Patenty so značkou «obtížně»

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Homolka Václav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: obtížně, způsob, jemných, loužitelných, podílu, zpracování

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: úpravy, obtížně, impregnovatelných, drevín, dřeva, před, způsob, impregnaci

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Volšický Zdeněk, Barcal Miroslav

MPK: B03B 5/34

Značky: uhlí, zrnného, upravitelného, obtížně, hnědého, způsob, drobno, rozdružování

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Způsob přípravy ingotů z obtížně tvařitelných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257649

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pospíšil Vladimír, Bystřický Josef, Kubeš Zdeněk, Jandoš František

MPK: C21D 1/26

Značky: tvařitelných, přípravy, oceli, ingotu, způsob, obtížně, austenitických

Text:

...podle vynálezu je významné zlepšení tvařitelnosti austenitických obtížně tvařitelných oceli typu MnCrN, u nichž je v primární licí struktuře vedle austenitu i ferit delta. Očinek antiferitisačního žíhání se projeví potlačením feritu delta a vznikem monofázové austenitické struktury. Na tahových zkouškách tvařitlenosti bylo expe~ rimentálně prokázáno, že antiferitisační žíhání významně zvyšuje kontrakci, která je považována za míru...

Podavač na obtížně dávkovatelné prachové a sléhavé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 249684

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítězník Luděk

MPK: B65G 53/46

Značky: sléhavé, materiály, prachové, podávač, obtížně, dávkovatelné

Text:

...prvků tvořených pružnou planžetou, které zasahují do prostoru mezi žebry přihrádkové klece při jejím průchodu oblastívýstupního hrdla. Alternativní připojení jedné nebo více planžetke vnitřní straně segmentu. 249534Dávkovaný prachový materiál je odebírán otáčející se přihrádkovou kleeí a je jí posunován mezi vnější plochou segmentu a vnitřní plochou těleea podavače směrem od vstupního hrdla k výstupnímu. Přesto, že působením stěny...

Uložení rotorových nožů, zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248356

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/18

Značky: obtížně, dělitelných, zvláště, uložení, nožů, materiálů, drtiče, rotorových

Text:

...rotorovýoh nožů podle vynálezu je, znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje v půdorysu část skříně drtiče s rotorem, obr. 2 znázorňuje v řezu rovinou E-E část rotoru z obr. 1 s uohycením rotorových nožů, obr. 3 znázorňuje řez rovinou F-F z obr. 2, obr. 4 znázorňuje pohled P 1 z obr. 2 a obr. 5 znázorňuje pohled P 2 z obr. 2.Ve skříni §§ rotoru l je uložen rotor l v ložiskách § 1. Rotor ł je opatřen obvodovými drážkami 3, do...

Skříň drtiče, zvláště pro drcení obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237586

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/00

Značky: skříň, obtížně, dělitelných, zvláště, drtiče, materiálů, drcení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skříně drtiče, zvláště pro drcení obtížně dělitelných materiálů, v jehož protilehlých stěnách, kterými prochází hřídel rotoru, jsou uspořádána průběžná vybrání přemostěná výztuhami pevně spojenými se skříní drtiče.

Jistící zařízení, zvláště drtiče obtížné dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236986

Dátum: 01.10.1986

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/00

Značky: zvláště, zařízení, materiálů, obtížně, drtiče, jistící, dělitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Jistící zařízení je určeno zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů se statorovými noži uspořádanými na výkyvném bloku. Výkyvný blok je tvořen samostatně uloženými nosiči statorových nožů, z nichž každý je pevně spojen s pojistkou uchycenou ke skříni drtiče.

Zařízení na kontrolu geometrických tvarů v obtížně přístupných místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229988

Dátum: 01.02.1986

Autor: Váchal Milan

MPK: G01B 5/20

Značky: prístupných, kontrolu, zařízení, místech, geometrických, tvaru, obtížně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru kontrolních a měřicích přístrojů a týká se zařízení na kontrolu geometrických tvarů v obtížně přístupných místech, kupříkladu hydraulického tvaru kanálů oběžných kol a rozvaděčů odstředivých čerpadel. Podstatou vynálezu je zařízení sestávající z otočně uloženého upínacího stolu, spřaženého mechanicky s kreslícím stolkem, a z vlastního snímacího a zapisovacího mechanismu, se dvěma stupni rotační volnosti. Tento...

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225086

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kytýř Zdeněk

Značky: celkového, sonda, přístupném, měření, tlaku, prostoru, obtížně

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru, sestávající z čidla s trubkovým dříkem, vloženým do trubkového držáku, které jsou vzájemně spojeny šroubovým spojením, jehož součástí je jemný závit na konci trubkového držáku a na něm uložená převlečná matice, mezi níž a vnější povrch trubkového dříku čidla a kuželové sedlo konce trubkového držáku je vložen a převlečnou maticí pevně sevřen kovový kroužek, vyznačující se tím, že na...