Patenty so značkou «obráběcí»

Přenosný obráběcí stroj na otvory v těžko přístupných místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269783

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vaškovec Valerij

MPK: B23B 45/00

Značky: těžko, otvory, stroj, prístupných, prenosný, místech, obráběcí

Text:

...BaBTOMaTHHECKÚM H PVWHDH PeMMMaX. PyHKa 48 nounpymnneua IJTHOCHTEHbIIO Puľíćlľa 34 IIPyMHlłOÍŤ 5 U H NOMET OHKCHPUBQT-bcñ B UTTHHVTDM HDJIÚWEHHH. CTĚHIOK paorrraevr CJIEJIYDUIHM ÚÓPQŽJOM.C HOMOMLD cpencTB cnnosoro sanmnannn cTauoK aaxpennnerca na nspasaruaaenon Haaeaun H noxmnuaercn K HHGBHOCETH. 3 aTeH pyKoHTKuñ 4 anpaao aBepTMBanT BHHT 18 H raňxy 19. Koropuñ Hepen mrox 16. mTHoT 17. ynpyruñ ameneur 20 cmnnaer AHCKH 14 H 15. Bemnuuua...

Kombinované obráběcí zařízení s mechanickou vazbou pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268911

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23B 5/38

Značky: obráběcí, mechanickou, zařízení, vazbou, kombinované, pohybu

Text:

...v oboustranná pístnici gg plánovacího válce24 pevně spojené s jeho pístem g a opatřená plánovacím dorazem i 8, který je ve stá- Além styku s dotykem 32 hlavní páky 3 g. Hlavní páka 19 je výkyvně uložena na prvním kyvněm čepu La äikmě konzoly 32, uchycená k zadní desce Ľ plánovacího ústrojí gstejně jako vymezovaoí držák 33 se stavěcím šroubem 35, který slouží k vymezení je jího výkgyvu. Na pevné části. 1 pracovní jednotłq g je dále...

Zapojení indikace odměřování polohy pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268498

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaplan Lubor, Farník Jan, Kaprálek Alexandr, Mašek Karel

MPK: G01D 7/02

Značky: obráběcí, odměřování, polohy, stroje, zapojení, indikace

Text:

...Blok g sériové komunikace modulu odměřováni je oboueměrně pfipojen k procesoru § odměřovací soustevy. ke kterému je óbousměrnäľpřipojen blok Z vstupu - výstupu. Výstup proceaoru § odměřovaci eoustsvy je spojen se vstupom bloku g zobrazeni e vstup procesoru § odměřovací aoustavy s výstupom bloku g rozlišení aměru, jehož vstup je připojen na vý stup snímača łg polohy.V případě zsřazení vice modulo odměřování je blok 3 sériové komunikace...

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedláček Oldřich, Halouska Jaroslav, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00

Značky: satelitní, linky, stanici, řízení, cyklu, automatické, jednou, zdvojenou, zapojení, obráběcí, alespoň

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Obráběcí stroj ke spojování trubek a čel výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264331

Dátum: 12.07.1989

Autori: Daniels Manfred, Trimborn Helmut

MPK: B21D 53/08

Značky: výměníku, stroj, obráběcí, trubek, tepla, spojování

Text:

...předního čela łła zadního čela lg výměníku 3 přiváděn do pracovní polohy. Kotvy lg, lg jsou stejné a opatřenynarážknmi gg, gł, přičemž při dopravě výměníku 1 tepla uloženého na voze 5 dosedá na arážku gł vysunutý unašeč AQ.Ustavení polohy vozu É s uloženým výměníkem 1 tepla se děje upínacimi ústrcjimi gg, gg. Upínací ústrojí 33, gg jsou stejná a sestávají z pevné opěry gł, přes kterou mohous malou vůlí přejiždět kotvy lg, lg. Z näběhové...

