Patenty so značkou «obraběcího»

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: ústrojí, prostředky, náhonovém, stroje, obraběcího, vymezování, vůlí, pracovního, mechanismu, zejména

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dúcky Jozef, Chrastina Pavol, Patík Zdeněk, Straka Dušan, Krčmář Jaroslav

MPK: B23Q 15/24

Značky: zejména, řídící, počítačem, stroje, svislého, programovatelným, obraběcího, soustruhů, systém

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: poškození, obraběcího, stroje, zabránění, zařízení, zásobníku, nástrojů

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Zapojení pro řízení speciálního vícepolohového obráběcího stroje s nosnými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266932

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pestr Radko, Kessner Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 41/02, G05B 19/00

Značky: zapojení, deskami, obraběcího, nosnými, stroje, speciálního, vícepolohového, řízení

Text:

...do bloku 5 řízení upínače ve vyjímací stanici a nosné desky s upínači se přesunou o jednu polohu Vpřed, tj. do své pracovní polohy, přičemž nakládací stanice zůstane prázdna. informace o přesunutí desek s upínači je vyslána z bloku 6 řízení dopravníku desek zpět do bloku 2 vyhodnocování okamžitých stavů upínačů a nosných desek. Následují elektrické signály z bloku 2 do bloků 3, 4, 5, řízení upínačů a upínače se zpevní. Z bloků 3, 4,5 jsou...

Stojan obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263675

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čadek Vladimír

MPK: B23Q 1/02

Značky: stroje, obraběcího, stojan

Text:

...pohybu stroje po loži až 0,2/1 000 mm pri plném výsuvu vřetena.Uvedená nedostatky podstatné odstraňuje provedení stojanu obráběcího stroje, umožňující odstrañovat jeho deformace vzníkající napríklad płí vyrovnávání kolmosti osy vrtacího vřetana vodorovných vyvrtlvacích a Erézovacích strojů, jehož podstata spočívs v tom, že v piírubě spodku stojanu jsou vytvoreny alespoň dvě kruhové nadlehčovací buñky, utěsněné 0-kroužky a naplněné olejem,...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/12

Značky: zařízení, teplotní, stabilizaci, stroje, vřetena, obraběcího

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Zařízení pro indikaci vzdálenosti obrobku od nástroje obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263126

Dátum: 11.04.1989

Autor: Plachý Jiří

MPK: B24B 49/08

Značky: zařízení, vzdálenosti, stroje, nástroje, indikaci, obrobků, obraběcího

Text:

...konstantního tlaku plynného média s výstupní redukční tryskou. Tato je hermeticky uzavřeným vedením spojena s rotující snímací tryskou, uloženou v obráběcím nástroji. Dále je spojena s tlakovým snímačom, obsahujícím vyhodnocovací elektroniku)Vybavením obráběcího stroje podle vynálezu dojde ke spolehlivému přepnutí rychloposuvu obrobku na pracovní posuv v minimální vzdálenosti od nástroje, která je v rozmezí 0,1 až 0,2 m. Tím dochází k...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového obráběcího stroje s přímočarým programově řízeným polohovacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261561

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05D 27/02

Značky: automatického, zapojení, polohovacím, řízeným, stroje, přímočarým, cyklu, obraběcího, vícepolohového, programové, řízení, stolem

Text:

...obráběcího centra je přípo~. 251 551 jeno svým prvním vstupem krokovací zařízení 3, jehož výstupy jsoupřipojeny na vstupy programovatelné paměti š. První výstup programovatelné paměti à je přípojen na první vstup bloku 2 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžítých stavů všech aktivních uzlů jednotlivých pracovních jednotek. Druhý výstup propramovatelné paměti á je připojen na první vstup bloku í porovnávacích a vyhodnocovacích...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261471

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 11/14, B23B 19/02

Značky: vřetena, obraběcího, teplotní, stroje, zařízení, stabilizaci

Text:

...pro přívodní a vývodní kanály ll, 15,lg, lá chladicího média, jímž je mazací olej. Obojí kanályll, 12, 19, l§ jsou vypouzdřením otvorů, zhotoveným z tepelnéisolačního materiálu. Přívodní kanál 11, příslušející k zadnímu ložisku §, ústí do obvodového mezikruhového prostoru lgpo jeho levé straně a vývodní kanál lg do obvodového mezi kruhového prostoru Q na opačné straně.Přívodní kanál 12 chladicího média pro přední ložisko 2 je umístěn...

