Patenty so značkou «obrábění»

Zařízení na třískové obrábění závitů na tenkostěnných obrobcích trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260530

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlech Miroslav, Nemšák Rudolf

MPK: B23G 3/00, B23G 1/12

Značky: třískové, trubkovitého, obrobcích, tvaru, tenkostenných, závitů, obrábění, zařízení

Text:

...mąticového polotbvaru łä upnuta ve válcçvóm vývrtuk-gl čepová v 1 ožka.gi s upínacím čepem gg na jejím přednim konci přivráceném k hnacímu hřideliłg soustruhu. Na upínacím čepu gg je nasunut a pomoci šroubů gg přes podložky gg upnut trubkový šroubový polotovar gł s vnějšim závitem 33.y Trubkový šroubový polotovar gł lze alternativně upínat na čep gg, který je upraven na levém konci přizpůsobeného rotačního tělesa gł podle obr. 3,...

Zařízení k potahování materiálové tyče při obrábění na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260472

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: soustružnických, obrábění, strojích, zařízení, potahování, materiálové, tyče

Text:

...kuliček 3 uloženo v .pouzdře 2 a s potřebnou rotační vůlí zajištěno- podložkou 4 ja šroubem 5. Ve vybraní 6 tělesa 1 potahovacího zařízení otočně na čepu 7 uloženě čelisti 8 jsou vytvořeny jako dvouramenné páky, přičemž konce kratších ramen jsou vytv-ořeny jako vidlice, mezi nimiž prochází dřik stavěcího šroubu 10, v jehož horním čele je vytvořen vnitřní šestihran 16, a který je svým spodním koncem zašroubován do závitového otvoru v ose...

Zařízení pro třískové průběžné obrábění pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270002

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Zikmund, Pech Jan

MPK: B23C 3/13

Značky: průběžné, obrábění, zařízení, třískové, pásu

Text:

...řešení elektroniky, nebude v popise dále rozebíráno a popisováno. Mechanická část linky podle obr.1 je tvorena hlavním poeným rámom 9,v němž jsou uloženy pohonná jednotky. Na bocích hlavního nosného rámu Z jsou umístěny nosné konzoly pro odvíjecí zarízení l a navíjecí zarízení Q pro navíjení hotového pasu gl. Na základových deekéch nosného rámu 3 jsou umístěny všechny funkční čéstl zarízení, umožňující požadovanou funkci daného...

Fréza s vloženými noži pro obrábění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269896

Dátum: 14.05.1990

Autor: Fontén Jiří

MPK: B27G 13/12, B27G 13/08

Značky: vloženými, fréza, noži, obrábění, dřeva

Text:

...je před rezným nožem upevněn paeivní nůž přední z tepelne vodiveho kovu, například mědi, přičemž tenký řezný nůž je na svém vnitřním konci opatřen vybráním ve tvaru U s dosedací hranou a v drážee nožová hlavy je vytvořena dosedací plocha.Výhodou tohoto uspořádání je jednoduchá výroba řezných nožů lisovací technologií,odpadá nutnost broušení a zvýší so trvanlivoet ostří pomocí eliminátoru tepla, tvoreného pasivním nožem předním. Vytvoření...

Elektroda pro elektrojiskrové obrábění válcových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268773

Dátum: 11.04.1990

Autori: Spiess Lorenz, Kraske Ernst, Heerdt Jochen, Brückner Wolfgang

MPK: B23H 9/04

Značky: elektrojiskrové, válcových, výrobků, elektroda, obrábění

Text:

...Knnnnukwa anmxrpmnon cAenyeT Tax cnmauuarn npyr c npyron. HTU B HGHUĽE npmcnucoanenmn 3 neKTpona K uanxuunpanunny WEIJIBHMK) BCB BPEHFI OJIIAH M 3 nrsyx ĽZBRQBHHIIX zlpyr C JXFÍYFUM CBPHISHTIJĽI EJJIBFCFPIĚJŘIFJFJ ITIÉ-FIISHM lllltĺľľlłlĺüiłľľ Tpeayenoň mmpmnu paóoweň menu. TUK MTU cnauana no unnnny paaneneHHoMy cmrncHTy aacxwunu nonaonmrcn mnenmeñca u pacnopnxenmm HUmHOĽTb 9 onnoru ucTuuHmKa mnnynhcuora uanpmmcumm. nm npmumne OTÚFD...

