Patenty so značkou «obsluhu»

Zariadenie platobného terminálu, systém na výmenu dát o platbe obsahujúci toto zariadenie a spôsob overovania oprávnenia na obsluhu zariadenia platobného terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287998

Dátum: 30.08.2012

Autori: Pavlic Bogdan, Polutnik Aleksander

MPK: H04M 1/215, G07F 7/10

Značky: overovania, obsluhu, terminálu, systém, platbe, zariadenie, obsahujúci, platobného, oprávnenia, spôsob, výměnu, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie platobného terminálu a systém na výmenu dát o platbe, ktorý obsahuje zariadenie (10) platobného terminálu na spojenie so zariadením pokladničného systému a s mobilným telefónom (14), autorizačné centrum (1) na spojenie s mobilnou sieťou (5) na prenos hlasu a s finančným informačným systémom mobilný telefón (14) na spojenie s mobilnou sieťou (5) na prenos hlasu a so zariadením (10) platobného terminálu. Výmena dát o platbe sa...

Kapsula s regulovaným otváraním, postup a zariadenie na obsluhu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19978

Dátum: 30.03.2012

Autori: Nabeiro Rui Miguel, Freire Falcao Teles Caramelo Daniel

MPK: A47J 31/06, B65D 85/804

Značky: zariadenie, kapsula, regulovaným, obsluhu, postup, kapsuly, otváraním

Text:

...prúde, tak, že pôsobením aspoň jednej ovládacej sily, prednostne vyššie deñnovanej sily, na príslušný prvok regulovaného otvárania je tento posunutý z počiatočnej polohy zadržiavania do nasledujúcej polohy zadržiavania v príslušnom držiaku prvku, čím sa uvoľní aspoň jeden vopred definovaný prierez prietokového priechodu prúdu, poskytnutého v prvku regulovaného otvárania a/alebo v držiaku príslušného prvku.Predkladaný vynález teda poskytuje...

Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: zařízení, terminálové, sítě, obsluhu

Text:

...Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně...

Zapojení pro obsluhu zobrazení koprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263304

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G06F 13/00, G06F 13/32, G06F 13/14...

Značky: zobrazení, koprocesoru, obsluhu, zapojení

Text:

...připojen na druhý spouštěcí vstup Žg monostabilního klopného obvodu Ž, jehož výstup Qžl přerušení je připojen na vstup ll prerušení mikroprocesoru l. Skupina adresových výstupů Qàl pevné paměti typu ROM je připojena na skupinu adresových vstupů il dekodéru 1 atvoří současně skupinu adresových výstupů 0300 zapojení pro připojení na neznázorněnou operační pamät koprocesoru.Část operační paměti koprocesoru je přemístěna do oblasti,kde operační...

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: obsluhu, závěsný, regálu, manipulátor

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Manipulátor pro obsluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242669

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kašpar Jioí, Ocelka Poemysl

MPK: F27B 9/04, F27D 15/00, C21D 9/00...

Značky: obsluhu, manipulátor

Text:

...není komplikovaný, všechny díly jsou snadno přístupně,bez velikě demontáže.Příklad provedení zařízení podle vynálezu Je znázorněn schematicky na připodených výkresech, kdena obr. 1 je boční pohled s částečným řezem komorovou víceúčelovou pecí a manipulátorem, na obr. 2 je boční pohled na zvedací mechanizmus ana obr. 3 je příčný řez manipulitorem s excentrickými čepy.Manipulátor pro obsluhu,zejména souboru komorových pecí a dalších...

Snímač pro obsluhu koksárenských dveří a zárubní

Načítavanie...