Zařízení pro tepelnou stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261470

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav Ing-

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/14

Značky: stroje, tepelnou, obraběcího, zařízení, stabilizaci, vřetena

Text:

...zčásti v tělese pinoly g a zčásti v tělese vložky Q, který je3 261 470 propojen s prostorem A mezi oběma předními ložiaky 2, 1 prostřednictvím dvojice radiálních a axiálních otvorů gg, 11 ve spodní části pinoly g. Vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem lg u předního ložiska 1 a vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem 5 u předního ložiska 3, v jehož bezprostřední blízkosti je umístěn...

Zařízení pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258849

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/20, B23Q 5/34

Značky: stroje, polohování, vřetena, obraběcího, zařízení

Text:

...v příčném řezu.Vřeteno 1, které má býti polohováno. má na pouzdru g uloženoozubené kolo 2, do kterého je zasouvatelné ozubené kolo 1. To je nasazeno na výstupnim hřídeli 3 motoru l na kuželovém pouzdru 3 a zpevněno maticí É. Výstupní hřídel 3, spojený s převodovkou 3, je uložen ve skříni lg, které je výklopná kolem čepu ll.Ve skříni lg je vsazeno duté pouzdro lg, o jehož vnitřní čelo se opírá pouzdro lg,vedené na čepu ll. Na pouzdru ll...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hampl Jan, Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 15/04

Značky: obecně, obraběcího, korekcí, povrchu, ploch, křivých, polohování, opracování, automatickém, zařízení, nástroje

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Zapojení pro řízení stavebnicového vícevřetenového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256504

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/02, B23Q 15/02, B23Q 15/00...

Značky: stavebnicového, centra, řízení, zapojení, vícevřetenového, obraběcího

Text:

...svým výstupen na vstup pracovní jed Otklyszapojení pro řízení stsvebnicového vícevřetenového obràböcí ho centra podle vynàlezu umožňuje řízení jak sssoststně prscujícíhoobráběcího centra, tak řízení vícevřetenových obrebčcíoh center,zařezenýoh do automatických línek. zejména při zařazení do pružt-n ných obráběcích linek umožňuje snadné a rychlé přeatavení jednotlivých ohráběoích centery. hetedy 1 celé obrâběcílinky při začne obrobku...

Zařízení k ovládání natáčecího pohybu pracovního vřetene obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256266

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sovička Oldřich, Voltner Milivoj, Sláma Pavel

MPK: B23Q 5/20

Značky: obraběcího, ovládání, vřetene, zařízení, stroje, natáčecího, pohybu, pracovního

Text:

...spojení s vřetenem, nebo jeho odpojení od vřetena v době, kdy je vřeteno používáno pro standardní způsob obrábění a kdy počet rotujícíoh součástí v převodovém řetězci s ohledem na setrvačné hmoty musí být snížen na minimum. Zařízení tak příznivě ovlivňuje životnost stroje a svou jednoduchosti i snížení nákladů na jeho výrobu. .Na přiloženěm výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu.V přední stěně tělesa...

Zařízení pro nastavení změny posuvu suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255583

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 1/26

Značky: suportů, změny, nastavení, posuvu, stroje, zařízení, obraběcího

Text:

...dojít ke změně posuvu. Oproti současnému stavu není nastavení prováděno pouze přibližně, protože polohu suportu je možno určit na stupnici.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení podle vynálezu v nárysu a obr. 2 v příčném řezu v rovině AV- A podle obr. 1.Na vedení g soustružnického automatu se posouvá těleso suportu 1, V jeho otvoru je posuvně umístěna ozubená tyč 2, opatřená na konci,...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255430

Dátum: 15.03.1988

Autori: Oplatek František, Holec Miroslav, Ott František, Nemec Ján

MPK: B23B 29/24

Značky: hlavy, stroje, obraběcího, zařízení, nástrojové, natáčení

Text:

...s vačkou ll, pevně spojenou s volnou částí lg zubově spojky a menší kladky lg se třemi západkami gg a třemi západkami gg, ježjsou posuvně uloženy V otvorech na obvodu volné části lg zubové spojky proti rohatce gg.Pevná část li zubové spojky, stejně jako rohatka 39, jsou upevněny na neznázorněném tělese revolverové hlavy obráběcího stroje. vlastní nástrojová hlava lg je pevně spojena s volnou částí lg zubové spojky, jež je odpruženým čepem...