Šedá litina pro plynulé lití tyčí a profilů k obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265920

Dátum: 14.11.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: C22C 37/00

Značky: tyčí, plynule, lití, obrábění, šedá, litina, profilů

Text:

...litina pro plynulé liti tyčí a profilu k obráběni,podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívâ v tom, že litina obsahuje podle hmotnosti 2,8 až 3,5 8 uhliku, 2,5 až 3,5 křemiku, 0,25 až 0,50 S manganu, do 0,10 8 chromu, do 0,030 do 0,10 chromu, do 0,10 S niklu, do 0,03 2 molybdenu, do 0,05 1 vanadu, do 0,08 Imědi, do 0,01 Q antimonu, Plynule lité odlitky z šedé iitiny podle vynálezu jsou homogenní v celém průřezu, maji velmi jemný grafit a...

Zařízení pro získání kořene třísky při obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262396

Dátum: 14.03.1989

Autori: Humár Anton, Piška Miroslav

MPK: G01N 19/06

Značky: získání, kovů, kořene, třísky, obrábění, zařízení

Text:

...sil zastavena ą tento koren třísky zůstává neporušen. K získání tohoto kožene třísky není nutný žádný explozivní zdroj energie, kterého ůčinek by mohl ovlivnit tuto sledovanou oblast, ani není nutná náročná úprava tvaru vzorku,jak je tomu u vzorků s vrubem u jiných způsohů a zařízení k získání kořene tříský. zkreslení výsledků zkouěek v důsledku napěšově-dstormsčních změn v okamžiku přeruäení řezání je prakticky vyloučeno, coi u jiných metod...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Audrlický Josef, Kotek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: nízkoteplotním, zpracování, způsob, dílů, korundových, syrová, obrábění

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Elektroda pro elektroerozivní obrábění a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260004

Dátum: 15.11.1988

Autori: Minakova Rimma, Vojnov Nikolaj, Arnoldi Nikolaj, Levit Maxim

MPK: B23H 3/04

Značky: elektroda, obrábění, způsob, její, výroby, elektroerozivní

Text:

...nMaTepHane BH. BaKyyM same caoůcws BH, H 0 ynuuner, Ynennqeune nannenns B saaHHoM TéMneparypHoM unrepnane sume 110 KF/CM 2. qro oTnenaHue yqacTKu 3 H nepenpecconuaawrca H HMemT orxpuwym HOPHCTOCTB (102 (cwpyxrypa oőpasuos önuaxa K KaMnaxrnoü c HQÓOHBMHM KonHqecTBoM àaxpurum nop).. . I H 6 npěnnaŕaeMoMy cnocoőy öuna MsroTonnena.naprnx 9 H c owxpmroů nopucrocTbm 10, 12, 15 pasMepoM nop 0 1,5 2,0 5 19 20 MKM. Cocras npecc-nopomKa - 94 Bec.Z Menu ...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: poškození, zařízení, nástrojů, obrábění, opotřebení, kontrolu

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/013

Značky: manipulace, během, kontrolu, zapojení, kvality, vyhodnocování, obrábění, obrobky, automatickou

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Vyvrtávací tyč se zařízením pro současné obrábění čelních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256632

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čáp Jan, Tauš Lubomír

MPK: B23B 29/02

Značky: obrábění, současné, zařízením, ploch, čelních, vyvrtávací

Text:

...jedné straně druhého táhla, jehož druhá, odpružená strana je ve styku se stavěcím šroubem.výhodou tohoto provedení vyvrtávací tyče je, že umožňuje jednoduchým způsobem provádět oprscování více čel různých délek v jedné pracovní poloze při současném vyvrtávání otvoru. Dociluje se tak vyšší produktivity práce.Příkladné provedení vyvrtávací tyče se zařízením pro současné obnábění čelních ploch je scheuaticky znázorněno na připojeném výkresu.V...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: strojích, zařízení, jednom, obrábění, obrobků, druhé, cyklu, pracovním, soustružnických, strany

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Způsob třískového obrábění součástí přerušovaným řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243701

Dátum: 01.04.1988

Autori: Balík Josef, Salamon Milan

MPK: B23B 1/00

Značky: třískového, řezem, součástí, přerušovaným, způsob, obrábění

Text:

...s náklady na energií a pracnost. i siProtyto případy se také v některých podmínkách používá dvou soustružnických nožů uložených proti sobě. z nichž jeden je při obrábění v řezu a druhý v mezeře a naopak. Teoreticky-se zdá, že tento způsob obráhční při přerušovanćn řezu nedostatky ostraňuje a také by byl správný, pokud by délka obrábění a nezery byly stejné. Tp znamená, že začátek obrábění obou nožů bude shodný, čímž by byly rázy, vzniklé...