Zapojení pro sledování a vyhodnocování polohy otočných indexovacích stolů a pro řízení jejich pohybů, zejména pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263209

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smetana Miloslav, Urban Jiří, Poledňák Vladimír

MPK: B23Q 15/12

Značky: jejich, zejména, stroje, polohy, indexovacích, stolu, otočných, sledování, obráběcí, pohybu, vyhodnocování, zapojení, řízení

Text:

...polohy otočné části od požadované polohy. Blok g pro výpočet vzdálenosti je připojen svým prvním výstupem 3 k prvnímu vstupul bloku 1 pro řízení zpomalení pohybu otočné části a svým druhým výstupom gg jednak k prvnímu vstupu Al bloku 3 čítače pro presnou polohu, jednak k prvnímu vstupu ŽL blokuâ čítače pro zpomalení smyslu CW a jednak k prvnímu vstupu gl bloku É čítače pro zpomalení smyslu CCW. Ke druhým vstupům Ag, gg, gg blokůi,j, Q čítačů...

Tvářecí, obráběcí a podobná zařízení s manipulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262870

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sochor Ludvík, Hason Stanislav, Kuchtíček Jan

MPK: B21D 43/14

Značky: podobná, obráběcí, tvářecí, manipulátorem, zařízení

Text:

...u tvářecího, obráběcího anebo podobného zařízení je vyobrazen na přiložených výkresech,na nichž obr. 1 představuje jeho sohematické provedení v nárysu a obr. 2 v půdorysu.Nezakreslené tvářecí,obráběcí anebo podobné zařízení, V daném případě lisovací, je opatřeno upínací deskou 1 nástrojů.S upínací deskou ł lísovacího zařízení je spojena základová deska 2 manipulátoru. Po stranách základové desky 2 jsou umístěuny protilehlé pohonné...

Horizontálně-vertikální speciální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245425

Dátum: 01.07.1988

Autori: Zähr Hans Joachim, Menzel Karl-heinz, Reissig Peter, Reichel Bernhard

MPK: B23Q 39/00

Značky: speciální, obráběcí, horizontálně-vertikální, stroj

Text:

...celkové uspořádání v PVŤ 3 ČÍVPÍÉ Pracovní P°L°Z° obr. 3 celkové uspořádání vedruhé a třetí pracovní poLoze, na obr. 4 je výměnné upínací zařízení trojúhelníkovítých součástí se dvěma upínacímí místy a na obr. S výměnné upínací zařízení kruhových součástí se dvěma rovnocennýmí dílčímí upínačí.Na středovém podstavcí 1 je umístěna pevná část 2vícepoLohového programovateLného otočného stolu 3, na jehožpohybtívé částí í je umístěna...

Jednoúčelový několikapolohový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256469

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav, Suchý Stanislav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 39/02, B23P 23/00

Značky: horizontální, několikapolohový, stroj, obráběcí, jednoúčelový

Text:

...a k otočnőmu manipulatoru ggà Otočný manipulátor ga. jehož výauvná ramena gi jsou opatřena držáky gg chapačů gg, slouží jednak k odebírání dvojíc neopracovaných obrobků gz z kazet 33 dopravníku gł a jejich nasouvání na polohovací prvky otočných upínačů gg, ve výměnné poloze gg, jednak k zpětnému vyjmutí dvojíc opracovaných obrobků gz a k jejich nuložení na kazety gg dopravníku gł. Vícepolohový otočný stůl lg je vybaven skluzovým zařízením ggke...

Vícebřitý obráběcí nástroj pro srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 256336

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gálik Josef, Kaška Pavel

MPK: B23B 51/10, B23B 5/16

Značky: obráběcí, srážení, vícebřitý, nástroj

Text:

...různé velikosti prováděných úkosů je značné zvýäona produktivita prá~ ce, dále značné zvýšona geometrické přesnoat opracování a zvýšena i konečná kvalita trubek.Příklad konkrétního provedení víoebřitého obráběcího nástroje pro srážení hran podle vynálezu je zobrazen na výkresu,kde na obr. 1 je znázorněna sestava tříbřitového obráběcího nástroje v řozu, na obr. 2 vnější těleso v nárysu, na obr. 3 vnější těleso v čelním pohledu, obr, 4 zobrazúje...

