Patenty so značkou «obracač»

Obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6015

Dátum: 19.05.2006

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 61/00

Značky: bezpečnostným, zariadením, preťaženiu, proti, obracač

Text:

...kulisy, ktorá je vedená medzi nosnými doskami a konzolou v pozdĺžnych otvoroch a teda je vytvorený tak, aby povoľoval bočné otočenie pluhového hriadeľa v tvare T a tým bočné vychýlenie pluhových telies vočipodpornej sile prostredníctvom oporných vzpier azásobníku energie. Tento spôsobuskutočnenia zabezpečuje, že pluhový hriadeľ vtvare V tvare T resp. príslušné pluhové teleso sa môže vychýliť aj bočne, keď narazí na zodpovedajúcu prekážku....

Obracač krmovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 692

Dátum: 05.01.1995

Autor: Dančák Zbyněk

MPK: A01D 78/10

Značky: krmovín, obracač

Text:

...profilových materiálov. Rám l je na dvoch miestach vybavený ložiskovými domcami łgł e łgg, kde zadný domec łgł slúži pre spriahnutie s neznázorneným hnecim hriedcľom pohonnej jednotky a V prednom domci lgg je uložený nosný hriadeľ gł unúša~ cieho taniere 3. Nad unášacim tenierom g je v jeho osi uloženývodiaci Kruh§, ktorý je šikmo dopredu sklenený e upevnený k rú mu l pomocou prednej vzpery lg a zadnej vzpcry łgi, pričom spo~ jenie rúmu l e...

Gravitačný obracač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251988

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kačír Viktor

MPK: B23Q 7/08

Značky: gravitačný, obracač

Text:

...jedným z nich je riešenie gravitačného obracača pre technológiu objemového tvárnenia za studena, kde na automatízovanom pracovisku nahrádza náročný a poruchový pneumatický mechanizmus na obracanie štíhlych valcových polotovarov. obracač je umiestnený na koncisklzu, po. ktorom sa posúvajú polotovary od vibračného zásobníka k obracaču.Na základovej doske je upevnený spodný polohovací element a bočná doska s upínacími prvkami, ku ktorym je...

Vertikálny obracač prírubových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233209

Dátum: 17.04.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Tomčo František

MPK: B23Q 7/04

Značky: obracač, súčiastok, prírubových, vertikálny

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálny, obracač prírub je určený pre automatické otáčanie súčiastok najčastejšie kruhového prírubového tvaru v technologickom procese, kde sa vyžaduje ich otáčanie z dôvodu opracovania z oboch strán. Ovládanie vertikálneho obracača prírub je riadiacim systémom automatizovaného pracoviska podľa zostaveného programu. Nové riešenie vertikálneho obracača tkvie v tom, že v skriňovom ráme je upevnená otočná jednotka nasadená prostredníctvom...

Obracač stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237131

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mikloš Milan, Snopek Pavol, Jambrich Ladislav

MPK: B65G 59/08

Značky: stohu, obracač

Zhrnutie / Anotácia:

Obracač stohu s hydraulickým upínaním, ktorý využíva hmotnosť upínacích segmentov pri hydraulickom upínaní a je určený na otočenie stohu o 180°. Pozostáva z podstavy, na ktorej je uchytené pohonové ústrojenstvo a hnané a hnacie kladky. Na kladkách je voľne uložená otočná jednotka, na ktorej sú zospodu a zvrchu prichytené dopravníky a zboku prítlačný mechanizmus. Medzi valčekmi horkého dopravníka prechádzajú upínacie segmenty uchytené najmenej...