Patenty so značkou «obsahu»

Strana 3

Zařízení pro ustanovení obsahu chloridů coulometrickou titrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270672

Dátum: 12.07.1990

Autori: Horák Pavel, Hostlovská Marie, Škavrada Jan

MPK: G01N 27/42

Značky: obsahu, zařízení, titraci, chloridů, ustanovení, coulometrickou

Text:

...a manuálním startem zařízení. Při trvalém vstupním signálu do startovacího obvodu ll při autometickém režimu, např. eretovaným tlačítkem, se uplatňuje pouze stav komparàtoru lg. Při manuálním startu, kdy startovací impuls do startovacího obvodu ll je vyvolán např. stisknutím tlačítka, je zařízení startováno v případě určitého stavu na výstupu komparátoru lg. Po spustení startovacího obvodu ll se jednak vynuluje měříč ll času a současné...

Způsob snižování obsahu vody nebo dokonalého odstraňování vody z kapalných materiálů citlivých k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270578

Dátum: 12.07.1990

Autori: Makai Gyula, Ollári István, Ádám István

MPK: B01D 1/14

Značky: snižování, kapalných, materiálů, obsahu, teplu, odstraňování, dokonalého, citlivých, způsob

Text:

...odparky.Pri použití filmová odparky a povrchem 150 m 2 je zapotrabí 10 000 Nm h vzduchu. Propráci penové kolony se atejným výkonem doatačuje 500 Nm h 1 vzduchu, to znamená, že prizpůsobu podla vynálezu je spotřeba vzduchu jednou dvecetinou potrebného množství pro filmovou odparku. Proto se podstatné aníží potrebná energie pro prenos a pro ohrátí vzduchu. Jakožto výhody způeobu podle vynáleru ae aouhrnně uvádía) Ddstranení obsaženáho množství...

Způsob zvýšení obsahu avidinu ve vodném roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270359

Dátum: 13.06.1990

Autori: Plachá Bohuslava, Cakl František, Karásková Hana, Aussenbergová Marcela, Míková Kamila, Navrátil Jiří

MPK: A61K 37/02

Značky: vodném, obsahu, roztoku, zvýšení, avidinu, způsob

Text:

...nevýhody odstraňuje zpoeob podle vynalszu, jehož podstata spočivá v tom, že promývaci vodný roztok použivaný k vymýváni iontomäničú se aplikuje vioenáeobnä. Tim sa doeáhne několikanúeobnáho oboheceni roztoku evidinem - na cca 200 až 400 mg v 1 1. současně však nerůetá 1 koncentrace delěich belaetnioh bilkovin. Z toho důvodu je nutné ukončit vioenásobnou aplikaci vodného roztoku ořed doeaženim hranični koncentrace belastnich bilkovin. ktoré by...

Způsob stanovení obsahu ergoklavinových alkaloidů ve směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269245

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvak Ladislav, Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/00

Značky: směsi, ergoklavinových, obsahu, alkaloidů, způsob, stanovení

Text:

...typu eilikonového polymeru ee 7 fenylovýai, 7 kyenopropylovými a 86 nathylovýni skupinami o sile filmu o,l 8,um. Jako nosný plyn byl pro kolonu náplňovou i kapilárni použit dusik a pre kolonu kapilárni vodík. Detakoe eeperovaných látek byla pro oba druhy kolon a oba typy noaných plynu provedana plemenoionizačnim detektoram a přivodem vodiku a vzduchu. Pro kvantitetivní vyhodnocani byla použite metoda vnitřniho standardu, kterýa byl...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: zařízení, plynech, oxidů, kouřových, tohoto, způsob, obsahu, způsobu, snižování, síry, provádění

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...