Krokový dopravník zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239137

Dátum: 01.11.1987

Autori: Odehnal Ervín, Souba František

MPK: B23Q 7/14

Značky: linky, dopravník, zejména, automatické, krokový, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový dopravník zejména pro automatické obráběcí linky je určen k přesunu dopravovaných součástí samotných nebo na paletě. Počet dopravovaných součástí se řídí počtem zvedacích zařízení rozmístěných na podávací tyči, která prochází po celé délce krokového dopravníku a je posuvně uložena v klínových drážkách vodicích kladek a orientována polohovacími kladkami. Dvojice kladek jsou upevněny prostřednictvím nosičů v táhlech. V táhlech jsou...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237061

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blesík Karel, Svánovský Miloslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: obráběcí, linka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická obráběcí linka je určena především pro přesné opracování nepředpracovaných skříňových obrobků, např. klikových skříní spalovacích motorů. Automatická obráběcí linka sestává z úseku předběžného opracování a úseku konečného opracování. Úsek předběžného opracování je osazen čtyřmi stanicemi, ve kterých se postupně opracují polohovací plochy a otvory navzájem spojenými mezioperačními dopravníky. Úsek konečného opracování je osazen...

Ostřikovací zařízení pro obráběcí a tvářecí procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251367

Dátum: 16.07.1987

Autor: Roubalík Karel

MPK: B05C 9/02, B23Q 11/12

Značky: tvářecí, zařízení, obráběcí, ostřikovací, procesy

Text:

...funkčních dílů zařízení a tím l značný rozsah volítelnoeti parametrů dávkovaného média při malých rozměrech celeho zařízení. Náročnosť. na údržbu zařízení je minimální i v dlouhodobám provozu a v případech. kdy použité médium má samo o sobě mazací vlastnosti, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani v najnáročnejších provozních podmínkách. Tlečný nákružek, ovládadící pracovní píst, může byt ovládán libovolrąým způsobem.Způsob provedení...

Kombinovaný obráběcí nástroj pro úpravu konců zlomených grafitových elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251307

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kroc Jan, Klekner Jaroslav, Polka Václav

MPK: H05B 7/14

Značky: elektrod, konců, úpravu, zlomených, kombinovaný, grafitových, obráběcí, nástroj

Text:

...úpravu konců zlomených grafitových elektrod dle vynálezu. Jeho podstata epočívá v tom, že sestává z držáku, V němž kolmo na jeho podélnou osu je vytvořen obdélníkový otvor pro zarovnávací nůž,který je v držáku zajištěn klíny, přičemž v podélné ose držáku je upnut kopinatý vrták.Kombinovaný obráběoí nástroj dle vynálezu umožní snížení nákladů na úpravu konoů zlomených elektrod, zkrácení času potřebného k této úpravě a zaručí lepší souosost dílů...

Zapojení paměťové jednotky pro programově řízené obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250956

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moučka František, Petránek Vladimír

MPK: G05B 19/18

Značky: stroje, řízené, obráběcí, jednotky, paměťové, programové, zapojení

Text:

...obvodu pomocné paměti, tlačítka nulování pomocné paměti, 250956 4zadávacího tlačítka dat sloupoü L nebo 2.systému, generátoru frekvenci, obvodu výběru zápisu do paměti dat sloupců 1 nebo 2,systému, multiplexeru, obvodu hlokováni zápisudo paměti programu, tlačítok volby dat sloupců 1.nebo 2-systému, zobrazovacího polez LED diod, paměti dat sloupcu indikace, dekodéru adresy dat sloupců indikaoe, přepinaciho obvodu čtecích impulsů...

Víceúčelové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 249958

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sobotka František, Dort Pavel

MPK: B23Q 37/00

Značky: obráběcí, víceučelové, centrum

Text:

...křížových posuvů při obrábění vícevřetenovými operačními hlavami je zaručeno dosažení vyšší tuhosti a přesností obrábění.Další zvýšení přesností a zejména životnosti zařízení je dosaženo přesunutim frézovacích operací na samostatnou obráběcí jednotku, která je navíc zpevňována při frézování v dané pra covní poloze.Obráběcí jednotka může být vybavena manipulátorem pro automatickou výměnu jednotlivých nástrojů a může být...

