Patenty so značkou «obrazcov»

Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285907

Dátum: 26.09.2007

Autor: Červenko Jozef

MPK: A63F 9/00, G09B 23/00

Značky: zobrazovanie, hexagramových, pomôcka, obrazcov

Zhrnutie / Anotácia:

Pomôcka pozostáva zo šiestich zobrazovacích hranolov (1 až 6), ktoré sú otočne uložené na valcovej osi (8), ktorá má vytvorené horné osadenie (8a) a dolné osadenie (8aa), pričom do horného osadenia (8a) valcovej osi je umiestnený horný okrajový element (7.1) a v dolnom osadení (8aa) valcovej osi je umiestnený dolný okrajový element (7.2), pričom okrajové elementy (7.1) a (7.2) fixujú zobrazovacie hranoly (1 až 6) na valcovej osi (8) s voľnou...

Spôsob exponovania obrazcov na maskách integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225362

Dátum: 30.06.1985

Autori: Pleško Igor, Kostolanská Katarína

Značky: spôsob, integrovaných, obrazcov, exponovania, maskách, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob exponovania obrazcov na maskách integrovaných obvodov generátorom obrazcov a elektrónovým litografom s nastaviteľnou polohou, rozmermi a sklonom osi štrbiny obdĺžnikového tvaru postupným exponovaním plochy masky s osiami štrbiny v základ nej polohe rovnobežnými s osiami masky vyznačujúci sa tým, že jeden rozmer štrbiny je konštantný pri natočení osi z jej základnej polohy.