Patenty so značkou «obsahujícího»

Způsob výroby lyofilizovaného přípravky obsahujícího anthracyklinový glykosid

Načítavanie...

Číslo patentu: 270421

Dátum: 13.06.1990

Autori: Oldani Diego, Gatti Gaetano, Contalonieri Carlo, Gambini Luciano

MPK: C07H 15/24

Značky: glykosid, výroby, obsahujícího, způsob, anthracyklinový, přípravky, lyofilizovaného

Text:

...chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou nebo fosforečnou, nebo sůl s organickou kyselinou, jako je například kyselina octová, benzoová, maleinová, fumarová, jantarová, vinná, citronová, exalová, glyoxalová, methansulfonová, ethansulfonová nebo benzensulfonová. zejména výhodnou solí je sůl s kyselinou chlorovodíkovou. Roztoky vhodnými pro injekce mohou být zejména fyziologický salinický roztok.V popise výrazy farmaceutický a farmaceutický...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aan

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: přípravy, oxidací, katalyzátoru, ethylenu, způsob, ethylenoxid, stříbro, obsahujícího, vhodného

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob zneškodňování použitého kombinovaného sorbentu, obsahujícího aluminosilikáty a sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266727

Dátum: 12.01.1990

Autori: Franta Pavel, Vacková Ela, Vaňura Petr

MPK: G21F 9/28

Značky: aluminosilikáty, obsahujícího, použitého, kombinovaného, sorbentu, způsob, zneškodňování

Text:

...tedy roztavení sorbentu bez přídavku dalších látek. V případě sorbentů používaných V jaderném průmyslu je však potřebná teplota tak vysoká, že proces se stává technicky i ekonomicky nevýhodným.Nedostatky dosavadních postupu jsou odstraněny způsobem zneškodňovaní použitého kombinovaného sorhentu, obsahujícho aluminosilikáty a sklo a zachycené radíonuklidy, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že použitý sorbent se alespoň...

Zařízení pro kontrolu kvality slínu obsahujícího kysličník hlinitý po sálání v otevřené peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263472

Dátum: 11.04.1989

Autori: Suchotin Roman, Sizjakov Viktor, Ryvkin Vladimir, Jegorov Dmitrij

MPK: F27D 19/00

Značky: zařízení, hlinitý, kontrolu, kysličník, kvality, sálání, slínu, otevřené, obsahujícího

Text:

...Teuneparype oömex nponopunonanbaoro umewBWJGCTBS ITPOIIYKTOB B ľleľłäx, ocuoaau na BQHGACTBHB öonbmorp uammerocn B neun Matepuana.exunqecxoň cymuocwn nanaercn ycwpoňcweuunammu craöunbuoe nsuepeune.une renneparypu eM cTeneHb oöoxmeuKRK STO RE KoTopaH OAuruanoa H Hopmupymmeň npec uennm noaumeuua roqnocncoenneu K Bxoy ononnnHmň onpenenarens mnyx 0 BaTenbH 0 coenumeuuuxnsmepnwenb oruomeann ero c06 pa 30 BaTeHb, o T n H q a m m e e c n Ten, amo,...

Způsob stabilizace vodného prostředku obsahujícího amethokain

Načítavanie...

Číslo patentu: 261887

Dátum: 10.02.1989

Autori: Woolfson David, Mccafferty Dermot

MPK: A61K 31/245

Značky: obsahujícího, stabilizace, prostředků, amethokain, vodného, způsob

Text:

...bolesti .a tak umožňuje bezbolestne odnětí velkých kusů kuožních itransplantátů V plné tloušťce kůže,pronikaní injekčních jehel např, venepunkce a ostatní podobné menší chirurgické procedury. Směs se odstraňuje užitím lokální infiltrační anestesie za těchto podmínek a může být snadno aplikována medicínsky netrénov-anými osobami. Amethokain obsahující prostředek pro lokální perkutánní aplikaci může obsahovat od 1 do 7 0/0,svýhodou 4 0/0...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smejkalová Monika, Justová Zuzana, Matějíček Alois, Sivoková Marta, Juračka František

MPK: C08F 226/06, C08F 212/36

Značky: aniontů, bazické, měniče, způsob, skupiny, pyridiniové, funkční, silně, obsahujícího, přípravy

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Löblich Klaus, Tietze Günter, Göhler Peter, Dittmann Paul, Kretschmer Horst, Walther Bernd, Fuhrmann Wolfgang, Gartner Berthold, Schingnitz Manfred

MPK: F22B 1/18

Značky: páry, účely, topné, uhlí, sušení, obsahujícího, současné, surového, hnědého, způsob, technologické, výroby

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Věreščagin Vitalij, Žornik Viktor, Razumovskij Alexej, Dorožkin Nil, Bočarov Anatolij, Jarkovič Alexandr, Bělocerkovskij Marat, Savčenkov Nikolaj

MPK: B24D 3/06

Značky: způsob, výroby, obsahujícího, povlaků, diamant

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Způsob dekofeinování vodného extraktu rostlinného materiálu obsahujícího kofein

Načítavanie...