Způsob stanovení obsahu povrchově aktivních látek nanesených na vláknitém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268470

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pohořelský Luděk, Vaníček Jiří, Homoláčová Jaroslava

MPK: G01N 33/36

Značky: vláknitém, nanesených, materiálů, stanovení, obsahu, povrchové, aktivních, způsob, látek

Text:

...výhodou je použití destilovaně vody, jako rozpouštědla, možnost pracovat při extrakci a měření při nízkých teplotách. Vlastní měření povrchového napětí je Jednoduché a má vysokou reprodukovatelnost. Nejdůležitější výho 4 dou uvedeného způsobu je zkrácení doby potřebné k analýze. Velmi přesné výsledky Jsou získény v průběhu několika minut, zatím co při extrakci v Soxhletově přístroji, zahuštění a refraktometrickém měření je výsledek měření...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu obsahu uhlíku v úletu kotelních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267675

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fil Sergej, Komov Pavel, Ščerban Alexandr, Jureskul Alexandr, Prez Alexej, Platonov Vitalij, Levčenko Georgij, Trifanov Vladimir, Zvirgzde Igor

MPK: G01N 27/22

Značky: nepřetržitou, úletů, obsahu, zařízení, agregátu, kotelních, kontrolu, uhlíku

Text:

...nan Hopuamnuoä paauru ycrpoñcraa. yurauaanunaerca nepenemeunen conen uwnocnwemnuo uuwoyaopmu amexropaa 4 H 10 npn HBBECTHOM nanmauuu n Kapoae 12. nan nonnepmanun nacTonHHuñ panuocru uanneuuň Memny annooraopuuu auxanou uHKnoua 3 H npuenuoñ Kanepoü amexropa UHCIIUJLIAVDT TUHKVIO PEFYJIHPÚBKY ÄPDCCEJIIIHHM KJIHIIBHOM 11.Becnepeaoñnan paaora ycTpoňcTBa sosuomua mnm» npu ycnosnu coxpaneuun Tenneparypm 30 mm nn BCEMY nyTH ee nsumeunz sume TUHKH...

Způsob snížení obsahu draslíku v dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 267577

Dátum: 12.02.1990

Autori: Broul Miroslav, Hložný Ladislav

MPK: C01F 7/76

Značky: dodekahydrátu, síranu, draslíku, snížení, amonno-hlinitého, obsahu, způsob

Text:

...kyseliny sírová.vynález je založen na zjištění, že běžně prováděnou krystalizací za účelem odstranění příměsí jiných prvků lze využít i k odstranění draslíku přídevkem další vhodné složky i když dosavadní publikovaná práce, které tento problém řešily přídavkem kyseliny sírové v množství do 2,5 5 hmot., toto řešení zavrhly.Navržený způsob úpravy vstupních podmínek krystalizace nejen že umožňuje odstranit ve zvýšené míře draslík, ale navíc...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 7/00

Značky: draselného, uhličitanu, akumulátorů, alkalického, obsahu, stanovení, elektrolytu, způsob

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob stanovení nízkých obsahů jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266810

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/06

Značky: obsahu, způsob, stanovení, nízkých

Text:

...iontů. Postup dělení zamezuje znečistění vzorku atmosférou laboratoře, protože se pracuje pod ochrannou atmosférou. Způsob oxidace chlornanem umožňuje převěst všechny nízké valence jodu -1, 0, 1) kvantitativně na polarograficky aktivní jodičnan, jehož stanovení za použití techniky DPF nebo FSDPP se vyznačuje vysokou citlivosti stanovení 2 pq J-/50 ml).způsobem podle vynálezu byly analyzovány povrchy vzorku duralu, technického hliníku a oceli....

Způsob stanovení obsahu difosforečnanů dvojmocných kovů v kalcinátech při jejich přípravě termickou dehydratací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266780

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmara, Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: dvojmocných, dehydrataci, obsahu, kovů, difosforečnanů, termickou, přípravě, stanovení, způsob, jejich, kalcinátech

Text:

...vzhledem ks složkám, které obsahují, poměrně snadno rozpustit ve vodných roztocích minerálníoh kyselín. łřitom ty kaloináty, u kterých přichází v úvahu stanovení obsahu dirosforeěnanů,byly připraven, za takových teplot, Édy mohou obsahovat především meziprodukt typu hydrogenfosforečnanu v podobě anhydridu či konečný prosukt difosforečnan. Mohou aice,pokud bylo Jako výchozí suroviny k přípravě difosforečnanu použito ne zcela steohiometrickýoh...