Číslo patentu: 255766

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sabela Rudolf, Blažmo Milan, Fojtík Jan, Rybka Jiří

MPK: C10B 25/08

Značky: koksárenských, zárubní, snímač, dveří, obsluhu

Text:

...vynálezu V náryse.Snímač pro obsluhu koksárenských dveří a zárubní v příkladném provedení podle vynálezu sestává z rámu 1, v jehož přední části je točně uchycen otočný sloup g opatřený na jedné straně pevnými nosnými háky 1 dveří idále uvolňovači Q dveřních šroubů 11 a ovládači §závor 13 dveřních šroubů ll a na druhé straně čističem 1 zárubní 12.O dolní plochu rámu 1 je opřena kladka zvedaoího zařízení lg,přičemž rám 1 je spojen s pístnici...

Odpružené sedadlo pro řidiče a obsluhu vozidel a strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254424

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vít Jiří, Danča Jiří, Pavlů Miloš

MPK: B60N 1/00

Značky: strojů, vozidel, řidiče, odpružené, obsluhu, sedadlo

Text:

...podle vynálezu a na obr. 3 je půdorys tohoto konkrétníht) řešení.Z obr. 1 zřejmě, že mezi sedákem 2 a základnou 3 je odstrančna tuhá vazba a existuje pouze vazba pružná, kterou zprostřetlkovávąjí nesouose zaléžované pneumatické pružiny l. Na obr. 2 je opět sedák 2 spojen se základnou 3 pomocí nesouosc zatčžovanýcli pneumatiekých pružin l. K základné jsou pneumatické pružiny l připevnčtty spodními přírubttmi 5. K hornín přírubám 6 pneu v...

Židle pro obsluhu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248542

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hruboš Miroslav

MPK: A47C 9/02

Značky: obsluhu, židle, stroje

Text:

...práci vsedě používá různě konstruovaná samostatná židle, která se pro práci vestoje prostě odsune mimo obsluhovaný stroj. Toto řešení je nevýhodně tím, že odsouvánim a přisouvánim židle vznikají časové ztráty Odsunutí židle přitom navíc obvykle narušuje pořádeh a tim 1 bezpečnost práce na pracovišti. Uvedené nevýhody odstraňuje židle podle vynálezu, jehoži podstata spočivá V tom, že jedna opěrná patka je ve tvaru tyče,která je uložene v...

Zařízení pro obsluhu technologických pracovišť revolverových soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223711

Dátum: 15.04.1986

Autor: Blažek Jan

Značky: soustruhů, pracovišť, technologických, zařízení, obsluhu, revolverových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro obsluhu technologických pracovišť revolverových soustruhů pro zpracování obrobků přírubového i hřídelového charakteru jednoduché kompaktní konstrukce s co nejmenší půdorysnou plochou. Podstatou vynálezu je zařízení, které se skládá z manipulační portálové jednotky, jehož jeden vertikální nosný sloup tvoří hlavní nosný prvek zásobníku polotovarů, případně obrobků, druhý vertikální nosný sloup má dutý...

Procesor pro obsluhu datové báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221447

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chlouba Václav

Značky: obsluhu, procesor, datové, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicové počítače, ukládání a vyhledávání informací. Technické prostředky pro řízení a obsluhu datové báze. Systémové řešení procesoru pro obsluhu datové báze, sestávajícího z řady dílčích procesorů, jež se podílejí o funkce, nutné k autonomnímu provádění operací s datovou bází, to je především dotazu, aktualizace, vkládání nových položek a rušení neplatných položek. Procesor může být při pojen buď k univerzálnímu střediskovému počítači, nebo...

Zařízení pro obsluhu elektrolyzérů s předem vypalovanými anodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222410

Dátum: 15.09.1985

Autori: Navrátil František, Koníček Josef, Kaisler Vladimír, Polách Josef, Škarpa Josef, Krabica Jaroslav

Značky: zařízení, elektrolyzéru, předem, anodami, obsluhu, vypalovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že na otočné části sloupu kabiny je umístěn mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru, mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry a shrabovací mechanismus, kde mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru tvoří jednak dávkovací ústrojí uchycené ve spodní části pevného zásobníku a jednak dvoucestné plnicí ústrojí, uložené na otočné části sloupu kabiny a dále mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry, vytvořený...