Číslo patentu: 247052

Dátum: 15.08.1988

Autori: Šichanov Vladimir Alexandrovie, Stipanova Irina Pavlovna, Tichonova Natalja Alexejevna, Künzel Horst

MPK: A23F 5/20

Značky: materiálů, rostlinného, obsahujícího, vodného, extraktu, dekofeinování, způsob, kofein

Text:

...s Větším počtom teoretických pater či stupňů mnohem kratší, než je celková doba zpracovávaní.e rovněž možné pracovat za účinných mechanických prostředků, dovolujících krátké kontaktní doby, i za vyšších teplot, na 247052příklad nad asi 150 C, přičemž kdekolí teplota prevyšuje 100 °C, je třeba pochopitelně pracovat za vyššího tlaku, aby se materiály vůbec udržely v kapalné formě. Obecně však jsou výhodné teploty V rozmezí 75 až 120 °C....

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pokorný Petr, Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Kočvara Luděk

MPK: C07C 43/04

Značky: obsahujícího, způsob, oxibenzinu, terc.alkylmetylétery, výroby

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Způsob ochrany materiálu obsahujícího grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247377

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vít Václav, Koeaddlová Vira, Svitlík Milan

MPK: C09K 15/02

Značky: obsahujícího, materiálů, ochrany, způsob, grafit

Text:

...rázem, odolnost vůči mechanickému namáhání rázem a podobné.Podstata vynálezu je dále objasněna na několika příkladech, charakterizujíoích jednotlivé způsoby vytváření ochranné vrstvy.Na podložním qrafítovém materiálu propalovací elektrody o průměru 120 mm je povrchová vrstva vytvořena téchnologií plazmového stříkání za pomoci plazmového qenerátoru, u něhož je plazma generována z kapaliny obsahující chemicky vázaný uhlík. Bylo použito...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: yttritohlinitého, titanu, ionty, neodymu, pěstování, způsob, perovskitu, obsahujícího, chromu, monokrystalů

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Způsob přípravy produktu obsahujícího fruktózu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Magyar Károly

MPK: C12P 19/02

Značky: sacharózy, produktů, způsob, přípravy, fruktózu, obsahujícího

Text:

...v prvním stupni k izomerizaci části dextrozy na fruktózu pomoci izpmerázového enzymu,a ve třetím stupni se provádí hydrolýza pomoci invertázového enzymu nebo kyseliny v nepřítomnosti izomerazového enzymu.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynälezu se uvedená sacharoza použije v koncentraci alespoň 20 0/0 hm-otnostních.Podle Livedeněho vynálezu je dále výhodné, jestliže se produkt získaný v prvním stupni zpracuje ve druhém stupni...

Způsob výroby stabilního roztoku, obsahujícího železo a selen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240957

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Koneený Luboš

MPK: A23K 1/175, A61K 33/04

Značky: způsob, stabilního, selen, železo, obsahujícího, roztoku, výroby

Text:

...v séru a aktivita enzymu glutathion-peroxidázy byly vzaty za míru bioaktivity selenu v organismu. Bylo zjištěno, že obsah selenu i aktivita glutathion-peroxidázy/gSH-Px/ byly významně vyšší u prasat, jimž byl podán přípravek, než u prasat, která dostala jenom selen /tabulka 1/. Po dobu zkoušení dostávala všechna prasata stejnou dietu.Číslo Vzorek O osmého dne patnáctého dne gSH-Px se gSH~Px Se gSH-Px Se IU-1 ng/ml IU-1 ng/ml IU/1 nq/ml 1...

