Patenty so značkou «obrábaní»

Spôsob mazania a chladenia rezných hrán a/alebo obrobkov pri trieskovom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 281979

Dátum: 23.07.2001

Autor: Wahl Wilfried

MPK: B23Q 11/10, B23D 59/02

Značky: trieskovom, spôsob, mazania, obrábaní, řezných, obrobkov, hrán, chladenia

Zhrnutie / Anotácia:

K rezným hranám, resp. k obrobkom sú privádzané najmenej dve navzájom nemiešateľné kvapaliny ako kvapalný mazací prostriedok (a) na zníženie trenia medzi reznou hranou a obrobkom, resp. trieskou a kvapalný chladiaci prostriedok (b) na chladenie reznej hrany, obrobku, držiaka reznej hrany, prípadne aj triesok, pričom obidve kvapaliny sa nachádzajú navzájom oddelene, resp. sú pripravené v separátnej nádrži (1, 2). Každá kvapalina je z jej...

Spôsob výroby oceľového prášku z triesok, vznikajúcich při trieskovom obrábaní valcovaných polovýrobkov z liatych ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266263

Dátum: 13.12.1989

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: válcovaných, oceli, obrábaní, triesok, výroby, polovýrobkov, vznikajúcich, liatych, prášků, trieskovom, spôsob, ocelového

Text:

...100 až 500 knz na teplotu 900 až 1 200 OC a kalenia do vody z tejto teploty. Takto znkalené triesky sa osušia a rozdrobia v mlynoch na prášok veľkosti častíc po preosiati níže 0,3 mm. K takémuto prášku sa primieša práškový oxid železnatý V množstve, aby sa v takto vzniklej práškovej zmesi dosiahol pomer kyslíka a uhlíka 1,5 až 3. Táto prášková zmes sa potom dvojstupňovo žíha pri teplote v rozsahu 700 až 1 100 OC. Pritom prvý stupeň...

Sposob výroby práškovej ocele z odpadu po trieskovom obrábaní stredne a vysokouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248997

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: vysokouhlíkových, práškovej, obrábaní, spôsob, stredne, odpadů, trieskovom, ocele, oceli, výroby

Text:

...zŕn. Nakoľko v každej z takýchto oceli sa nachádza mangán »a chróm, čo sú prvky vysokej aiinity ku kyslíku, a preto ich kysličniky sú tažko redukovatelné, a to iba pri teplotách vyše 1200 °C. Z toho dôvodu po konečnom redukčnom žíhani prášku, ktoré sa vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C,aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožñitje použiť takúto práškovú...

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní a zapojenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221154

Dátum: 15.03.1986

Autori: Milička Eduard, Zimányi Ján Csc

Značky: prevádzaniu, spôsob, zapojenie, obrábaní, regulácie, adaptívnej, veľkosti, pracovnej, elektroiskrovom, medzery

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní, u ktorého časový priebeh napätia na elektródach sa sníma a porovnáva s časovým priebehom napätia vystupujúceho z referenčného modelu a rozdielu medzi nimi se využívá k regulácii veľkosti pracovnej medzery, u ktorej z napäťových impulzov snímaných na iskrišti v určitých časových, intervaloch vytrieďuje aspoň jedna skupina pracovných impulzov, ktorých stredné...

Upínacie zariadenie tenkých listov lopatiek pri elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 226645

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pavlovec Oldřich, Zámečník Štefan

Značky: upínacie, elektrochemickom, zariadenie, tenkých, obrábaní, lopatiek, listov

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie tenkých listov lopatiek pri elektrochemickom obrábaní pozostávajúce z upínacej klieštiny, oproti ktorej je uložený upínací hrot s nastaviteľnou upínacou silou a s prívodom elektrického prúdu vyznačujúce sa tým, že kolmo na teleso (2) upínacieho hrotu (1) je vytvorený aspoň jeden vodiaci otvor (4) prechádzajúci otvorom telesa (2) upínacieho hrotu (1), pričom vo vodiacom otvore (4) sú posuvne uložené bezzávitová a závitová...

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222078

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hanzel Pavol, Kamenický Ivan

Značky: obrobkov, zariadenie, elektrochemickom, upínanie, obrábaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní, pozostávajúce zo základovej časti a centrovacej časti, na ktorej je umiestnený podopierajúci člen obrobku a upínací rámček, vyznačujúce sa tým, že k základovej časti (1) je pripevnené centrovacie teleso (3), na ktorom je umiestnený a prostredníctvom ustavovacieho člena (26) a hydraulickej otočnej úpinky (8) upevnený upínací rámček (6) opatrený strediacimi hrotmi (7), na ktorých sú...

Spôsob regulácie hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218616

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: roztoku, regulácie, elektrolytu, spôsob, obrábaní, elektrochemickom, prevádzaniu, dusičnanu, zariadenie, hodnoty, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši plynulú reguláciu hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní. Podstata vynálezu spočíva v elektrolytickom vylučovaní prebytku iónov Na+ na katóde pred vstupom do medzielektródového priestoru, ktoré sú odvádzané časťou elektrolytu mimo medzielektródový priestor do regeneračnej nádrže. Zariadenie k prevádzaniu spôsobu pozostáva z telesa, ktoré je umiestnené v prívodnom potrubí elektrolytu. Na...

Spôsob likvidacie odpadov po elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222904

Dátum: 01.03.1984

Autori: Čierny Dušan, Redaj František, Trebichavský Ctibor, Šimonič Anton, Chovanec Ján

Značky: odpadov, likvidácie, elektrochemickom, obrábaní, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je priemyselná likvidácia toxických látok vznikajúcich po elektrochemickom obrábaní. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že odpady po elektrochemickom obrábaní sa pridávajú do technologických procesov už spracovávanej tehliarskej hliny medzi hliniskom a pretlačovacím lisom v takom množstve, že voda obsiahnutá v pridávanom odpade po elektrochemickom obrábaní nepresiahne 50 % vlhkosti lisovanej hliny. Na 1...