Způsob stanovení obsahu veškeré síry v uhlí s obsahem titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266708

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čechák Tomáš, Hally Jan, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/22

Značky: stanovení, obsahem, uhlí, obsahu, způsob, veškeré, titanu, síry

Text:

...faktorů se rozliší K titanu od ostatních píkůa obsah veškeré síry se korelačně vyhodnotí.Použitím uvedené metody se rozliší píky vápníku a titanu ve spektru, které jinak při použití proporcionálního detektoru splývají. Zároveň se zpřesní celý proces stanovení plochy hledaných píků nejen titanu, ale i vápníku a železa. Použití korekčních faktorů je jednoduché a lze je upravit jako program mikropočítače, který může být zabudován přímo do...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: uhličitanu, stanovení, akumulátorů, alkalických, způsob, elektrolytu, obsahu

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Zařízení na promíchávání obsahu zkumavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266027

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fischerová Eva, Hradil Jaroslav

MPK: B01L 11/00

Značky: obsahu, zkumavky, promíchávání, zařízení

Text:

...otáčky hnacího motorku. Malý výkon motorku a oblé hrany rotačnĺho členu zaručují naprostou vnější bezpečnost při provozu. Přístroj je výrazně jednodušší, má menší hmotnost i vnější rozměry, přičemž jeho provozpři použití asynchronního motorku je velmi tichý.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přikladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde je schematicky znazorněn v podélném řezu příklad provedení zařízení na...

Způsob zjišťování obsahu zbytkového austenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265916

Dátum: 14.11.1989

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: austenitu, způsob, zbytkového, zjišťování, obsahu

Text:

...úbytek napětí na vodiči, jehož měrný elektrický odpor měříme, vznikající průchodem stejnosměrného proudu intenzity I. Měrný elektrický odpor Q se pak určí z odporu R podleDále je známo, že měrný elektrický odpor určité vodhé látky závisí na její struktuře. anebo přesněji řečeno, na parametrech popisujících strukturu dané látky. V případě oceli š austeniticko-mertenzitickou strukturou je jedním z parametrů charakterizujícíoh strukturu obsah...

Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265909

Dátum: 14.11.1989

Autori: Langmaier Jan, Polák Jaroslav, Opekar František

MPK: G01N 27/26

Značky: dusíku, stanovení, zařízení, obsahu, síry, popřípadě

Text:

...propojeny přes potenciostat8 na vyhodnocovací zařízení g. Do přívodu g může být popřípadě zařazena kolona 1 s oxidačnístanovení obsahu síry ve vzorku organické látky s použitím zařízení podle vynálezu yrolysní produkty tohoto vzorku přivádějí k nepokovenému povrchu é detekční elektrody Q, nejčastěji pozlacené polyelektrolytu 3, kterým je napříkladse provádí tak, že se plynné p jednostranné pokovené polymerní membránov tetrafluorethylenové...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly určené na balenie obsahu so zvýšenou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265780

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mojžita Alexander, Klimek Viliam, Štolc Milan, Ďurinda Ján, Faltysová Renáta, Križanová Vlasta, Hruboň Anton, Menyhart Ladislav, Zuzula Ján, Pokorná Anna, Fodor Gabriel

MPK: B32B 29/08

Značky: obsahu, hmotnosťou, vlnitá, pätvrstvová, obaly, prepravné, zvýšenou, balenie, najmä, lepenka, určené

Text:

...vrstiev.Vyššie popísané v súčasnosti uznávané názory na mechanizmus pevnosti vlnitej lepenkysa týkajú len pevnosti vlnitej lepenky v tlaku na hranu, zatiaľ čo pevnost vlnitej lepenky sa hodnotí prostredníctvom radu dalších vlastností.Je taktiež skutočnosťou, že vyššie popísané názory respektíve vztahy majú len zásadný,neexaktný, stochastický charakter. Ich platnosť je podmienená radom iných faktorov do tej miery, že sa v jednotlivých prípadoch...

