Patenty so značkou «obrazové»

Zariadenie na reprodukciu dát z úložného média, ktoré ukladá obrazové dáta a textovo založené dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9647

Dátum: 28.02.2005

Autori: Park Sung-wook, Kim Kwang-min, Jung Kil-soo

MPK: G11B 20/10, G11B 27/10

Značky: obrazové, zariadenie, založené, ukladá, textovo, úložného, media, reprodukciu, dáta

Text:

...znamená zmeniť jeden Výstupnýštýl titulkov na iný. RIEŠENIE0008 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, na ktorom je uložený textovo založený dátový tok a reprodukčné zariadenie a metódu na reprodukciu textovo založených dát uložených na0009 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, ktoré ukladá textovo založený dátový tok titulkov oddelene od obrazových dát, reprodukčné zariadenie a metódu reprodukcie určenú na reprodukciu...

Zapojení pro adresování rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260532

Dátum: 15.12.1998

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazové, rychle, pamětí, zapojení, adresování

Text:

...rychlé obrazové paměti. obvody pro vstup a výstup obrazových dat do resp. z pamětového pole nejsou zakresleny, nebot nejsou pro vynález podstatné.zapojení pro adresování rychle obrazové paměti je realisováno tak, že funkční bloky,to je pamětové pole Q, první adresový čítač gł, druhý adresový čitač gg, první registr gł,druhý registr gg jsou podle vynálezu propojeny tak, že požadovaný úkol plní s vyšším účinkom . než dosud známá zapojení....

Obrazové kontrolní zařízení pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266494

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klujev Vladimír, Volodčenko Dmitrij, Semenov Orest, Kozlov Valerij, Stěpaněnko Alexandr

MPK: G01N 27/90

Značky: kontrolní, obrazové, zařízení, defektoskopii

Text:

...ocTaBmuecH nqeňxu naMaTH 6 yyT xpánúwb npemnmm uuąopMauum, Kowopax B pemuMe qrennn naew Hcxaxenue.Mna ýcrpanennn ncxamennn B STOM cnyuae Heoőxonnno ynénnunwb uacToTy Tax TOBbIX HMHYJIBCOB oYMEHBNGHHG unnwenbnocrn cTpo 6 npymmeŕo HMnYHbCa H coomsewcwnymman nocTpoü~ Ka qaCTOTHTaŘŤOŘHX uMnynhcoaaeT Bosmomnocrb KOHTp 0 nHp 0 BaTb äöčraroqno Manme no BpěMeHH yqacwxu nHůopMaunoHHorocnrHana HyBennuHBaTL Macmraö uaoöpamenus. p pemmme...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: obvodů, obrazové, osvětlení, lineární, zapojení, snímače, velikostí, indikačního

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Zapojení rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262242

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš

MPK: G11C 8/00

Značky: pamětí, zapojení, obrazové, rychle

Text:

...vybraných adres do pamětového pole.Na první vstup DI multiplexeru D je připojen prívod zaplsovaných rychlých obrazových dat DI pro zápis a na jeho druhý vstup 2 D je připojen přívod zapísovaných obrazových dat DMI z řídiciho procesoru a jeho výstup D 1 je spojen se vstupom IE registru vstupních dat za účelom shromáždění zapisovaných obrazových dat ve vstupním registru E. Výstup E 1 registru Vstupních dat je spojen s datovým vstupem BA...

Zapojení obvodů pro zvýšení pracovní rychlosti rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262237

Dátum: 14.03.1989

Autori: Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazové, obvodů, zapojení, rychle, zvýšení, pracovní, pamětí, rychlostí

Text:

...4 N desky N na úroveň log 1 pre zajištěníaiítoíncrn ic čítačem C, z jehož stavu a vnějšitrh řídiclcži slí-jnálfi 3 G jsou V řídicĺm de.koderu A jednoznačne odvozeny řídící signály pro vstupní demultiplexer D, vstupní multiplexer E a pole dynamických paměti E. Olírazovví data, přicházející ívstupnílsběrnicí Di jsou v časových intervaloch odpovídajících vybraným stavům čítače C postupTě zapisována do registru vstupního demu.1 tiplexeru D a v...

