Patenty so značkou «obsahu»

Strana 4

Zapojení pro záznam chybové adresy a obsahu, zjištěných testováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259154

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kristen Jiří, Marek Ivo

MPK: G06F 7/08

Značky: adresy, testováním, záznam, zjištěných, chybové, obsahu, zapojení

Text:

...informace o chybových adresách během doby testovaní v řídícím procesoru. Tím lze dosáhnout průběžného zpracovánívýznamnosti prováděného testu s při získávaných výsledcíchs malou vypovídací schopností, například při chybě na všech ,krocích prováděného testu, lze testovací proces zastavit Ještě před jeho doběhnutím do konce testovacího vzorku. Tak je dosažsno úspory pracovní doby testovacího systému, na němž Je zapojení podle vynálezu...

Zařízení k měření obsahu kyslíku ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259105

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koumar Jaroslav, Juráš Fridrich

MPK: G01N 25/30

Značky: měření, kyslíku, obsahu, zařízení, spalinách

Text:

...komora i obsahuje elektrický zepalovač ŽLL, hořák 23a oisnální čidlo jlg. Součástí měrná komory 1 je taká bezpečnoatní ventil ai. Na výstupu z měrně komory ž je místě druhý elektroventil Q napojený ne. ventilátor 1 a dále do výfuku á. Elektrický zapalovąö 2 L), je propojen ee zepeloveoi jednotkouna. Hořák ga je propojen přes třetí elektroventil la nádrží lg paliva. Na eignální čidlo 21 je nąpojena měrná elektronika gg. Tato sestává ze...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, materiálech, fázi, obsahu, oxidických, způsob, anorganických, identifikace

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Zapojení vyhodnocovací jednotky zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247204

Dátum: 11.08.1988

Autor: Rosický Jioí

MPK: G01N 23/10

Značky: popelovín, radiometrické, stanovení, palivech, tuhých, zapojení, vyhodnocovací, jednotky, obsahu, zařízení

Text:

...1 řidícím vstúpemy vyhodnocovacího bloku. Nastavování referenčních mezí se provádí tedy přímo ve vyhodnocovacím bloku. Toto řešení celé zapojení zjednodušuje a je výhodné zejména při progremovém řízení vyhodnocovacího bloku.Příklad provedení zapojení vyhodnocovací jednotky podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, na němž je nakresleno principiální schéma zapojení celého zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní zvyšující toleranci k obsahu zanášených tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257676

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: lázni, obsahu, zvyšujíci, slabě, zinkovacích, tenzidů, kyselých, toleranci, prísada, zanášených

Text:

...kvalitu vylučovaných povlaků.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, je hož podstata spočívá v tom, že přísada je tvořena jednou, nebosměsi sloučenin obecného vzorce, n f 5 až 50 Bylo zjištěno, že tato přisade má schopnost podstatnč zvy~ šovatvtolerenci zinkovacích lázni k obsahu tenzidů zanáěených z odmaštovecích ada 1 ších lázní. Při Ďtjím použití se prodlužuje interval mezi potřebnými regeneracemi způsobenými výskytem...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrkva Miroslav, Šetřil Stanislav

MPK: G01N 21/01

Značky: velikostí, podzemních, dusičnanu, organických, obsahu, zejména, rozpuštěných, zařízení, povrchových, zákalů, pitných, stanovení, látek

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Způsob stanovení obsahu hydroxylových skupin v organických látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256665

Dátum: 15.04.1988

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00

Značky: způsob, hydroxylových, obsahu, skupin, organických, látkach, stanovení

Text:

...§ spojena s horní částí azotometru ł. (Objem 2,6 ml, děleni po 0,02 ml). Azonometr ł je dole na jedné straně zaslepen, na druhé straně je spojen s hadicí s vyrovnávaoí nádobkou 3. Kapalinu V azotometru tvoří nasycený roztok chloridu sodného. Reaktorek g se zahřívá vyhřivacím blokem 1, který má teplotu 2600 Í 2 °C.zahřívání se provádí v inertní atmosféře (dusík, arqonl. Inertní plyn pro vyplachováníreaktorku 3 se odebirá z tlakové lahve. Niže...