Zařízení pro regulaci relativního obsahu vlhkosti v inkubátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265221

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urban Ivan, Kapronczay, Tóth Ferenc, Németh József, Homokay József, Nagy Ferenc, Szolcsánszky Miklós, Nagy Csaba

MPK: G01N 25/56

Značky: zařízení, relativního, vlhkosti, obsahu, regulaci, inkubátoru

Text:

...části inkubátoru oddělené,od.manálu pro cirkulaci vzduchu. přičemž na vodní nádrž je napojeno sací trubkou čerpadlo, jehož tisková trubka je vyústěna přes ventilátor do kanálu pro cirkulaci vzduchu a mezi ventilátorem a otvorem pro vstup vzduchu je umístěno alespoň jedno topné těleso a snímač teploty, jehož výstup je spojen s regulačním okruhem čerpadla.čerpadlo je umístěno ve spodní části inkubátoru. přičemž jeho tlaková trubka zasahuje do...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kováč Jozef, Kurucová Magda, Jonas František, Klimáčková Margaréta

MPK: G01N 30/02

Značky: obsahu, kvantitatívnej, materiáloch, množstiev, stopových, rastlinných, analýzy, spôsob

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu forem přítomnosti uhlíku v anorganických a organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264877

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/46

Značky: identifikace, způsob, uhlíku, obsahu, materiálech, organických, forem, přítomnosti, stanovení, anorganických

Text:

...uvedeném způsobu je analyzovaný vzorek o hmotnosti cca 0,005-l g, umístěný V křemenné trubici, postupně zahříván v proudu kyslíku v rozmezí teplot 60 až 1 400 °C po dobu 3 až 20 minut a reakcí vzniklé plyny, C 02 respektive C 0, jsou v závislosti na teplotě kontinuálně detekovány metodou měření infračervené absorpce. Daným způsobem lze analyzovat pevné vzorky i vzorky kapalné. Výzkumem bylo zjištěno, že jednotlivé formy uhlíku v...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: síry, sulfidů, obsahu, segregace, kovových, stanovení, materiálech, způsob

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Zařízení pro stanovení obsahu těkavých složek v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264528

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fáber Zdeněk, Kovář Jiří, Fexa Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: olejích, zařízení, těkavých, obsahu, stanovení, složek

Text:

...a čidlo umístit v jednom termostatovaném bloku, jehož teplota je řízcna regulátorem teploty, přičemž prostor čidla je od desorpční nádobky oddělen porézní přepážkou. Toto uspořádání odstraňuje dopravní zpoždění a zabraňuje kondenzaci par ve spojovacím potrubí, které by muselo být za řazeno mezi vývod desorpční nádobky a přívod vk čidlu. Čidlo lze přes zesilovač spojit s vyhodnocovacím zařízením. K automatickému řízení lze použít řídící...

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: pryskyřice, plechových, zařízení, drcení, otvírání, sudů, obsahu

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Eifert József, Horváth László, Koppány Enikó, Poszár Béla, Virányi Sándor, Šimon Peter, Keserü József, Bódi Tibor, Dombay Zsolt, Szarvas Tibor, Szabó Ildiko, Grega Erzsébet, Nagy József, Márton József

MPK: A01N 43/52

Značky: zvýšení, přijímání, membránové, aktivní, rostlinné, prostředek, cytokininový, produktivity, bílkovinového, aniontů, obsahu, dusíku

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Dělič vaječného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264055

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holásek Antonín

MPK: A47J 43/14

Značky: dělič, vaječného, obsahu

Text:

...poć 1 ná uriàks kteroué I trubice a d líoíoh tön odtonu bílck do,Y Q . -1 . . z. ą. spodní uuoby. aloutox outčxá oolnlm koncom dělícs TTHUICQ.Dĺliče Vaječnćho obsahu polc Vgłlcuu je mołun použít v menších vfrobnúch čľcutků, jąko nąpř. V pukárnách, oukráwaá hi fą 0 IfĺCL-) s tcłll E iľlíč tuřrdít do 1 ínky, kde by ůowgíaoloJo ožno ke kontínuáluímu d lemí čímà by še bóàinová produkce zvyuilaminimálně o 20 ú. Při starćm způaobu sé používalo...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Drázský Josef, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, fosilních, palív, vodách, zpracování, sulfidů, odpadních, snížení, obsahu