Zapojení pro změnu rastru obrazu při čtení a zápisu dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261159

Dátum: 12.01.1989

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazů, rastrů, zápisu, zapojení, změnu, pamětí, obrazové, čtení

Text:

...popsáno podleblokového schéma na výkrese, kde výstupní sběrnice Q obrazových dat je spojena s datovými vstupy 53 Vstupnich vyrovnávacích reqistrü 5 za účelem zápisu obrazových dat do vstupních vyrovnávacích registrů gł. Jejich výstupy ggg jsou spojený s datovými vstupy gł pamětiv pamětověm poli g kvůli přepisu obrazových dat z vyrovnávacích vstupnich registrů 3 do paměti paměčového pole g, jehož datové výstupy yg jsou spojený se vstupy 39...

Řadič adresy obrazové paměti zobrazovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260690

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zděnek Jiří

MPK: G06F 3/14, G06F 13/10, G06F 12/00...

Značky: řadič, obrazové, adresy, zobrazovače, pamětí

Text:

...který zde neni nakreslen, je připojen mikropočítač ł. První výstup łg mikropočítače ł je připojen na první vstupgg přednastavitelného čítače g. Výstup gž přednastavitelného ěitače g je spojen se vstupom Zł adresy znaku v řádku obrazové paměti 1. Druhý výstup łž mikropočítače ł je připojen na prvni vstup Žł vyrovnávacího registru Ž, který má výstup 2 spojen se vstupom lg adresy řádku znaků obrazové paměti 1. Druhý vstup gł...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: obrazové, obvodů, zapojení, snímače, lineární, indikačního

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Způsob zápisu a čtení informace z obrazové paměti filmového snímače při rychlostech nižších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257708

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: čtení, pamětí, rychlostech, filmového, informace, snímače, nižších, obrazové, zápisu, způsob

Text:

...ukládány inversním způsobem do první části paměti, potom sudé políčka znovu inversním způsobem do druhé části paměti, dále signály třetího políčkaodpovídající lichým řádkům normálním způsobem do první části a konečně ze čtvrtého políčka signály odpovídající sudým řádkům do druhé části paměti. Tento cyklus čtyř následujících políček se potom stále opakuje.Pravidla pro čtení jsou stanovena tak, že vždy se začátkem púlsnímku je čtení zahájeno z...

Zapojení pro přístup procesoru k datům v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257442

Dátum: 16.05.1988

Autori: Johanovský Aleš, Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich

MPK: G06K 1/20

Značky: obrazové, zapojení, přístup, datům, pamětí, procesoru

Text:

...paměřového obvodu je připojen přívod požadavku čekání procesoru a řídící vstup blokovacího obvodu požadavku procesoru na přístup do obrazové paměti, na jehož druhém vstupu je přívod pro signály procesoru pro řízení paměti. jNa výstupu blokovacího obvodu je připojen přívod pro řídící-signáuly požadavku čtení a zápisu procesoru do obrazové paměti. Á Výhodou řešení podle vynálezu je podstatné zjednodušení realisace zapojení obvodu pro přístup...

Způsob zápisu a čtení dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247507

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín, Daněk Jaromír

MPK: G06K 5/04

Značky: obrazové, zápisu, čtení, pamětí, způsob

Text:

...prostým opakovaným čtením, případně jejich interpolací.U dosud známých provedení nastává problém při zpětném chodu filmu, kdy se zápis uskutečňuje od spodního okraje políčka a protože čtení musí začít řádkem horního okraje, je tedy nutno počkat se čtením, až se postupně zapíší všechny předpokládané řádky políčka.Tuto podmínku lze splnit jen pro několik určitých rychlostí pohybu filmu. V ostatních případech dochází ke stavu, kdy je nutno...

Podkladový papír pro obrazové tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 222726

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kříž Pavel, Líbal Jaroslav

Značky: tapety, podkladový, papír, obrazové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby speciálních papírů, řeší složení zanášky pro výrobu spaciálního podkladového papíru pro obrazové tapety vyráběné potištěním natřeného podkladového papíru. Dosavad používané papíry se vyznačovaly nedostatky, z nichž nejdůležitějšími byly nevhodná rozměrová stálost papíru a vysoká rozdílnost v roztažnosti ve směru podél a napříč po namočení a uschnutí. Tyto nedostatky odstraňuje vynález, vyznačující se tím, že obsahuje směs...