Rozebíratelná sonda na stanovení obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256451

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šochová Božena, Šedivý Milan, Novotný Jindřich, Paul Karel, Koller Aleš

MPK: G01N 27/07

Značky: sonda, obsahu, rozebíratelná, stanovení, kyslíku

Text:

...sice životnosti sondy a čidla nevadí,ale vedou k náhlým změnám napětí čidla, takže signál není plynulý a na regietračním příetroji je bud široká stopą,nebo četná maxima. Aby signál nekolísal, je někdy nutná používat elektrické tlumení a atabilizaci. Tyto nedostatky znepříjemňují používání kyslíkových keramických sond a je nutné, aby obsluha dodržovala přísné provozní předpisy.Uvedené nedostatky řeší rozebíratelná sonda na stanovení obsahu...

Způsob stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256419

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrkva Miroslav, Šetřil Stanislav

MPK: G01N 21/33

Značky: povrchových, zejména, rozpuštěných, způsob, zákalů, podzemních, dusičnanu, obsahu, pitných, organických, látek, stanovení

Text:

...A 2 - A 3 . ka absorbance úmčrná hodnotě zákalu (AL 3) podle vztahu ALS A 3 ,kde Al naměřená absorbance ultrafialového záření o určité2 naměřená absorbance ultrafialového záŕení o jiné vlnové délce (L 2) v rozsahu od 195 do 350 nm naměřená absorbance viditelného záření o vlnové délce (L 3) v rozsahu od 430 do 600 nmfaktory stanovené pro daný typ vody, korigujicívliv organické a zákalové složky při výpočtech hodnot absorbancí ALI a AL 2.256...

Zařízení pro regulaci obsahu vzduchu v pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242830

Dátum: 11.04.1988

Autor: Chlumecký Jan

MPK: F16F 9/50

Značky: pružinách, regulaci, vzduchu, pneumatických, zařízení, obsahu

Text:

...vynálezu. Na obr. 1 je zařízení určené pro jednu pneumatíckou pružinu, které má plnicí í výpustný člen v podobě jednocestého elektromagnetického uzavíracího ventilu. Zařízení podle obr. 2 se liší tím, že výpustný člen tvoří dvoucestý elektromagnetický uzavírací ventil. Na obr. 3 je zařízení s plnicími a výpustnými členy tvořenýmí šesti dvoucestými elektromagnetickými ventily, které je určeno pro regulaci čtyř pneumatických pružin. Na obr....

Semikvantitativní stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254779

Dátum: 15.02.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 21/29

Značky: dusitanů, rostlinách, dusičnanu, semikvantitativní, stanovení, obsahu

Text:

...vybarvení. Modelací složení resgenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině, za dodržaní podmínky dobře.mIsitelné pasty, lze měnit intenzitu zsbsrvení,s tím i rozliěovscí schopnost v potřebném rozsahu koncentrace dusičnsnů a dusitanů v tekutině,se stanovení .je jednoduché s dostatečně citlivé, proveditel né s minimální vybavenosti přímo hospodáŕsko-technickými prs~ covníky zemědělského provozu, takže mohou...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chládek Ladislav, Šavel Jan

MPK: C12H 1/20

Značky: pivu, snižování, způsob, oxidem, uhličitým, rozpuštěného, kyslíku, nápojích, sycených, obsahu

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 3/08, F24J 2/42

Značky: tepelného, žiarenia, podzemných, slnečného, obsahu, zapojenie, využitiu, hybridnému

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kováč Jozef, Kurucová Magda, Minárová Eleonóra

MPK: G01N 30/02

Značky: analýzy, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, kvantitatívnej, množstiev, chmeli, stopových, obsahu, spôsob

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubeša Václav, Hradil Jaroslav

MPK: G01N 7/14, C01B 31/20

Značky: tohoto, způsob, rozpuštěného, nealkoholických, provádění, nápojích, uhličitého, měření, obsahu, způsobu, kysličníku, sycených, zařízení

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petr Otakar, Ženíšek Zdeněk, Koucký Milan, Nováková Hana

MPK: A23K 1/00

Značky: způsob, aminokyselin, zrnech, luskovin, zvyšování, obsahu, obilovin

Text:

...podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování,...

