohyblivé traverzy l, vstup elektrohydrauliokého rozváděče lg a výstup čidla § tlaku,přiřazeného paralelné k přívodnímu potrubí g pracovního prostoru lgll ovládacího hydraulického válce lg....

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252756

Dátum: 15.10.1987

Autor: Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: strojů, signalizaci, pracovních, spojení, řídících, obvodech, zapojení, kostru, vodivého

Text:

...Zařízení řidících obvodůj pracovního stroje se tak stává z htediska obstuhy a údržby stožitějši.Výše uvedené nevýhody v pod statné míře odstraňuje zapojenípro signatizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů podle vynátezu, jehož podstata spočívá v tom, že paraletně k sekundárnímu vinutí oddělovaciho transformátoru, napájejícího řídící obvod pracovního stroje, jsou za jistícímíprvky přípojena v sěríí zapojená...

Zařízení k řízení průtoku v tekutinových obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247900

Dátum: 15.01.1987

Autori: Toman Vladislav, Lulek Karel, Kaluža František

MPK: G05D 7/00

Značky: tekutinových, řízení, průtoku, obvodech, zařízení

Text:

...tělesa g. Příčná otvory 5 jsou určeny pro vstup a výstup protékající tekutiny jednoho obvodu a podélné otvory 1 pro, vstup a výstup protékejíoí tekutiny druhého obvoduRozměry a tvar tělese ł a pružného tělesa-g jsou voleny tak, že vnitřní dutina Q a dutina Q jsou od sebe těsně odděleny. V případě, že te kutina ve vnitřní dutině Q má vyšší tlak než tekutina v dutině 2, změní pružné těleso g rozpínáním svůj tvar tak, že vnitřní dutina Q zvětší...

Zařízení pro lokalizaci chyb v číslicových obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239344

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janok Jan, Nutter Alexander

MPK: G05B 23/02

Značky: číslicových, obvodech, zařízení, lokalizaci

Text:

...ueny®ponrauu GHHXP pocurnana, man nan cnnxpouuanpyercs wenn xeraxraun, Uto M anaunsnpyeuaa uocnenonarensuocrs, noamouy erouenoa-Á úozno npnuennrs nna noxanuaanmu nencnpanuocmen n acnnxpon A 239344. -4- . nn oxnuax. 30 onlupol Iauàorno xourpona I úpolnnn- .lu 0 n 3 noos pyna np nouanuaaulu Ienonpannoulal 1 nxąponum cxnuax. Č I AHans Isodperennn g nonulnale ronooru H paonlpenue Qynnunonannmum noauonaoorel ycrponorna.nocranneáuan nan...

Materiál pro filtraci kapalin v hydraulických obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228178

Dátum: 15.05.1986

Autori: Slípka Karel, Fiala Karel

Značky: obvodech, filtrací, materiál, hydraulických, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro filtraci kapalin v hydraulických obvodech vyznačený tím, že je vytvořen z 30 až 45 hmotnostních vláken vysoce zušlechtěných buničin, 25 až 40 % hmotnostních vláken zušlechtěného bavlněného lintru, 10 až 25 % hmotnostních skleněných mikrovláken o středním průměru vlákna 2,5 až 3,5 mikrometru a 5 až 15 % hmotnostních skleněných mikrovláken o středním průměru vlákna 0,8 až 1,2 mikrometru.

Zapojení obvodu pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v řídicích obvodech výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225721

Dátum: 15.10.1985

Autor: Křovina Oldřich

Značky: před, napětím, tyristorů, obvodů, nebezpečným, ochranu, zapojení, výkonových, obvodech, dotykovým, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tyristorových řídicích obvodu strojů nebo zařízení. Řeší problém ochrany před zavlečením nebezpečného dotykového napětí do řídicích obvodů. Podstata spočívá ve vřazení tavné pojistky mezi řídicí elektrodu tyristoru a zdroj ovládacích pulsů. Pojistka je v případě poruchy přetavena proudem přiváděným spínacími kontakty relé, které je spínáno vyhodnocovacím obvodem zapojeným do řídicí elektrody výkonového tyristoru. Vynálezu...