Zapojení pro řízení automatického obráběcího centra v automatickém cyklu obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249848

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: obraběcího, automatickém, linky, cyklu, řízení, zapojení, automatického, obráběcí, centra

Text:

...automatické obráběcí linky o který je jednosměrně připoýen jednak na blok 1 logických obvodů pro řízení obnáběcihocentra a vyhodnocování okamžltých atavů aktivních uzlů automa- Í Wtické obráběcí linky, jednak na blok Q logických obvodů pro ří zení polohování a upínání obrobků, který je rovněž napojen jedno- páměrně na blok 1-logických ohvodů pro řízení obráběcího centraa vyhodnocování atavů aktivních uzlů automatické obráběcí...

Jednoúčelový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pragač Jaromír, Lazar Jiří, Kocman Karel, Tauš Lubomír

MPK: B23P 23/00, B23Q 39/02

Značky: obráběcí, horizontální, jednoúčelový, stroj

Text:

...Ž je uložen vyvrtávecí vřeteník Z standardního typu. Všechny vyvrtávací vřeteniky §, 1 jsou osezeny vyvrtávacími tyčemi lg e jejich vřetena gg jsou nepojena přes klínově řsmeny ł§ a převodovky g na náhonové motory §. Na saních g je umístěn hydraulický upínač ll, skladající se z pevné části lg a příčně přesuvné části lg. Na příčně přesuvná části gg jsou umístěny hydraulické třmenové upínky lg e výsuvná podpěrná ložiska lg pro vedení vrtacích...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: linka, automatická, obráběcí

Text:

...a je napojena na další mezioperační válečkový dopravník lg, na jehož konci je umístěna stanice § 1 opracování polo-~ hovacích ploch gg, gg obrobku 3, osazená dvěma proti sobě umístěnými frázovacími jednotkami ll a vybavená přesuvným upínačem lg. V horní části stanice § 1 je umístěno další horní samostavitelné rozměřovací zařízení L 2. Nasleduje úsek lg konečného opracování, sestavený obvyklým způsobem z běžných pracovních a pomocných uzlů.249...

Dvoustranné pracoviště zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238781

Dátum: 15.04.1987

Autori: Odehnal Ervín, Procházka Karel

MPK: B23Q 5/52

Značky: dvoustranné, pracoviště, linky, automatické, zejména, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné pracoviště je určeno především pro obrábění vnitřních ploch skříňovitých součástí na automatických obráběcích linkách a jednoúčelových obráběcích strojích. Dvoustranné pracoviště tvoří otočně uložený vřeteník, vybavený natáčecím válcem a indexovacím válcem. Pracovní vřeteno nese na svém konči nástrojový držák s nástrojem. Nástrojový držák má excentricky umístěné vodicí pouzdro a nástroj na téže rozteči excentricky umístěný průchozí...

Momentová hlava pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249164

Dátum: 12.03.1987

Autor: Lichevník Milan

MPK: B23Q 5/56

Značky: obráběcí, momentová, hlava, stroje

Text:

...koš la Q, psstorku 1 a ozubeného kola § spojene s pastorky 2, jež jsou v záběru s centrálním ozubeným kolem g pevně spojenýms nábojem 1. Pastorky 2 jsou axiálně přestevitelně uložený na drážkových hřídelích ll a zajištěny v požadované poloze maticemi lg. Funkce momentové hlavy podle vynálezu je následující. Hnaci ozubené kolo 5 otáčí přes převod tvořený ozubeným kolem Q, pastorkem 1 e ozubeným kolem § pastorky 2 se šikmým ozubením. Pestorky...

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 234216

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Dráždil Josef, Borský Václav

MPK: B23Q 41/06

Značky: stavebnicové, obráběcí, centrum

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové obráběcí centrum sestává z podstavce s otočným pracovním stolem, z podstavce s pohonovou jednotkou a nejméně jednoho podstavce s otočným stolem zásobníku operačních hlav. Pohonovou jednotku tvoří vřeteník a posuvová jednotka. Na konzolách otočného stolu zásobníku jsou umístěny úložné palety opatřené podobně jako vřeteník vodicími kladkami a opěrnými kladkami, na kterých je prostřednictvím vodicích lišt a opěrných lišt uložena...