Zařízení pro pohon příslušenství obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255428

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmrha Václav, Bažant Miloš, Kořan Alfréd

MPK: B23Q 3/157, B23Q 5/00

Značky: příslušenství, pohon, obraběcího, stroje, zařízení

Text:

...stopku gg nástroje já. Na zadním konci vrtacího vřetena 5 je upevněno poháněcí ozubené kolo gg, které je v záběru s ozubeným kolem gl, upevněným na předlohovém hřídeli gg,otočně uloženém V opěrném ložisku §. Na předlohovém hřídeli gg je otočně uloženo hnací ozubené kolo gg s vnitřním drážkováním, do kterého se svým vnějším drážkováním zasouvá pžesuvná část spojky âl.Přesuvná část spojky 31 je pomocí vnitřního drážkování suvně spojena s...

Zařízení pro vedení suportu po loži obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255173

Dátum: 15.02.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: B23Q 1/14, B23B 17/00

Značky: obraběcího, loží, suportů, stroje, zařízení, vedení

Text:

...vložkou 1, jak je znázorněno na obr. 1 a 2.Ve speciálních případech mohou být první vodicí plocha lg a druhá vodicí plocha łg složeny ze dvou částí, svírajících spolu úhel. Tento úhel se podle obr. 3 a A rovná 90 °. Na obr. 3 jsou obě části první vodicí plochy Q a druhé vodicí plochy 13 umístěny ve vodorovné a svislé rovině. Suport l je zde tvořen svislou doskou, přitlačovanou ke svislé části druhé vodicí plochy li pomocí přítlačného...

Zařízení k ovládání hrubého a jemného přísuvu do řezu u obráběcího stroje, zejména u brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239994

Dátum: 01.02.1988

Autor: Pekárek Ladislav

MPK: B24B 41/02

Značky: obraběcího, řezu, ovládání, stroje, zařízení, přísuvu, hrubého, jemného, brousicího, zejména

Text:

...V těleae přísuvu g jsou uspořádána ložiska 5 ve kterých je otočně uložen hřídel Q, na jehož jednom konci je pevně uspořádán ovládací kotouč hrubého přísuvu Q. Na druhém konci hřídele Q je pevně uapořádáno kuželové kolo 1 zabírající do druhého kuželového kola Q pevně uspořádaného na hřídeli 3 šroubu lg. Šroub lg je otočně uspořádán V matici ll, suvně uložené V tělese příauvu g. Hřídel 2 je otočně uložen ve dvouřadém ložisku g tělesa přísuvu...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254501

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: stroje, suportů, poloh, obraběcího, zařízení, přesných, nastavení

Text:

...1. V drážoe gg lišty É je umístěn kámen gg, v jehož závitovém otvoru pod lištou É je zašroubován šroub gg. Kámen QA se dá zpevnit s lištou É pomocí matice âä. Šroub 32 má dvojí závit gg, gl o rozdílném stoupání. První závit Q s větším stoupąním je zašroubován do kamene QA a druhý závit § 1 s menším stoupáním je zašrouhován do otvoru ąorazového tělesa 3.Hlava gg šroubu gg, opatřená na čelní ploše noniem gg, je volně otočná V neotáčejícím...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254371

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: suportů, zařízení, nastavení, stroje, obraběcího, přesných, poloh

Text:

...gg pístu lg má závit, na němž je našroubován nonius gl. Konec pístnice g je opatřen ryskovanou stupnicí gg, Dorazový píst § se pohybuje se svou pistnicí ggna pístníci gg. Pouzdro gg vytváří svou drážkou spolu s osazením âł dorazového pístuÉ funkční prostor lg, propojený s prostorem hydraulického válce gg na levé straně pístu 2. Pohyb dorazového pístu Ž s pístnicí 32 směrem doleva je omezen osazením lg nonia gł. Těleao 3 je...

Zařízení pro aretaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240840

Dátum: 01.01.1988

Autor: Markušovská Elena

MPK: B23Q 1/26

Značky: aretaci, vřetena, stroje, zařízení, obraběcího

Text:

...má na konci blokovací zub, přičemž v levé krajní poloze druhého ramena, omezené osazením tělesa aretačního trnu je dvouramenná páka vychýlena z kolmé polohy druhým ramenem proti směru otáčení aretačního kotouče. Podle jiného provedení má blokovací zub dvouramenné páky menší rozměry, nežli zub aretačního trnu.Zařízení podle vynálezu umožňuje oproti dosavadnímu stavu pootáčet vřeteno křivkového automatického soustruhu o nepatrné vzdálenosti,...