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Způsob stanovení celkového obsahu síry ve ftalocyaninech mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263661

Dátum: 11.04.1989

Autori: Caldová Jana, Netušil Zdeněk, Drahokoupilová Milada, Horáčková Stanislava, Lakomý Jaroslav

MPK: G01N 3/16

Značky: obsahu, síry, mědi, ftalocyaninech, stanovení, celkového, způsob

Text:

...vynálezu. spočívá v tom, že se vzorek látky podrobí oxidačni mlnerallzaci spálením ve skleněné baňce Schönigerovou technikou a v upraveném mineralizátu se sira, přitomná jako kyselina sírová, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokom chloristanu olovnatého na índikačním systému ferro ferrikyanid v soustavě elektrod p 1 atinová~nasycená kalomelová.Metoda je jednoduchá a dává spolehlivá výsledky, Je vhodná pro sledování kvality...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Miloslav, Janeček Miroslav, Havel Miroslav, Poláčková Eliška

MPK: C09B 67/54

Značky: obsahu, nežádoucích, barvivech, příměsí, snížení, způsob

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Spôsob rozkladu vzoriek ocelí najmä na stanovenie celkového obsahu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263378

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nutter Alexander

MPK: G01N 33/20

Značky: rozkladu, najmä, spôsob, hliníka, oceli, vzoriek, celkového, stanovenie, obsahu

Text:

...40 hmot., kyseliny dusičnej 65 E hmot. a kyseliny ohlorovodíkovej 36 0 hmot. v pomere 10,250,75 objemových dielov. Nádoba sa uzavrie s víčkom a vloží spolu s upínacím zariadením do sušiarne, vyhriatej na 140 °C. Po 45 minútach sa zariadenie vyberie,rýchlo ochladí pod prúdom vody a rozoberie. Do tlakovej nádoby 2 teflonu sa pridá 50 ml roztoku kyseliny boritej e koncentráciou 4 hmot. Ďalej sa postupuje ako v príklade 1.Do tlakovej nádoby...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: sklizni, snížení, příměsí, podřezávaných, rostlin, obsahu, zařízení

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Způsob fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny procent, v arsenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262254

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/33

Značky: řadové, fotometrického, setiny, arsenidu, křemíku, galia, způsob, obsahu, procent, nepřevyšujícího, stanovení

Text:

...a stabilitouzabarvení po dobu nejméně dvou hodin při zachování vysoké citlivosti.Uvedený cíl byl dosažen tímto vynálezem způsobu fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny 8, v arsenidu galia, při kterém se arsenid galia rozpustí v kyselině dusičné a přidáním kyseliny solné se doprovodné prvky převedou na chloridy,nato se ionty pětimocného arsenu zredukují hydrazindihydrochloridem na ionty trojmocné,které se...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: obsahu, určení, zařízení, popelu, nedopalu

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 7/02, G01N 25/00

Značky: popelu, zapojení, určení, nedopalu, obsahu

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Způsob eliminace vlivu rušivých příměsí v popelu uhlí při stanovení obsahu popela a výhřevnosti uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261622

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Ladislav, Hally Jan

MPK: G01N 33/22

Značky: popela, rušivých, popelu, obsahu, stanovení, eliminace, uhlí, způsob, výhřevností, příměsí, vlivů

Text:

...obsahu popela.stávající nedostatky v současné měřicí technice se zaměřením na využití v provozních podmínkách odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podsata spočíva v tom, že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radlonuklidu 55 Fe a změří se charakteristickézáření vápníku, případně síry, kteqá bývá hlavně v hnědém uhlí ve větších koncentracích a pak zpětně rozptýlené záření 55 Fe. Pak se vzorek uhlí ozáří radíonuvklidem mPu a změří se...