Řezný nástroj pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238104

Dátum: 16.02.1987

Autor: Weiss Miroslav

MPK: B23B 27/22, B23B 27/02, B23D 13/00...

Značky: řezný, stroje, obráběcí, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Řezný nástroj je určen zejména k přímočarému obrábění drážek v kovových strojních součástech, vyráběných například na vodorovných a svislých obrážečkách a hoblovacích strojích. Řešena je úprava řezného nástroje tak, aby bylo možno zvýšit pracovní rychlost a výkon obráběcího stroje. Čelo řezného nástroje je vytvořeno prohlubní, například válcovou nebo rybinovitou, která je souměrná podle rovin souměrnosti řezného nástroje. Tím řezný nástroj...

Obráběcí vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 248427

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartušek Miloslav, Jeřábek Michal

MPK: B23Q 1/08

Značky: vřeteník, obráběcí

Text:

...tvoří těleso 1 vřeteníku, ve kterém jsou zabudována dvě radíální ložiska 19, ve kterých je uloženo nástrojové vřeteno 1 s upínacím otvoren 1 §. Obě radiální ložiska 19 se245 427 akládají z vnêjšího kroužku 3, ktorý vytváří volnou oběžnou dráhu 1 pro valivé prvky 1, která je v axíálním aměru prodloužena nejnéně o délku maxímúlního seŕízovacího zdvihu náatroáového vřatona 1. Vnitřní kroužky 2 radíálních ložíaek 19 jsou nasazeny na...

Svítidlo, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247456

Dátum: 15.01.1987

Autori: Opletal František, Swaczynová Jaromíra, Krejčiřík Josef

MPK: F21M 3/18

Značky: stroje, zejména, svítidlo, tvářecí, obráběcí

Text:

...svítidla podle vynálezu je v tom, že může být za chodu stroje nasmärováno ne potřebné místo v pracovním prostoru a také, že v tomto prostoru nepřekáží.Príklad provedení svítidla podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 znázorňuje obráběcí stroj v exonometríokém pohledu se svítidlem, obr. 2 je částečný řez svítidlem vo zvětšeném měřítku z obr. 1 a obr. 3 je svítidlo v axonometríckém pohleduSvítidlo m podle vynálezu...

Obráběcí stroj s víceplošným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237502

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vylíčil Jaroslav

MPK: B23Q 1/02

Značky: stroj, stolem, víceplošným, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadný a nehlučný odchod třísek, zlepšení upínání dlouhých tenkých obrobků, upínání obrobků na více plochách a využití otáčení stolu jako řízené souřadnice. Obráběcí stroj s víceplošným stolem podle vynálezu sestává z rámu, stolu a obráběcí jednotky. V rámu /1/ stroje je otočně uloženo těleso /2/ stolu ve tvaru pravidelného hranolu. Ke stěnám tělesa /2/ stolu jsou připevněny upínací desky /5/. Každá plocha tělesa /2/ stolu...

Samočinné řídicí zařízení pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239327

Dátum: 15.11.1986

Autori: Piegza Zbygniv, Böhm Valter, Jirka Bohuslav, Vleek Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: řídící, zařízení, stroje, obráběcí, samočinně

Text:

...Buconan mamma, necuorpa na orpamemzyn cno-poor Impponoñ nem. IIpu nauenean nepenarouaoro oa-nomems.Homo 1311353230 can aaanoronoe, man n nmhponoe nepenąrotnoo omomenue, wo Irpn nuoouamnera rpedonam romocm. mmopoe rpemanmer aydoçpesepoaałme, ne .nemo nxmommxo o 0 on- nanenueu n oóenx nema. Hosrow ncnomaymca npeoópaaoàarom vacrora - aanpnmexme na oópaaonanns auanorpnoro sąuannorq aaatzenna OJIBBBEEH, B pesyvm-awe nero ycvranonrca napenau-ounoro...