Způsob hydrogenace uhlí obsahujícího vápník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244834

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hyška Karel, Koístek Jioí, Burian Alois, Eervenka Zdenik

MPK: C10G 1/06

Značky: vápník, hydrogenace, způsob, obsahujícího, uhlí

Text:

...na jakám místě se kal z horkěho odlučovsče do hydrogenovsně uhelnć hřečky pridávať. Muža se napłülsd tento kal frřlvádět primo do hydrogenačního resktoru, Popřípadě, když je více reaktorů zařazených v řadě za sebou, savádí se výhodnä do prvního reaktoru.mu se ale také privádět do uhelné bfečky předtím. se dosáhne posledního reaktoru. Obzvláitě jednoducha možnost spočíví v tom. že se kal z horkého odlučovače płídává do nádrže,ve která...

Způsob regenerace chemických látek ze zeleného louhu obsahujícího chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251768

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rimpi Pertti

MPK: D21C 11/04

Značky: chloridy, způsob, chemických, obsahujícího, louhů, zeleného, látek, regenerace

Text:

...uhličitan sodný Na 2 C 03 v množství 62,7 kmol/h, sirník sodný v množství 19,6 kmol/h, síran sodnýNa 2 S 04 v množství 3,9 kmol/h a chlorid sodný Nacl v množství 10,4 kmol/h.Předběžná nauhličení tohoto roztoku probíhalo V reaktoru 53 podle následující reakčnípřičemž při této reakci se spotřebovával kysličník uhličitý V množství 0,5 . 19,6 kmol/h 9,8 kmol/h. K provedení tohoto předběžného nauhličení roztoku jsou potřebné spaliny lg,které...

Způsob výroby roztoku obsahujícího glukózu a fruktózu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239934

Dátum: 15.05.1987

Autori: Svoboda Viastislav, Dobrý Jioí, Ružieka Jioí

MPK: C12P 19/24

Značky: fruktózu, výroby, obsahujícího, glukózu, roztoku, zařízení, tohoto, provádění, způsobu, způsob

Text:

...zbytková aktivita 20 počáteční aktivity.U zařízení, zejména ke kontinuální konverzi glukőzy na fruktőzu, které krom reaktoru pro katalyzátor na nosiči s glukőzoisomerázovou aktivitou obsahuje i další Ještě nezbytné součástí Jako zásobní nádrž s Jímací nádrž, vedení, čerpadla, měřicí přístroje, temperovací zařízení apod. je podle vynálezu před reaktorem předřazsn Ještě předsloupec, který slouží pro jímání tverovaných částic z kysličníku...

Způsob čištění surového pankreatického ethanolového extraktu, obsahujícího inzulín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237552

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šafař Josef, Hedrlín Ladislav, Chromík Jindřich

MPK: A61K 37/26

Značky: způsob, čištění, surového, inzulín, ethanolového, obsahujícího, extraktu, pankreatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění surového pankreatického ethanolového extraktu, obsahujícího inzulín, získaného extrakcí žlázy ethanolem, okyseleným na pH 3,0 až 4,0 minerální kyselinou, výhodně kyselinou fosforečnou.

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 235525

Dátum: 15.11.1986

Autori: Simmonds Robin George, Rowland George Ferdinand

MPK: C07D 519/04

Značky: imunoglobulin, přípravy, fragment, konjugátu, způsob, obsahujícího, imunoglobulinový

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment, kterým je Fab, Fab´ nebo F(ab´)2 nebo IgM monomer, modifikovaný alespoň jednou skupinou obecného vzorce II, která je na něj kovalentně vázána, vyznačený tím, že se nechá reagovat imunoglobulin nebo i imunoglobulinový fragment s azidem desacetylvinblastinové kyseliny při teplotě 5 °C až 25 °C a při pH 8,5 až 9,5.

Způsob výroby plynu, obsahujícího v podstatě kysličník uhelnatý a vodík a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229922

Dátum: 15.11.1986

Autori: Johansson Börje, Santén Sven

MPK: C10J 3/20, C10J 3/00

Značky: plynů, vodík, výroby, uhelnatý, obsahujícího, provádění, kysličník, podstatě, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

U způsobu výroby plynu, obsahujícího v podstatě kysličník uhelnatý a vodík, z výchozího materiálu obsahujícího uhlík a/nebo uhlovodík se výchozí materiál v práškové nebo tekuté formě vstřikuje spolu s okysličovadlem a struskotvornou přísadou do pásma spalování při současnem přivádění tepelné energie. Pásmo spalování se vytváří ve spodní části šachty, naplněné kusovým, pevným, uhlík obsahujícím materiálem a struskotvornou přísadou, která váže...