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Szarvasy Peter, Špeťuch Vojtech, Repčák Vladimír, Bobok Ľudovít

MPK: G01N 31/00

Značky: zariadenie, arzenu, plynoch, obsahu, analýzu

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Sonda pro přímé stanovení obsahu kyslíku v horkých atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253972

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paul Karel, Stolař Pavel, Halásek Jiří

MPK: G01N 25/32

Značky: horkých, kyslíku, obsahu, sonda, přímé, stanovení, atmosférách

Text:

...tepelnou kapacitu. Izolační pláät zaručuje, že keramické měřicí čidlo z pevného elektrolytu a ostatní keramické součástí sondy po vystavení celé sondy prudké změně teploty chladnou nebo se ohřívají podstatně pomaleji. Do prostoru měřicího čidla z pevného elektrolytu je s výhodou umístěn termočlánek, ktorý sleduje skutečnou teplotu uvnitř pláště, která se nemusí zcela shodovet s teplotou pecního prostoru. Kyslíkovou sondu lze tak s výhodou...

Způsob zvýšení obsahu pryskyřic v borových stromech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253794

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mentberger Jaroslav, Kudela Michael

MPK: A01G 23/10

Značky: pryskyřic, zvýšení, borových, způsob, stromech, obsahu

Text:

...obsahu pryskyřice ve dřevě se dociluje podle čs. vynálezu A 0 195 911, podle kterého se v obdobi aktivního růstu stromů vpravuje do vodivých elemcntů dřeva 2,0-8,0 hmotnostních procent roztoku 1,1-ethylen-2,2-bipyridylia.Dalšími výzkumy bylo zjištěno, že lze roztok 1,1-ethylen-2,2-bipyrídylia vpravovat do dřeva borových stromu v libovolném ročnim obdobi. Předmětem předloženého vynálezu je tedy způsob zvýšení obsahu pryskyřice V borových...

Způsob rychlého stanovení obsahu ligninu, monosacharidů a organických kyselin ve zpracovatelských roztocích a postupu vaření sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253708

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tikka Panu, Virkola Nils-erik

MPK: G01N 30/14

Značky: vaření, buničiny, organických, rychlého, zpracovatelských, obsahu, způsob, ligninu, stanovení, postupu, sulfitové, monosacharidů, kyselin, roztocích

Text:

...přímá měření indexu lomu mimo zpracovatelský roztok byly navrženy měřicí přístroje,které byly použity i v postupu vaření buničiny pro stanovení obsahu sušiny. ovšem tato měření byla do značné míry znemožñována znečištěním měřicího zařízení. Postup měření mimo zpracovatelský roztok za použití diferenciálního refraktometru po oddělení vydělených iontü nebylo dosud v dosud známých metodách navrženo jako metoda stanovení.Velká výhoda postupu...

Zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhýcb palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246452

Dátum: 15.12.1987

Autor: Synovec Vladimír

MPK: G01N 23/00

Značky: radiometrické, stanovení, palivech, tuhýcb, obsahu, zařízení, popelovín

Text:

...impulsů, .nebo jalkýkoliv- signál od nich odvozený. Dakové řešení dov-oluje měřit i při přerušované vrstvě paliva 4 na dopravníku 3.Uspořádání obou zdrojů 1, 2 gama záření a příslušné ndetekční jednotky lze řešit několiika způsoby. VV prvém případě, znázorněném na obr. 2,jsou zdroj 1 gama záření o nízké energií a zdroj 2 gama .záření o střední energií uspořádány souose s detekční jednotkou 5, která je opatřena detektorem 52 s...

Způsob stanovení obsahu chlorovodíku v plynném prostředí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246256

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brod Gerc Naumovie, Komissarov Viktor Nikolajevie

MPK: G01N 27/00

Značky: plynném, způsobu, tohoto, obsahu, chlorovodíku, způsob, stanovení, zařízení, prostředí, provádění

Text:

...je tvořeno plynem mezi oběma deskami, na které je přivedeno elektrické napětí. Permitivita dielektrika, tvořeného plynem, je proměnná v. závislosti na obsahu chlorovodíku v plynu. Chlorovodík je silně polárním plynem a zvýšení elektrické vodivosti kondenzátoru je proto závislé na obsahu polární látky v plynu, procházejícim mezi deskami. e-li však plyn zbaven vlhkosti, jsou změny vodivosti nepatrne proto je třeba pro zvýšení citlivosti metody...