Zařízení pro vyvození eliptického pohybu obráběcího nože soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246708

Dátum: 15.12.1987

Autori: Peoina Petr, Váoa Pavel, Skalka Boris

MPK: B23B 21/00

Značky: soustruhů, zařízení, eliptického, obraběcího, vyvození, nože, pohybu

Text:

...dodatečného odstraňovaní vyhrnutého materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvození elíptického pohybu obráběcího nože soustrtthu podle vynálazu, ktere je tvořeno křížovým a nožovým suportem s nožovým držákem, upevněných k příčnemu suportu soustruhu společným nosičem. Podstata vynálezu spočíva V tom, že ve společném nosiči je otočně uložen hnaný hřídel, kterýje opatřen dvěma excentry, otáčející se v kulisäch, jež jsou...

Emulzní soustava zejména velkého obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253626

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kneifl Jaroslav, Kořan Alfréd, Bednář Václav, Trnka Josef

MPK: B23Q 11/12

Značky: zejména, obraběcího, stroje, soustava, velkého, emulzní

Text:

...hrana 5 sběrné komory 3je uspořádána pod úrovní Q maximální provozní hladiny emulzev nádrži l. Sání horizontálního pomocneho čerpadla A je propojeno sběrným vedením 3 so sběrnou komorou 1. Sběrná sou~ stava 1 je s vnitřním prostorem nádrže l propojena přes přepouštěcí uzavírací prvek 1. Nádrž l se plní a doplňuje emulzí pomocí plníoího vedení zv němž je uspořádán plnící uzavíra-A cí prvek L 3, který spolu s hladinoměremg a přopouštěoím...

Uspořádání pohonu pracovního stolu obráběcího stroje s podávacím a snímacím zařízením upínacích desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rebsdat Siegfried, Mándi Attila

MPK: B23Q 1/14

Značky: stolu, snímacím, podávacím, desek, zařízením, uspořádání, pracovního, stroje, upínacích, pohonů, obraběcího

Text:

...první komoru 136, jejíž jedno dno tvoří čelo ústředního pístu 126 a »druhé dno čelo horní části 166. Po přívodu hydraulického média do komory 136 se zvedne horní část 166 pracovního st-olu 16. VypustI-lí se médium z komory 136, zpüsobí pokles horní části 166. stlačení ústředního pístu 126 dolů způsobí uchycení upínací desky 22 na horní částí 166 pracovního stolu 16. Toto stlačení je vyvoláno přivedením hydraulicke tekutiny do druhe komory...

Způsob automatického seřízení vyvrtávací tyče pomocí obráběcího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252114

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kříž Josef, Dlouhý Milan, Kadeřávek František

MPK: B23Q 15/04, B23B 29/22

Značky: provádění, stroje, seřízení, způsobu, zařízení, pomocí, automatického, vyvrtávací, způsob, tyče, tohoto, obraběcího

Text:

...1 nsstsví ne roěr, ktorý je vldy meněí neł poisdoveąý průměr vyvrtívsná díry(nepr. nm poloměr R). Průměr vyvrtenl díry ml pek hodnotu 2 h. stojící vyvrtdvscí tyč 3 se orientuje s poneehá v díłe tmk, eby oss vyvrtávscího hole J, byls totolnl s některou osou obráběcího stroje (nspř. z, y) s dotek 1 ee mohl dotknout svým vrcholu i obrobene plochy .i predhrubovenů díry. sk se prsmíeti .m event. vreteno ve smeru príeluend zvolená sončsdne eey o...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: zařízení, vyměnitelného, řezného, tělese, elementů, nástroje, obraběcího, upnutí

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...

Zařízení pro uskladňování a automatickou výměnu nástrojů u obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243467

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Berg Jan

MPK: B23Q 3/155

Značky: automatickou, stroje, obraběcího, zařízení, výměnu, nástrojů, uskladňování

Text:

...13- čelní pohled ne konec překlápecíbo ústrojí podle obr. 12 ve svislá polose. vyznačená na obr. 12 plně obr. 14 - pohled shore na překlápěcí ústrojí podle obr. 12 e 1 J části s odkrytými částni, s meohanismsm pro postupná natáčení otočnáho ponoenłho zásobníku nástrojů pri opereci obr. 15 - světisąý díläi pohled na část snásornłnou na pravá stran obr. 1 a představující druhá rameno pro výmenu malých nástrojů v pracovní polose pro výmlm nosi...