Přestavitelná automatická obráběcí linka na opracování soustružnických nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Blesík Karel, Svánovský Miloslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: prestaviteľná, automatická, obráběcí, opracování, soustružnických, nožů, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavitelná automatická obráběcí linka je určena především pro opracování soustružnických nožů čtvercového a obdélníkového průřezu. Sestává z mezioperačního dopravníku s nosnými deskami, dále z nakládací a překládací stanice, pěti pracovních stanic a zpětného dopravníku. Nosné desky jsou opatřeny dvěma výměnnými vložkami s prostorově uspořádanými drážkami pro obrábění nože, které se opracovávají postupně při dvojím průchodu nosných desek....

Jednoúčelový, horizontálně-vertikální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229309

Dátum: 01.03.1986

Autori: Harašta Petr, Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23P 23/02

Značky: stroj, jednoúčelový, obráběcí, horizontálně-vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoúčelového obráběcího stroje a řeší problém obrábění šikmých otvorů, které jsou hloubkově tolerovány a přesně navazují na další opracovanou plochu. Jednoúčelový horizontálně-vertikální obráběcí stroj tvoři střední podstavec, který nese vícepolohový pracovní stů1 s polohovacím a podpěrným zařízením, na jednom bočním vodorovném stojanu je přesouvací zařízení s naklápěcím mechanismem otočná desky s posuvnou jednotkou a...

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227210

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ochrymčuk Ivan, Kupský Miroslav, Odehnal Ladislav

Značky: hlavička, destičkami, vyměnitelnými, břitovými, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami, vhodná pro obrábění čelních ploch, popřípadě pro frézování, vyznačující se tím, že sestává z kleštiny (2), na jejíž válcové části je otočně uložena matice (3), o niž se opírá suvně uložené neotočné pouzdro (1), které je opačným koncem ve styku s kuželovou částí kleštiny (2), v níž jsou upraveny drážky pro vyměnitelné břitové destičky (4).

Jednoúčelový obráběcí stroj, zejména pro obrábění zápichu na dosedací ploše hlavy válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220456

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hora Oldřich

Značky: jednoúčelový, dosedací, ploše, obrábění, válce, zejména, obráběcí, zápichu, stroj, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoúčelový obráběcí stroj, zejména pro obrábění zápichu na dosedací ploše hlavy válce, vyznačující se tím, že ho tvoří jednak stojan (1)] s pětipolohovým hydraulicky zpevňovaným otočným stolem (2), na kterém je v pravidelných úhlových roztečích rozmístěno pět hydraulických upínacích jednotek (3) napojených na společný středový rozvod (4), jednak čtyři boční stojany (5) opatřené posuvovými jednotkami (6), přičemž posuvová jednotka (6) v první...

Jednoúčelový obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222452

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zámečník Leo, Svánovský Miloslav, Skoupý Ferdinand

Značky: stroj, obráběcí, jednoúčelový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoúčelového obráběcího stroje, zejména pro provádění dokončovacích operací na rozměrných rámových konstrukcích, například na rámech podvozků kolejových vozidel. Stroj sestává z podélného lože a dvou bočních stojanů, uspořádaných proti sobě po obou delších stranách podélného lože. S bočními stojany jsou pevně spojeny svislé stojany, opatřené svislým vedením, na kterém jsou uloženy speciální dvouvřetenové frázovací vřeteníky a...

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 222466

Dátum: 01.10.1985

Autori: Borský Václav, Dráždil Josef, Zámečník Leo

Značky: obráběcí, centrum, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obráběcích center stavebnicového typu, zejména obráběcích center s automatickou výměnou nástrojových hlav. Řeší především problém rychlého a bezztrátového přechodu z jednoho pracovního programu na druhý, především v malosériové popřípadě i kusové výrobě. Pracovní jednotka tvořená vřeteníkem, mechanismem pro upínání hlav a posuvnou jednotkou, je uložena na nosném rámu, po jehož jedné straně je polohovací otočný stůl, navazující...