Nástroj pro přesné a dokončovací obrábění profiltrovaných válcovitých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255855

Dátum: 15.03.1988

Autori: Netzov Nikola, Botev Botyo, Petkov Georgi, Bankovski Dimiter

MPK: B23B 35/00, B23B 27/12

Značky: nástroj, přesné, válcovitých, profiltrovaných, obrábění, dokončovací

Text:

...zadní objímky 5 a řezacího věnce Ä, deformační část Q a zadní vodicí část 1. V tělese ł nástroje je vyvrtána axiální slepá díra 3, jež je spojena prostřednictvím první řady radiálních kanálů g s deformační částí Q a zadní plochou řezacího věnce 5. Zadní objímka 3 je zkosena a tvoří obtokovou drážku lg spojenou prostřednictvím druhé řady radíálních kanálů ll s axiální slepou dírou 3 a se škrtícími otvory lg vytvořenými podél čelní plochy zadní...

Zařízení k obrábění krystalograficky orientovaných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254137

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šurygin Andrej, Moržanov Leonid, Pantěljuškin Jurij, Fomkin Valerij, Losev Alexandr

MPK: B24B 7/22

Značky: krystalograficky, zařízení, obrábění, desek, orientovaných

Text:

...naxyyúuoro cwoňnxa 9 paôoueñčekuuu 5. Benuquua yrna MeHaeTcanpH nepeuemennn Knnna 10 (muŕ. 4) ana TOM 11, ycranonnenumu Ha mapnxononmnnnnxax 12. Kuna coenneu c puqarom 13(®nr 3) onpenenamrcn nenuuuua hoaopową BaKyyMHorocTQnnKa 9 c TOQHOCTBW no 3/10 rpanyca. Ho mxane nnM 6 a 16 onpeenxeTcanenHunHa yrnoa nosopowa paso ueü cexunn 5 noxpyr ropusonrannnoň ocn wopcuoHa 5 cexyunax, a no nnaeňxą17 - a Mnnywax. Ha mur. 5 Hsoöpameua perynupyemaa...

Zařízení pro řízení rychlosti posuvu při obrábění plastových dutých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254074

Dátum: 15.01.1988

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/04, B29C 49/28

Značky: dutých, rychlostí, předmětů, obrábění, plášťových, řízení, zařízení, posuvu

Text:

...obrábění plastových dutých předmětů záleží v tom, že píst je opatřen Škrticím šroubem a zpětným ventilem. íst je uložen ve válcičástečně zaplněném stálou náplní kapalného média pod stálým tlakem etlačeného vzduchu. Zpětný ventil je vytvořen v komoře pístu pomocí kuličky, zajištěná pružným kroužkem. .Hlavní výhody uspořádání zařízení pro řízení rychlosti posuvu při obrábění plastových dutých předmětů podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že...

Zařízení k současnému oboustrannému obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 239049

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kupský Miroslav, Kocman Karel

MPK: B23B 29/12, B23Q 5/52

Značky: zařízení, obrábění, současnému, oboustrannému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k současnému oboustrannému obrábění především součástí přírubového charakteru a to při jednom upnutí. Zařízení k současnému oboustrannému obrábění tvoří duté základní těleso, které nese nástrojový držák s nástrojem pro obrábění jedné strany obrobku, a ve kterém je uloženo vnitřní těleso, kterým prochází ozubená tyč, jejíž ozubení je v záběru přes ozubena kola a ozubenými čepy. Na straně obrobku je základní těleso opatřeno...

Koncentrát pro přípravu vodního roztoku pro obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245622

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hemerková Emilie, Tajovský Miloš

MPK: C09G 1/04

Značky: přípravu, obrábění, koncentrát, roztoku, vodního

Text:

...kapaliny. všechny vodní roztoky uvedených látek mají nedostatečný mazací efekt, v kombinaci s mýdlem je doprovázen i rychlým rozkladem kapaliny. Obvykle vysoké pH jmenovaných látek má často za následok narušování nátěrů obráběcích strojů.Uvedené nedostatky odstraňuje koncentrát podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že obsahuje jako hlavní složku beta betabetatrioxytriethylaminfosfát, který je hlavní substancí uplatňujíoí se z hlediska...

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235278

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: kovů, nástroj, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její styková plocha s nástrojem je opatřena tepelně izolační vrstvou. Nástroj je určen pro přesné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235277

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, kovů, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její dosedací plocha, respektive dosedací plocha tělesa nástroje je opatřena systémem vybrání, které snižují přestup tepla z břitové destičky do tělesa nástroje. Nástroj je určen pro jemné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Upínací přípravek pro obrábění různoběžných, zejména rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241217

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janda Petr, Gabriel Josef

MPK: B23Q 3/18

Značky: rotačních, upínací, přípravek, různoběžných, ploch, obrábění, zejména

Text:

...3. základna 4 a upínací plocha 3 spolu svírají úhel o. Upínací plocha 3 je opatřena vybráním 5 se středicí válcovou plochou 8 pro- středění obrobku 1. Osa 16 středicí válcové plochy B je kolmá na upínací plochu 3 a různoběžná s osou 15 rotace rotačního tělesa 2. V ose 15 rotace je v rotačním tělese 2 upraven středový otvor 17. Ve4 dnu vybraní 5 je v rovině dané středovou spádnicí 11 upínací plochy 3 a osou 15 rota ce je upraveno vybraní 18,...