Zapojení pro řízení obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251030

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Dráždil Josef, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Kessner Karel

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, stroje, obraběcího, zapojení

Text:

...zmetky, příspívá zapojení k maximálnímu využití stroje i k úspoře elektricke energie.Příklad zapojení pro řízení obráběcího stroje podle výnálezu,kdy obráběcí stroj je vybaven dvěma pracovními stanícemi, je sche matícky znàzorněn na přípojenem výkrese.Blok 1 ovládacích a spínacích obvodů je opatřen šesti výstupy,z nichž první výstup llfje připojen k prvnímu vstupu žl bloku š řízení první upínací stanice, druhý výstup lgje připojen k...

Zařízení pro pohon příslušenství obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250702

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jusko Pavel, Šmrha Václav, Kořan Alfréd

MPK: B23Q 5/12

Značky: stroje, příslušenství, obraběcího, pohon, zařízení

Text:

...ložisku já šroub 1 pro výsuv vrtacího vřetena 1. V převodové skříni § jsou otočně uložený konec šroubu 1 s ozubeným kolem 31, hřídel s ozu-N beným kolem gg, druhý konec předlohového hřídele 35, na kterém je upevněno ozubené kolo 49, hřídel s ozubeným kolem il a vnitřním spojkovým drážkováním, hřídel Ag s vnitřním spojkovým drážkováním na jehož konci je upevněno ozubené kolo 51, ozubené kolo 51 a ve dvouložiskách uložený diferenciál....

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/00

Značky: způsob, zejména, způsobu, obrábění, obraběcího, nástroje, nože, tohoto, zařízení, míry, soustruhů, regulace, automatické, průběhu, provádění, otupení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...

Způsob kontroly řezných nástrojů, upnutých na vřetenu obráběcího centra a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238362

Dátum: 15.04.1987

Autor: Johnstone Richard

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, centra, upnutých, obraběcího, způsob, řezných, provádění, vřetenu, kontroly, způsobu, nástrojů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicově řízené obráběcí centrum je opatřeno zásobníkem řezných nástrojů automatickým měničem řezných nástrojů, nosičem obrobků a zásobníkem obrobků s kapacitou stačící pro alespoň 8 hodin. Číslicové řízení je naprogramováno na postupném provádění předem stanovených obráběcích operací na každém obrobku a nahrazení hotového obrobku obrobkem novým na konci každé obráběcí operace. Pro kontrolu řezných nástrojů je obráběcí centrum opatřeno...

Kryt pracovního prostoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250608

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazur Jiří

MPK: B23Q 11/08

Značky: pracovního, obraběcího, stroje, prostoru

Text:

...prochází vřeoteno obrobku 11 je uložene jímka gma jejímž konci boční stěny je po celém obvodu upraven žlábek g, jehož vnitřní boční stěna 33.,je nižší než vnější boční etěne ggg. Ve epodní části jímky g je upravena otvorpro odvod tekutého chladicího média a v bočníatěně otvor ga pro odvod chladicího média ve forměhmlhy.Víkoje pevně epřaženo e naklápěcím ramenem i frézpvecího stroje, na kterém je otočně uložena ťrézovací hlavice j, kterou...

Zapojení pro řízení automatického obráběcího centra v automatickém cyklu obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249848

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: obraběcího, centra, automatického, linky, automatickém, obráběcí, zapojení, cyklu, řízení

Text:

...automatické obráběcí linky o který je jednosměrně připoýen jednak na blok 1 logických obvodů pro řízení obnáběcihocentra a vyhodnocování okamžltých atavů aktivních uzlů automa- Í Wtické obráběcí linky, jednak na blok Q logických obvodů pro ří zení polohování a upínání obrobků, který je rovněž napojen jedno- páměrně na blok 1-logických ohvodů pro řízení obráběcího centraa vyhodnocování atavů aktivních uzlů automatické obráběcí...

Zařízení pro nastavení a měření dráhy pohyblivé části obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249839

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/34

Značky: stroje, zařízení, dráhy, částí, měření, obraběcího, nastavení, pohyblivé

Text:

...pomocí nonia. 249839- 2 Na vertikální měřicí stupnici pomocné tyče je možno pohodlně sledovat e kontrolovat pohyb euýortu při jeho průběhu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém.výkresu, kia představuje zařízení ve achematickémNa vedení 1, upraveném na pevné oásti obráběcího stroje,je pohyblivě uložen euport g, nesoucí na konci neznázorněný nástroj. V euportu g je vytvořen závitový otvor, do něhož-jetzašroubován šroub 2,...