Způsob stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246071

Dátum: 15.12.1987

Autor: Zadražil Jan

MPK: G01N 33/28

Značky: zejména, poháněných, obsahu, chladicích, oleji, stanovení, způsob, zařízeních, freonem, kyseliny

Text:

...potřebuje více laboratorních nádob.Uvedené způsoby jsou vhodné k rychlému stanovení kyseliny v oiejích, ale jejich nárok na rozpouštědla je relativně vysoký a hodnota účinku roztollců se mění v důsledku jejich balení, a mohou být proto skladovány jen po značné o-mezenou dobu.Cílem vynálezu je vytvoření způsobu stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem,který nemá žádné shora uvedené nedostatky a...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rose Gérard, Boutonnat Maurice

MPK: G01N 27/16

Značky: hořlavého, zařízení, pretržité, obsahu, zjišťování, ovzduší, detektorem, plynů, způsob

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Zařízení pro zjišťování obsahu náplně v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253379

Dátum: 12.11.1987

Autor: Křivánek Milan

MPK: B67C 1/14

Značky: zjišťování, zařízení, náplne, obsahu, lahvích

Text:

...prochází hrdlo kontrolované láhve g. Vnitřní prostor zvukovodu 3 je vyplněn zvukové tlumicí látkou gz a oddělen od prostoru trychtýře gg děrovanou přepážkou łg, například sítkem nebo přepàžkou s labyríntovými průchody. Středem zvukovodu 3 a trych. týře 33 prochází tryska 39, napojená na přívod 33 vzduchu. Oea435 trysky gg je rovnoběžná e osou kontrolované láhveg a ústi trysky 39 je obráceno k místu průchodu hrdla kontrolované láhve g...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/36, G05D 23/00

Značky: obsahu, dusíku, väzby, stanovení, rozkladem, kyslíku, termickým, řízeným, způsob, uhlíku

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob snížení obsahu kovů rozpuštěných v taveninové, redukční, odokujovací lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238480

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kupčák Antonín, Koudela Zdeněk

MPK: B21B 45/04

Značky: redukční, způsob, lázni, snížení, obsahu, rozpuštěných, kovů, odokujovací, taveninové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení obsahu kovů, zejména železa a chromu rozpuštěného v taveninové, redukční, odokujovací lázni. Do lázně se přidávají hydridové koncentráty s obsahem 16 ( 1 hm.% hydridu sodného a 10 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 17,5 ( 1 hm. % hydridu sodného a 6 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 27,5 ( 2 hm. % hydridu sodného a 9 hm % kysličníku sodného a nebo kombinace těchto hydridových koncentrátů.

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry v horninovém vzorku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238350

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šmeral Jiří, Urbánek Josef

MPK: G01N 25/20

Značky: provádění, kontinuálního, síry, obsahu, vzorků, způsob, zařízení, uhlíku, stanovení, horninovém, současného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry ve vzorku horniny a zařízení k jeho provádění. Účelem vynálezu je stanovit v jednom vzorku jedním postupem obsah uhlíku a síry vázaných organicky i anorganicky, včetně obsahu síry elementární. Účelu se dosahuje tím, že vzorek se nejdříve rozkládá roztokem minerální kyseliny v přebytku kyslíku a z unikající směsi par, kysličníku uhličitého a sirovodíku, se kondenzací oddělí páry a...

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237198

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kubant Josef, Straka František

MPK: G01N 7/16

Značky: tuhých, způsob, obsahu, stanovení, látkach

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých látkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené soustavě zahřívá na teplotu, při které voda kvantitativně vytéká ve formě par, které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky a vyjádřeny...

Způsob snížení obsahu alkaloidu galeninu v jestřabině lékařské

Načítavanie...