Způsob snižování obsahu těkavých látek v lepených spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261580

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jochman Jaroslav, Honskus Jiří

MPK: C09J 5/00, C09J 5/02

Značky: způsob, snižování, spojích, lepených, obsahu, těkavých, látek

Text:

...mm. vSít z-přírodních, umělých nebo kovových vláken brání vzniku bublinek e dutín těkevých látek, které vznikají při spojování le~ pených ploch. Podél jednotlivých vláken jsou páry těkavých látek vytlačovány do prostoru mimo lepený spoj, což se příznivé projevuje na kvalitě spoje. Při uvolňování velkého množství těkevých láteký sepodstetně zkrecuje dobe potřebné k dosežení požadované pevnostiPryžová krycí vrstva dopravního pásu kategorie A...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: provádění, snižování, plynů, kapalině, zařízení, způsob, způsobu, obsahu, tohoto

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Způsob snižování obsahu vměstků v oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259504

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kiss József, Tamás Lajos, Tamás István, Káldor Antal, Kiss Gyula

MPK: C21C 7/04

Značky: oceli, snižování, způsob, způsobu, provádění, vměstků, obsahu, zařízení, tohoto

Text:

...bodu 1, a dezoxidačni schopnost hořčíku na hodnotu, odpovídající bodu 22. Tento .jevuostatně vyplýva také z uvedeného vzorce, kde se hodnota A G° stává kladnou hodnotou. Podtlak ovlivňuje hodnoty A G° stejným způsobem jak při použití vápníku, tak také u hořčíku.Základní myšlenka vynálezu tedy spočívá V tom, že se snižování obsahu vměstků V oceli provádí za normálního tlaku vzduchu pomoci přidavané slitlny, obsahující Vápnik a/nebo...

Způsob stanovení obsahu vyšších karboxylových kyselin na mikromletém vápenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259321

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sodomka Josef, Petru Jaroslav, Mika Vratislav

MPK: G01N 15/08

Značky: způsob, obsahu, vápenci, karboxylových, stanovení, mikromletém, kyselin, vyšších

Text:

...narušení nebo rozpuštění. Tím dochází k direrencování času vsakování závislého na množství vyšší karboxylové kyseliny nebo jejího derivátu na povrch vápence.Vsakování je ovlívněno rovněž kvalitou a způsobem zpracování samotného vápence. Proto je pro určitý druh vápence nutno připravit odpovídající srovnávací standardy o známém obsahu stanovené látky.Volbou činidla a jeho koncentračního složení lze rychlost vsakování podstatné ovlivnit tak, aby...

Způsob stanovení obsahu peroxidu a hyperoxidu sodného v soustavě s hydroxidem a uhličitanem sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 259302

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koller Aleš, Staněk Milan, Váňa Pavel

MPK: G01N 25/36

Značky: soustavě, hyperoxidu, sodného, peroxidu, sodným, stanovení, způsob, obsahu, hydroxidem, uhličitanem

Text:

...pžímkou konstantního elektromotorického napětí kyslíku inertního plynu jsou pro stejné vzorky úměrné množství vyloučeného kyslíku.Na obr. 1 je pro větší názornost uvedeno schéma experimentálního uspořádání eperatury. vstahové značky předstsvují10- čištění plynu od mech. úletu Ľ.- měřicí průtočná čidloByl proměřen vzorek Nazoz o hmotnosti 0,0 ĎŠ 6 g v teplotním rozsahu 20 až 720 °C. Na obr. ü. 2 je uveden graf změłené závislosti. Na levé...

Sposob uvolňovania cytoplazmatického obsahu kvasiniek indukovanou autolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259289

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krčmař Stanislav, Šturdík Ernest, Kollár Roman, Hunčíková Soňa, Mikulášová Mária

MPK: A23L 1/28

Značky: indukovanou, autolýzou, kvasiniek, spôsob, cytoplazmatického, obsahu, uvolňovania

Text:

...v tom, že na vstupnú surovinu o sušine 5 až 30 0/0 hmot. sa pôsobí aktívnym autolyzátom v objemovom pomere 1 3 až 1 12, zmes sa lyzuje za miešania pri teplote 45 až 55 C počas 5 až 30 hodín. Na vstupnú surovinu sa súčasne s autolyzátom môže pôsobil etanuolom v hmotnostnom. pomere L z 99 až 1 z 9 a/alebo- chloridom sodnýtm v hmotnostnom pomere 1 ku 999.až 1 9Spôsob podľa vynálezu rozširuje paletu doposial používaných iniciačných faktorov...