Způsob úpravy krmiva obsahujícího rostlinné bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231675

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kodet Josef, Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, David František

MPK: A23K 1/14

Značky: krmiva, úpravy, rostlinné, obsahujícího, způsob, bílkoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lepší využitelnost dusíkatých látek v krmivu pro monogastrální zvířata, které obsahuje rostlinné bílkoviny, čímž přispívá jednak k rozšíření využívání rostlinných bílkovin i u tohoto druhu zvířat jednak k úsporám krmiv vzhledem k přírůstkům na živé hmotnosti těchto zvířat. Krmiva u kterých jako jedna složka obsahující rostlinné bílkoviny je představována aplikací až 20 % pšeničného lepku a jejichž přírodní aminokyseliny, kteří...

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223829

Dátum: 15.04.1986

Autor: Odom Paul Scott

Značky: obsahujícího, acetonitril, kyanovodík, způsob, nečistoty, vodného, roztoku, získání, akrylonitrilu, akrylonitril, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty, při kterém se vodný roztok zpracovává extrakční destilací s rozpouštědlovou vodou, přičemž se z hlavy regenerační kolony odvádí produkt, obsahující akrylonitril, vodu, kyanovodík a menší část nečistot, ze dna se odvádí produkt obsahující vodu a hlavní podíl nečistot, produkt z hlavy regenerační kolony se zavádí do destilační...

Způsob zpracování uhlí, obsahujícího alkalické zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223991

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dolkemeyer Wilfried, Meisenburg Ewald, Burgbacher Gerd, Bornheim-uedorf

Značky: uhlí, zeminy, zpracování, způsob, obsahujícího, alkalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování uhlí obsahujícího alkalické zeminy, zejména hnědého uhlí, před jeho hydrogenačním zkapalněním, vyznačený tím, že mleté a případně na obsah vody pod asi 20 ( předsušené uhlí se smíchá s vysokovroucím, uhlovodíky obsahujícím olejem a směs se zahřívá za tlaku zvýšeného v závislosti na teplotě varu oleje na teplotu 200 až 450 °C po dobu 1 až 60 minut.

Způsob zplyňování pevného, prachového až kusového materiálu obsahujícího uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 222192

Dátum: 15.05.1985

Autor: Schuster Ernst

Značky: materiálů, prachového, kusového, pevného, obsahujícího, způsob, uhlík, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevného materiálu obsahujícího uhlík, podle něhož zplyňování probíhá ve dvou fluidních vrstvách, uspořádaných v reakčním prostoru nad sebou a vzájemně spojených. Materiál, obsahující uhlík, se přivádí do dolní fluidní vrstvy. Létavý prach, odlučovaný z plynu, vystupujícího z horní fluidní vrstvy, se přivádí do komor pro zplyňování létavého prachu, jejichž zplyňovací hořáky jsou umístěny mimo reakční prostor....

Zapojení pro stanovení koncentrace roztoku obsahujícího tři složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216832

Dátum: 15.01.1985

Autor: Nagy Ferenc

Značky: obsahujícího, zapojení, koncentrace, stanovení, roztoku, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro stanovení koncentrace složek roztoku obsahujícího tři složky navzájem odlišných optických vlastností, pro stanovení součtové koncentrace všech složek, dále pro stanovení podílu dvou složek, dále pro stanovení součinu libovolných dvou složek a podílu, který je tvořen třetí složkou, zejména pro získání křivky zředění barviva, pro výpočet minutového obsahu srdce, obsahujícího jeden nebo více světelných zdrojů, světlo...

Způsob regenerace katalyzátoru obsahujícího koks a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216826

Dátum: 15.01.1985

Autori: Vermilion Willas Leon, Pulak Richard Paul, Dudych Daniel, Conner Algie James

Značky: způsobu, způsob, provádění, katalyzátoru, regenerace, tohoto, zařízení, obsahujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace katalyzátoru obsahujícího koks, při kterém je katalyzátor znečištěný koksem kontinuálně zaváděn do oxidační zóny koksu, ve které je koks oxidován v prvním kompaktním katalytickém loži čerstvým regeneračním plynem při teplotě pohybující se v rozmezí od 675 do 760 °C, při tlaku v rozmezí od 0,1 do 0,4 MPa a při povrchové rychlosti regeneračního plynu v rozmezí ad 0,9 do 3 m/s, za vzniku regenerovaného katalyzátoru a částečně...

