Patenty so značkou «obsahu»

Strana 5

Způsob měření obsahu mrtvých buněk v suspenzi kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245718

Dátum: 15.07.1987

Autori: Schönegge Egon, Rulewicz Gerhard, Reinholz Siegfried, Klein Teltow-seehof, Lange Werner, Leitzsch Dieter, Voss Bodo, Schäfer Harald, Gasser Gernot

MPK: C12M 1/36

Značky: obsahu, kvasinek, měření, mrtvých, suspenzí, způsob, buněk

Text:

...nonyqeHoqTo n.cpąnaeM (no 500 namepeuuü) MBTBMB mnqecnue oxunanna amnumryn apxocweü coornewcrnenao panna . ~ a 20 25a anaueane acnmmewpnn ncex mas dnnaxo K àynn u panna io 5Taxnu oópaaom, sa cuer paaunqaux cpexuux anaqeunñ n nononnnreusao sa ever pasópoca owuocnrensao cpennero nnauaaona aunnurynn ncex nauepaeumx Qaa uepenpumamrca. Onaaxo nna nponanonbaoro anna nsoópaxenuñ cyuuapnyb Qyuxnm pacnpeneneuna aunnnwyn apnocreñ naoópaenna...

Způsob odstraňování nebo snižování obsahu iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239890

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pruša Karel, Hyjánek Kvitoslav, Houžvieka Jindoich, Blecha Zbynik, Houžvieková Eva

MPK: B08B 3/08

Značky: odstraňování, způsob, obsahu, kovů, iontů, snižování

Text:

...látkami používanými k tomuto účelu jsou kyselina citronová, sodná sůl kyseliny etylendamíntetraoctové, různé typy fosfátů a polyfosfátů. Účínnost praní je až 90 (vztaženo na obsah kovových iontů). Nevýhodou je však velmi dobrá rozpustnost vzniklých kovových komplexů v prací lázni, z roztoků jsou velmi těžko a nákladně odstranitelné. Prací voda znečištěná takto vznik~ lými komplexy je již prakticky nepoužitelná pro další operace v...

Příruční analyzátor obsahu oxidu uhličitého v kouřových plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251273

Dátum: 11.06.1987

Autor: Volák Vojtěch

MPK: G01N 7/04

Značky: příruční, obsahu, analyzátor, uhličitého, oxidů, plynech, kouřových

Text:

...je prodloužení délky měrné stupnice, které usnadňuje odečítání výše hladiny respektive obsahu oxidu uhličitého a při jeho odečítání nedochází k chybě způsobené paralaxou. Kryt přístroje zabraňuje potřísnění pracovníka, který provádí měření, kapičkami hydroxidu draselného.Příklad provedení přístroje podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn osový řez přístroje v jeho základní poloze.Tělo přístroje tvoří pruhlednâ nádoba l, ve...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šedý Václav, Král Jan, Doležal Jiří, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Valenta Svatopluk, Hlaváč Robert, Sychra Václav

MPK: G01J 3/42

Značky: obsahu, atomové, metodou, zařízení, rtuti, spektrometrie, absorpční, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zařízení pro míchání obsahu chladicích tanků a pro jejich dezinfekci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240046

Dátum: 01.06.1987

Autori: Uhrecký Július, Šteflovieová Anna

MPK: A01J 9/00

Značky: chladicích, zařízení, míchaní, obsahu, jejich, tanků, dezinfekci

Text:

...vývrtem lg. Na spodní část výstupního hřídele g je našroubováno známé neznázorněné míchadlo pro míchání nádoje, s rozstřikovací hlavící pro dezínfekci a proplachování chladicího tan~ ku v případě potřeby.Výstupní hřídel g je opatřen osazeními lg a lg, o která se opírají pružné těsnicí členy ll, jejíž vnější talířovité částí jsou pružně přitlačovány k přívráceným stěnám spodního víka 1 a horního víka §, čímž je dosaženo utěsnění vnitřního...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239536

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hick Zdenik, Mejkal Eestmír, Kotora Jaroslav, Kavka Jan, Hercik Petr

MPK: G01N 27/44

Značky: aktivního, roztocích, chloraminů, způsob, stanovení, chlóru, chlornanů, obsahu

Text:

...roztoku bromidu draselného v prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomoci měrné platinové elektrody.Za těchto podmínek se kvantitativně projeví oxidační účinky aktivního ch 1 oru, z ohlornanů i chloraminů stejnou měrou.Stanovení podle vynálezu je rychlé, jednoduché, přesné a je vhodné zvlâště pro sériové analýzy.kyselině sírová bylo odměřeno 15 ml roztoku do 50 m 1 kádinky. Do roztoku byla ponořena dvojice elektrod, lesklá...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloraminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239535

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janoš Jioí, Husa Václav, Kosek František, Matijka František, Dias Rostislav

MPK: G01N 27/44

Značky: roztocích, aktivního, chlornanů, chlóru, způsob, obsahu, stanovení, chloraminů

Text:

...potencio.metrií, kdy roztok chlornanu nebo ohloraminu s volnýmvchlôremse vnese do roztoku síranu ohromitého a bromidu draselnéhov prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. Za těchto podmínek se kvantitativně projevi oxidační účinky aktivniho chloru z chlornanů i chlor aminů stejnou měrou.- 2 239 535 Stanqvení podle vynálezu je rydhlé, jednoduché, přesné je vhodné zvláště pro seriové analýzy.Ze...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250876

Dátum: 14.05.1987

Autori: Varkonda Štefan, Bajči Pavol, Sutoris Viktor, Halgaš Ján, Konečný Václav, Sekera Vladimír

MPK: A01N 43/78

Značky: obsahu, prostriedok, cukrov, zvyšovanie

Text:

...skúma nýmí látkami 18 h. V osvetllovanom kulti va~č~nom boxe v perlite bola vypesbovaonáPo 10 dňoch kultivánciebola vyhodnotená hladina cuknov v segmentoch listov modifikovaçnom metódou .podľa Kliku. L, Nováka V. .a Gregora A. Praktikum iyt-ocenológie,ekológie, klimatológia a pôxdoznalectva, 250875I B Nakl. ČSAV, Praha 1954. Kvantita cwkrov ky gluikózy. Poeĺmsné súbory 10511 porovná 10015 stanovená spektr-ofotovmetricky a pre- va-né s...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konečný Václav, Sutoris Viktor, Bajči Pavol, Varkonda Štefan, Halgaš Ján, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: rastlinách, obsahu, produkujúcich, cukrov, zvyšovanie, cukor, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravních, způsob, vložkách, obsahu, snižování, pryžotextilních, pásu

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...

Způsob úpravy obsahu netuku v másle

Načítavanie...

Číslo patentu: 233299

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vedlich Miloslav, Kratochvíl Lubomír, Dědek Miroslav

MPK: A23C 15/16

Značky: netuku, způsob, másle, úpravy, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že při konečné úpravě obsahu vody v másle se zahnětává smetanový zákys, jehož sušina se pasteurací suroviny k přípravě zákysu upraví přidáním sušeného nebo kondenzovaného mléka. Výhodou způsobu je zvýšení hospodárnosti výroby a jakosti másla při prodloužení jeho trvanlivosti.

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239632

Dátum: 16.03.1987

Autori: Doboš Jaroslav, Oravec Ivan, Michalovský Vladimír, Husák Pavel, Hradský Josef

MPK: G01N 27/44

Značky: chlornanů, roztocích, chlóru, stanovení, aktivního, způsob, chloraminů, obsahu

Text:

...jehož podstatou je způsob stanovení obsahu aktivního chlöru v roztocích chlornanů a chloraminů přímou potenciometrií, kdy roztok chlornanu nebo chloraminu s volným chlórem se vnese do roztoku tvořeného 102 až 104 mol.11 síranu manganatého se 2 až 0,1 mo 1.11 bromidu draselného V prostředí 5 až 0,1 mol,ll anorganické kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. za těchto podmínek se kvantitativně projeví...

Způsob snížení obsahu nežádoucího agresivního nebo zdraví škodlivého plynu nebo směsi plynů z podzemní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249168

Dátum: 12.03.1987

Autori: Káňa Milan, Novák Ladislav, Špirit Jan

MPK: B01D 19/00

Značky: zdraví, způsob, tohoto, snížení, směsi, plynů, agresivního, podzemní, provádění, škodlivého, obsahu, zařízení, nežádoucího, způsobu

Text:

...Další výhodou je značná jednoduchost zařízení bez mechanicky se pohybujících částí a především pak je výhodou, že-jsou chráněna hlavní čerpadla a potrubí před zvýšenou korozí a před inkrustacemi.Příkladnýzpůsob a zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro odplynění podzemní vody s odvodem směsi a jednotlivých jejich fází, na obr. 2 je znázorněno zařízení z obr. l s...