Soustružnický stroj pro obrábění kroužku synchronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245658

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roušavý Jaroslav, Mrtek Oldoich

MPK: B23B 5/38, B23B 3/06

Značky: synchronu, stroj, obrábění, soustružnický, kroužků

Text:

...hlavní táhlo á, na kterém je připevněn Spodní ozubený hřeben 1. Hlavní táhlo 6 je na hlavní posuvovou vnčku i dotlačováno závnžim § přes klsdku 2. Spodní ozubený hifeben 1 zabírá do ozubeněho kola 1 g, uloženém na svislé hřídeli j 1 společně s ozubeným segmentem | 2.Ozubemf segment lg zebírá do horního ozubeného hřebene 11 přípevněného nsposuvná části suportvl j. Rychlost a směr pohybu suportu 1 je úmérná tvaru hlavní posuvové večky A....

Zařízení pro obrábění šroubových lopatek na konvenčním obráběcím strojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245381

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kúdela Otakar

MPK: B23C 3/18

Značky: obrábění, obráběcím, lopatek, stroji, šroubových, zařízení, konvenčním

Text:

...a na kontaktní části opěry s lopatkou vytvořit valivé vedení.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že opracování šroubové zborcené plochy lopatky je prováděno strojně na konvenčním obráběcím stroji pomocí jednoduchého a spolehlivého zařízení. Strojní opracování je přesné, rychlé a je ho možno použít pro jakýkoliv tvar a tolernnci tvarulopatky. Na výkresu je schematicky znázorněn bokorys zařízení podle vynálezu.Na pracovním stole §...

Nástroj pro třískové obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251574

Dátum: 16.07.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00

Značky: obrábění, třískové, nástroj

Text:

...být vyplněn i vnitřní prostor nosného členu řezné části ná roje.V takto uspořádaných vnitřních prostorech mohou být potom vytvoreny průchody. Pevnou látkou může být beton, plastické hmoty a pěny, sypké hmoty a podobné. Průchody slouží nejen protékání chladicího média, ale také k uložení zásobníků s řeznými elementy, umístění čidel ro adaptivní kontrolu procesu obrábění a podobně.Výhodou řešení je pro těžké obrábění, tj. při velkých úběrech...

Nástroj na strojní obrábění hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251370

Dátum: 16.07.1987

Autori: Meluzin Jan, Kalina Jiří

MPK: B27C 1/00, B27G 13/00

Značky: obrábění, nástroj, strojní

Text:

...výhodou nástroje podle vynálezu o iroubovice je způsob obrábění například dřeva - vlákno materiálu jsou překrejována pod úhlem a nedochází k dosud obvyklému ýtípání. KPříkled provedení nástroje podla vynálezu je znázorněn na připojených obrázcích, kde nn obr. 1 je boční řez nástrojom s rovnoběžně uspořádenými noži, na obr. 2 je stejnýnástroj v osovém pohledu, na obr. 3 je v čelním pohledu znázorněno provedení nože e,ns obr. 4 je nüž z...

Zařízení pro uložení obrobku pohyblivé ve dvou souřadnicích při elektroerozivním obrábění drátovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244402

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vocel Milan, Huoa Zdenik

MPK: B23H 7/00

Značky: elektroerozivním, pohyblivé, elektródou, obrobků, zařízení, obrábění, souřadnicích, drátovou, uložení

Text:

...vdlcc nooo rozŕezdvd na .16 kusy a onrooeoduao v nádob na odpod.Šířka výŕosu m, Jo o nlco vltii not průměr datové olektrody 11.Poněvadž úlooný otůl .L o obrobkol 3, a oouŕodnicovýli ooněni 5 oo pohybujo vo uěru ooy x, pohybuao oo drotovú oloktrodo LL vo výŕozu m při obroběni obrohku 1 vratoo dopredu o dozadu. Vo nim ony x oo pohybujú oonfadnicovo nano 5 o upnutýn obrobkon 3 v prvni klusnćn lolisku 1sa úlołnoho otom 1. V dúolodku toho klouło...

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/00

Značky: míry, obraběcího, nože, automatické, tohoto, zejména, otupení, obrábění, soustruhů, průběhu, provádění, zařízení, nástroje, regulace, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...