Patenty so značkou «obsah»

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok a nízku viskozitu, so zlepšenou reologickou stabilitou pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18325

Dátum: 13.07.2012

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C01F 11/18, C08K 3/20, C09C 1/02...

Značky: viskozitu, obsah, reologickou, nízku, teplotě, zlepšenou, materiálov, látok, zvýšenej, vápenatý, stabilitou, vodné, uhličitan, vysoký, suspenzie, pevných, obsahujúcich

Text:

...poškodenia výrobných jednotiek, ako sú mlecie jednotky. V takomto prípade sa produkt musí kontinuálne ochladzovať, aby sa predišlo upchávaniu a poškodeniu zariadenia,alebo sa musí znížiť výrobná kapacita. To je energeticky veľmi náročné a nákladné. Okrem toho, ak sa aditíva, ktoré sa používajú na stabilizáciu vodných suspenzíí, znehodnocujú privysokých teplotách, častice môžu łlokulovať, čoho dôsledkom je takzvané deplečná...

Spôsob výroby mlieka alebo mliečnych výrobkov majúci vysoký obsah melatonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8080

Dátum: 30.11.2006

Autor: Gnann Tony

MPK: A01K 29/00, A61K 35/20, A23C 9/00...

Značky: melatonínu, obsah, spôsob, mliečných, vysoký, výrobkov, mlieka, výroby, majúci

Text:

...telesná teplota, hormonálny a imunitný systém, a tiež správanie v zmene denného cyklu. 24 hodinový rytmus tohto vnútorného stimulátora nie je však riadený vonkajšími časovými informáciami. Tento tzv. celodenný systémnezodpovedá presne dni. Výraz celodenný (circadian) je odvodený od latinských výrazov circa (asi) a dies (deň).0010 synchronizácia vnútorného stimulátora s vonkajšint rytmom deň a noc nastáva pomocou časových zdrojov,...

Zlepšený spôsob prípravy Ginkgo extraktov, ktoré majú znížený obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4628

Dátum: 28.04.2006

Autori: Oschmann Rainer, Waimer Frank, Hauer Hermann

MPK: A61K 36/16, A61P 25/00, A23L 1/29...

Značky: znížený, zlepšený, ginkgo, uhľovodíkov, přípravy, aromatických, extraktov, obsah, polycyklických, spôsob

Text:

...objavu, ktorý bude explicitne zahrnutý V predloženej prihláške ako odkaz, spôsob prípravy extraktuz listov Ginkgo biloba tu nárokovaný, sa vyznačuje tým, žea) čerstvé alebo usušené zelené listy Ginkgo biloba sa extrahujú pri teplote asi 40-100 °C použitím vodného acetónu, vodného alkanolu s 1 až 3 atómami uhlíka alebo bezvodým metanolom, b) organické rozpúšťadlo sa z väčšej časti oddelí odextraktu na obsah maximálne 105 hmotnostnýchvoda môže...

Aerosólové prostriedky obsahujúce dihydrát formoterolfumarátu, hnací plyn, etanol a prípadne steroid, pričom dihydrát formoterolfumarátu má obsah vody 4,8 až 4,28 % hmotnostných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16450

Dátum: 08.10.2004

Autor: Mueller-walz Rudi

MPK: A61K 31/165, A61K 9/00, A61K 31/56...

Značky: případně, prostriedky, aerosolové, hmotnostných, plyn, steroid, etanol, dihydrát, pričom, obsahujúce, obsah, hnací, formoterolfumarátu

Text:

...v hnacom plyne a etanole, a pričom prostriedok môže byt dávkovaný z MDI na poskytnutie podávanej dávky steroidu, ktorá má odchýlku nie viac ako /-25 strednejpodávanej dávky, ked je prostriedok skladovaný pri 25 stupňoch Celzia a 60 rh, výhodnejšie 40 stupňoch Celzia a 75 rh po dobu až do 6 mesiacov, napriklad 1, 3 a 6 mesiacov.0019 V siestom aspekte vynálezu je poskytnutý farmaceutický aerosólový suspenzný prostriedok na použitie v...

Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1700

Dátum: 16.07.2004

Autori: Auer Gerhard, Bahl Werner, Vössing Michael, Klein Detlef, Weiss Erwin, Schuy Werner, Laubach Benno, Reese Philip, Köllisch Klaus

MPK: C01G 49/14, C01B 17/00, C01G 23/00...

Značky: výroby, obsah, cemente, spôsob, rozpustný, činidlo, redukčné, chrománový

Text:

...ktorý sa k cementu primiešava, sa počas skladovania časom zmenšuje. Množstvo pridávaného síranuželeznatého(II) sa preto musí stanoviť V závislosti na časeskladovania, aby sa zabezpečilo, že sa chróman v cementovomprípravku V určitom časovom okamihu úplne zredukuje.0010 Dánskym cementárenským priemyslom je preto zaručovanédodržanie medznej hodnoty 2 ppm rozpustného chrómu len počas2 mesiacov. (Porov. správu Výskumného ústavu cementárenského...

Metóda automatického riadenia informácií, ktorých obsah závisí od terminálu (telefónu), v bezdrôtovej komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1674

Dátum: 26.06.2003

Autor: Bergqvist Per

MPK: H04Q 7/34, H04Q 7/22

Značky: bezdrôtovej, závisí, obsah, automatického, telefónu, sietí, informácií, komunikačnej, ktorých, metoda, riadenia, terminálu

Text:

...vyjadrenie existencie špecifikovaných vlastností, krokov, alebo prvkov, nevylučuje to však aj existenciu ďalšej, alebo ďalších vlastností, krokov, alebo prvkov, alebo ich kombinácií.0032 V ďalšej častí je uvedený popis predmetu vynálezu podla priložených náčrtkov, kdeObrázok 1 zobrazuje vývojový diagram bezdrôtovej komunikačnej siete, ktorú je možne použiť pri realizácii metódy podla tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje druhý vývojový diagram...

Spôsob aplikácie katalyzátora znižujúceho obsah ozónu na chladiče vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4166

Dátum: 15.05.2003

Autori: Lischitzki Dieter, Garner James William, Hoke Jeffrey Barmont, Craig Donald Allan

MPK: B05B 13/02, B05D 1/02

Značky: katalyzátora, znižujúceho, vozidiel, spôsob, aplikácie, ozonu, chladiče, obsah

Text:

...Keďže výrobcovia z najrôznejších dôvodov nechcú, aby sa povlakaplikoval aj na rám (napriklad zmontážnych alebo estetických dôvodov) arámneprichádza do styku sprúdom vzduchu (a teda neznižuje obsah ozónu), rám chladiča sa na stanici § maskuje, aby bolo exponované len okno chladiča obsahujúce rúrky arebrá. Maskovanie možno spravidla realizovať páskou, hoci vniektorých prípadoch sa používajú aj upinacíe prípravky alebo zachytávače blokujúce...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19927

Dátum: 21.11.2002

Autori: Luthra Ajay, Gandhi Rajeev, Wang Limin, Panusopone Krit

MPK: H04N 19/10

Značky: obsah, kódovanie, úrovní, video, makrobloku, digitálny, adaptívne

Text:

...rozpoznať väčšina video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (lntemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19904

Dátum: 21.11.2002

Autori: Panusopone Krit, Gandhi Rajeev, Luthra Ajay, Wang Limin

MPK: H04N 19/10

Značky: video, digitálny, kódovanie, adaptívne, úrovní, obsah, makrobloku

Text:

...Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú0008 Väčšina moderných video kódovacích štandardov, ako napriklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na odstránenie časovej redundancie medzi...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19712

Dátum: 21.11.2002

Autori: Luthra Ajay, Wang Limin, Panusopone Krit, Gandhi Rajeev

MPK: H04N 19/10

Značky: adaptívne, makrobloku, úrovní, digitálny, obsah, kódovanie, video

Text:

...a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (Intemational Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Príklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 261 a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19711

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Limin, Gandhi Rajeev, Panusopone Krit, Luthra Ajay

MPK: H04N 19/10

Značky: úrovní, makrobloku, digitálny, adaptívne, obsah, kódovanie, video

Text:

...- ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Priklady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad štandardy vyvinuté skupinami MPEG a ITU-T, je založená na algoritme časového predpovedania s pohybovou kompenzáciou (Motion Compensation - MC). Časové predpovedanie s pohybovou kompenzáciou je používané na...

Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19710

Dátum: 21.11.2002

Autori: Gandhi Rajeev, Wang Limin, Luthra Ajay, Panusopone Krit

MPK: H04N 19/10

Značky: kódovanie, digitálny, úrovní, video, adaptívne, makrobloku, obsah

Text:

...rozpoznať väčšina Video kodérov a dekodérov. Napríklad expertná skupina pohyblivých obrázkov (Motion Picture Experts Group - MPEG) a medzinárodná telekomunikačné únia (International Telecommunication Union - ITU-T) vyvinuli video kódovacie štandardy, ktoré sú široko používané. Prüclady týchto štandardov zahŕňajú MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, ITU-T H 26 l a ITU-T H 263 Štandardy.0008 Väčšina modemých video kódovacích štandardov, ako napríklad...

Zostava zahŕňajúca dávkovací zásobník a jeho obsah

Načítavanie...

Číslo patentu: 281207

Dátum: 18.01.2001

Autori: Nabi Nuran, Prencipe Michael, Afflitto John, Miller Jeffrey, Gaffar Abdul, Stringer Orum, Robinson Richard, Potini Chimpiramma, Colins Michael Allan, Shackil Theresa Gabrielle

MPK: A61K 7/16

Značky: obsah, dávkovací, zostava, zahŕňajúca, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava obsahuje účinné množstvo v podstate vo vode nerozpustného nekatiónového antibakteriálneho prostriedku baleného v dávkovacom zásobníku, vyrobenom z polymérneho materiálu, kompatibilného s antibakteriálnou látkou. Okrem toho prostriedok výhodne obsahuje stabilizačný podiel terpénu alebo chuťové látky, ktoré stabilizujú antibakteriálnu látku za prítomnosti menej vhodnej plastickej hmoty.

Použitie derivátu benzotiofénu na výrobu farmaceutického prostriedku znižujúceho obsah cholesterolu u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279271

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kauffman Raymond Francis, Cullinan George Joseph, Bryant Henry Uhlman, Black Larry John

MPK: A61K 31/40, A61K 31/38, A61K 31/445...

Značky: farmaceutického, cholesterolu, znižujúceho, derivátů, benzotiofénu, použitie, prostriedku, ľudí, výrobu, obsah

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátu benzotiofénu všeobecného vzorca (I), kde znamená n 0, 1 alebo 2, R znamená OH, metoxy, C1-7 alkanoyloxy, C3-7 cykloalkanoyloxy, C1-6 alkoxy 1-7-alkanoyloxy, aroyloxyskupinu, ktorej arylovej podiel je volený zo súboru fenyl, naftyl, tienyl a furyl, pričom je arylový podiel prípadne monosubstituovaný skupinou zo súboru OH, halogén, C1-3 alkyl a C1-3 alkoxy alebo znamená aryloxykarbonyloxy, ktorého arylový podiel je volený zo...

Způsob oddělování pevného materiálu z kapaliny obsahující pevné látky koagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248009

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bosits Gyula, Bános Zoltán, Kerey Gyoergy, Szabó Béla, Czebe László, Rudolf Péter, Vereczkey Endre, Takács István, Illés János

MPK: B01D 33/06

Značky: obsah, látky, způsobu, způsob, obsahující, zařízení, kapaliny, účinkem, redukovatelný, materiálů, provádění, koagulované, tepla, oddělování, pevného, pevných, tohoto, jejichž, látek, vlhkosti, pevně

Text:

...do dezodorizátoru.Výhoda postupu podle vynálezu .a zařízení k provádění tohoto postupu spočíva. v tom, že je možno s jejich aplikací zpracovávat i těžko zpracovatelné látky, přičemžzpracování kapalin s obsahem pevných latek, koagulovaný-ch účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména koloidních rozto-ků s obsahem -pnoteinů, suspenzí nebo kalů, a rovněž tak i snižování obsahu tuků v...