Sposob znižovania obsahu fenylhydrazínhydrochloridu v odpadných vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248943

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/58, C07C 109/04

Značky: odpadných, obsahu, fenylhydrazínhydrochloridu, vodách, spôsob, znižovania

Text:

...z odpadných vôd obsahujúcich kys. chlorovodíkovú, chloridy, sírany, katióny sodíka, zinku. fenylhydrazinhydrochlorid a nezreagovaný anilín. Koncentrácia fenylhydrazinhydrochloridu je 1 až 20 g/l.K odpadnej vode sa pridá kyselina mukochlorová, s výhodou v ekvimolárnom množstve ku fenylhydrazínhydrochloridu, alebo v prebytku do 5 hmot. Teplota počas reakcie je 50 až 105 °c. Reakciou vzniklý 4,5-dichlěr-2-fenylpyridaz 1 n-3-on...

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233945

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bakule Roman, Fähnrich Jaromír, Nedbal Jan, Jochman Jaroslav

MPK: G01N 27/02

Značky: vložkách, pásu, pryžotextilních, stanovení, způsob, dopravních, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů, např. pro potřeby spojování dopravních pásů vulkanizací za tepla. Z dopravního pásu se strhne jedna vložka s vodivou krycí pryžovou vrstvou a na takto upravený dopravní pás se přiloží ze strany nevodivého pogumovaného textilu volná napěťová elektroda s ochranným prstencem a ze strany vodivé krycí vrstvy uzemněná kovová deska. Obsah vody ve vložkách pryžotextilních...

Způsob stanovení obsahu popelovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237643

Dátum: 16.02.1987

Autor: Dočkal Milan

MPK: G01N 29/00

Značky: obsahu, způsob, popelovín, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu popelovin v těženém hnědém uhlí. Způsob stanovení obsahu popelovin ve směsích hnědého uhlí a přirozeně plastické hlušiny vyznačený tím, že se směs nechá dopadat na ozvučnici, jejíž odezva se snímá v alespoň jedné vybrané zvukové frekvenc1 z intervalu od 100 do 9 500 Hz a z velikosti změny hlasitosti se porovnáním s hodnotami předem empiricky zjištěnými stanoví obsah popelovin v hnědém uhlí. Stanovení lze...

Ultravysokofrekvenční snímač pro měření procentního obsahu jedné ze složek směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244534

Dátum: 16.02.1987

Autori: Barvínek František, Imrýšek Jan

MPK: G01N 23/22

Značky: obsahu, jedné, procentního, složek, měření, snímač, ultravysokofrekvenční, směsi

Text:

...nanepnrensuux aqeen 2 nonaa HI 0 qacrnuno nornomaerca, qacwnqao owpamaercn, uacrnqao npoxonnr R cornacoaauuoñ aarpysKB 9. Orpaxeaaaa nonna HID qepea nnannuü nonnononnuü nepexon 8 nosnpamaerca oóparno B onaomononuü Bonaonon, nne nornomaercs. Haupumep c nouomsn Qeppnwonoro nearunn (ae noxaaan).Ma-sa paannqua anexwpomaranmnux xapaxrepncrnx aTa nonnoñ M mamepaemoü cmeceñ, Haxonamnxca B namepzreasnu aqeñxax 2, B MGOTG pacuonomenna nocnenamx...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí ve sklízených semenných kulturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237021

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: semenných, zařízení, příměsí, snížení, sklizených, kulturách, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklizeň semenných kultur, zejména luštěnin, s intenzívním čištěním semen od nežádoucích příměsí. Pod příčným šnekovým dopravníkem je alespoň část obloukového dna sklízecího stolu perforována.

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem, tvořených jalovou horninou odpadajíci při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236756

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rumpler György, Horváth Tibor, Czuppon Károly

MPK: C01F 5/26

Značky: tvořených, zpracování, jejich, zvýšení, dolomitem, odpadající, horečnatého, snížení, magnezitech, vápenatého, znečištěných, současného, kysličníku, jalovou, přírodních, způsob, horninou, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem tvořených jalovou horninou odpadající při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého. Rozmělněný a vytříděný přírodní magnezit se zahřívá na teplotu v rozmezí od 630 do 800 °C rychlostí zahřívání maximálně 20 °C/min, potom se zpracovaný produkt vytřídí prosetím a frakce obsahující menší velikosti zrn se použijí jako...