Číslo patentu: 252678

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vacek Lubomír, Děd Josef, Děd Milan, Harásek Eduard

MPK: A23K 1/00

Značky: lékařské, galeninu, obsahu, snížení, jestřabině, alkaloidů, způsob

Text:

...zjištění je V obsahu lyzinu jako nejdůležitější aminokyseliny, kde u jestřabiny se pohybuje obsah v rozmezí 1,6 až 2,6 8 hmotnostních oproti vojtěšce, ve které je obsaženo 0,79 až 1,1 8 hmotnostních v sušině. U ostatních aminokyselín vykazuje vojtěška, hrách nižší procento než jestřabina lékařská. Z hlediska zisku bílkovin z jednoho hektaru je výnos u jestřabiny lékařské vyšší než u srovnatelných pícnin. Jestřabinu lékařskou lze s úspěchem...

Způsob stanovení obsahu 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu ve farmaceutických preparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252624

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/02

Značky: obsahu, 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu, preparátech, způsob, stanovení, farmaceutických

Text:

...závislost mezi plochou píku a koncentrací sledované látky.Následující příklady ilustrují způsob stanovení obsahu Jaritinu ve farmaceutiokých preparátech podle vynálezu, nikterak ho však neomezují.Kalibrační roztok se připraví rozpuštěním asi 20 miligramů přesně ověřené substancs Jaritinu v 500 mililitrech metanolu.Farmaceutický preparát obsahující 106 miligramů Jaritinu v 25 mililitrech lihového vehikula se zředí v množství 1 mililitr do...

Sposob zníženia obsahu redukujúcich látok v kyseline octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252545

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimon Peter, Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Škrada Dušan

MPK: C07C 53/08

Značky: redukujúcich, látok, obsahu, zníženia, octovej, spôsob, kyselině

Text:

...látok v kyseline octovej podla vynálezu, ktorého podstatou je, že rektifikácia surovej kyseliny octovej sa uskutočňuje za prívodu plynu inertného voči kyseline V objemovom pomere 5 až 50 dielov plynu na 1 diel kvapalnej nastrekovanej surovej kyseliny, pri teplotách 115 až 150 °C.Spôsob zníženia obsahu redukujúcich tok v kyseline octovej má rad výhod. Do kyseliny sa nevnášajú látky, ktoré by bolo potrebné oddeliť následnýnii...

Zařízení k určování obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242253

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kodrle Ludik, Pavlík Oldoich

MPK: G01N 33/00

Značky: obsahu, zařízení, určování, kyslíku

Text:

...bilok 12 a lkomparační blok 13 k řídicímu vstupu prvního přepínacího bloku 5. Druhý vstup komparačnih~o~ bloku 13 je sp-ojen ke druhému referen-čnímu zdroji 14 stabilwizo-vaného napětí.Řídící vstup druhého přepínacího bloku 7 je připojen přes časovací bl.ok 15 ke spouštěcímu bloku 16, lkterý se spouští ručně neb-o automaticky v předem stanovených časových intervaloch.Ponpsané zařízení pracuje taktoV normálních podmínkách a ,při...

Spôsob stanovenia obsahu N-nitrózodimetylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242189

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švercl Josef, Novák Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: n-nitrózodimetylamínu, obsahu, stanovenia, spôsob

Text:

...s ľubovoľnými fyzikálnechemickými vlastnosťami.Predmet vynálezu ilustrujü, ale neobmed zujú nasledujúce príklady.K 50 g dimetylamínu sa v. destiltačnej ban ke s objemom 250 cm 3 opatrne, po malých dávka-ch a za chladenia pridalo 10 cm 3 kon centrovanej kyseliny sírovej a obsah banky sa destilloval cez zostupný Liebigov chladič. Zachytilo sa 20 cm 3 destilátu. Destilát po úprave pH na zásaditú reakciu prídavkom 1 cm roztoku hydroxidu...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku, křemíku a uhlíkového ekvivalentu tekuté litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241817

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podešva Milan, Staufeík Jaroslav, Honzák Jioí

MPK: G01N 25/06

Značky: tekuté, obsahu, uhlíkového, litiny, zařízení, křemíku, stanovení, ekvivalentu, uhlíku

Text:

...výstupem zdroje 7 posowvacího napětí.Výstup -diferenčního stupně 6 je přiupojen na vstup převodníku A/D s, jehož výstup je.připojen na vstup mikropočítłrče 300. K rmlkropočítači 300 je připojen přepínač 700 pro Ikorevkci podle obsahu fosforu P. K mikropočítači. 30 | 1 jsou dále připojeny analogový přepínač 4 a blok .pro »vizualizaci a -ovládání 800.Příklad průběhu teploty zktušebního vzorku v. závislosti na čase je. znäzorněn na...