Způsob zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214897

Dátum: 15.10.1984

Autori: Béres Béla, Hargittai Gáborné, Szemler László, Udvardy - Nagy Istvánné, Székely Dénes

Značky: zařízení, způsobu, organické, způsob, provádění, nečistoty, tohoto, obsahujícího, zhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení ke zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty, zejména vedlejšího produktu čištění městských odpadních vod. Kal vyhnilý anaerobním způsobem se zahřívá na 80 až 150 °C, pak ochladí na 80 až 40 °C, rozdělí na koncentrát kalu a živný roztok. Přídavkem alkoholu a anorganické soli se vytvoří živná půda, jež se očkuje kalem, a ta se fermentuje anaerobně při 26 až 38 °C. Z fermentační kapaliny se oddělí biomasa, která se pak...

Způsob přípravy žlutozeleně až červenozeleně zbarvených monokrystalů ytritohlinitého granátu, obsahujícího ionty chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216623

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Mánek Břetislav, Perner Bohumil, Sevastjanov Boris Konstantinovič

Značky: granátu, chromu, žlutozeleně, přípravy, červenozeleně, obsahujícího, ytritohlinitého, monokrystalů, zbarvených, způsob, ionty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu s příměsí iontů chromu žlutozelené až červenozelené barvy, vyznačený tím, že monokrystaly se pěstují pod atmosférou obsahující 30 až 100 obj. % vzácného plynu tažením z taveniny v kelímku, zakrytém víčkem s otvorem,přičemž průměr válcové části monokrystalu, průměr otvoru víčka a vnitřní horní průměr kelímku je v poměru 1 : 1,2 až 1,5 : 1,7 až 2,5 a případně nad hladinou taveniny ve výšce...

Způsob výroby pevného přípravku obsahujícího estrogen a gestagen

Načítavanie...

Číslo patentu: 224679

Dátum: 01.10.1984

Autori: Filipovič Petr, Pospíšil Arnošt, Školaudyová Blanka, Werner Jiří

Značky: výroby, přípravků, způsob, estrogen, obsahujícího, gestagen, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevného přípravku obsahujícího estrogen a gestagen vyznačující se tím, že se indiferentní nosný granulát napouští v uzavřeném systému roztokem estrogenu a gestagenu v organických, těkavých a netečných rozpouštědlech o koncentraci 0,5 až 336 hmotnostních, s výhodou 1 až 1,5 hmotnostních aktivních látek přičemž se použije 0,02 až 2 mg estrogenu a 0,1 až 2 mg gestagenu na 100 mg hotového přípravku a po vysušení se granulát zpracuje...

Způsob výroby kovu obsahujícího křemík nebo hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: 214765

Dátum: 15.09.1984

Autor: Thursby Graham John

Značky: výroby, hliník, obsahujícího, křemík, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovu obsahujícího křemík nebo hliník, při kterém se na kov nanáší vodná pasta obsahující křemík nebo hliník v práškové formě, a kov s nanesenou pastou se vypaluje, čímž dochází k difundování křemíku nebo hliníku do kovu. Nanáší se pasta obsahující křemičitan sodný, přičemž křemík nebo hliník je v pastě přítomen v množství 0,1 až 4 g na 1 g křemičitanu sodného.

Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 224158

Dátum: 01.07.1984

Autori: Krtil Josef, Biheller Jan, Řezáč Jan, Mikoláš Petr, Bor Jan, Stříhavka Vladimír

Značky: rostlin, telomových, biomasu, způsob, aktivace, obsahujícího, biosorbentů, zpevněného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas za účelem dezaktivace vody od směsi štěpných produktů. Zatím není známý účinný způsob čištění vody od směsi štěpných produktů. Dosavadní stagnace v tomto oboru není způsobena jenom rozdílnou sorpční afinitou samotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v daném případě odvozeny od více než deseti prvků, a to z velké většiny naprosto...

Způsob výroby katalyzátoru obsahujícího molybden

Načítavanie...

Číslo patentu: 214571

Dátum: 18.02.1984

Autori: Bobylev Boris Nikolajevič, Ošin Leonid Andrejevič, Šachovceva Galina Alexandrovna, Melnik Ljudmila Vjačeslavovna, Krasotkina Bella Jevgenjevna, Fedotova Nina Alexejevna

Značky: způsob, obsahujícího, molybdén, katalyzátoru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká způsobu výroby katalyzátoru s obsahem molybdenu pro epoxidaci chlorolefinů. Způsob spočívá v tom, že se reakce molybdenu s organickými hydroperoxidy provádí v přítomnosti alifatických alkoholů s 1 až 4 atomy uhlíku za teploty 20 až 100 °C, přičemž uvedená reakce se provádí v přítomnosti vody v množství 0,4 až 2,2 %, vztaženo na celkovou hmotnost složek směsi, Vynálaz má použití při syntéze epoxidů.