Způsob zvyšování hodnoty vnitřního obsahu a výtěžnosti paprikových lusků a jejich sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236692

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapeller Károly

MPK: A23N 1/00

Značky: obsahu, jejich, hodnoty, vnitřního, zvyšování, výtěžnosti, lusků, způsob, sušení, paprikových

Zhrnutie / Anotácia:

Paprikové lusky se zbavují stopek, promývají, rozřezávají a suší horkým vzduchem. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se lusky před sušením horkým vzduchem odstřeďují. S nasbíranými lusky se před odstraněním stopek, promýváním a rozřezáním provádí po dobu nejvýše 20 dnů dozrávání v sítích nebo ve vzdušných vacích. Lusky se rozřezávají před promýváním.

Způsob regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236660

Dátum: 15.02.1987

Autori: Budai Miklós, Nagy Udvary Éva, Fekete György, Herényi Bulcsu, Görög Sándor, Zalai Károly, Wack Géza

MPK: C12P 1/06

Značky: poměru, vzájemného, alkaloidů, způsob, obsahu, regulace, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Z~působ regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů produkovaných za saprofytických podmínek variantami kmene Claviceps purpurea, produkujících při fermentaci prováděné na kapalném živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku, dusíku, minerální soli, popřípadě další živné látky, v určitém tepelném rozmezí a při určité hodnotě pH, především ergokornin a ?,?-ergokryptin. Podstata řešení spočívá v tom, že u fermentace prováděné v submerzní...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Komora Ladislav, Komorová Eva, Babiaková Viera, Macho Vendelín, Bača Štefan

MPK: C09D 7/14

Značky: forlmaldehydu, spôsob, hmotách, znižovania, obsahu, nátěrových, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236625

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kir Kvetoslav, Zemanová Eva, Babčáková Oľga

MPK: G01N 31/16

Značky: obsahu, spôsob, stanovenia, fosfátoch, chlóru, fosfitoch, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch. Riešenie pojednáva o spôsobe stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch, pričom sa na odváženú vzorku fosfátu a/alebo fosfitu pôsobí 0,01 M až 5 M roztokem alkoholátu v množstve 2 až 150 ml tohto roztoku na 1 g navážky vzorku pri teplote 0 až teplote varu roztoku, pričom sa roztok mieša po dobu maximálne 105 minút, potom sa pridá kyselina v...

Zariadenie na číslicovú linearizáciu výstupného signálu sondy pre meranie percentuálneho obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235376

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pšenák Mikuláš

MPK: G06K 11/00

Značky: signálu, výstupného, percentuálneho, zariadenie, linearizáciu, obsahu, meranie, číslicovú, sondy, kyslíka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie zariadnia na viacnásobnú simultánnu číslicovú linearizáciu (vyhodnotenie) výstupného signálu sondy na meranie % obsahu s automatickou korekciou na teplotu merného článku sondy, ktorej výstupný signál je definovaný Nernstovou rovnicou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupné signály zo sond sú privádzané cez analogové multiplexory a analógovo-číslicové prevodníky do výpočtového zariadenia (napríklad mikropočítač),...

Sposob stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248490

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bystrický Ľubor, Petro Milan

MPK: G01N 30/00

Značky: fenolov, stanovenia, spôsob, fenolů, substituovaných, obsahu

Text:

...štandardov substitnovaných fenolov a fenolu upravených a chromatografických rovnakým spôsobm ako vzorka.Pe elúcii stanovovaných látok sa estery kyseliny fosforečnej vypudia z kolóny zvýšením teploty minimálne na 250 °C.Stanovenie podľa vynálezu je výhodné uskutočniť na chromatografickej kolóne so zakotvenou fázou typu silikónoveho polyméru.Okrem umožnenia priameho stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov,ďalšie výhody vynálezu...

Způsob stanovení obsahu 10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8ß-methanol-/5´-bromnikotinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236022

Dátum: 01.02.1987

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 21/25

Značky: způsob, obsahu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Postupem podle vynálezu lze kolorimetricky stanovit 10-methoxy-l,6-dimethy-lergolin-8ß -methanol-/5´-bromnikotinát/ a jeho meziprodukty či rozkladné produkty reakcí s roztokem p-dimethylaminobenzal-dehydu v silné kyselině za přítomnosti slabého oxidačního činidla, například dusitanu sodného nebo peroxidu vodíku, s citlivostí běžnou pro kolorimetrické reakce.