Zapojení obvodu pro řízení obnovy obsahu informace dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246246

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gandelsman Josif Lvovie, Vildgrube Vladimir Georgievie

MPK: G06F 12/16

Značky: dynamické, obnovy, informace, zapojení, obsahu, řízení, obvodů, pamětí

Text:

...součinu, který zpracuje informaci o tom, že je adresována pamät ROM (AROM) a informaci o tom, že probíhá čtení z paměti (MEMR). Výstup tohoto bloku je zaváděn spolu s výstupom bloku časového dozoru na vstupy bloku logického součtu. Výstup tohoto bloku je přiveden na vstup generátoru, jehož výstup PA slouží k přepnutí adresových vstupu dynamické paměti na adresu řádku s obnovovaným obsahem informace a výstup REF je využít pro obnovu obsahu...

Kontinuální měnuič sacího obsahu zážehových a vznětových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246149

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hubáeek Karel, Vincent Ivo

MPK: F02D 15/04, F02B 75/04

Značky: zážehových, spalovacích, kontinuální, sacího, motorů, měnuič, obsahu, vznětových

Text:

...stažen upínací vložkou ji. do hlavy 1 valce skrze vnější distanční vložku lg a tím je stažen i vnější obvod, spodního tvarovaného vrstveného pružnóho ćlenu l. Vnitřní obvod vrohního tvarovaněho vrstvoného pružného členu g, je pevně stažon vnitřní suvnou vložkou 12 k protipístu 5, a tím je pevné stažena i vnitřní distanční vložka ll a vnitřní obvod, spodního tvarovenáho vrstveného pružného členu 1 taktéž k protípístu i.Vnitřní suvná vložka 12...

Způsob snížení obsahu uhličitanů v taveninách směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244867

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forejt Jioí, Kulka Štipán, Hloušek Josef

MPK: C01D 9/00

Značky: obsahu, dusičnanu, taveninách, dusitanů, kovů, směsi, uhličitanu, způsob, alkalických, snížení

Text:

...se probublá plynným oxidem dusičitým nebo směsi oxidu dusičitáho a chemicky inertního plynu obsahující 0.1 až 99 mol. s N 02, při teplotě v rozmezi 150 až 4 oo °c.Uvedeným způsobem se uhličitany v tavenině rozloží a vznikají alkalické dusičnany, dusitany a plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. Přitom nedochází k podststnější oxidaci dusitanů na dusičnany, takže původní složení solné lázně se nezmění.Délka procesu závisí na...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Komora Ladislav, Lichvár Milan, Bindas Ján, Olejník Vincent, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: zníženia, obsahu, vápnika, roztokov, pentaerytritolu, spôsob, odstrátenia

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Zapojení automatického systému řízení obsahu křemíku v surovém železe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252255

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlík Jiří, Prouza Miroslav, Tůma Jiří, Nowaková Dagmar, Růžičková Zora, Pokorný Miroslav, Ramík Jaroslav

MPK: G05D 22/00, G05D 21/00, G05D 27/00...

Značky: řízení, železe, systému, křemíku, obsahu, automatického, surovém, zapojení

Text:

...paliva do větru na jehož druhý vstup a současně na třetí vstup obvodu výpočtu teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty poměru přídavku uhlovodíkového paliva a přídavku kyslíku do větru, na první vstup regulátoru měrné spotreby koksu je připojen výstup žádané hodnoty teploty větru, na první vstup regulátoru teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty přídavku uhlovodíkového paliva do větru a na první vstup regulátoru přídavku...