Způsob analytického stanovení obsahu arsenu ve slitině mědi, například mosazi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holinka Miroslav, Varga Luboš, Suchanová Milena

MPK: G01N 21/78

Značky: analytického, například, arsenu, slitině, stanovení, obsahu, mosazi, mědi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analytického stanovení arsenu ve slitině mědi, například mosazi, u kterého se na očištěný povrch zkoušené slitiny působí po dobu 10 až 160 sekund roztokem o složení 58 až 71 % hmot. destilované vody, 27,15 až 38 % hmot. kyseliny dusičné a 1,85 až 4,0 % hmot. síranu měďnatého bezvodého, potom vzniklé odlišné zbarvení povrchu se porovná s etalonovou řadou slitiny stejného typu s různým obsahem stanovovaného prvku. Způsob je výhodný pro...

Zařízení pro určení změny tepelného obsahu dílce při propařování betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234759

Dátum: 15.01.1987

Autori: Haneček Karel, Kabát Vladimír, Kučera Josef, Makeš Jiří

MPK: G01N 25/30, B28B 21/78

Značky: dílce, změny, směsi, zařízení, určení, propařování, obsahu, tepelného, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení určuje na stupnici měřicího přístroje tepelný obsah dílce složeného z různých druhů materiálu při změně jeho teploty ať působením vnějším, nebo vnitřním Využívá teplotních čidel umístěných v dílci a korekčních členů pro určení hmotností a specifických tepel materiálů, z nichž je dílec složen.

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234693

Dátum: 01.01.1987

Autori: Votava Petr, Kubant Josef

MPK: G01N 23/22

Značky: stanovení, obsahu, palivech, způsob, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření obsahu vody v tuhých palivech, zejména uhlí. Účelem vynálezu je získat údaje o okamžitém stavu a tím možnost tyto údaje operativně využít pro řízení příslušných technologických procesů, např. procesu spalování. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že palivo se prozařuje neutronovým zářením a měří se četnosti fotonů gama záření o energiích odpovídajících píkům plného pohlcení záření gama doprovazejícího interakci...

Spôsob stanovenia obsahu N-(2,2,2-trichlór-1-morfolínoetyl)formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233109

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sandtnerová Alena, Bystrický Ľubor, Fáberová Edita

MPK: G01N 31/08, C07D 265/00

Značky: obsahu, stanovenia, n-(2,2,2-trichlór-1-morfolínoetyl)formamidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia obsahu N-(2,2,2-trichlór-l-morfolínoetyl) formamidu na substrátoch biologického pôvodu plynovou chromatografiou. Presne navážené množstvo vzorky sa extrahuje organickým rozpúšťadlom so známym množstvom zvoleného vnútorného štandardu, prečistí sa a po analýze plynovou chromatografiou sa obsah N-(2,2,2-trichlór-l-morfolínoetyl) formamidu zistí porovnávaním chromatografického záznamu vzorky so záznamom roztoku...

Způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237522

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: křemíku, obsahu, stanovení, způsob, zejména, ocelích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích, ale i v jiných slitinách a materiálech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vzorek materiálu se působí kyselinou trihydrogenfosforečnou, případně s přídavkem kyseliny sírové, v nádobce z odolného materiálu, například teflonu, teplotou 200 až 220 °C po dobu cca 15 minut, až kyselina trihydrogenfosforečná přechází na kyselinu difosforečnou a křemík je převeden do...

Způsob současného stanovení obsahu arzénu a pyritické síry, případně i obsahu popela v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235723

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šimon Liboslav, Čechák Tomáš, Hally Jan, Barcalová Libuše

MPK: G01N 23/221

Značky: obsahu, pyritické, případně, uhlí, stanovení, popela, způsob, současného, síry, arzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob současného stanovení obsahu arzénu a pyritické síry, případně i obsahu popela v uhlí. Metoda dovoluje současné stanoveni As, pyritické síry a popela v uhlí. Současně stanovení se provádí spektrální izotopovou rentgenfluorescenční analýzou za použití proporcionálního detektoru, jehož konstrukce je prostá železa. Stanoveni pyritické síry se provádí nepřímo stanovením obsahu železa. K odlišení jednotlivých složek se používá...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: rtuti, absorpční, zařízení, atomovou, spektrofotometrií, měření, obsahu, metodou, studených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kolihová Dana, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Püschel Petr, Doležal Jiří

MPK: G01N 21/31

Značky: měření, způsobu, provádění, zařízení, obsahu, rtuti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Způsob regulace obsahu sušiny tvarohu, vyráběného kontinuálně na odstředivce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230195

Dátum: 15.09.1986

Autori: Houska Milan, Strmiska Josef, Pech Zdeněk, Adam Miloslav

MPK: A23C 19/024

Značky: tvarohu, kontinuálně, sušiny, zařízení, způsob, vyráběného, provádění, obsahu, způsobu, odstředívce, tohoto, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace obsahu sušiny tvarohu vyráběného kontinuálně na odstředivce, vyznačující se tím, že se plynule měří obsah sušiny vyrobeného tvarohu, přičemž odchylka od nastavené hodnoty slouží jako signál pro regulaci přívodu suspenze koagulované mléčné bílkoviny k odstřeďování.

Způsob určování hodnoty obsahu sušiny tvarohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230194

Dátum: 15.09.1986

Autori: Strmiska Josef, Pech Zdeněk, Adam Miloslav, Houska Milan

MPK: A23C 19/024

Značky: způsob, hodnoty, určování, obsahu, sušiny, tvarohu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určování hodnoty obsahu sušiny tvarohu vyznačující se tím, že se zjišťuje za izotermních podmínek odpor tohoto materiálu proti tečení, který je lineárně úměrný obsahu sušiny.

Způsob úpravy vzorku oleje pro zjišťování obsahu síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 229837

Dátum: 15.09.1986

Autori: Krýsl Svatopluk, Janoušek Vladimír

MPK: G01N 33/28

Značky: zjišťování, síry, vzorků, úpravy, způsob, obsahu, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vzorku oleje pro zjišťování obsahu síry v olejích vyznačený tím, že do předem připravené tablety vylisované z práškového kovového materiálu vázajícího síru o zrnitosti O,1 až 0,2 mm, se vnese obsah oleje v rozmezí 40 až 80 mg, tableta se žíhá v redukční atmosféře po dobu 1 hodiny při teplotě 400 až 500 °C a po vychladnutí se provede chemická analýza na infračerveném analyzátoru.

Způsob regeneračního využití tepelného obsahu chudých roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237415

Dátum: 15.08.1986

Autor: Foerster Hans

MPK: F25B 29/00

Značky: způsob, chudých, využití, obsahu, roztoku, regeneračního, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regeneračního využití tepelného obsahu zředěných roztoků nebo jímacích produktů po desorpci pracovního prostředku při tepelném rozdělení kapalných komponentů, zejména při procesech sorpce s dvousložkovým nebo mnohasložkovými směsmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se přiváděný koncentrovaný roztok rozděluje na dva proudy, z nichž jeden prochází do desorbéru, a druhý do desorbéru částečného proudu. Tyto částečné...

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228866

Dátum: 15.08.1986

Autori: Částek Dalibor, Komínek Antonín

MPK: G01N 23/00

Značky: prístroj, obsahu, radiometrický, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Radiometrický přístroj pro stanovení obsahu vody, opatřený detektorem fotonů gama typu Geiger-Muellerovy trubice pokrytým vrstvou materiálu s účinným průřezem pro reakci n-gama, zdrojem rychlých neutronu gama a vyhodnocovací jednotkou, vyznačující se tím, že zdroj fotonů gama (2) je uložen v kolimačním kontejneru (6) a je od detektoru (3) oddělen clonou (9) s proměnnou tloušťkou a alespoň částí dopravní cesty měřeného materiálu, přičemž zdroj...

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popela v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232406

Dátum: 15.07.1986

Autori: Barcalová Libuše, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: stanovení, síry, současného, pyritické, obsahu, uhlí, popela, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popele v uhlí, zejména v uhelném vrtu, je založen na postupu, při kterém se vzorek uhlí ozáří energeticky měkkým zářičem gama, následně se detekuje a stanoví hodnota vybuzeného charakteristického záření železa a současně hodnota rozptýleného záření, načež se nelezená hodnota charakteristického záření železa porovná s předem stanovenými regresními křivkami obsahu pyritické síry v uhlí a...